Items where Year is 2004

Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: A | B | C | E | F | G | H | I | J | K | L | M | O | P | R | S | T | V | Ć | Č | Š | Ž
Number of items: 116.

A

Andreić, Irena (2004) Virtualno dinamičko izražavanje. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Skala, Karolj].

Avilov, Helena (2004) Optička svojstva različitih tiskovnih podloga. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mikac Dadić, Višnja].

B

Bajić, Maja (2004) Tiskarske boje za ambalažu. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Kropar-Vančina, Vesna].

Bajzek, Ankica (2004) Metodička razrada roland geoman ofsetne rotacije. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Salamon, Velimir].

Barbarić-Mikočević, Željka (2004) Mehanizmi deinkinga otisaka nekih tehnika digitalnog tiska. Dissertation (PhD) thesis. Grafički fakultet. [Mentor: Bolanča, Zdenka].

Barišić, Mario (2004) Projekcija razvoja integracije digitalne grafike, izdavaštva i WEB-a. Dissertation (PhD) thesis. Grafički fakultet. [Mentor: Žiljak, Vilko].

Baršić, Margareta (2004) Optičke metode ispitivanja tiskovnih podloga. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mikac Dadić, Višnja].

Beg, Goran (2004) Utjecaj tehnološkog procesa. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Bolanča, Stanislav].

Berc, Vlatka (2004) Knjiga- razvoj, kvaliteta, upotreba. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Babić, Darko].

Biuk, Domagoj (2004) Istraživanje odstupanja kvalitete otiska u fleksotisku. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mrvac, Nikola].

Bišćan, Sanjica (2004) Kako dizajner izabere tiskovnu podlogu za neki proizvod. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Golubović, Adrijano].

Bokun, Rahela (2004) Nove mogućnosti u grafičkoj tehnologiji i dizajnu primjenom digitalne fotografije. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Bota, Bojana (2004) Modna fotografija. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Božičević, Martina (2004) Laboratorijsko ispitivanje pastoznih tiskarskih boja. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Kropar-Vančina, Vesna].

Bratić, Diana (2004) Povijesni razvoj pisma. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Plenković, Mario].

Brtan, Antonela (2004) Da li je moguće predvidjeti svojstva kartonskih kutija na osnovi sastavnih listova? Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Golubović, Adrijano].

Butković, Marija (2004) Utjecaj mehanizma starenja otisaka na optičke karakteristike recikliranih vlakanaca. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Bolanča, Zdenka].

Bušić, Zvonka (2004) Simulacija posebnih fotografskih tehnika pri snimanju u digitalnom fotografskom laboratoriju. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

C

Cerovac, Marko (2004) Animacija funkcije stroja za savijanje araka. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Salamon, Velimir].

Coha, Ivana (2004) Kvaliteta otisaka digitalnog tiska. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Bolanča, Stanislav].

Curi, Martina (2004) Sistematizacija fleksotiskarskih strojeva. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Salamon, Velimir].

E

Eđut, Zrnka (2004) Voda u tehnološkom procesu. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Kaštelan-Kunst, Lucija].

F

Farčić, Petra (2004) Metodička razrada brzorezača. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Salamon, Velimir].

Franjić, Ivana (2004) Slikovna analiza kao metoda određivanja efikasnosti reciklacije otisaka. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Bolanča, Zdenka].

G

Gnjidić, Adrijana (2004) Komparacija normi ISO 9000 i ISO 14000 na primjeru u grafičkoj tehnologiji. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Milčić, Diana].

Gologranc, Vojko (2004) Primjena sistema vlaženje kod alcolor i klasičnog ofsetnog tiska. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Bolanča, Stanislav].

Golubić, Nino (2004) Proces otiskivanja holograma. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mikac Dadić, Višnja].

Grabar, Igor (2004) Sušenje različitih roto-boja na novinskim papirima. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakutet. [Mentor: Golubović, Adrijano].

Grdašić, Romina (2004) Ulazno-izlazna kontrola kvalitete. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Milčić, Diana].

Guina, Sonja (2004) Okolišno osviješteni dizajner. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Jurković, Mato].

H

Havelka, Ana (2004) Marketing komunikacije. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Juri, Božidar].

I

Ilijašević, Aleksandra (2004) Optičke metode ispitivanja obojenih tiskovnih podloga. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Džimbeg-Malčić, Vesna].

Ilić, Milan (2004) Boja u grafičkom dizajnu. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Jurković, Mato].

Ivandić, Kristina (2004) Sistematizacija uređaja CtP tehnologije. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Salamon, Velimir].

J

Jakšić, Natalija (2004) Utjecaj otopine za vlaženje na brzinu sušenja boje na laboratorijskim otiscima. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Golubović, Adrijano].

Jambrešić, Lovorka (2004) Laboratorijsko ispitivanje pogodnosti tiskarskih boja i tiskovnih podloga IGT-A2 uređajem. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Golubović, Adrijano].

Jamnicki, Sonja (2004) Veziva tiskarskih boja. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Kropar-Vančina, Vesna].

Jovičić, Maja (2004) Primjena kontrolnih karata kod trobojnog tiska. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Milčić, Diana].

Jurela, Lidija (2004) Utjecaj tehnike tiska na optička svojstva recikliranih vlakanaca. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Bolanča, Zdenka].

Jureškin, Joško (2004) Produkt fotografija u grafičkom dizajnu. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

K

Karabelj, Dubravka (2004) Model kontrole kvalitete opreme lijekova. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Milčić, Diana].

Katar, Ana (2004) Polimerna glina u grafičkoj tehnologiji. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Kropar-Vančina, Vesna].

Kljenak, Boris (2004) Hrvatski politički plakat. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Jurković, Mato].

Kokanović, Dubravka (2004) Zaštita autorstva pomoću steganografije. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Skala, Karolj].

Kolobarić, Dragana (2004) Utjecaj uvjeta procesa reciklacije na svojstva vlakanaca. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Bolanča, Zdenka].

Komerički, Martina (2004) Stvaranje marke proizvoda. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Juri, Božidar].

Koprivnik, Samo (2004) Ispitivanje srebrnih strugalica. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Kropar-Vančina, Vesna].

Kovačićek, Sanja (2004) Optička svojstva površina ofsetnih papira. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mikac Dadić, Višnja].

Kozina, Janko (2004) Pjeskarenje u grafičkoj tehnologiji. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Gojo, Miroslav].

Krezić, Karlo (2004) Termalne metode pročišćavanja otpada. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Bolanča, Zdenka].

Kulaš, Goran (2004) Kompjuterska ilustracija. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Jurković, Mato].

Kumpar, Dejan (2004) Individualizacija i primjena osobnih fontova u vektorskoj grafici. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Žiljak, Vilko].

L

Linić, Draženko (2004) Digitalni workflow u novinskoj proizvodnji. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Agić, Darko].

Lozo, Branka (2004) Doprinos optimiranju kvalitete novinskog papira. Master's thesis - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Golubović, Adrijano].

Lukačić, Ana (2004) Suvremeni politički plakat. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Jurković, Mato].

M

Mahović, Sanja (2004) Utjecaj različitih ofsetnih tiskovnih formi na kakvoću grafičke reprodukcije. Master's thesis - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Gojo, Miroslav].

Majnarić, Igor (2004) Kvaliteta digitalnih otisaka uvjetovana starenjem tiskovne podloge. Master's thesis - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Bolanča, Stanislav].

Makale, Zdenka (2004) Fotografija iz bliza. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Malbaša, Sanja (2004) Primjena solarizacije u umjetničkoj fotografiji. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Mamić, Silvija (2004) Brzina sušenja boje na otisku u ovisnosti pH otopine za vlaženje. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Golubović, Adrijano].

Marinković, Josip (2004) Restauracija korištenjem sitotiska. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Bolanča, Stanislav].

Martinčić, Ivana (2004) Vizualni identitet ministarstva poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Jurković, Mato].

Martić, Vjeran (2004) Grafički dizajn prezentacije arhitektonskog projekta. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Jurković, Mato].

Matković, Zrinka (2004) Fotografija životinja. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Matov, Martin (2004) Morska alga, alternativni izvor celuloze-prirodnog polimera. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Kropar-Vančina, Vesna].

Mihalinec, Marko (2004) Primjena programa otvorenog koda u grafičkoj tehnologiji. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Skala, Karolj].

Milevoj, Đani (2004) Utjecaj promjene navlaka ofsetnih cilindara na novinske reprodukcije. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Bolanča, Stanislav].

Miljković, Petar (2004) Prijedlozi i dopune CIP4 standardizacije integriranja proizvodnih tijekova novinske proizvodnje. Master's thesis - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Žiljak, Vilko].

Milković, Marin (2004) Studij gamuta grafičkih otisaka. Master's thesis - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Bolanča, Stanislav].

Mišlov, Zlatka (2004) Ispitivanje reprodukcije boja u kolor fotografiji primjenom color chacker-a. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Knešaurek, Nina].

Molan, Kristina (2004) Kemijski sastav i temeljna svojstva tiskarskih boja. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Kropar-Vančina, Vesna].

Močibob, Nataša (2004) Pojmovnik izraza koji se odnose na izradu papira i kartona prema ISO 4046 standardu. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Golubović, Adrijano].

Murgić, Edi (2004) Vizualni identitet tiskanih medija-magazina. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Plenković, Mario].

O

Oruč, Jasenka (2004) Pomoćni polimerni materijali-ljepila. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Kropar-Vančina, Vesna].

Očić, Tamara (2004) Upravljanje proizvodnjom. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Juri, Božidar].

P

Pap, Klaudio (2004) Simulacija hibridnih i digitalnih sustava sa sučeljima za obradu slikovnih elemenata i rastera. Dissertation (PhD) thesis. Grafički fakultet. [Mentor: Žiljak, Vilko].

Patafta, Simona (2004) Tipografija u negativu s rasterskom podlogom. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Žiljak, Vilko].

Peko, Hrvoje (2004) Ispitivanje raspršenja Kubelka - Munk metodom na odabranim tiskovnim površinama. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Džimbeg-Malčić, Vesna].

Perišin, Ana (2004) Primjena kontrolnih karata za atributivne karakteristike. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Milčić, Diana].

Petr, Tomislav (2004) Animacija ulagaćih uređaja kod ofsetnih strojeva. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Salamon, Velimir].

Pipinić, Vlatko (2004) Metodička razrada THERMOFLEX CTP uređaja. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Salamon, Velimir].

Pjanić, Vesna (2004) Povijesni razvoj modne fotografije. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Popović, Mirjana (2004) Gestalt u umjetnosti i dizajnu. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakutet. [Mentor: Jurković, Mato].

Preglej, Ivana (2004) Noćna fotografija. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Prvonožec, Marija (2004) Karakteristike tiska knjiga po zahtjevu. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Bolanča, Stanislav].

Punda, Maja (2004) Sistematizacija strojeva za savijanje araka. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Salamon, Velimir].

R

Radan, Marko (2004) Specifičnosti tipografije u izradi pečata realiziranih u računalnim programima. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Žiljak, Vilko].

Radusinović, Marko (2004) Utjecaj tiskovne podloge na rastersku reprodukciju u tisku. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Bolanča, Stanislav].

Rapinac, Igor (2004) Utjecaj novih tehnologija na razradu proizvodnog procesa tiska. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mrvac, Nikola].

Raspović, Roko (2004) Primjena ilustracijske fotografije u programu InDesign. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Romanić, Mario (2004) Sustav tipografije sa stilovima u HTML-u. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Žiljak, Vilko].

Rubčić, Bjanka (2004) Eksperimentalna fotografija i njena primjena u fotostripu. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

S

Sakač, Kristina (2004) Pristup reklamnoj fotografiji. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Sarjanović, Antonija (2004) Ovisnost kvalitete žlijeba o vlazi kartona. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Babić, Darko].

Sertić, Hrvoje (2004) Problemi prerade samokopirajućih papira. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakutet. [Mentor: Golubović, Adrijano].

Skorić, Zoran (2004) Dizajn crtanog filma. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Jurković, Mato].

Skočibušić, Josipa (2004) Sistematizacija digitalnih strojeva velikog formata. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Salamon, Velimir].

Smetko, Robert (2004) Vektorska grafika u tipografiji-Deformacija slovnih znakova. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Žiljak, Vilko].

Smrekar, Kristina (2004) Metodička razrada novinske rotacije. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Salamon, Velimir].

Solomun, Sandra (2004) Utjecaj starenja otisaka pri različitim mikroklimatskim uvjetima na postupak deinkinga. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Bolanča, Zdenka].

Stanić, Nikolina (2004) Tipografija tablica u vektorskim programima. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Žiljak, Vilko].

Sudić, Marijan (2004) Metodička razrada stroja Roland 300. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Salamon, Velimir].

T

Turk, Roman (2004) Prezentacija mjesta pomoću crno-bijele fotografije: Novi Vinodolski. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

V

Verhas, Bruno (2004) Izrada različitih vrsta knjižnih korica. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Babić, Darko].

Volović, Dinka (2004) Litografija. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Bolanča, Stanislav].

Vukelić, Ivna (2004) Integrirana marketing komunikacija. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Juri, Božidar].

Vuković, Žarko (2004) Dizajn zaštitnog znaka. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Jurković, Mato].

Ć

Ćelap, Branko (2004) Programski alati u tipografiji uz potporu XML-a. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Žiljak, Vilko].

Č

Čabraja, Martina (2004) Sistematizacija štanci. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Salamon, Velimir].

Čehaja, Diana (2004) Pejzažna promotivna fotografija. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Čondrić, Branimir (2004) Studija mehanizma starenja reciklacije otisaka podvrgnutih ubrzanom starenju. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Bolanča, Zdenka].

Čubretović, Emil (2004) Tipografija na web-u u Unicode-u. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Žiljak, Vilko].

Čukelj, Krešimir (2004) Kolbus linija za obradu knjižnog bloka Compact 60. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Salamon, Velimir].

Š

Šuštar, Miša (2004) Makrofotografija. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Švagelj, Ozana (2004) Koje vrste papira i kartona se uvoze u Hrvatsku? Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Golubović, Adrijano].

Ž

Žakula, Boris (2004) Optičke metode ispitivanja tiskovnih površina. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mikac Dadić, Višnja].

This list was generated on Tue Feb 20 12:47:33 2024 CET.