Reinžinjering procesa održavanja strojeva ofsetne tiskare

Škreblin, Branimir (2010) Reinžinjering procesa održavanja strojeva ofsetne tiskare. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Banić, Dubravko].

[img]
Preview
PDF
DB01_Škreblin_Branimir.pdf

Download (952kB) | Preview

Abstract

Tijekom proteklih dvadeset godina, održavanje se promijenilo, možda više nego bilo koja druga disciplina upravljanja. Do promjena dolazi uslijed porasta broja i raznolikosti postrojenja, opreme i objekata, koji moraju biti održavani, složenije konstrukcije strojeva i novih metoda održavanja koje mijenjaju organizaciju održavanja i odgovornost. Održavanje također reagira na promjene u očekivanjima. Uključuje razvoj svijesti u kojoj mjeri kvar utječe na sigurnost opreme i okoliša, vezu između održavanja i kvalitete proizvoda, povećanje produktivnosti i dostupne informacije o troškovima. Promjene se ispituju u obliku razumijevanja i vještina u svim granama industrije. Ljudi moraju usvojiti održavanje kroz potpuno nove načine razmišljanja i djelovanja. Istovremeno ograničenja za održavanje sustava postoje, bez obzira na to koliko su informatizirana. Suočeni s količinom promjena, menadžeri svugdje traže novi pristup za održavanje. Oni žele izbjeći krive početke i loše završetke koji su uvijek praćeni velikim promjenama i troškovima. Umjesto toga, oni traže da strateški okviri sintetiziraju nove razvoje u koherentan uzorak, tako da ih se može ocijeniti i primjenjivati, one koji će biti od najviše vrijednosti za njihove tvrtke. Najveći uspjeh tiskara je proizvodnja kvalitetnih otisaka. Temelj uspješnosti poslovanja i visok stupanj kvalitete je disciplina. Ona zahtjeva od tiskara razvoj strukturnog planiranja, postavljanje standarda preventivnog i redovnog održavanja, zahtjeva dobro stanje opreme, pouzdane dobavljače repro materijala i realne uvijete proizvodnje. Česti problemi koji se javljaju u svakom proizvodnom procesu pa tako i u tiskarstvu je upravo postizanje maksimalnih rezultata. Kako bi došli do ostvarivanja istog, potrebno je ispuniti jedan uvjet. To je optimiziranje provođenjem svih elemenata proizvodnog procesa. Sistem održavanja ulaže napore za optimizaciju i održavanje grafičkog tehničkog sustava kao i ubrzavanje same proizvodnje u poduzeću.

Item Type: Master's thesis - Graduate Programme
Mentor name: Banić, Dubravko
Defence date: 19 July 2010
Abstract in english: Over the past twenty years, maintenance has changed, perhaps more so than any other management discipline. The changes are due to a huge increase in the number and variety of physical assets (plant, equipment and buildings) which must be maintained, much more complex designs, new maintenance techniques and changing views on maintenance organization and responsibilities. Maintenance is also responding to changing expectations. These include a rapidly growing awareness of the extent to which equipment failure affects safety and the environment, a growing awareness of the connection between maintenance and product quality, and increasing pressure to achieve high plant availability and to contain costs. The changes are testing attitudes and skills in all branches of industry to the limit. Maintenance people are having to adopt completely new ways of thinking and acting. At the same time the limitations of maintenance systems are becoming increasingly apparent, no matter how much they are computerized. In the face of this avalanche of change, managers everywhere are looking for a new approach to maintenance. They want to avoid the false starts and dead ends which always accompany major upheavals. Instead they seek a strategic framework which synthesizes the new developments into a coherent pattern, so that they can evaluate them sensibly and apply those likely to be of most value to them and their companies. The biggest success is the production of printing quality prints. The basis of business efficiency and high quality level of the discipline. It requires the printing of the structural development planning, setting standards for preventive and routine maintenance requirements of good condition of equipment, reliable suppliers of raw materials and real conditions of production. Frequent problems that occur in any production process and also in the printing industry is just reaching the maximum results. To come to the realization of the same, it is necessary to satisfy one requirement. To optimize the performance of all elements of the manufacturing process. System maintenance is making efforts for the optimization and maintenance of technical systems as well as graphics and speed up the production company.
Uncontrolled Keywords: Totalno produktivno održavanje, Pouzdano usmjereno održavanje, ofset tisak
Keywords in english: Total Productive Maintenance, Reliability-Centered Maintenance, Offset
Subjects: TECHNICAL SCIENCES > Graphic Technology
Institution: Grafički fakultet
City: Zagreb
Number of Pages: 99
Callnumber: ban 2010 škr
Inventory number: DB1
Status: Unpublished
Date Deposited: 15 Nov 2013 21:43
Last Modified: 15 May 2014 08:26
URI: http://eprints.grf.unizg.hr/id/eprint/1183

Actions (login required)

View Item View Item

Downloads

Downloads per month over past year