Optimizacija proizvodnje primjenom linearnog programiranja simpleks metodom

Diklić, Jelena (2012) Optimizacija proizvodnje primjenom linearnog programiranja simpleks metodom. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Banić, Dubravko].

[img] PDF
DB138_Diklić_Jelena.pdf
Restricted to Registered users only

Download (2MB)

Abstract

Metode optimizacije omogućuju traţenje najpovoljnijeg rješenja različitih proizvodnih problema. Promjena u proizvodnom procesu je odreĎeni reinţenjering. U procesu proizvodnje najčešće se nastoji optimizirati vrijeme, sirovina ili rad s ciljem ostvarenja optimalne dobiti, pa se u tu svrhu primjenjuju različite metode linearne optimizacije, a najčešće korištena je simpleks metoda. Stoga je u ovom radu objašnjena primjena simpleks metode u funkciji optimizacije proizvodnog procesa na primjeru proizvodnje dvaju knjigoveških proizvoda, meko uvezane knjige te tvrdo uvezane knjige šivane koncem preko hrpta knjiţnog bloka. U teoretskom dijelu rada je prikazan cjelokupni proizvodni procesa tvrdog i mekog uveza knjiga. Ova dva proizvoda imaju jednak proces proizvodnje knjiţnog bloka, ali se razlikuju po izradi korica i načinu uveza. U eksperimentalnom dijelu rada je prikazana optimizacija proizvodnje na primjerima dvije ilustrirane slikovnice opsega knjiţnog bloka 48 stranica. Prije matematičkog postupka optimiziranja potrebno je izračunati ukupne kapacitete proizvodnje za pojedini proizvod. Dobiveni rezultati prikazuju optimalan odnos proizvodnje dvaju proizvoda na dvije proizvodne linije koje će dati maksimalni profit unutar zadanih ograničenja (kapaciteti strojeva, potraţnja na trţištu).

Item Type: Master's thesis - Graduate Programme
Mentor name: Banić, Dubravko
Defence date: 13 September 2012
Abstract in english: Optimization method allows you to search the best solution of various production problems. Changes in the production process is to reengineering. The production process is usually trying to optimize time, resources or work in order to achieve optimal profit, for this purpose, use differing methods of linear optimization, and often used the simplex method. Therefore, this paper explains the application of the simplex method in function optimization of the production process on the example of production two bookbinding production, perfect binding and hardcovers books sewn across the ridge at the end of the book block. In the theoretical part of the paper presents the entire manufacturing process of hard and soft paperback books. These two products have the same production process book section, but differ in the way of making a crust, and binding. In the experimental part of the paper presents optimization of production at two examples illustrated picture book section volume 48 pages. Before a mathematical optimization procedure is necessary to calculate the total production capacity for each product. The results show an optimal ratio of production of two products on two production lines that will give the maximum profit within given constraints (machine capacity, market demand).
Uncontrolled Keywords: Knjigoveška proizvodnja, linearna optimizacija, simpleks metoda
Keywords in english: Bookbinding production, linear optimization, the simplex method
Subjects: TECHNICAL SCIENCES > Graphic Technology
Institution: Grafički fakultet
City: Zagreb
Number of Pages: 65
Callnumber: ban 2012 dik
Inventory number: DB138
Status: Unpublished
Date Deposited: 15 Nov 2013 21:46
Last Modified: 24 Apr 2014 09:52
URI: http://eprints.grf.unizg.hr/id/eprint/1353

Actions (login required)

View Item View Item

Downloads

Downloads per month over past year