Razvoj steganografije u tipografiji sa stohastičkom raspodjelom infracrvenih boja

Koren, Tajana (2010) Razvoj steganografije u tipografiji sa stohastičkom raspodjelom infracrvenih boja. Dissertation (PhD) thesis. Grafički fakultet. [Mentor: Pap, Klaudio].

[img] PDF
Doktorski rad Koren Tajana.pdf
Restricted to Registered users only

Download (7MB)

Abstract

U radu se prezentiraju nove metode sakrivanja grafičkih informacija u zaštiti od krivotvorenja. Tema obuhvaća steganografiju tipografije sa stohastičkom raspodjelom infracrvenih boja. Unapređuje se metoda CMYKIR separacije procesnih boja postavljajući proceduru općeg rješenja u zadanim postavkama boja za tisak. Grafika s dvostrukom tipografijom: jedna se utvrđuje u prostoru od 400 do 700 nm, a druga samo u bliskom infracrvenom svjetlu od 700 do 1000 nm. Informacije izvedene grafičkim tehnikama s infracrvenim efektom nije moguće reproducirati danas poznatim tehnikama. Interpretacijom indeksiranih pseudoboja omogućit će nov način izučavanja višestrukih informacija s tiskarskim tehnologijama. Dokazuje se ovisnost CMYK boja o tehnologiji tiska i kolor postavkama za svaku tehnologiju tiska pri proširenju na infracrveno područje. Steganografiju tipografije ili bilo kojeg grafičkog elementa moguće je postići isključivo na uređaju s pridruženom tehnologijom tiska za koju su boje kojima se otiskuje napravljene. Uvode se ograničenja u prostoru boja koje nisu upotrebljive za steganografiju. Slučajnim odabirom karbon K crne komponente naglašava se steganografija, odnosno sakrivanje informacija tiskarskim tehnikama. Što se više boja koristi u grafičkom elementu vidljivom ljudskom oku, manja je vjerojatnost da će ljudsko oko primijetiti sakrivenu informaciju. U tom smjeru, predloženi su višebojni odabiri boja s novim algoritmima u području stohastike u računarskoj grafici. Eksperimentalnim radom je ostvaren i dokazan cilj povećavanja zaštita od krivotvorenja na vrijednosnicama ili bilo kojem dokumentu. Za CMYKIR prostor boja date su opće relacije slaganja IC boja u ovisnosti o inicijalnim bojama sastavljenim samo od procesnih CMY komponenti. Uvodi se metoda stvaranja vlastitih kolor postavki za određenu tehnologiju tiska. Time se omogućava postizanje steganografija u svakoj tehnologiji tiska i na različitim podlogama. Staganografija u grafičkoj tehnologiji kako se predlaže u ovom radu, otvara nove mogućnosti sakrivanja informacija, zaštite tiskanog djela, dizajniranja dvostrukih slika vidljivih u dva stanja gledano u vizualnom prostoru ljudskog oka, te posebno u bliskom infracrvenom dijelu spektra. U slučaju otiska dvije fizički različite CMYK boje, a jednakog tona boje u RGB-u što prepoznaje ljudsko oko, moguće je izvesti kontinuirano pojavljivanje intenziteta refleksije u infracrvenom spektru. Takav pristup zaštitnom tisku nije do sada primjenjivan kao steganografski sustav sakrivanja informacija.

Item Type: Dissertation (PhD) thesis
Mentor name: Pap, Klaudio
Thesis Committee: Žiljak, Vilko and Pap, Klaudio and Agić, Darko and Skala, Karolj and Boras, Damir and Barišić, Mario and Koren, Antun
Defence date: 23 February 2010
Abstract in english: The paper presents new methods in hiding graphic information for the purpose of security against counterfeiting. The subject-matter covers typography steganography with stochastic infrared color distribution. The CMYKIR method of printing color separation is improved by setting the general design procedure within the designed printing colors. Double typography graphics: one is determined for the 400 to 700 nm area and the other only in the near infrared light from 700 to 1000 nm. It is not possible to reproduce the information carried out with the help of graphic techniques including the infrared effect by using the known techniques. By interpreting the indexed pseudocolors it will be possible to study multiple pieces of information with printing technologies in a new manner. The dependency of CMYK dyes is proved in respect to printing technology and color settings for each printing technology with expansion to the infrared area. It is possible to carry out typography steganography or that of any other graphic element only on a device with the assigned printing technology for the dyes it had originally been made for. There are limitations as to the color space for those colors that are not applicable for steganography. With random choice of the carbon K black component steganography is stressed, i.e. the hiding of information with the help of printing techniques. The greater the number of different colors found in the graphic element visible to the human eye, the less is it probable that the eye will notice the hidden information. Following this goal multi-color choices have been proposed with new algorithms in the area of stochastics in computer graphics. On basis of experimental work the goal has been achieved and proven – that of enhancing the security against counterfeiting in securities or any other documents. General relations in infrared color settings have been given for the CMYKIR color space depending on the initial colors composed of CMY process components only. The method is introduced of creating one's own color settings for certain printing technologies. This enables steganography in any printing technology and on different materials. As proposed in this paper, steganography opens new possibilities of hiding information in graphic technology, as well as printed matter security, designing of double images visible in two different stages: if observed in the human eye visual range, and in the near infrared spectral range. In case of printing two physically different CMYK dyes, and of the same color tone in the RGB recognized by the human vision eye, it is possible to create continuous appearance of intensity reflection in the infrared spectrum. Up till now such an approach has not been used as a steganographic system for hiding information.
Uncontrolled Keywords: Steganografija, tipografija, infracrveno područje, kolor postavke, CMYKIR separacija
Keywords in english: steganography, typography, infrared color settings, CMYKIR separation
Subjects: TECHNICAL SCIENCES > Graphic Technology
Institution: Grafički fakultet
City: Zagreb
Number of Pages: 161
Callnumber: 004.93:655.2:343.5 kor d
Inventory number: 8686
Status: Unpublished
Date Deposited: 15 Nov 2013 21:47
Last Modified: 29 Apr 2014 12:46
URI: http://eprints.grf.unizg.hr/id/eprint/1425

Actions (login required)

View Item View Item

Downloads

Downloads per month over past year