Korelacija teoretskih postavki i produktivnog inkjet tiska

Jonovski, Nikolče (2011) Korelacija teoretskih postavki i produktivnog inkjet tiska. Master's thesis - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Bolanča, Stanislav].

[img]
Preview
PDF
Magistarski rad Jonovski Nikolče.pdf

Download (13MB) | Preview

Abstract

Ovo je istraživanje usmjereno prema opravdanosti široke, ali i prevencije prekomjerne i nepravilne primjene inkjet tehnologije na polju digitalnog proofinga. Cilj je istraživanja utvrditi postoje li razlike između najkvalitetnijeg i probnog otiska – proofa napravljenima na istom inkjet printeru. Za potrebe ovoga istraživanja razvijena je posebna *.pdf datoteka za reprodukciju koja je tiskana na 16 različitih tipova inkjet printera. Pored ostalih elemenata, datoteka za reprodukciju sadrži i kontrolni strip. Tiskano je od istog softvera i uglavnom na istom tipu (matte) papiru. Izuzetak je napravljen samo prilikom tiskanja na jedinom kalibriranom printeru među odabranima, kada je korišten specijalni semimatte papir za izradu probnog otiska. Denzitometrom je mjereno po 5 otisaka od svakog pojedinačnog printera. Svi prikazani rezultati mjerenja denzitometrom predstavljaju srijedne vrijednosti onih vrijednosti dobivenih iz pet neovisnih mjerenja. Kod otisaka printera praćeni su slijedeći parametri: gustoće obojenja, prirast RTV i relativni tiskovni kontrast za svaku od procesnih boja; trapping, balans sivog, simulirano zlato, K100 u odnosu na kompozitnu crnu boju, kao i čitljivost barkodova otisaka. Također, provedena su i dva upitnika i to za vizualno ocjenjivanje kvalitete otisaka (kod 20 ispitanika od kojih 10 grafičara i 10 negrafičara), kao i za specifičnosti prilikom korištenja printera (kod operatera printera u kompanijama u kojima su napravljeni otisci). Rezultati mjerenja ukazuju na činjenicu da probni otisak, prema svom izgledu i specifikama, očito i značajno se razlikuje od prosječnog, ali i od visokokvalitetnog inkjet otiska; prema anketiranih grafičara i negrafičara probni je otisak nešto između dva ostala. To samo potvrđuje iznešenu konstataciju. Dvije su skupine ispitanika bile neočekivano bliske, a za određene printere čak i izjednačene u vrednovanju otisaka prema njihovoj kvaliteti. Iz dosad rečenog, slijedi zaključak da svaki inkjet otisak nije i ne smije biti tretiran tj. korišten kao probni u praksi.

Item Type: Master's thesis - Pre-Bologna programme
Mentor name: Bolanča, Stanislav
Thesis Committee: Zjakić, Igor and Bolanča, Stanislav and Parac-Osterman, Đurđica
Defence date: 28 June 2011
Abstract in english: This research is directed not only into validity of wide, but also into prevention from inappropriate usage of the inkjet technology in the field of digital proofing. Its aim is to determine whether there are differences between the most quality print and proof, made from the same inkjet printer. For the research needs’ a special *.pdf file for reproduction is developed and later printed on 16 different inkjet printers. Among other elements, the file for reproduction also contains control strip. It is printed from the same software and mostly on the same type of matte paper. Printing on the unique calibrated printer among selected ones is an exception because of special semimatte proofing paper used. Five prints of each printer are measured with densitometer. All shown results from the measurements with densitometer represent averages from the measures made in the five independent measurements. The prints are reviewed within the following parameters: densities, dot gain and relative printing contrast for each process colour; trapping, gray balance, simulated gold, K100 opposite composite black colour and readability of the bar codes. Two questionnaires were realized: for visual assessment of the quality of the prints (20 examined people, 10 of them with and 10 people without any experience in printing industry), and the specifics in printers’ usage (on the printers’ operators in the companies where the prints are made). The results of the measurements are pointing out the fact that the proof, by its appearance and specifics, differs a lot not only from the average, but from the high quality inkjet print as well; according to all the examined people, the proof is something between them. This confirms the above statement. Both groups of examined people were incredibly close, and for certain printers almost even in assessing the proofs according to their quality. So, we could conclude that every inkjet print is not and can not be treated i.e. used as proof in practice.
Uncontrolled Keywords: Inkjet tehnologija; Printer, otisak; Proofing, proof
Keywords in english: Inkjet technology; Printer, print; Proofing, proof
Subjects: TECHNICAL SCIENCES > Graphic Technology
Institution: Grafički fakultet
City: Zagreb
Number of Pages: 104
Callnumber: 655.3.022 jon m
Inventory number: 8985
Status: Unpublished
Date Deposited: 15 Nov 2013 21:47
Last Modified: 14 May 2014 12:47
URI: http://eprints.grf.unizg.hr/id/eprint/1436

Actions (login required)

View Item View Item

Downloads

Downloads per month over past year