Kvalitativna analiza slobodnih površina tiskovnih formi

Cigula, Tomislav (2011) Kvalitativna analiza slobodnih površina tiskovnih formi. Dissertation (PhD) thesis. Grafički fakultet. [Mentor: Gojo, Miroslav].

[img]
Preview
PDF
Doktorski rad Cigula Tomislav.pdf

Download (5MB) | Preview

Abstract

U svim višefaznim proizvodnim procesima uspješan završetak jedne faze osnovni je preduvjet za kvalitetan nastavak. Sukladno tome, kvalitetno izrađena tiskovna forma ima jedan od najznačajnijih utjecaja na kvalitetu konačnog grafičkog proizvoda. Proces izrade tiskovne forme u osnovi se sastoji od izlaganja tiskovne forme elektomagnetskom zračenju definirane valne duljine, te kemijskog otapanja željenih dijelova fotoaktivnog sloja s njene površine. Cilj ovog istraživanja je bio da se odredi utjecaj vremena razvijanja i kemijskog sastava razvijača na površinska svojstva tiskovne forme, ukazati na prihvatljivost metodologije istraživanja, te mogućnost određivanja optimalnih uvjeta izrade tiskovne forme. Ispitani uzorci konvencionalne tiskovne forme obrađeni su u otopinama NaOH različitih koncentracija (0,2, 0,45 i 0,7 moldm-3) i razvijeni u različitim vremenskim intervalima (od 5 do 29 s) sukcesivno povećavajući vrijeme razvijanja za 4 sekunde. Površine ispitivanih uzoraka analizirane su pretražnim elektronskim mikroskopom (SEM), fraktalnom analizom, kontaktnim mjerenjem hrapavosti, kemijski sastav analiziran je Energy Dispersive X-ray Spectrometry-om (EDS). Dielektrična svojstva površine određena su impedancijskom spektroskopijom, a slobodna površinska energija mjerenjem kontaktnog kuta referencijskih tekućina. Rezultati istraživanja su pokazali da obadva istražena parametra imaju značajan utjecaj na površinska svojstva slobodnih površina ispitivanih tiskovnih formi. Pri kratkom vremenu razvijanja uz malu koncentraciju NaOH vidljivi su ostaci fotoaktivnog sloja, a pri visokim koncentracijama NaOH i dužem vremenu razvijanja dolazi do otapanja aluminijevog oksida. Provedena istraživanje dokazala su nužnost multidisciplinarnog pristupa istraživanju procesa koji se odvijaju na površini aluminijevog oksida obzirom da se zbirnim rezultatima daje potpuni uvid u mehanizme koji se odvijaju tijekom procesa razvijanja. Nadalje, uporaba razvijača većih koncentracija (0,45 i 0,7 moldm-3), usprkos tome što kod njih nisu uočene značajnije promjene svojstava slobodnih površina, neprihvatljiva je pri strojnom razvijanju tiskovnih formi zbog vrlo kratkog vremena razvijanja.

Item Type: Dissertation (PhD) thesis
Mentor name: Gojo, Miroslav
Other mentors: Risović, Dubravko
Thesis Committee: Mahović Poljaček, Sanja and Gojo, Miroslav and Risović, Dubravko and Milčić, Diana and Fuchs-Godec, Regina and Barbarić-Mikočević, Željka and Novaković, Dragoljub
Defence date: 5 December 2011
Abstract in english: Multiphase processes are specific by the fact that final product quality level is depending on the quality level of any phase. In the graphic reproduction process is the quality of the plate making process one of the most influential parameters which determines quality level of the final product. The plate making process basically consists of two processes, exposure - the printing plate is irradiated with defined electromagnetic radiation and developing - chemical dissolving of predefined parts of photoactive layer from the printing plate surface. The aim of this research was to determine influence of the developing time and developer composition on the surface characteristics of the lithographic printing plate, to show acceptability of the proposed research methodology and to determine optimal value of investigated parameters. The plate samples were processed in NaOH solutions with various molar concentrations (0.2, 0.45 and 0.7 moldm-3) by altering developing time from 5 to 29 seconds with step of 4 seconds. The printing plate’s surfaces were analysed by Scanning Electron Microscopy (SEM), determination of fractal dimension, contact stylus profilometry. Chemical analysis of the surfaces was made by Energy Dispersive X-ray Spectrometry (EDS), dielectric properties of the surfaces were determined by Electrochemical Impedance Spectroscopy (EIS). Surface free energy was determined by measuring contact angle of referent liquids. Results of the research showed significant influence of both investigated parameters on the surface properties of the printing plates used in this research. Shorter developing time and lower concentration of NaOH in developer cause incomplete removal of the photoactive layer, while higher values of both parameters cause dissolution of the aluminium-oxide. This research has proved that complete determination of the processes which occur during developing process is only possible when using several measuring methods. Developers with higher concentration of NaOH (0.45 i 0.7 moldm-3) could not be used in machine-developing as longer developing time causes larger degradation of printing plate’s surface properties.
Uncontrolled Keywords: aluminijev oksid, karakterizacija površina, kemijska obrada, ofsetna tiskovna forma
Keywords in english: aluminium-oxide, surface characterisation, chemical processing, offset printing plate
Subjects: TECHNICAL SCIENCES > Graphic Technology
Institution: Grafički fakultet
City: Zagreb
Number of Pages: 147
Callnumber: 655.226 cig d
Inventory number: 9080
Status: Unpublished
Date Deposited: 15 Nov 2013 21:47
Last Modified: 29 Apr 2014 09:59
URI: http://eprints.grf.unizg.hr/id/eprint/1445

Actions (login required)

View Item View Item

Downloads

Downloads per month over past year