Softverski alati za neinvazivne metode mjerenja mikrostrukture papira i sigurnosne grafike

Pavlek, Tomislav (2013) Softverski alati za neinvazivne metode mjerenja mikrostrukture papira i sigurnosne grafike. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakutet. [Mentor: Žiljak Stanimirović, Ivana].

[img] PDF
DB272_Pavlek_Tomislav.pdf
Restricted to Registered users only

Download (2MB)

Abstract

U ovom radu govori se o softverskim alatima za neinvanzivne metode mjerenja mikrostrukture papira i sigurnosne grafike. Sam postupak zasniva se na interpretaciji fotografije uzorka papira uz posebno napisane algoritme, uz prethodno izdvojena interesna područja pseudo bojom. Fotografija mikrostrukture papira se raščlanjuje na pixel strukturu koja je visoke rezolucije. Tako izdvojena područja mjere se neinvanzivnim metodama putem razvoja programa. Uz pomoć mjerenja, koja se obavljaju snimanjem u svrhu dobivanja fotografije uzorka papira, tj. uz pomoć pixel grafike i programskog rješenja za precizna mjerenja, moguće je pratiti izračun nastale deformacije na papiru i kartonu. Do takvih deformacija dolazi upravo zbog invazivnih djelovanja; udaraca, neravnomjernih pritisaka, mikroklimatskih uvjeta, itd. U sigurnosnoj grafici, neinvanzivnim se metodama mjeri debljina papira s obzirom na visoki tisak, taktilnost, sigurnosnu grafiku, poziciju metalizirane niti i oštećenje novčanica. Uz pomoć talona, točno se određuje koliki je postotak novčanice oštećen, odnosno neoštećen. Tu se kao metoda snimanja koristi skeniranje, uz pomoću kojeg odredimo talon i skeniramo oštećenu novčanicu. Kasnije se u algoritmu izračunava postotak oštećene novčanice. Mjerenja vezana uz vrijednosnice odnosit će se i na neinvanzivno mjerenje izdignutih elemenata na vrijednosnicama. Još jedna primjena neinvanzivnog mjerenja jest u svrhu određivanja odstupanja uzorka od originala, sa naglaskom na taktilnost. Takvo mjerenje korisno je kod otkrivanja falsifikata.

Item Type: Master's thesis - Graduate Programme
Mentor name: Žiljak Stanimirović, Ivana
Defence date: 25 September 2013
Abstract in english: This paper discusses the software tools for noninvasive method of measuring the paper microstructure and security graphics. The procedure itself is based on the interpretation of images of paper samples with specially written algorithms, with previously isolated areas of interest with pseudo color. Photo of paper microstructure consists of high pixel resolution. Those areas are measured by noninvasive methods with developed programs. With those measurements, which are performed by recording in order to obtain images of paper samples, i.e. with the help of pixel graphics and software solutions for precise measurements, it is possible to measure deformations on paper and cardboard. This deformation happens because of invasive actions; impacts, uneven pressure, microclimate, etc. In security graphics, noninvasive method are applied to measure the thickness of paper due to the high printing, tactility, security graphic, position metallic threads and percentage of damage on bills. With the help of the known object size, it can be accurately determined what percentage of banknotes is damaged or undamaged. Recording method for this measurement is scanning. Later, the algorithm calculates the percentage of damaged banknotes. Measurements related securities will also apply to the noninvasive measurement of elevated elements in securities. Another application of noninvasive measurement is to determine the deviation of the sample from original, with an emphasis on tactility. This measure is useful in detecting forgeries.
Uncontrolled Keywords: Neinvanzivno mjerenje, Pixel, Pseudokolor, Python, Programski kod
Keywords in english: Noninvasive, Pixel, Pseudocolor, Python, Program code
Subjects: TECHNICAL SCIENCES > Graphic Technology
Institution: Grafički fakutet
City: Zagreb
Number of Pages: 57
Callnumber: žilji 2013 pav
Inventory number: DB272
Depositing User: Dora Budić
Status: Unpublished
Date Deposited: 15 Apr 2014 11:34
Last Modified: 15 Apr 2014 11:34
URI: http://eprints.grf.unizg.hr/id/eprint/1513

Actions (login required)

View Item View Item

Downloads

Downloads per month over past year