Parametri kvalitete revijalnog tiska

Ibrahimpašić, Diana (2013) Parametri kvalitete revijalnog tiska. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakutet. [Mentor: Zjakić, Igor].

[img] PDF
D1052_Ibrahimpasic_Diana.pdf
Restricted to Registered users only

Download (2MB)

Abstract

Grafička industrija razvija se iz godine u godinu povodom visokih zahtjeva na kvalitetu tiska grafičkog proizvoda što dovodi do stvaranja sve boljih, novijih i kvalitetnijih tiskarskih strojeva. Globalizacija tržišta dovela je do toga da tisak grafičkih proizvoda mora biti visoko kvalitetan. Isto tako grafička struka odavno je došla u fazu u kojoj je potrebno zadovoljiti standarde moderne proizvodnje. Takvi standardi s vremenom se sve više orijentiraju kupcu, tj. prilagođeni su kvaliteti i brzoj i jeftinoj proizvodnji. Ovakav pristup još više dobiva na značenju kad se uzme u obzir podatak da se količina dostupnih informacija na svjetskom nivou svakih pet godina udvostručava. Za kvalitetan otisak potrebno je tokom cijele naklade kontrolirati sve parametre koji utječu na dobru reprodukciju i kvalitetu otiska kao što su CIELAB vrijednosti punih tonova boja, prirast rasterskih elemenata, jednolik denzitometrijski nanos boje po cijeloj površini otisnutog arka i sl. Međutim, trendovi u grafičkoj proizvodnji takvi su da vrlo često tehnologija i dostupna znanja o menadžmentu vrlo teško mogu pratiti razvoj tehnologije i struke općenito. Zbog toga je vrlo važno omogućavanje standardizirane proizvodnje jer je jedino tada proces proizvodnje ponovljiv unutar dopuštenih tolerancija koje onemogućavaju pad kvalitete grafičkog proizvoda. Razvojem rotacijskih ofsetnih strojeva dosegao se visok stupanj kvalitete i u ovoj tehnici ofsetnog tiska. U ovome diplomskom radu, pomoću mjernih instrumenata, na kontrolnim stripovima, izmjerit ću sličnosti i razlike otisaka te ovisnost kvalitete tiska o tipu ofsetne rotacije te vrsti i gramaturi papira.

Item Type: Diploma work - Pre-Bologna programme
Mentor name: Zjakić, Igor
Defence date: 28 October 2013
Abstract in english: Printing Industry develops from year to year on the occasion of the high demands on print quality printed products, which leads to the creation of even better, newer and better printing machines. The globalization of markets has led to the printing of graphic products must be high quality. Also graphic profession has long reached the stage where it is necessary to meet the standards of modern production. This approach is even more challenging when considering the fact that the amount of information available on the world level doubles every five years. For quality printing is required through the circulation control all the parameters that affect the good reproduction and print quality as CIELAB value full color tones, increase the screen elements, densitometry uniform application of paint across the surface of the printed sheet, etc. However, trends in production are such that very often the technology and knowledge about management can be difficult to follow the development of technology and the profession in general. Therefore it is very important to enable standardized production because only then the production process is repeatable within the allowed tolerance preventing decrease in the quality of printed products. Development of rotary offset machines reached a high level of quality in this technique offset. In this thesis, using measuring instruments, control comics, I measured the similarities and differences of prints and printing quality dependence on the type of offset and rotation types and weights of paper.
Uncontrolled Keywords: kontrolni stripovi, prirast rasterskih elemenata, vrijednost punih tonova boja , kvaliteta tiska
Keywords in english: control comics, increase the screen elements, the value of a full tone color, print quality
Subjects: TECHNICAL SCIENCES > Graphic Technology
Institution: Grafički fakutet
City: Zagreb
Number of Pages: 54
Callnumber: zja 2013 ibr
Inventory number: D1052
Depositing User: Dora Budić
Status: Unpublished
Date Deposited: 18 Apr 2014 08:34
Last Modified: 18 Apr 2014 08:34
URI: http://eprints.grf.unizg.hr/id/eprint/1685

Actions (login required)

View Item View Item

Downloads

Downloads per month over past year