Ekološki otisak

Đidara, Ana (2012) Ekološki otisak. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakutet. [Mentor: Bolanča Mirković, Ivana].

[img] PDF
D1015_Đidara_Ana.pdf
Restricted to Registered users only

Download (1MB)

Abstract

U radu se govori o ekološkim problemima današnjeg svijeta i o prijekoj potrebi za održivim načinom života i razvojem, sve u svrhu očuvanja života na Zemlji, smanjenja devastacije i prekomjernog iskorištavanja prirodnih resursa. Nalazimo se u vremenu kada je ljudski nemar dosegnuo vrhunac, a nepovratna šteta koja je učinjena, vidljiva je kroz velike klimatske promjene, globalno zatopljenje, zagađenja ogromnih razmjera, izumiranje vrsta i mnoge druge tragične posljedice. Čovječanstvo je prisiljeno da zastane, obrati pozornost na koji način i u kojoj mjeri uništava svoje stanište i poduzme mjere kojima bi spriječilo daljnju devastaciju planeta na kojem živi, i time osiguralo sebi i budućim naraštajima pristojan život i razvoj u zdravom i održivom okruženju. Razvoj i napredak svakim trenom su sve veći, a time i šteta koja se nanosi Zemlji. Čovjek današnjice ima izuzetne mogućnosti da pomoću raznih mjera, pokazatelja i ispitivanja jasno dozna u kojoj mjeri je način života koji vodi neodrživ i kako to promijeniti. Svaki proizvod ili usluga ima svoj životni vijek, ukoliko svaki korak životnog vijeka, od kolijevke do groba, učinimo održivim, velike su mogućnosti da život učinimo zdravijim, sigurnijim, boljim i izvjesnijim. U radu se stoga obrađuje pojam Životnog ciklusa proizvoda i na koji način je čovjek u mogućnosti odrediti kako i u kojoj mjeri svojim življenjem i razvitkom utječe na ekosustav. Mnogi znanstvenici svoje su djelovanje posvetili usavršavanju mjera i indikatora pomoću kojih možemo ustvrditi naš i utjecaj našeg razvitka i napretka na okoliš, a time i spriječiti probleme koje razvoj sa sobom nosi. Jedan od najznačajnijih indikatora održivog razvoja je Ekološki otisak, čije se postavke i primjena u ovom radu obrađuju. Mogućnost izračunavanja Ekološkog otiska, omogućuje uvid u utjecaj pojedine grane proizvodnje, potrošnje, industrije, pojedinca ili nacije na ekosustav i koje su mogućnosti čovjekove prilagodbe danas za čovjekovo bolje sutra. Obuhvaćeno je područje dizajna kao struke kojom se može utjecati na kvalitetniji odnos prema okolišu i prirodi. Ekologija i ekološki problemi sve više zauzimaju bitno mjesto u životu čovjeka, ali i u poslovanju i razvoju svake industrije i grane prozvodnje. Kroz ekološki osvješten dizajn mnogi se problemi pojedine industrije i proizvoda mogu u začetku eliminirati, a samim time osigurati konkurentnost i veći, brži i sigurniji napredak.

Item Type: Diploma work - Pre-Bologna programme
Mentor name: Bolanča Mirković, Ivana
Defence date: 3 December 2012
Abstract in english: The paper discusses the environmental problems of today's world and the urgent need for sustainable living and development, with the purpose of preserving life on Earth, reduceing the devastation and excessive exploitation of natural resources. We are in an era when human negligence have reached a plateau, and the irreversible damage that is done, is visible through major climate changes, global warming, pollution, species extinction and many other tragic consequences. Mankind is forced to stop, pay attention to how and to what extent destroying their habitat and take measures to prevent further devastation of the planet on which he lives, and thus ensure themselves and future generations a decent life and development in a healthy and sustainable environment. The development and progress of each instance are increasing, and thus the damage that is inflicted on the Earth. The man of today has a great potential to use a variety of measures, indicators and tests clearly find out the extent to which lifestyle is unsustainable and what can we do to change that. Each product or service has its own lifecycle, and if every step of the lifecycle, from cradle to grave, we make sustainable, we will have a great opportunities to make life healthier, safer, better and more certain. This paper deals with the concept of product life cycle and how a person is able to determine how and what way their lives and development affects the ecosystem. Many researchers have dedicated their work to improve the measures and indicators by which we can assess our influence and influence of our development and progress on the environment, and thus prevent the problems that development brings. One of the most important indicators of sustainable development is the ecological footprint, whose settings and applications are processed in this work. The possibility of calculating the ecological footprint, provides insight into the impact of certain branches of production, consumption, industry, individual or nation on the ecosystem and what are the possibilities of man's adaptation today, to make better tomorrow. Included is the area of design as a profession which can affect the quality of the relationship to the environment and nature. Ecology and environmental issues increasingly have an important place in human life, but also in business and industry and the development of every branch of production. Through ecological design, many problems in industry can eliminate the germ, and thus ensure the competitiveness and higher, faster and more secure prosperity.
Uncontrolled Keywords: Održivi razvoj, Indikatori održivosti, Ekološki otisak, Životni ciklus proizvoda
Keywords in english: Sustainable development, Indicators of sustainability, Ecological footprint, The life cycle of products
Subjects: TECHNICAL SCIENCES > Graphic Technology
Institution: Grafički fakutet
City: Zagreb
Number of Pages: 71
Callnumber: boli 2012 đid
Inventory number: D1015
Depositing User: Dora Budić
Status: Unpublished
Date Deposited: 23 Apr 2014 12:42
Last Modified: 23 Apr 2014 12:42
URI: http://eprints.grf.unizg.hr/id/eprint/1804

Actions (login required)

View Item View Item

Downloads

Downloads per month over past year