Utjecaj starenja na kolorimetrijeske vrijednosti otisaka

Sedlarik, Marko (2014) Utjecaj starenja na kolorimetrijeske vrijednosti otisaka. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Zjakić, Igor].

[img] PDF
DB350_Sedlarik_Marko.pdf
Restricted to Registered users only

Download (4MB)

Abstract

Postojanost boja zavisna je o promjenama unutar strukture tiskovnih podloga kojima je ona podložna. Nakon što je grafički proizvod dovršen on je izložen vremenskim utjecajima kao što su razni izvori svijetla i klimatski uvjeti. To u konačnici rezultira fizikalno kemijskim promjenama otisnutih boja i tiskovnih podloga koje se još naziva starenjem otiska. U tehničkom uređivanju i vođenju naklade takve promjene se uzimaju u obzir ako je priložen stari otisak kao primjer i definiranju visine kvalitete grafičkog proizvoda. Cilj ovog rada je utvrditi kako utječe starenje probnog otiska na njegove izmjerene kolorimetrijske vrijednosti. Provedeno istraživanje pokazati će važnost različitih parametara otiska u procesu izrade radnih naloga kako bi se proizveo ponovo isti grafički proizvod. U usporedbi starog probnog otiska i novo otisnutog biti će izmjerljiva odstupanja zbog fizikalno-kemijskih promjena u bojama i tiskovnim podlogama. Za provedbu istraživanja pripremiti će se otisci tiskani na različitim tiskovnim podlogama i u sljedećim tehnikama tiska: ofset tisak, ink -jet printer i laserski printer. Uzorci će biti izloženi ubrzanom procesu starenja u uređaju pod definiranim izvorom svijetla i temperaturom. Nakon ubrzanog procesa starenja na otiscima će se mjeriti gustoća obojenja i kolorimetrijske vrijednosti te će se na temelju istih utvrđivati do kakvih je promjena došlo u bojama otisnutih različitim tehnikama tiska.

Item Type: Master's thesis - Graduate Programme
Mentor name: Zjakić, Igor
Defence date: 23 September 2014
Abstract in english: Color constancy is dependent on changes in the structure of printing substrates which it is subject. After manufacture graphic product is exposed to weather influences such as various sources of light and weather conditions. This ultimately results in physical and chemical changes in printed colors and printing substrates which are also called age-prints. In technical editing such changes are considerate if there was attached an old print as example and the definition of the level quality of printed products. The aim of this study was to determine how aging affects the test print on its measured colorimetric values. Conducted research will indicate the importance of different parameters imprint in the process of work orders to produce again the same graphical product. Compared to the old and new test print will be printed measurable deviations due to the physical and chemical changes in color and printing substrates. For research will be prepared prints which are printed on different printing substrates and the following printing techniques: offset printing, ink-jet printer and laser printer. The samples will be subjected to an accelerated aging process in the device under a defined source of light and temperature. After the accelerated aging process on the prints will measure the density of staining and colorimetric values and will be on the same basis to determine any change occurred in the colors printed with different printing techniques.
Uncontrolled Keywords: ofset tisak, ink -jet, laserski, kolorimetrija, otisak
Keywords in english: offset printing, ink-jet, laser, colorimetry, print
Subjects: TECHNICAL SCIENCES > Graphic Technology
Institution: Grafički fakultet
City: Zagreb
Number of Pages: 84
Callnumber: zja 2014 sed
Inventory number: DB350
Depositing User: Antonia Grgurović
Status: Unpublished
Date Deposited: 25 Sep 2014 12:13
Last Modified: 25 Sep 2014 12:13
URI: http://eprints.grf.unizg.hr/id/eprint/2178

Actions (login required)

View Item View Item

Downloads

Downloads per month over past year