Aplikacija društvene inkluzije

Makovac, Antonio (2016) Aplikacija društvene inkluzije. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Pibernik, Jesenka].

[img] PDF
DB557_Makovac_Antonio.pdf
Restricted to Registered users only

Download (1MB)

Abstract

Povijest aplikacija počinje daleko prije pametnih telefona. U današnje doba sa sobom stalno nosimo pametne telefone, odnosno džepna računala krcata raznim aplikacijama koje nam omogućuju stvari o kojima smo prije desetak godina mogli samo sanjati. Danas imamo ogroman izbor raznih aplikacija za informiranje, zabavu, te učenje. Tema diplomskog rada je Dizajn mobilne aplikacije za potrebe komunikacije međuljudskih odnosa u susjedstvu obrađivala bi područje razvoja aplikacije od ideje, istraživanja, analize korisničkog iskustva sve do konačnog dizajna aplikacije, poštivajući sve segmente razvoja iste. U prvom dijelu rada analizira se ukupno iskustvo kvalitete života, pri čemu se kao indikator koristi zadovoljstvo susjedstvom. Susjedstvo se smatra najrelevantnijom razinom za mjerenje jer predstavlja neposredan životni prostor u kojem se odvija većina aktivnosti tijekom dana. Korisniku će biti postavljena pitanja vezana za susjedstvo, te da li bi im kao takva aplikacija bila korisna. Drugi dio rada posvećen je personama koje su odgovorile na pitanja koja se odnose na glavne prednosti i nedostatke ispitanikova susjedstva, njihovih prijedloga što bi trebalo učiniti kako bi se poboljšala kvalitete života u susjedstvu, te mišljenja o tome u kojem će se smjeru razvijati kvaliteta života u narednom razdoblju. Usporedbe gradskih susjedstva, identifikacija problema kao i prednosti proučavanih dijelova grada za život, predstavljaju bazu informacija koje mogu upoznati građane o trendovima u kvaliteti života u odabranim susjedstvima grada Zagreba, te poslužiti u razvoju susjedskih odnosa i akcija za poboljšanje kvalitete života, te da li bi im mobilna aplikacija kao takva bila korisna. Zatim rad bi uključivao izradu mape iskustva, potom analiza konkurencije, izradu skica, dijagrama toka, wireframe, prototip, ispitivanje funkcionalnosti i uporabljivosti, mood board, dizajn, dokumentaciju i specifikaciju same aplikacije.

Item Type: Master's thesis - Graduate Programme
Mentor name: Pibernik, Jesenka
Thesis Committee: Brozović, Maja and Pibernik, Jesenka and Mahović Poljaček, Sanja
Defence date: 27 September 2016
Abstract in english: History of applications begins long before smartphones. Nowadays we all carrying around smartphones, actually Pocket PCs packed with various applications that allow us the things, we were ten years ago could only dream of. Today we have a huge selection of various applications for information, entertainment and learning. Thesis is the design of mobile applications for the communication needs of human relationships in the neighborhood dealt to the area of application development of ideas, research, analysis, user experience until the final design applications, respecting all aspects of the development of the same. The first part analyzes the total experience of quality of life, with the indicator used satisfaction neighborhood. The neighborhood is considered the most relevant level to measure because it represents the immediate living space in which activities are conducted throughout the day. The user will be asked questions related to the neighborhood, and whether they as such applications would be useful. The second part is dedicated to the persona that responded to questions relating to the main advantages and disadvantages of respondent's neighborhood, their proposals what should be done to improve the quality of life in the neighborhood, and thought about in which direction to develop the quality of life in coming period. Comparisons of the city's neighborhoods, identify problems and benefits of the studied parts of the city to life, form the basis of information that can inform the citizens about the trends in the quality of life in selected neighborhoods of the city of Zagreb, and help the development of neighborly relations and actions to improve the quality of life, and that you would their mobile application as such would be useful. Then the work would include mapping the experience, then analysis of competition, making sketches, flow charts, wireframe, prototype, test functionality and usability, mood board, design, documentation and specification of the application itself.
Uncontrolled Keywords: aplikacija, iOS, Android, susjedstvo, User experience, User Interface
Keywords in english: application, iOS, Android, neighborhood, communication, User Expirience, User Interface
Subjects: TECHNICAL SCIENCES > Graphic Technology
Institution: Grafički fakultet
City: Zagreb
Number of Pages: 90
Callnumber: PIB 2016 MAK
Inventory number: DB557
Depositing User: Nina Jelača
Status: Unpublished
Date Deposited: 14 Nov 2016 12:30
Last Modified: 14 Nov 2016 12:30
URI: http://eprints.grf.unizg.hr/id/eprint/2608

Actions (login required)

View Item View Item

Downloads

Downloads per month over past year