Reinženjering odjela za razvoj ambalaže

Sabol, Marin (2020) Reinženjering odjela za razvoj ambalaže. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Banić, Dubravko].

[img] PDF
DB878_Sabol_Marin.pdf
Restricted to Registered users only

Download (3MB)

Abstract

Reinženjering je reorganizacija poslovnih procesa koja za cilj ima njihovo poboljšanje, no kad se govori o poboljšanju, misli se na velike promjene koje su rezultat pomne analize postojećeg stanja i planiranja za budućnost. Diplomski rad obrađuje temu reinženjeringa, metode koje se kod njegove primjene koriste, rezultata koji se mogu očekivati, te predlaže kako pratiti trendove poslovanja i ekonomsku situaciju u zemlji. Uvijek je poželjno predviđati potencijalne teškoće koje se mogu dogoditi, jer ukoliko se ne održi korak sa potrebnim promjenama, nije realno očekivati svijetlu i profitabilnu budućnost. U drugom dijelu rada analizirano je postojeće stanje u tvrtki Model Pakiranja d.d., te će se kao rezultat analize uvoditi promjene na radnom mjestu koje imaju cilj ubrzati proces rada i ostvariti značajne financijske uštede. Promjene će se uvoditi u odjelu za razvoj ambalaže, a ciljna područja će biti: ukidanje korištenja tiskovnih formi za lak, reorganizacija radnog vremena, kreiranje radne tablice za praćenje naloga i redizajn radnog lista u Adobe Illustratoru. Napravit će se usporedba sadašnjeg procesa rada i procesa nakon provedbe reinženjeringa, te će se uspoređivati pozitivni i eventualni negativni učinci. Pozitivne promjene implementirat će se u rad i poslovanje unutar tvrtke. Na samom kraju diplomskog rada donesen je zaključak istraživanja i efikasnost promjena uvedenih reinženjeringom.

Item Type: Master's thesis - Graduate Programme
Mentor name: Banić, Dubravko
Thesis Committee: Pasanec Preprotić, Suzana and Banić, Dubravko and Donevski, Davor
Defence date: 17 July 2020
Abstract in english: Reengineering is a reorganization of business processes that aims to improve them, but when it comes to improvement, it is referred to major changes that result from a careful analysis of the current situation and planning for the future. The thesis deals with the topic of reengineering, the methods used in its implementation, the results we can expect, and teaches us how to monitor business trends and the economic situation in the country. We must always anticipate the potential difficulties that may occur, because unless we keep up with the changes we need, it is not realistic to expect a bright and profitable future. In the second part of the paper, the current situation in the company Model Pakiranja d.d. was analyzed, and as a result of the analysis, changes were introduced in the workplace that are aimed to speed up the work process and achieve significant financial savings. The changes will be introduced in the packaging development department and the target areas will be: the termination of the use of flexo printing forms for lacquer, reorganization of working hours, the process of creating a worksheet for monitoring the order stages, and redesign of a worksheet in Adobe Illustrator. A comparison was made between the current work process and the post-reengineering process, and the positive and potential negative effects were compared. Positive changes have been implemented into the work and business activities within the company. At the very end of the thesis, a conclusion was drawn on the research and effectiveness of the changes introduced by reengineering.
Uncontrolled Keywords: Reinženjering, Metode provedbe reinženjeringa, Odjel za razvoj ambalaže, Model Pakiranja d.d., Reorganizacija poslovnih procesa
Keywords in english: Reengineering, Methods of the implementation of reengineering, Packaging Development Department, Model Pakiranja d.d., Business process reorganization
Subjects: TECHNICAL SCIENCES > Graphic Technology
Institution: Grafički fakultet
City: Zagreb
Number of Pages: 91
Callnumber: BAN 2020 SAB
Inventory number: DB878
Depositing User: Nina Jelača
Status: Unpublished
Date Deposited: 09 Dec 2020 10:08
Last Modified: 09 Dec 2020 10:08
URI: http://eprints.grf.unizg.hr/id/eprint/3263

Actions (login required)

View Item View Item