Akt fotografija kao "tabu" tema današnjice

Vlašić, Martina (2020) Akt fotografija kao "tabu" tema današnjice. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

[img] PDF
DB910_Vlašić_Martina.pdf
Restricted to Registered users only

Download (5MB)

Abstract

Akt fotografija je studija golog ljudskog tijela u kojoj se prikazuje ljepota i skladnost oblika. Golo ljudsko tijelo u umjetnosti se prikazivalo već od njezinih samih početaka. Razvojem fotografije, unaprjeđivanjem različitih tehnika, fotografija se popularizirala. U trenutku kada je postala dostupna široj javnosti, akt je već postojao kao posebno, tada jako kontroverzno, područje fotografije. Čin skidanja muškarca ili žene pred očima javnosti oduvijek je izazivao kontroverze. Važno je naglasiti da akt fotografija nije pornografija, već prikazivanje savršenstva i čistoće ljudskog tijela. Premda povijest umjetnosti prikazuje cikličnu izmjenu prihvatljivosti prikaza nagosti, dominantan je smjer cenzure iste. U praktičnom dijelu ovog diplomskog rada snimljeni su muški i ženski aktovi, te je pomoću njih provedeno istraživanje u obliku ankete. Kroz snimljene aktove prikazana je ljepota, seksualnost, konture ljudskoga tijela u crno bijeloj tehnici uz interakciju svijetla. Cilj ovog rada bio je prezentirati nago tijelo, u različitim položajima, pokretima i držanjima, te provesti socijalno istraživanje koje će pokazati trenutno mišljenje ljudske populacije o akt fotografiji, njezinoj prihvatljivosti, te koliko je ona sama danas još uvijek cenzurirana.

Item Type: Master's thesis - Graduate Programme
Mentor name: Mikota, Miroslav
Thesis Committee: Dragčević, Krešimir and Mikota, Miroslav and Jurečić, Denis
Defence date: 23 September 2020
Abstract in english: A nude photography is a study of the naked human body in which the beauty and harmony of form is shown. The naked human body has been depicted in art since it's very beginnings. With the development of photography, with the advancement of various techniques, photography became popular. By the time it became available to the general public, the nude already existed as a separate, then highly controversial, area of photography. The act of stripping a man or woman in front of the public has always caused controversy. It is important to emphasize that the nude photography is not pornography, but a depiction of the perfection and purity of the human body. Although art history shows a cyclical change in the acceptability of the depiction of nudity, the dominant direction of censorship is the same. In the practical part of this final thesis, male and female nudes were photographed, and a research in the form of a survey was conducted with their help. Through the recorded nudes, beauty, sexuality, the contours of the human body are shown in black and white with the interaction of light. The aim of this research was to present the naked body, in different positions, movements and postures, and to conduct social research that will show the current opinion of the human population about nude photography, its acceptability, and how much it itself is still censored today
Uncontrolled Keywords: akt fotografija, ljudsko tijelo, socijalni stavovi
Keywords in english: nude photography, human body, social opinions
Subjects: TECHNICAL SCIENCES > Graphic Technology
Institution: Grafički fakultet
City: Zagreb
Number of Pages: 78
Callnumber: MIK 2020 VLA
Inventory number: DB910
Depositing User: Nina Jelača
Status: Unpublished
Date Deposited: 03 Mar 2021 10:49
Last Modified: 03 Mar 2021 10:49
URI: http://eprints.grf.unizg.hr/id/eprint/3296

Actions (login required)

View Item View Item