Istraživanje tehnika fotografiranja i obrade portreta

Kolarić, Lucija (2020) Istraživanje tehnika fotografiranja i obrade portreta. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Strgar Kurečić, Maja].

[img] PDF
DB931_Kolarić_Lucija.pdf
Restricted to Registered users only

Download (5MB)

Abstract

Portretna fotografija način je zamrzavanja trenutka u kojem se nalazi osoba odnosno model. Sposobna je prenijeti emocije, pokret i atmosferu te samim time gledatelju portreta dočarati trenutak u kojem se nalazio model ali i fotograf. Zbog desetljeća razvijanja fotografskih tehnologija, razvile su se i razne metode fotografiranja portreta. S obzirom na to da je fotografija popularizirana upravo preko portreta, jasno je da ima bezbroj metoda fotografiranja. Portret je u povijesti služio kao alat pomoću kojeg je uhvaćena duša modela što je ostao cilj i svakog suvremenog fotografa. Do današnjeg doba razvijene su, usavršene i patentirane tehnike fotografiranja portreta koje otvaraju bezbroj mogućnosti i kreativnih rješenja kako bi se postigao jedinstveni rezultat. Kako bi se sumirala povijest i sadašnjost portretne fotografije, ovaj diplomski rad istražit će razne tehnike i obradu portreta korištenjem širokog spektra opreme i rekvizita te ih primijeniti na vlastitim primjerima koristeći istog modela kako bi se kroz seriju fotografija prikazalo kako jedan model može prenijeti razne informacije te koliko ga drugačije tehnike mogu transformirati. Također, bit će analizirani i svjetski portretni fotografi i njihovi stilovi kako bi se ukazalo na važnost razvijanja vlastitog načina izražavanja. Cilj rada je stvoriti seriju potpuno različitih fotografija ali paralelno zadržati kohezivni izgled koji proizlazi iz vlastitog stilskog izražaja. Obrada fotografija neće služiti za manipulaciju fizičkog izgleda modela u smislu 'beauty editinga' već kao alat koji će pomoći da svaka fotografija bude svoje jedinstveno djelo s jasnom porukom i očitim naglaskom na analiziranu tehniku koja će se primijeniti na određeni portret.

Item Type: Master's thesis - Graduate Programme
Mentor name: Strgar Kurečić, Maja
Thesis Committee: Mandić, Lidija and Strgar Kurečić, Maja and Poljičak, Ante
Defence date: 24 September 2020
Abstract in english: Portrait photography is a method of freezing the moment in which the person or model exists. It is able to convey emotions, movement and atmosphere, and thus evoke the moment in which the model and the photographer were. Due to decades of developing photographic technologies, various methods of portrait photography have also been developed. Given that photography is popularized precisely through portraiture, it is clear that there are countless methods of photography. In history, the portrait has served as a tool to capture the soul of the model, which has remained the goal of every modern photographer. To date, portrait photography techniques have been developed, perfected and patented that open up countless possibilities and creative solutions to achieve a unique result. In order to summarize the history and present of portrait photography, this thesis will explore various techniques and processing of portraits using a wide range of equipment and props and apply them to their own examples using the same model, showing through a series of photographs how one model can convey various information and how much it can be transformed through different techniques. Furthermore, world portrait photographers and their styles will be analyzed to point out the importance of developing a unique way of expressing yourself. The aim of the work is to create a series of completely different photographs but at the same time keep the cohesive look that arises from one's own stylistic expression. Photo processing will not serve to manipulate the physical appearance of the model in terms of 'beauty editing' but as a tool to help make each photo its unique work with a clear message and an obvious emphasis on the analyzed technique to be applied to a particular portrait.
Uncontrolled Keywords: fotografija, portretna fotografija, analiza, povijest, metoda, tehnika, stil, serija fotografija, model, atmosfera
Keywords in english: photography, portrait photography, analysis, history, method, technique, style, series of photographs, model, atmosphere
Subjects: TECHNICAL SCIENCES > Graphic Technology
Institution: Grafički fakultet
City: Zagreb
Number of Pages: 105
Callnumber: STR 2020 KOL
Inventory number: DB931
Depositing User: Nina Jelača
Status: Unpublished
Date Deposited: 24 Mar 2021 11:11
Last Modified: 24 Mar 2021 11:11
URI: http://eprints.grf.unizg.hr/id/eprint/3318

Actions (login required)

View Item View Item