Reciklacija polimera

Šimunov, Ida (2008) Reciklacija polimera. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Bolanča Mirković, Ivana].

[img] PDF
D636_Šimunov_Ida.pdf
Restricted to Registered users only

Download (2MB)

Abstract

Prednosti koje nudi plastika kao ambalažni materijal su njezina mala težina i mogućnost oblikovanja. Ambalažna industrija je veliko područje koje troši velike količine prirodnih resursa kako bi udovoljile postavljenim visokim zahtjevima. Plastika kao ambalažni materijal ima najveću mogućnosti korištenja, a istodobno je i ekološki prihvatljiva. Do nedavno, recikliranje otpadne plastike gotovo i nije postojalo pa je većina završavala na odlagalištima. Pod pojmom reciklaža podrazumijeva se organizirano sakupljanje proizvoda od istog materijala koji više nema upotrebnu vrijednost, njihova reciklaža i ponovna prerada u nove proizvode, kao i ponovna upotreba. Kada je u pitanju odvojeno sakupljanje plastičnog (PET) otpada, treba se odvojiti od ostalog komunalnog otpada ili odložiti u kontejnere koji su namijenjeni za tu vrstu otpada. PET je široko prihvaćen od strane različitih vrsta proizvođača kao idealna sirovina za izradu ambalaže. U ovom radu promatra se životni ciklusu proizvoda u svim fazama, od resursa, proizvodnje, tiska na ambalažu, prijevoza, uporabe do odlaganja nakon upotrebe i zbrinjavanja otpada, kao i njihov utjecaj na okoliš. Utjecaj na okoliš prati se procjenom životnog ciklusa proizvoda čija je zadnja faza zbrinjavanje proizvoda, kao i njihova mogućnost recikliranja.

Item Type: Diploma work - Pre-Bologna programme
Mentor name: Bolanča Mirković, Ivana
Defence date: December 2008
Abstract in english: Advantages offered by plastics as packaging material its low weight and the possibility of designing. Packaging industry is a big area that consumes large amounts of natural resources to satisfy the requirements set high. Plastics as a packaging material have the greatest possibilities of use, and at the same time, it is environmentally acceptable. Until recently, the recycling of waste plastic did not exist and the majority finished in landfills. The term recycling implies organized collection of products from the same material ,that have no more use, their recycling and re-processing into new products, as well as the re-use. Regarding the separate collecting plastic (PET) waste, should be unlinked from the rest of municipal waste, or postpone to the containers that are designed for this type of waste. PET is widely accepted by different types of producers as an ideal raw material for making packaging. In this work observe the life cycle of products at all stages, from the resources, production, printing on packaging, transport, use to delay after use and disposal of waste, as well as their impact on the environment. Environmental Impact monitors the estimated life cycle of the product which is the last phase of care products, and the possibility of recycling.
Uncontrolled Keywords: plastika, životni ciklus proizvoda, reciklacija
Keywords in english: plastics, life cycle product, recycling
Subjects: TECHNICAL SCIENCES > Graphic Technology
Institution: Grafički fakultet
City: Zagreb
Number of Pages: 68
Callnumber: boli 2008 šim
Inventory number: D636
Status: Unpublished
Date Deposited: 15 Nov 2013 21:33
Last Modified: 21 May 2014 10:14
URI: http://eprints.grf.unizg.hr/id/eprint/618

Actions (login required)

View Item View Item

Downloads

Downloads per month over past year