Dizajn i ekološko etiketiranje

Pantelić, Kate (2012) Dizajn i ekološko etiketiranje. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Bolanča Mirković, Ivana].

[img]
Preview
PDF
DB135_Pantelić_Kate.pdf

Download (1MB) | Preview

Abstract

U diplomskom radu prikazuje se teoretski aspekt održivog dizajna grafičkog proizvoda. Proizvod se promatra kroz životni ciklus proizvoda, što daje smjernice ekološki povoljnog odabira u ranoj fazi kreiranja proizvoda. Diskutiraju se postavke premise “od kolijevke do groba“. Na osnovu navedenih smjernica razmatra se problematika ekoloških oznaka koja prvenstveno obuhvaća ekološku svijest svakog grafičkog dizajnera i njegovu upućenost prema svjetskim trendovima koji su povezani sa održivim dizajnom. Prilikom dizajniranja proizvoda potrebno je sagledati sve mogućnosti pa tako i ekološki prihvatljive materijale i tehnološke postupke. Rad daje uvid u ekološko stanje današnjice i daje smjernice svakom grafičkom dizajneru kako bi na području svog rada smanjio negativan utjecaj na okoliš. U radu je pomno objašnjen Pravilnik o dodjeli znaka Zaštite okoliša koja je i ujedno u Republici Hrvatskoj jedan od najvažnijih ekoloških oznaka. Rad također daje u uvid izravnu vezu između ciljeva zaštite okoliša, mogućnosti tržišta i eko-efikasnosti. Eko-efikasnost ne znači samo ekološku nego i gospodarsku učinkovitost. Temeljito je obrađena trenutačna situacija proizvođača i njihovo ulaganje u održivu i čistu proizvodnju, te koliki utjecaj imaju potrošači na konkurentnost ekološki nastrojenih tvrtki. Obrađeni su svi ciljevi uvođenja ekološkog etiketiranja u svijetu, pa tako i u Republici Hrvatskoj.

Item Type: Master's thesis - Graduate Programme
Mentor name: Bolanča Mirković, Ivana
Defence date: 13 September 2012
Abstract in english: This thesis displayes a theoretical aspect of the sustainable design of graphic product. This product is observed throught the life cycle of the product, wich gives guidelines of ecologicaly convenient choice in the early phase of creating the product. Here are discussed preferences of the phrase “from the cradle to the grave”. On the base of above mentioned guidelines it is considered a problem of the eco-labels that priory include ecological conscious of every graphic designer and his attainment to the global trends which are connected with sustainable design. During the product designing it is necessary to look at all the possibilities, as well as ecological acceptable materials and technological processes. This work gives us an insight in the ecological state of contemporary and gives guidelines to every graphic designer how to decrease negative impact on the environment. In this work it is accurately explained regulation of the assignation Environmental protection label, which is at the same time, in the Republic of Croatia, one of the most important eco-labels. It also gives an insight direct link between aims of environmental protection, market capabilities and eco-effectiveness. Eco-effectiveness doesn´t mean just ecological, but also economy effectiveness. The current situation of the producers and their investment in the sustainable and clean manufacturing, and what impact do have customers on the competitiveness of ecological orientational companies is properly processed. Also, here are processed all aims of introducing eco-labeling in the world, as well as in the Republic of Croatia.
Uncontrolled Keywords: Održivi dizajn, ekološko etiketiranje, znak Zaštite okoliša, potrošači, zakonske inicijative
Keywords in english: Sustainable design, eco-labelling, Environmental protection label, consumers, legislative initiatives
Subjects: TECHNICAL SCIENCES > Graphic Technology
Institution: Grafički fakultet
Number of Pages: 52
Callnumber: boli 2012 pan
Inventory number: DB135
Status: Unpublished
Date Deposited: 15 Nov 2013 21:40
Last Modified: 24 Apr 2014 10:44
URI: http://eprints.grf.unizg.hr/id/eprint/945

Actions (login required)

View Item View Item

Downloads

Downloads per month over past year