Browse by Mentor

Group by: Item Type | No Grouping
Number of items: 27.

Diploma work - Pre-Bologna programme

Habuš, Blaž (2012) Digitalizacija časopisa, prilagodba u HTML5 sustav za mobilne platforme. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakutet. [Mentor: Agić, Darko].

Mikšić, Mario (2012) Usporedba algoritama za OCR pri različitim rezolucijama. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakutet. [Mentor: Agić, Darko].

Mikulić, Igor (2011) Adobe acrobat: Interaktivni sustav različitih sadržaja. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Agić, Darko].

Duić, Ivan (2010) Specifikacije i implementacija JDF-a u sustave radnog tijeka. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Agić, Darko].

Stanković, Maja (2009) Utjecaj izlaznih profila na kolorimetrijske karakteristike reprodukcije. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Agić, Darko].

Poljičak, Ante (2006) Utjecaj profila uređaja na kvalitetu slika u workflow-u. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Agić, Darko].

Kern, Andrea (2006) Primjena X-Rite Color Quickal densitometra na digitalno reprodukcijskom sustavu DC 2045. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Agić, Darko].

Miljević, Frane (2006) Upotreba indeksiranih boja i gifova za izradu web sučelja. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Agić, Darko].

Erman, Tina (2005) Izrada profila probnog i realnog otiska u tehnici dubokog tiska. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Agić, Darko].

Ivaci, Ivica (2005) Kalibracija monitora u računalnoj mreži. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Agić, Darko].

Povijač, Helena (2005) Određivanje nekih parametara profila reprodukcije korištenjem Acrobat aplikacije. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Agić, Darko].

Linić, Draženko (2004) Digitalni workflow u novinskoj proizvodnji. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Agić, Darko].

Ivić, Vjekoslav (2003) Primjenjivost različitih programa za izradu internet stranica. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Agić, Darko].

Zlatarević, Siniša (2003) Razvoj Adobe Photoshop-a. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Agić, Darko].

Pavić, Lovorka (2003) Standardni prostor boja za Internet-sRGB. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Agić, Darko].

Turčić, Domagoj (2003) Usporedba programa za obradu slike. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Agić, Darko].

Ibrahimpašić, Emin (2002) Kolorimetrijska usporedba u različitim sustavima grafičke reprodukcije. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Agić, Darko].

Petek, Vedrana (2002) Ispitivanje značajki različitih foto materijala za izradu slike u boji. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Agić, Darko].

Tuđa, Gordan (2001) Mogućnost primjene OPI sustava kod višebojne grafičke reprodukcije. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakutet. [Mentor: Agić, Darko].

Kosmat, Draženka (2000) Utjecaj pojedinih čimbenika na percepciju slikovnih informacija. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakutet. [Mentor: Agić, Darko].

Baccalaureus work - Undergraduate programme

Marijanović, Kristina (2009) Upravljanje bojama korištenjem Acrobat aplikacije. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Agić, Darko].

Haistor, Romina (2009) Značenje i korištenje Acrobat aplikacije u reprodukciji. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Agić, Darko].

Brbić, Stipe (2008) Tehnološki aspekti izrade letka. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Agić, Darko].

Master's thesis - Pre-Bologna programme

Repar, Dragutin (2006) Tijek grafičkih radnih procesa baziranih na JDF specifikaciji uz implementaciju Job-ticketa i ICS sustava sa posebnim osvrtom na pripremne faze. Master's thesis - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Agić, Darko].

Žiljak, Ivana (2005) Grafika dokumenata sa spot bojama iz ultravioletnog područja. Master's thesis - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Agić, Darko].

Dissertation (PhD) thesis

Žiljak, Ivana (2007) Projektiranje zaštitne grafike s promjenjivim bojama digitalnog tiska u vidljivom i nevidljivom dijelu spektra. Dissertation (PhD) thesis. Grafički fakultet. [Mentor: Agić, Darko].

Strgar Kurečić, Maja (2007) Uvođenje CGRT testne karte boja za karakterizaciju digitalnog fotografskog sustava. Dissertation (PhD) thesis. Grafički fakultet. [Mentor: Agić, Darko].

This list was generated on Tue Apr 23 04:06:29 2024 CEST.