Browse by Mentor

Group by: Item Type | No Grouping
Number of items: 9.

Hudika, Tomislav (2022) Influence of the nanocomposite coating composition on the cardboard packaging characteristics = Utjecaj sastava nanokompozitnoga premaza na svojstva kartonske ambalaže. Dissertation (PhD) thesis. Grafički fakultet. [Mentor: Cigula, Tomislav].

Brekalo, Marijan (2020) Određivanje utjecaja premaza na karakteristike ofsetnih otisaka na kartonskim podlogama. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Cigula, Tomislav].

Žličarić, Mihaela (2020) Primjenjivost premaza PCL-titanijev dioksid u oplemenjivanju otisaka. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Cigula, Tomislav].

Bartolić, Mateo (2020) Regresijski model prijenosa tiskarske boje ovisno o površinskim svojstvima podloge. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Cigula, Tomislav].

Majetić, Lucija (2020) Svojstva otisaka oslojenih premazom od polikaprolaktona s dodatkom silicijevog dioksida. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Cigula, Tomislav].

Katana, Mihael (2020) Utjecaj biokompozitnog premaza na svojstva ambalažnih otisaka. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Cigula, Tomislav].

Golub, Filip (2019) Utjecaj količine funkcionalnih premaza na svojstva otisaka. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Cigula, Tomislav].

Marček, Dino (2019) Utjecaj oplemenjivanja na kvalitetu otisaka. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Cigula, Tomislav].

Huzjak, Juraj (2018) Metoda najmanjih kvadrata u karakterizaciji utjecajnih parametara fleksotiskarskog sustava. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Cigula, Tomislav].

This list was generated on Mon Jun 17 19:54:32 2024 CEST.