Browse by Mentor

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Item Type | No Grouping
Number of items: 81.

Diploma work - Pre-Bologna programme

Bujanec, Irena (2010) Kronologija i priroda 3D. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Jurković, Mato].

Kljajo, Vanda (2010) Suvremeni novinski dizajn. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Jurković, Mato].

Kapović, Ana-Marija (2009) Dizajn znakova vizualnih komunikacija. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Jurković, Mato].

Stanković, Sonja (2009) Secesija - stil i dizajn. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Jurković, Mato].

Ćurković, Iva (2009) Grafičko oblikovanje kataloga. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Jurković, Mato].

Kovačević, Kristina (2009) Grafički dizajn nacionalnih identiteta. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Jurković, Mato].

Kišur, Danijela (2009) Secesija u hrvatskoj likovnoj umjetnosti, dizajnu i fotografiji. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Jurković, Mato].

Jelić, Jadran (2008) Aktualni aspekti dizajna medija. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Jurković, Mato].

Hmelina, Koraljka (2008) Hrvatski plakat u doba secesije. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Jurković, Mato].

Grubišin, Bojana (2007) Vizualne karakteristike logotipa u kozmetičkoj industriji. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Jurković, Mato].

Janjatović, Tanja (2007) Francuska i Belgija, europski izvori stripa. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Jurković, Mato].

Mađarević, Mladen (2007) Osnovne odrednice grafičkog oblikovanja. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Jurković, Mato].

Dujmušić, Dorela (2007) Reklamna provokacija kao izazov i mjera dizajnerskih odluka. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Jurković, Mato].

Rep, Maja (2007) Transformacija suvremenih likovnih medija i njihov utjecaj na grafički dizajn. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Jurković, Mato].

Skoblar, Petra (2006) Bauhaus i njegove neposredne refleksije. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Jurković, Mato].

Bilušić, Iva (2006) Od ideje do realizacije plakata. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Jurković, Mato].

Abinun, Tanija (2006) Dizajn suvremenog doba. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Jurković, Mato].

Smolić, Marija (2006) Analiza novina kao grafičkog medija. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Jurković, Mato].

Zubčić, Majda (2006) Aplikacija znaka grafičkog fakulteta. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Jurković, Mato].

Španjol, Tamara (2006) Art Deco - karakteristike stila i grafičkih medija. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Jurković, Mato].

Mađor, Ivo (2006) Grafički dizajn na primjeru jedne izdavačke tvrtke. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Jurković, Mato].

Raos, Maja (2006) Ilustracija u kemiji. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Jurković, Mato].

Bunčić, Boris (2006) Japanska likovnost. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Jurković, Mato].

Jakopović, Branka (2006) Knjiga standarda i vizualni identitet. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Jurković, Mato].

Papak, Kristina (2006) Kronologija dizajna naslovne strane "Slobodne Dalmacije". Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Jurković, Mato].

Rončević, Stjepan (2006) Novinski dizajn. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Jurković, Mato].

Prekupec, Sanja (2006) Percepcija boja i dizajn. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Jurković, Mato].

Topić, Hrvojka (2006) Plakat s početka dvadesetog stoljeća. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Jurković, Mato].

Graf-Đopar, Ines (2006) Sociokulturni utjecaj na plakat. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Jurković, Mato].

Franjković, Maja (2006) Strip, formalni i društveni aspekt. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Jurković, Mato].

Lišnjić, Ana (2006) Warhol i pop-art, doprinosi suvremenoj umjetnosti i dizajnu. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Jurković, Mato].

Bene, Martina (2005) Politički plakat u Hrvatskoj. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Jurković, Mato].

Šimić, Emilija (2005) Upotreba stripa u edukaciji. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Jurković, Mato].

Latković, Anamarija (2005) Strukturna analiza plakata. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Jurković, Mato].

Radetić, Ivančica (2005) Izbor pisma u knjizi standarda. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Jurković, Mato].

Španić, Dominik (2005) Dizajn serije proizvoda. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Jurković, Mato].

Bukovšek, Vedrana (2005) Optička i semantička struktura novina "National Geographic". Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Jurković, Mato].

Zeljko, Antonija (2005) Pop art doprinosi oblikovanju. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Jurković, Mato].

Schneider, Sandor (2005) Metodologija grafičkog dizajna. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Jurković, Mato].

Fadić, Petar (2005) Redizajn vizualnog identiteta kompanije. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Jurković, Mato].

Udovičić, Anita (2005) Utjecaj pop-arta na grafičko oblikovanje. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Jurković, Mato].

Ilić, Milan (2004) Boja u grafičkom dizajnu. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Jurković, Mato].

Skorić, Zoran (2004) Dizajn crtanog filma. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Jurković, Mato].

Vuković, Žarko (2004) Dizajn zaštitnog znaka. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Jurković, Mato].

Popović, Mirjana (2004) Gestalt u umjetnosti i dizajnu. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakutet. [Mentor: Jurković, Mato].

Martić, Vjeran (2004) Grafički dizajn prezentacije arhitektonskog projekta. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Jurković, Mato].

Kljenak, Boris (2004) Hrvatski politički plakat. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Jurković, Mato].

Kulaš, Goran (2004) Kompjuterska ilustracija. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Jurković, Mato].

Guina, Sonja (2004) Okolišno osviješteni dizajner. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Jurković, Mato].

Lukačić, Ana (2004) Suvremeni politički plakat. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Jurković, Mato].

Martinčić, Ivana (2004) Vizualni identitet ministarstva poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Jurković, Mato].

Sokolić, Tamara (2003) Boja kao element kompozicije fotografije. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Jurković, Mato].

Sekopet, Nino (2003) Doprinosi suprematizma avangardnom izrazu u grafičkom dizajnu. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Jurković, Mato].

Zovak, Dragan (2003) Kulturološki aspekt dizajna. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Jurković, Mato].

Karlušić, Ivana (2003) Pristup digitalnom fotografiranju. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Jurković, Mato].

Reisz, Iva (2003) Redizajn vizualnog identiteta Jadrolinijinog reda plovidbe. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Jurković, Mato].

Robić, Dubravko (2003) Uloga fotografije na internetu. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Jurković, Mato].

Kovačić, Tvrtko (2003) Umjetničko stvaralaštvo i grafički dizajn u prvoj polovici dvadesetog stoljeća. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Jurković, Mato].

Ivčević, Vjekoslav (2003) Usporedba klasičnih i digitalnih tehnika toniranja i koloriranja fotografije. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Jurković, Mato].

Puzak, Nikolina (2003) Značaj japanskog plakata u periodu od 1970. do danas. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Jurković, Mato].

Maljković, Branko (2002) Digitalni fotografski studio. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Jurković, Mato].

Janković, Dejan (2002) Dizajn grafičkog korisničkog sučelja. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Jurković, Mato].

Perkušić, Igor (2002) Element šoka u propagandnoj fotografiji. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Jurković, Mato].

Zečević, Jelena (2002) Fotografija u reklamnoj kampanji. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Jurković, Mato].

Mikleuš, Ivana (2002) Fotografija u web dizajnu. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Jurković, Mato].

Peroković, Ksenija (2002) Grafičko oblikovanje dnevnih novina. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Jurković, Mato].

Badrov-Grbeša, Ingrid (2002) Karakteristike i utjecaj hrvatske likovnosti na suvremeno oblikovanje. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Jurković, Mato].

Bebek, Damir (2002) Likovno oblikovanje propagandnih akcija u tiskanim medijima. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Jurković, Mato].

Karaga, Ivan (2002) Mogućnosti primjene digitalnih tehnika u području crno-bijele fotografije. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Jurković, Mato].

Jelisić, Davor (2002) Mondrian i utjecaj pokreta De Stijl na dizajn. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Jurković, Mato].

Tomić, Nataša (2002) Pop-art i utjecaji na grafički dizajn. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Jurković, Mato].

Žaja, Andrea (2002) Povijest dizajna knjige. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Jurković, Mato].

Marjanović, Jadranko (2002) Primjena digitalnih fotografskih tehnika u području ilustracijske fotografije. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Jurković, Mato].

Jovičin, Matko (2002) Psihološki aspekti boja u kolor fotografiji. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Jurković, Mato].

Čačić, Zvonimir (2001) Uspon japanskog plakata do polovine 20-og stoljeća. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakutet. [Mentor: Jurković, Mato].

Havliček, Tomislav (2000) Grafičko oblikovanje u propagandi s obzirom na medije. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakutet. [Mentor: Jurković, Mato].

Marić, Nataša (2000) Oblikovanje vizualnog identiteta rukometnog natjecanja. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakutet. [Mentor: Jurković, Mato].

Matijević, Mile (2000) Odrednice povijesnog razvoja oblika pisama. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakutet. [Mentor: Jurković, Mato].

Baccalaureus work - Undergraduate programme

Hadžić, Rijana (2009) Antoni Gaudi i njegov stilski doprinos dizajnu. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Jurković, Mato].

Frljak, Lucija (2009) Piktogrami od izvora do suvremenih oblika. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Jurković, Mato].

Kovačić, Draga (2009) Salvador Dali. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Jurković, Mato].

This list was generated on Sat Sep 19 08:53:34 2020 CEST.