Browse by Mentor

Group by: Item Type | No Grouping
Number of items: 16.

Jurlin, Bartul (2009) Dinamika optičkih svojstava starenih recikliranih tiskovnih podloga. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mikac Dadić, Višnja].

Antić, Marko (2006) Kvaliteta otiska na recikliranoj tiskovnoj podlozi pod utjecajem ubrzanog starenja. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mikac Dadić, Višnja].

Grbac, Jasminka (2006) Mjerenje opaciteta na polietilenskoj transparentnoj podlozi. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mikac Dadić, Višnja].

Pajazetović, Ana (2005) Izrada i primjena holograma u grafičkoj industriji. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mikac Dadić, Višnja].

Dijan, Ana (2005) Optičke metode i standardi ispitivanja tiskovnih površina. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mikac Dadić, Višnja].

Pestić, Petra (2005) Utjecaj starenja na kvalitetu otisaka dobivenih ink-jet tehnikom tiska. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mikac Dadić, Višnja].

Kovačićek, Sanja (2004) Optička svojstva površina ofsetnih papira. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mikac Dadić, Višnja].

Avilov, Helena (2004) Optička svojstva različitih tiskovnih podloga. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mikac Dadić, Višnja].

Baršić, Margareta (2004) Optičke metode ispitivanja tiskovnih podloga. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mikac Dadić, Višnja].

Žakula, Boris (2004) Optičke metode ispitivanja tiskovnih površina. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mikac Dadić, Višnja].

Golubić, Nino (2004) Proces otiskivanja holograma. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mikac Dadić, Višnja].

Spajić, Marija (2003) Optička ispitivanja recikliranih uzoraka izloženih izvoru ultraljubičastog zračenja. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mikac Dadić, Višnja].

Velić, Rahela (2003) Otisnute podloge za umjetnički tisak izložene utjecaju vidljive svjetlosti. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mikac Dadić, Višnja].

Klarin, Silvija (2002) Optička i kolorimetrijska ispitivanja obojenih uzoraka za umjetnički tisak izloženih elektromagnetskom zračenju. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mikac Dadić, Višnja].

Zelić, Ana (2002) Spektrofotometrijsko ispitivanje starenja ofsetnih i recikliranih otisaka realiziranih frekventno moduliranim rasterom. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakutet. [Mentor: Mikac Dadić, Višnja].

Boban, Marija (2001) Tiskovna podloga izložena elektromagnetskim zračenjima pod kontroliranim uvjetima. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakutet. [Mentor: Mikac Dadić, Višnja].

This list was generated on Thu Jul 18 18:38:44 2024 CEST.