Items where Year is 2001

Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Number of items: 30.

Diploma work - Pre-Bologna programme

Bilić, Marijana (2001) Fotoreportaža. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakutet. [Mentor: xxx, xxx].

Boban, Marija (2001) Tiskovna podloga izložena elektromagnetskim zračenjima pod kontroliranim uvjetima. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakutet. [Mentor: Mikac Dadić, Višnja].

Borić, Mladen (2001) Usporedba efikasnosti enzimskog i konvencionalnog kemijskog deinkinga non impact otisaka. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakutet. [Mentor: Bolanča, Zdenka].

Bulj, Helena (2001) Uspoređivanje fizikalno-kemijskih svojstava otopina za vlaženje. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Gojo, Miroslav].

Dobrijević, Marko (2001) Renderiranje u AutoCAD-u 14. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakutet. [Mentor: Bjelovučić Kopilović, Sanja].

Felić, Mehmed (2001) Metodička razrada sustava za izlaganje kao podsustava ofsetnog tiskarskog stroja. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakutet. [Mentor: Salamon, Velimir].

Gluhan, Antun (2001) Utjecaj vidljivog elektromagnetskog zračenja na tiskovne podloge. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakutet. [Mentor: Džimbeg-Malčić, Vesna].

Kaliterna, Zrinka (2001) Reportažna fotografija u funkciji stvaranja socijalnog portreta. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakutet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Kovačić, Ivana (2001) Tržišna komunikacija. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Juri, Božidar].

Majnarić, Kristijan (2001) Prikaz uvoda u grafičku tehnologiju na internetu. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakutet. [Mentor: Babić, Darko].

Matišić, Damir (2001) Izrada kataloga i opis papira za tisak koji najčešće prerađuju. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakutet. [Mentor: Golubović, Adrijano].

Mesić, Antonio (2001) Nazivlje u doradnoj proizvodnji valovitog kartona. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakutet. [Mentor: Babić, Darko].

Midžić, Zlatan (2001) Životoliko grafičko sučelje. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakutet. [Mentor: Skala, Karolj].

Pavlović, Marin (2001) Ambalaža i njezina upotrebljivost u suvremenoj trgovini. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakutet. [Mentor: Babić, Darko].

Pišćak, Krešimir (2001) Zbrinjavanje otpada u grafičkoj industriji. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakutet. [Mentor: Bolanča, Zdenka].

Poslek, Dragan (2001) Relacija tiskovna podloga rasterska reprodukcija. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakutet. [Mentor: Bolanča, Stanislav].

Profaca, Ana (2001) Primjena kontrolnih karata za mjerljive karakteristike u grafičkoj industriji. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakutet. [Mentor: Mudronja, Vedran].

Pučić, Ivan (2001) Utjecaj tehnika tiska na efikasnost deinking flotacije. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakutet. [Mentor: Bolanča, Zdenka].

Radović, Aleksandar (2001) Unutarnji i vanjski faktori od utjecaja na organizaciju. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Juri, Božidar].

Rudić Vranić, Josip (2001) Metodička razrada fleksografskog tiskarskog stroja. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakutet. [Mentor: Salamon, Velimir].

Surma, Vlatka (2001) Površinsko keljenje papira. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakutet. [Mentor: Golubović, Adrijano].

Tomić, Mirta (2001) Tvrdoća vode u funkciji otopine za vlaženje. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Lovreček, Mladen].

Tuđa, Gordan (2001) Mogućnost primjene OPI sustava kod višebojne grafičke reprodukcije. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakutet. [Mentor: Agić, Darko].

Vešliga, Renata (2001) Raspodjela svjetla pri kopiranju na offsetne tiskovne ploče. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakutet. [Mentor: Lovreček, Mladen].

Zimšek, Tamara (2001) Tipografija u elektroničkoj knjizi. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakutet. [Mentor: Žiljak, Vilko].

Znaor, Hrvoje (2001) Internetski prikaz grafičke dorade 2. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakutet. [Mentor: Babić, Darko].

Ćorić, Andrea (2001) Fizikalno-kemijska svojstva otopina za vlaženje. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Gojo, Miroslav].

Čačić, Zvonimir (2001) Uspon japanskog plakata do polovine 20-og stoljeća. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakutet. [Mentor: Jurković, Mato].

Šimunković, Branko (2001) Uvjeti kod otiskivanja folijom u knjigoveštvu. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Babić, Darko].

Šoša, Josipa (2001) Primjena kontrolnih karata za atributivne karakteristike u grafičkoj industriji. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakutet. [Mentor: Mudronja, Vedran].

This list was generated on Sun Jun 23 08:54:21 2024 CEST.