Specijalni efekti u elektrofotografiji korištenjem praškastih tonera

Željković, Petra (2021) Specijalni efekti u elektrofotografiji korištenjem praškastih tonera. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Majnarić, Igor].

[thumbnail of DB1002_Željković_Petra.pdf] PDF
DB1002_Željković_Petra.pdf

Download (4MB)

Abstract

Tehnologije digitalnog tiska sve su zastupljenije u grafičkoj industriji. Nekada su se koristile samo CMYK toneri (realizacija kolornih otisaka) dok je danas moguće realizirati i bijelu boju, lak, zlatnu, srebrnu, fluorescentni cijan, fluorescentnu magentu i fluorescentnu žutu. Tako će se osim standardnog kolora moći realizirati reprodukcije sa izraženom fluorescencijom i metalik sjajem. Da bi se to postiglo morati će se upotrijebiti modularni elektrofotografski tiskarski stroj koji to može ostvariti (tisak standardnog CMYK, fluorescentni CMY, bijela, lak, srebro i zlato). To omogućuje Xerox Versant 180 Press na kojemu je moguće mijenjati kućišta tonera sa razvijačkim valjcima. U ovom radu cilj je istražiti mogućnost realizacije fluorescentnih (FC, FM, FY) i metalnih nijansi (PANTONE 877C, PANTONE 871C) otisnutih s primarnim sekundarnim tonovima ( 10%, 20%, 40%, 70%, 100%). Isti metalik motiv biti će otisnut sa tiskarskim strojem Heidelberg GTO 52 čije su tiskovne forme napravljene sa Kodak Lotem 400 te otisnute PANTONE bojama Huber Alchemy. Takvi uspoređeni uzorci su s metalik EA tonerom. Za ispitivanje je korištena standardna papirna tiskarska podloga (Maxi Gloss 170 g/m2) koja je u skladu sa FOGRA 51 standardom. Metoda korištena u eksperimentalnom istraživanju je kolorimetrijska (X-Rite eXact) gdje se na temelju većeg broja mjerenja odredile CIE LAB kolorimetrijske vrijednosti, te izračunale kolorimetrijske razlike razlike CIE L*a*b, ∆E2000, ∆L, ∆C. Rezultati pokazuju da FM raster od 150 dpi bolji te daje prirodnije rezultate standarda FOGRA 51. Također će Xerox fluorescentni toneri ostvariti povečanje fluorescencije u odnosu na standardni toner za vrijednost ∆B=1.

Item Type: Master's thesis - Graduate Programme
Mentor name: Majnarić, Igor
Thesis Committee: Donevski, Davor and Majnarić, Igor and Cigula, Tomislav
Defence date: 24 September 2021
Abstract in english: Digital printing technologies are all represented in the printing industry. In the past, only CMYK toners were used (realization of color prints), while today it is possible to realize white, lacquer, gold, silver, fluorescent cyan, fluorescent magenta and fluorescent yellow. Thus, in addition to the standard color, it will be possible to realize reproductions with pronounced fluorescence and metallic luster. To achieve this prints it will be necessary to use a modular electrophotographic printing machine that can realize (standard CMYK printing, fluorescent CMY, white, lacquer, silver and gold). It Xerox Versant 180 Press on which it is possible to change toner housings and developer rollers. In this paper, the aim is to investigate the possibility of realization of fluorescent (FC, FM, FY) and metallic shades (PANTONE 877C, PANTONE 871C) printed with primary and secondary tones (10%, 20%, 40%, 70%, 100%). The same metallic motiv will be printed with the Ofset Heidelberg GTO 52 printing press, whose printing forms are made with the CTP Kodak Lotem 400 and printed in PANTONE in Huber Alchemy colors and compared with metallic EA toner. For the test, a standard paper printing substrate (Maxi Gloss 170 g/m2) was used, which is in accordance with the FOGRA 51 standard. The method used in the experimental research is colorimetric (X-Rite eXact), where it is based on a number of CIE measurements LAB colorimetric values, and calculated the colorimetric differences of the difference CIE L*a*b, ∆E2000, ∆L, ∆C. The results show that the best prints are achieved using a standard FM raster (150 dpi, ∆E <2,5) as opposed to AM raster (300 dpi, ∆E> 2,5) and the silver and gold prints are similar to the standard ones in terms of characteristics in electrophotography offset prints. The results show that the 150 dpi FM raster is better and gives more natural results standard FOGRA 51. Xerox fluorescent toners will also achieve an increase in fluorescence compared to standard toner by a value of ∆B =1.
Uncontrolled Keywords: elektrofotografija, metalik EA toneri, fluorescentni EA toneri, kolorimetrija, CIE L*a*b*
Keywords in english: electrophotography, metallic EA toners, fluorescent EA toners, colorimetry, CIE L*a*b*
Subjects: TECHNICAL SCIENCES > Graphic Technology
Institution: Grafički fakultet
City: Zagreb
Number of Pages: 81
Callnumber: MAJ 2021 ŽELJ
Inventory number: DB1002
Depositing User: Nina Jelača
Status: Unpublished
Date Deposited: 11 Dec 2023 10:13
Last Modified: 11 Dec 2023 10:13
URI: http://eprints.grf.unizg.hr/id/eprint/3589

Actions (login required)

View Item View Item