Utjecaj grafičkog oblikovanja na percepciju planera

Miklenić, Ivana (2021) Utjecaj grafičkog oblikovanja na percepciju planera. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Kovačević, Dorotea].

[thumbnail of DB1016_Miklenić_Ivana.pdf] PDF
DB1016_Miklenić_Ivana.pdf

Download (4MB)

Abstract

Ovaj rad se bavi cjelovitim dizajnom vizualnog identiteta tvrtke i pripadajućeg grafičkog proizvoda. Djelatnost tvrtke je područje dizajna i proizvodnje predmeta od papira i plastike (planeri, različite vrste bilježnica, pribor za pisanje). Vizualni identitet i dizajn proizvoda temeljili bi se na potrebi nove tvrtke za predstavljanjem na tržištu putem prepoznatljivog zaštitnog znaka i plasiranjem inovativnog grafičkog proizvoda. Tvrtka planira proizvodnju više vrsta planera, a početni korak je izrada planera namijenjenog ženama. Sastavni dio ovog rada bit će dizajn zaštitnog znaka i pratećeg vizualnog identiteta, što uključuje poslovnu dokumentaciju i dizajn prikladnih promidžbenih materijala. Pored toga, ovaj rad uključuje i dizajn specifičnog proizvoda; planera namijenjenog ženama. Osnovne metode koje će biti korištene su strukturirani intervju s klijenticom i ankete usmjerene na ciljanu skupinu, prvenstveno žene mlađe i srednje dobi. Očekivani rezultat bi bio potvrda predloženog dizajna kao privlačnog, kvalitetnog i funkcionalnog, a koji bi predstavljao temelj za dizajn ostalih sličnih proizvoda. Obzirom da je tvrtka tek u začetku, rezultati bi dali dalekosežne benefite na poslovanje.

Item Type: Master's thesis - Graduate Programme
Mentor name: Kovačević, Dorotea
Thesis Committee: Brozović, Maja and Kovačević, Dorotea and Mustić, Daria
Defence date: 27 September 2021
Abstract in english: This thesis deals with the complete design of the visual identity of the company and the associated graphic product. The company's activities are design and production of paper and plastic items (planners, various types of notebooks, stationery). The visual identity and design of the product are based on the need of the new company to present itself on the market through a recognizable trademark and the placement of an innovative graphic product. The company plans to produce several types of planners, and the initial step is to make planners intended for women. One part of this thesis will be the design of the trademark and accompanying visual identity, which includes corporate documentation and the design of appropriate promotional materials. In addition, this thesis includes the design of a specific product; a planner intended for women. The main methods that will be used are structured interviews with clients and target group surveys which include young and middle-aged women. The experimental results should indicate which of the proposed designs is perceived as attractive, high quality and functional, which would be the basis for the design of other similar products. Given that the company is still in its infancy, the results would yield far-reaching business benefits.
Uncontrolled Keywords: planer, organizacija, vizualni identitet, logotip
Keywords in english: planner, organization, visual identity, logo
Subjects: TECHNICAL SCIENCES > Graphic Technology
Institution: Grafički fakultet
City: Zagreb
Number of Pages: 72
Callnumber: KOV 2021 MIK
Inventory number: DB1016
Depositing User: Nina Jelača
Status: Unpublished
Date Deposited: 12 Dec 2023 10:55
Last Modified: 12 Dec 2023 10:55
URI: http://eprints.grf.unizg.hr/id/eprint/3603

Actions (login required)

View Item View Item