Fotografija arhitekture

Baždarić, Toni (2021) Fotografija arhitekture. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

[thumbnail of DB1033_Baždarić_Toni.pdf] PDF
DB1033_Baždarić_Toni.pdf

Download (7MB)

Abstract

Arhitektura je ideja, planiranje, projektiranje i građenje objekata u različite svrhe i funkcije. U njoj se isprepliću umjetnost, znanost i tehnologija. Iako je arhitektura sama po sebi umjetnost, ona ne bi mogla doživjeti svoj puni potencijal bez jedne druge umjetnosti, a to je fotografija. Fotografija upotpunjuje arhitekturu dajući joj jednu dimenziju više. Točnije, daje joj mogućnost biti viđen i prepoznat kao veliko arhitektonsko dostignuće diljem svijeta. Fotografija arhitekture svakako spada među najatraktivnije vrste fotografija. Razlog tomu je što preko fotografije možemo primjerice dočarati draž i „veličinu“ poznatih svjetskih građevina. Iako se misli da je fotografija arhitekture samo jednostavno fotografiranje zgrada, tu se krije znatno više od toga. Fotografija arhitekture osim dizajna i točnog prikaza zgrada, podrazumijeva i da ta fotografija bude ugodna oku promatrača. Fotografi moraju imati dodatne vještine i tehnike za bilježenje ljepota zgrada, od korištenja prave perspektive, preko komponiranja okoline, do saznanja gdje i kada snimiti pravu fotografiju. Fotografija arhitekture se zapravo više bavi dizajnom nego samim zgradama. Što se tiče dizajna, fotograf može istaknuti neke detalje zbog kojih zgrada izgleda estetski ugodno. Nerijetko se mogu vidjeti arhitektonske fotografije samo djelića cijele zgrade. Možda se umjesto cijelog izgleda zgrade može prikazati zid, lučni prolaz ili neki stupovi. Glavni cilj ovog rada je pomoću autorskih fotografija objasniti zašto se arhitektura smatra umjetnošću, a ne samo običnim građevinama. U radu je također prikazan mali dio povijesti arhitekture da bi se ukazalo na napredak od prošlog vremena pa do danas. Naglasak se stavlja na tehnički pristup fotografiji kroz glavne postavke aparata te kompoziciju i perspektivu kako bi krajnji rezultat bio što bolji i uspješniji.

Item Type: Master's thesis - Graduate Programme
Mentor name: Mikota, Miroslav
Thesis Committee: Dragčević, Krešimir and Mikota, Miroslav and Jurečić, Denis
Defence date: 30 September 2021
Abstract in english: Architecture is the idea, planning, design and construction of buildings for various purposes and functions. It intertwines art, science and technology. Although architecture is an art in itself, it could not reach its full potential without another art, and that is photography. Photography complements the architecture by giving it one more dimension. More precisely, it gives it the opportunity to be seen and recognized as a great architectural achievement around the world. Architecture photography is one of the most attractive types of photography. The reason for this is that through photography we can, for example, evoke the charm and "size" of famous world buildings. Although architecture photography is thought to be just a simple photograph of buildings, there is much more to it than that. A photograph of architecture, in addition to the design and accurate depiction of buildings, also implies that the photograph is pleasing to the eye of the beholder. Photographers must have additional skills and techniques for capturing the beauty of buildings, from using the right perspective, through composing the environment, to knowing where and when to take the right photo. Architecture photography is actually more about design than the buildings themselves. As for the design, the photographer can highlight some details that make the building look aesthetically pleasing. It is not uncommon to see architectural photographs of only parts of the entire building. Perhaps instead of the whole look of the building, a wall, an arched passage or some pillars can be shown. The main goal of this paper is to use authorial photographs to explain why architecture is considered an art and not just ordinary buildings. The paper also presents a small part of the history of architecture to point out the progress from the past to the present. Emphasis is placed on the technical approach to photography through the main settings of the camera and the composition and perspective to make the end result as good and successful as possible.
Uncontrolled Keywords: fotografija arhitekture, fotografska oprema, kompozicija, umjetnost
Keywords in english: architectural photography, photographic equipment, composition, art
Subjects: TECHNICAL SCIENCES > Graphic Technology
Institution: Grafički fakultet
City: Zagreb
Number of Pages: 53
Callnumber: MIK 2021 BAŽ
Inventory number: DB1033
Depositing User: Nina Jelača
Status: Unpublished
Date Deposited: 18 Dec 2023 10:31
Last Modified: 18 Dec 2023 10:31
URI: http://eprints.grf.unizg.hr/id/eprint/3620

Actions (login required)

View Item View Item