Items where Year is 2023

Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: B | I | J | K | M | P | R | S | Š | Ž
Number of items: 14.

B

Bilalli, Albulena (2023) Illuminant metamerism on artistic paintings = Metamerija uvjetovana promjenom osvjetljenja u slikarstvu. Dissertation (PhD) thesis. Grafički fakultet. [Mentor: Zjakić, Igor].

I

Ivančić Valenko, Snježana (2023) Evaluacija percepcije parametara oblikovanja u svrhu unarjeđenja funkcionalnosti rubnog dijela grafičkoga korisničkoga sučelja = Evaluation of the perception of design parameters in order to improve the funcionality of the peripheral part of the graphical user interface. Dissertation (PhD) thesis. Grafički fakultet. [Mentor: Modrić, Damir].

J

Jelušić, Petar Branislav (2023) Robust image steganography method suited for prining = Robustna steganografska metoda prilagođena procesu tiska. Dissertation (PhD) thesis. Grafički fakultet. [Mentor: Poljičak, Ante].

K

Kalinić, Saša (2023) Redizajn i responzivna prilagodba web stranice Matica hrvatska. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Rudolf, Maja].

Kovačević, Ana (2023) Izrada aplikacije sa interaktivnom kartom za Nacionalni park. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mandić, Lidija].

Krok, Karlo (2023) Hoće li roboti zamijeniti ljude. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Rudolf, Maja].

Kursar, Katarina (2023) Utjecaj boja na poboljšanje korisničkog iskustva. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mandić, Lidija].

M

Martić, Ivana (2023) Suvremeni komunikacijski alati u poslovnom svijetu. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mustić, Daria].

Milković, Katja (2023) Utjecaj površinske strukture tiskovne podloge na pojavnost efekta kromatske asimilacije = Influence of surface structure of the printing substrate on the appearance of the chromatic assimilation effect. Dissertation (PhD) thesis. Grafički fakultet. [Mentor: Pap, Klaudio].

P

Penava, Manda (2023) Mogućnosti poboljšanja optičkih, površinskih i mehaničkih svojstava otisaka s dodatkom nanočestica u uvjetima ubrzanog starenja u tehnici fleksotisak. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mahović Poljaček, Maja].

R

Rakić, Mirela (2023) Izrada autorskog stripa prema stilu i teoriji japanskog stripa. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Jurković, Vanda].

S

Strčić, Bernard (2023) Utjecaj temperature na čitljivost QR kodova otisnutih termokromnim bojama. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Strižić Jakovljević, Maja].

Š

Šarčević, Iva (2023) Karakterizacija mehaničkih svojstava perforiranoga valovitoga karona u svrhu poboljšanja razdvajanja sekundarne ambalaže = Characterization of mechanical properties of perforated corrugated cardboard in order to improve the separation of secondary packaging. Dissertation (PhD) thesis. Grafički fakultet. [Mentor: Banić, Dubravko].

Ž

Žeželj, Teo (2023) Procjena utjecaja okoline na pristupe kodiranju bojom u grafičkoj industriji = Evaluation of environmental impact on color coding approaches in graphic communication. Dissertation (PhD) thesis. Grafički fakultet. [Mentor: Matijević, Mile].

This list was generated on Tue Feb 20 12:45:01 2024 CET.