Browse by Mentor

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Item Type | No Grouping
Number of items: 50.

Rajković, Ivan (2018) Digitalna video-reprodukcija u grafičkoj tehnologiji za vizualni i infracrveni spektar = Digital video-reproduction in graphic technology for visual and infrared spectrum. Dissertation (PhD) thesis. Grafički fakultet. [Mentor: Žiljak, Vilko].

Matas, Maja (2017) Twin dyes for security printing in infrared mapping = Blizanci bojila za sigurnosni tisak u infracrvenoj kartografiji. Dissertation (PhD) thesis. Grafički fakultet. [Mentor: Žiljak, Vilko].

Rudolf, Maja (2013) Zaštitna grafika poštanskih maraka dualnim svojstvima bojila sa parametrom Z i individualiziranim rasterskim elementom. Dissertation (PhD) thesis. Grafički fakutet. [Mentor: Žiljak, Vilko].

Miljković, Petar (2012) Model integracije digitalnih radnih tokova revijalne proizvodnje. Dissertation (PhD) thesis. Grafički fakultet. [Mentor: Žiljak, Vilko].

Poldrugač, Petra (2011) Unapređenje metoda otkrivanja krivotvorenih grafika iz područja vrijednosnica. Dissertation (PhD) thesis. Grafički fakultet. [Mentor: Žiljak, Vilko].

Vujčuf, Ana (2010) Algoritam za generiranje dinamičke slike sa slučajnim veličinama. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Žiljak, Vilko].

Bernašek, Aleksandra (2010) Fontovi na vrijednosnicama kao zaštita dokumenta. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Žiljak, Vilko].

Njavro, Martina (2008) Kodiranje formula u tipografijskim programima. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Žiljak, Vilko].

Nežak, Danijela (2008) Pismovni rez mikrotipografije. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Žiljak, Vilko].

Lečić, Una (2008) Pravila postizanja nečitljivosti pisma. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Žiljak, Vilko].

Švaner, Davorin (2008) Tipografija na web - video prezentacijama. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Žiljak, Vilko].

Stanić, Nikolina (2007) Digitalna izvedba fontova osobnog rukopisnog pisma. Master's thesis - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Žiljak, Vilko].

Vuković, Milena (2007) Iscrtavanje ovojnice i popunjavanje zatvorenog puta slova u PostScript grafici. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Žiljak, Vilko].

Ivanković, Ivan (2007) Planiranje grafičke pripreme dnevnih novina. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Žiljak, Vilko].

Škornjak, Mira (2007) Suvremene metode učenja u nastavi grafičke tehnologije. Master's thesis - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Žiljak, Vilko].

Kleflin, Ana (2006) Izrada fonta za PostScript interpreter. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Žiljak, Vilko].

Mateš, Lovro (2006) Linijska grafika u tipografiji. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Žiljak, Vilko].

Turčić, Maja (2006) SVG animacija teksta. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Žiljak, Vilko].

Rudolf, Maja (2006) Skalabilna vektorska grafika u tipografiji. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Žiljak, Vilko].

Katalenić, Danijel (2006) Stanje konverzije hrvatskih slovnih znakova na PC i MAC platformama. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Žiljak, Vilko].

Kraus, Daliborka (2006) Tipografija trappinga na ambalaži. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Žiljak, Vilko].

Leskovar, Ruža (2005) Usporedni alati tabličnog sloga u računalnim programima. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Žiljak, Vilko].

Nježić, Zoran (2005) Stohastički modeli za simulaciju digitalnih grafičkih sustava. Dissertation (PhD) thesis. Grafički fakultet. [Mentor: Žiljak, Vilko].

Gluhak, Ivan (2005) Izrada rukopisnog fonta, te primjena u 3D i pikso-programima. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Žiljak, Vilko].

Šaban, Robert (2005) Realizacija tabela na fotoslagaćem sistemu EUROCAT 150. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Žiljak, Vilko].

Belošević, Damir (2005) Tipografija digitalnih fontova za računarsku primjenu. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Žiljak, Vilko].

Krajačić, Tomislav (2005) Tipografija u RGB-CMYK transformaciji definicija boje pod post scriptom. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Žiljak, Vilko].

Miljković, Petar (2004) Prijedlozi i dopune CIP4 standardizacije integriranja proizvodnih tijekova novinske proizvodnje. Master's thesis - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Žiljak, Vilko].

Barišić, Mario (2004) Projekcija razvoja integracije digitalne grafike, izdavaštva i WEB-a. Dissertation (PhD) thesis. Grafički fakultet. [Mentor: Žiljak, Vilko].

Pap, Klaudio (2004) Simulacija hibridnih i digitalnih sustava sa sučeljima za obradu slikovnih elemenata i rastera. Dissertation (PhD) thesis. Grafički fakultet. [Mentor: Žiljak, Vilko].

Kumpar, Dejan (2004) Individualizacija i primjena osobnih fontova u vektorskoj grafici. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Žiljak, Vilko].

Ćelap, Branko (2004) Programski alati u tipografiji uz potporu XML-a. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Žiljak, Vilko].

Radan, Marko (2004) Specifičnosti tipografije u izradi pečata realiziranih u računalnim programima. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Žiljak, Vilko].

Romanić, Mario (2004) Sustav tipografije sa stilovima u HTML-u. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Žiljak, Vilko].

Čubretović, Emil (2004) Tipografija na web-u u Unicode-u. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Žiljak, Vilko].

Stanić, Nikolina (2004) Tipografija tablica u vektorskim programima. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Žiljak, Vilko].

Patafta, Simona (2004) Tipografija u negativu s rasterskom podlogom. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Žiljak, Vilko].

Smetko, Robert (2004) Vektorska grafika u tipografiji-Deformacija slovnih znakova. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Žiljak, Vilko].

Brkulj, Darko (2003) Novi tipografski alati u InDesignu. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Žiljak, Vilko].

Došen, Dalibor (2003) Slovni znakovi kao elementi slike. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Žiljak, Vilko].

Mesic, Kristina (2003) Specifična rješenja tipografije u Photoshopu. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Žiljak, Vilko].

Đugum, Toni (2003) Specifična svojstva fontova u PDF formatu. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Žiljak, Vilko].

Stivan, Ticija-Mihela (2003) Tipografija na internetu. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Žiljak, Vilko].

Robić, Mladen (2002) Deformacija slovnih zankova u programskom oblikovanju. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Žiljak, Vilko].

Belošić, Igor (2002) Kodiranje slovnih znakova hrvatskog pisma za programsko dijeljenje riječi. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Žiljak, Vilko].

Golubović, Kristijan (2002) Prijedlozi standardizacije u grafičkoj proizvodnji preko sustava CIP4. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Žiljak, Vilko].

Šepić, Renata (2002) Tabelarni slog realiziran u programu Corel Draw 8.0. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakutet. [Mentor: Žiljak, Vilko].

Zimšek, Tamara (2001) Tipografija u elektroničkoj knjizi. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakutet. [Mentor: Žiljak, Vilko].

Kancir, Josip (1998) Standardizacija sustava pisama hrvatskog jezika. Master's thesis - Pre-Bologna programme. Fakultet organizacije i informatike. [Mentor: Žiljak, Vilko].

Brozović, Maja (1996) Promjena informacije u procesu transformacije originala u reprodukciju digitalnim tiskom. Master's thesis - Pre-Bologna programme. Fakultet organizacije i informatike Varaždin. [Mentor: Žiljak, Vilko].

This list was generated on Wed Aug 10 04:46:01 2022 CEST.