Items where Year is 2005

Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Number of items: 93.

Bakula, Ana (2005) Usporedba strukture ofsetnih ploča i njeno djelovanje na kut vlaženja. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Gojo, Miroslav].

Baranček, Matija (2005) Čvrstoća transportne kutije ovisno o konstrukciji. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Babić, Darko].

Barić, Ana (2005) Učinkovitost djelovanja otopine za vlaženje na različitim tipovima ofsetnih ploča. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Gojo, Miroslav].

Belošević, Damir (2005) Tipografija digitalnih fontova za računarsku primjenu. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Žiljak, Vilko].

Bene, Martina (2005) Politički plakat u Hrvatskoj. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Jurković, Mato].

Benić, Anja (2005) Analiza hidrofilnosti konvencionalnih i CtP tiskovnih formi. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Lovreček, Mladen].

Bobanac, Danijela (2005) Istraživanje odnosa gustoće obojenja i prirasta RTV-a u bezvodnom ofsetnom tisku. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mrvac, Nikola].

Bogdanović, Siniša (2005) Komunikacije kao faktor prodaje. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Juri, Božidar].

Bolanča Mirković, Ivana (2005) Mehanizmi deinkinga u funkciji starenja otisaka. Master's thesis - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Golubović, Adrijano].

Božić, Davor (2005) Baza podataka s interaktivnim web sučeljem. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Skala, Karolj].

Bregović, Branko (2005) Čvrstoća transportne kutije za voće i povrće ovisno o konstrukciji i materijalu. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Babić, Darko].

Brozinčević, Maja (2005) Optički aspekti digitalnog tiska etiketa. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Bolanča, Stanislav].

Bujan, Biserka (2005) Utjecaj sastava boje i vrste tiskovne podloge na kvalitetu recikliranih vlakanaca. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Bolanča, Zdenka].

Bukovšek, Vedrana (2005) Optička i semantička struktura novina "National Geographic". Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Jurković, Mato].

Ceglec, Darko (2005) Kalibracija uređaja za dibivanje slike. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Knešaurek, Nina].

Delač, Dunja (2005) Fotografija dvadesetog stoljeća. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Delić, Damir (2005) Analiza tiska knjige na strojevima različitih formata. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Bolanča, Stanislav].

Delišimunović, Martina (2005) Obrada digitalne fotografije. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Dijan, Ana (2005) Optičke metode i standardi ispitivanja tiskovnih površina. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mikac Dadić, Višnja].

Dominis, Jele-Jadviga (2005) Utjecaj starenja otisaka na neka optička svojstva recikliranog papira. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Bolanča, Zdenka].

Drevenšek, Majda (2005) Utjecaj gustoće obojenja na kvalitetu ofsetnog tiska. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mrvac, Nikola].

Dudašek, Ana (2005) Dokumentarna fotografija i njen utjecaj na društvo. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Džimbeg-Malčić, Vesna (2005) Primjena Kubelka-Munk teorije i Yule-Nielsenovog efekta na tiskovnim podlogama. Dissertation (PhD) thesis. Grafički fakultet. [Mentor: Bolanča, Stanislav].

Erman, Tina (2005) Izrada profila probnog i realnog otiska u tehnici dubokog tiska. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Agić, Darko].

Fadić, Petar (2005) Redizajn vizualnog identiteta kompanije. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Jurković, Mato].

Franulović, Jelena (2005) Fotografija kao portretna tehnika. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Furač, Hrvoje (2005) Sistematizacija strojeva za savijanje araka. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Salamon, Velimir].

Gjuras, Mirela (2005) Uklanjanje cinkovih iona iz otpadnih voda postupkom ionske izmjene. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Kaštelan-Kunst, Lucija].

Gluhak, Ivan (2005) Izrada rukopisnog fonta, te primjena u 3D i pikso-programima. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Žiljak, Vilko].

Gotovac, Marko (2005) Kontrola kvalitete u sitotisku. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Milčić, Diana].

Habrun, Davorin (2005) Kompjuterska animacija knjigovežnice. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Babić, Darko].

Horvat, Ivo (2005) Utjecaj tehnološkog napretka stroja na kvalitetu otiska. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Bolanča, Stanislav].

Hursa, Krunoslav (2005) Odnosi klasičnog i CIP3-PPF upravljanog tiskarskog stroja. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mrvac, Nikola].

Ivaci, Ivica (2005) Kalibracija monitora u računalnoj mreži. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Agić, Darko].

Ivković, Anamarija (2005) Laboratorijsko ispitivanje otiranja otisaka. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Kropar-Vančina, Vesna].

Jakšić, Andrea (2005) Metodička razrada štance BOBST SPO 160-S. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Salamon, Velimir].

Juriša, Melita (2005) Boja u fotografiji. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Jurkić, Kristina (2005) Utjecaj procesa sušenja otisaka na kvalitetu recikliranja vlakanaca. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Bolanča, Zdenka].

Katić, Julijana (2005) Uređaji za sušenje u grafičkim strojevima. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Salamon, Velimir].

Koren, Ivana (2005) Sistematizacija sitotiskarskih strojeva. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Salamon, Velimir].

Kovačić, Ivana (2005) Sitotisak na tkaninama. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Bolanča, Stanislav].

Krajačić, Tomislav (2005) Tipografija u RGB-CMYK transformaciji definicija boje pod post scriptom. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Žiljak, Vilko].

Kroflin, Albina (2005) Metodička razrada bubnja za umetanje papira. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Salamon, Velimir].

Kuzmanić, Lovrenka (2005) Utjecaj starenja digitalnih otisaka na efikasnost reciklacije. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Bolanča, Zdenka].

Latković, Anamarija (2005) Strukturna analiza plakata. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Jurković, Mato].

Leskovar, Ruža (2005) Usporedni alati tabličnog sloga u računalnim programima. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Žiljak, Vilko].

Lozo, Branka (2005) Studija stabilnosti ink jet otisaka nerazornim metodama. Dissertation (PhD) thesis. Grafički fakultet. [Mentor: Muck, Tadeja].

Markanović, Dragana (2005) Kvaliteta recikliranih vlakanaca u funkciji starenja otisaka i sastava ofsetne boje. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Bolanča, Zdenka].

Marčetić, Jelena (2005) Digitalni fotografski laboratorij. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Knešaurek, Nina].

Maslovar, Marija (2005) Utjecaj djelovanja strukture ofsetnih ploča na kut vlaženja. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Gojo, Miroslav].

Matotek, Andreja (2005) Metodička razrada Speedmaster CD 102 ofsetnog stroja. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Salamon, Velimir].

Mihalinčić, Nena (2005) Laseri i njihova primjena u pripremnoj fazi grafičke reprodukcije. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Džimbeg-Malčić, Vesna].

Miholić, Goran (2005) Pregled razvoja grafičke industrije od 1990. do 2004. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Salamon, Velimir].

Miletković, Duško (2005) Princip rada laserskih dioda i primjena u grafičkoj reprodukciji. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Džimbeg-Malčić, Vesna].

Milošević, Zdenka (2005) Sistematizacija brzorezaćih strojeva. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Salamon, Velimir].

Momčilović, Ana (2005) Digitalna simulacija povijesnih fotografskih tehnika. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Nježić, Zoran (2005) Stohastički modeli za simulaciju digitalnih grafičkih sustava. Dissertation (PhD) thesis. Grafički fakultet. [Mentor: Žiljak, Vilko].

Orač, Danijela (2005) Prirodne sirovine za dobivanje vlakanaca. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Golubović, Adrijano].

Pajazetović, Ana (2005) Izrada i primjena holograma u grafičkoj industriji. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mikac Dadić, Višnja].

Pavlović, Danijela (2005) Otpornost ink-jet otisaka na otiranje izrađenih na različitim tiskovnim podlogama. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Golubović, Adrijano].

Pavlovski, Vera (2005) Utjecaj starenja na kvalitetu otisaka dobivenih elektrofotografskom tehnikom tiska. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Džimbeg-Malčić, Vesna].

Pestić, Petra (2005) Utjecaj starenja na kvalitetu otisaka dobivenih ink-jet tehnikom tiska. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mikac Dadić, Višnja].

Pezo, Suzana (2005) Specijalni efekti tiskanih proizvoda. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Bolanča, Stanislav].

Povijač, Helena (2005) Određivanje nekih parametara profila reprodukcije korištenjem Acrobat aplikacije. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Agić, Darko].

Presečan, Ana-Marija (2005) Utjecaj glatkosti tiskovne podloge na gustoću obojenja otiska. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Golubović, Adrijano].

Radetić, Ivančica (2005) Izbor pisma u knjizi standarda. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Jurković, Mato].

Ronko, Kristjan (2005) Komparativni odnosi konvencionalnog ofseta i digitalnih tehnika tiska. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Bolanča, Stanislav].

Santarius, Nives (2005) Portret i fotografija pokreta. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Schneider, Sandor (2005) Metodologija grafičkog dizajna. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Jurković, Mato].

Svilković, Nikolina (2005) Marketinška komunikacija. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Juri, Božidar].

Tabak, Ante (2005) Integracijski trendovi razvoja tiskarskih sustava. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mrvac, Nikola].

Tomić, Jasna (2005) Primjena ISO 9001:2000 u grafičkoj tehnologiji. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Milčić, Diana].

Udovičić, Anita (2005) Utjecaj pop-arta na grafičko oblikovanje. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Jurković, Mato].

Ujević, Mario (2005) Trendovi u doradnim procesima udžbeničke produkcije. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Babić, Darko].

Ulama Cvetko, Ana (2005) Utjecaj tiskovne podloge na kvalitetu otisaka načinjenih na labaratorijskom tiskarskom uređaju. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Golubović, Adrijano].

Viduka, Ivana (2005) Strategija zaštite okoliša u proizvodnji i životni ciklus proizvoda. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Bolanča, Zdenka].

Vujeva, Josipa (2005) Proširenje pogona i tehnologije uvođenjem novog stroja. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Babić, Darko].

Zadravec, Vanja (2005) Izrada projekta pripremnog odjela. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Babić, Darko].

Zdjarski, Klementina (2005) Klasična kolor fotografija. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Zeljko, Antonija (2005) Pop art doprinosi oblikovanju. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Jurković, Mato].

Zeljko, Maja (2005) Interakcija otopine za vlaženje sa različitim tipovima ofsetnih ploča. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Gojo, Miroslav].

Zjakić, Igor (2005) Optimalizacija sustava rasterske reprodukcije u tisku. Dissertation (PhD) thesis. Grafički fakultet. [Mentor: Bolanča, Stanislav].

Četa, Martina (2005) Počeci razvoja ilustracijske fotografije. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Šaban, Robert (2005) Realizacija tabela na fotoslagaćem sistemu EUROCAT 150. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Žiljak, Vilko].

Šanta, Brigita (2005) Sigurnost umreženih sustava. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Koren, Antun].

Šimić, Emilija (2005) Upotreba stripa u edukaciji. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Jurković, Mato].

Šimić, Ljubica (2005) Usporedba fotografskih ilustracija hrvatskih i izvornih izdanja ilustriranih magazina. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Španić, Dominik (2005) Dizajn serije proizvoda. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Jurković, Mato].

Šuljić, Irena (2005) Labaratorijsko ispitivanje nekih disperzijskih ljepila. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Kropar-Vančina, Vesna].

Žiljak, Ivana (2005) Grafika dokumenata sa spot bojama iz ultravioletnog područja. Master's thesis - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Agić, Darko].

Žiljak Vujić, Jana (2005) Novi višebojni rasterski elementi u dizajnu individualizacije vrijednosnih papira. Master's thesis - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Kropar-Vančina, Vesna].

Živko, Vjekoslav (2005) Sistematizacija ofsetnih strojeva na arke sa svrhom nabavke za fiktivnu tiskaru. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Salamon, Velimir].

Župančić, Sonja (2005) Kontrola kvalitete u procesu proizvodnje knjiga. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Milčić, Diana].

This list was generated on Wed Jun 12 20:48:04 2024 CEST.