Browse by Mentor

Group by: Item Type | No Grouping
Number of items: 75.

Diploma work - Pre-Bologna programme

Jerić, Hrvoje (2013) Utjecaj ofsetnog bojila veće ekološke podobnosti na karakteristike recikliranih vlakanaca. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakutet. [Mentor: Bolanča Mirković, Ivana].

Đidara, Ana (2012) Ekološki otisak. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakutet. [Mentor: Bolanča Mirković, Ivana].

Troha, Zdravko (2012) Pročišćavanje zraka metodom sagorijevanja. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Bolanča Mirković, Ivana].

Ercegović, Mario (2012) Uloga dizajna u održivom razvoju. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Bolanča Mirković, Ivana].

Strižić, Maja (2009) Ekološki održiva ambalaža. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Bolanča Mirković, Ivana].

Topolnjak, Petra (2009) Primjena ekološki povoljnijih tehnologija u grafičkoj reprodukciji. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Bolanča Mirković, Ivana].

Diskordia, Ivan (2009) Nanotehnologija i okoliš. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Bolanča Mirković, Ivana].

Vukić, Zvjezdana (2009) Izbor tiskovne podloge u funkciji dizajna i ekologije. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Bolanča Mirković, Ivana].

Šimunov, Ida (2008) Reciklacija polimera. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Bolanča Mirković, Ivana].

Baccalaureus work - Undergraduate programme

Ninković, Božena (2022) Utjecaj mikroplastike na žive organizme i okoliš. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Bolanča Mirković, Ivana].

Andrić, Bernarda (2021) Utjecaj metode recikliranja na sadržaj kalcijeva karbonata u recikliranom papiru. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Bolanča Mirković, Ivana].

Benedik, Lucija (2020) Ekološki prihvatljive tiskarske boje. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Bolanča Mirković, Ivana].

Mešić, Elma (2020) Oblikovanje dječje knjige o recikliranju. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Bolanča Mirković, Ivana].

Baždarić, Toni (2019) Ekološka održivost u 3D tisku. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Bolanča Mirković, Ivana].

Ranogajec, Edita (2019) Karakteristike celuloznih vlakanaca dobivenih reciklažom igraćih karti. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Bolanča Mirković, Ivana].

Bošnjak, Karlo (2019) Reciklaža papirnih ambalažnih proizvoda. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Bolanča Mirković, Ivana].

Vasiljev, Iva (2019) Karakterizacija otpadnih voda iz procesa recikliranja otiska većih gramatura s premazom. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Bolanča Mirković, Ivana].

Tarade, Damir (2019) Mehanizmi deinkinga ofsetnog tiska. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Bolanča Mirković, Ivana].

Kardaš, Petra (2019) Primjena eko dizajna u osmišljavanju vizualnog identiteta ekološke udruge. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Bolanča Mirković, Ivana].

Željković, Petra (2019) Istraživanje mikrobiološke čistoće recikliranih vlakana. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Bolanča Mirković, Ivana].

Bartol, Dario (2019) Ispitivanje svjetlostalnosti ofsetnih otisaka. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Bolanča Mirković, Ivana].

Vučković, Filip (2019) Nove tehnologije otiskivanja i reciklaža otisaka. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Bolanča Mirković, Ivana].

Jambrešić, Jana (2019) Primjena eko dizajna u prehrambenoj ambalaži. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Bolanča Mirković, Ivana].

Postić, Stjepan (2018) Ispitivanje svjetlostalnosti karata. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Bolanča Mirković, Ivana].

Babić, Antonela (2018) Karakteristike celuloznih vlakanaca dobivenih reciklažom naljepnica. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Bolanča Mirković, Ivana].

Vukelić, Tomislav (2018) Mogućnosti oporabe kartonskih ambalažnih proizvoda. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Bolanča Mirković, Ivana].

Hadžiselimović, Dino (2018) Nove tehnologije tiska novina i utjecaj na okoliš. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Bolanča Mirković, Ivana].

Veličković, Maja (2017) Ambalažni proizvodi i održivost. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Bolanča Mirković, Ivana].

Čanađija, Bruno (2017) Oporaba kartonske ambalaže. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Bolanča Mirković, Ivana].

Džepina, Kristina (2017) Recikliranje ambalaže za lijekove. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Bolanča Mirković, Ivana].

Kolenko, Barbara (2016) Ekološka održivost: ambalaža, obnovljene sirovine i reciklaža. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Bolanča Mirković, Ivana].

Omerdić, Lamija (2016) Kvaliteta otpadnih voda nastala tiskom ambalažnih proizvoda. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Bolanča Mirković, Ivana].

Ujdenica, Lana (2015) Implementiranje održivog načina razmišljanja u grafičku struku. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Bolanča Mirković, Ivana].

Ramljak, Ana (2015) Karakteristike recikliranih vlakanaca ekološki povoljnih otisaka. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Bolanča Mirković, Ivana].

Klišanin, Vlado (2015) Karakteristike recikliranih vlakanaca otisaka indirektne fotografije. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Bolanča Mirković, Ivana].

Knezović, Marija (2015) Karakteristike vlakanaca dobivenih reciklažom otisaka otisnutih konvencionalnim i ekološki povoljnijim bojilima. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Bolanča Mirković, Ivana].

Plejić, Nikolina (2012) Kruti otpad i onečišćenje tla i vode. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Bolanča Mirković, Ivana].

Pokrajac, Marina (2012) Nanočestice i papir - njihova svojstva, primjena i utjecaj na okoliš. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Bolanča Mirković, Ivana].

Milovac, Ante (2012) Održivi razvoj i okoliš. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Bolanča Mirković, Ivana].

Gudiček, Nikolina (2012) Ekološka valorizacija konvencionalnih i digitalnih grafičkih procesa. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Bolanča Mirković, Ivana].

Brestovac, Emina (2012) Globalna tematika onečišćenja atmosfere : efekt staklenika. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Bolanča Mirković, Ivana].

Gašparić, Hrvoje (2012) Globalni ekološki problemi. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Bolanča Mirković, Ivana].

Ćurić, Matija (2012) Procesi u grafičkoj tehnologiji i smanjenje emisije hlapljivih organskih spojeva. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Bolanča Mirković, Ivana].

Rončević, Matko (2012) Društveni proces učenja. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Bolanča Mirković, Ivana].

Puhalo, Mateja (2012) Ekološki utjecaj i usporedba papira različitih formulacija na okoliš. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Bolanča Mirković, Ivana].

Pantelić, Kate (2009) Dizajn za razvoj održivog proizvoda i izbor materijala. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Bolanča Mirković, Ivana].

Hočevar, Marko (2009) Ekologija i vizualne komunikacije. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Bolanča Mirković, Ivana].

Vasilj, Katarina (2009) Električni i elektronički otpad, globalne inicijative. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Bolanča Mirković, Ivana].

Perković, Petra (2009) Grafički dizajn i ekološki aspekt papira. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Bolanča Mirković, Ivana].

Sivrić, Vanja (2009) Utjecaj proizvoda na okoliš. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Bolanča Mirković, Ivana].

Banović, Bernarda (2009) Zeleni dizajn. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Bolanča Mirković, Ivana].

Tare, Antonija (2008) Recikličnost elektroničkog otpada. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Bolanča Mirković, Ivana].

Milas, Ivana (2008) Zagađenje zraka u grafičkoj industriji. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Bolanča Mirković, Ivana].

Kuljiš, Mirna (2008) Životni ciklus elektroničke opreme. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Bolanča Mirković, Ivana].

Master's thesis - Graduate Programme

Žitvaj, Sara (2021) Analiza ambalaže za Internet kupovinu. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Bolanča Mirković, Ivana].

Vučković, Filip (2021) Izrada idejnog rješenja i ispitivanje funkcionalnih svojstava održive ambalaže za bobičasto voće. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Bolanča Mirković, Ivana].

Javorić, Dolores (2021) Utjecaj dizajnerskih elemenata na informacijski plakat o zaštiti okoliša. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Bolanča Mirković, Ivana].

Grčić, Lea (2021) Dizajn ekološki održive ambalaže i pribora za jelo u avioprijevozu. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Bolanča Mirković, Ivana].

Vidulina, Lina (2021) Implementacija NFC tehnologije kod ekoambalaže za ekstra djevičansko maslinovo ulje. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Bolanča Mirković, Ivana].

Vukelić, Tomislav (2020) Biopolimerni materijali: utjecaj na okoliš i spremnost na korištenje. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Bolanča Mirković, Ivana].

Kračun, Ivona (2020) Kemijska stabilnost otisaka sa termokromnim bojama u ovisnosti o tiskovnoj podlozi. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Bolanča Mirković, Ivana].

Babić, Antonela (2020) Utjecaj oplemenjivanja tiskovne podloge elektrofotografskih otisaka na proces recikliranja. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Bolanča Mirković, Ivana].

Kralj, Antonio (2020) Utjecaj simulacije ubrzanog starenja na trajnost fotografije. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Bolanča Mirković, Ivana].

Penava, Ivan (2020) Karakteristike i stabilnosti fleksografskih termokromnih boja za tisak na naljepnice. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Bolanča Mirković, Ivana].

Glibo, Renato (2019) Reciklacija ireverzibilnih termokromnih tiskarskih boja. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Bolanča Mirković, Ivana].

Krga, Monika (2019) Utjecaj biorazgradive ambalaže od mlijeka na prehrambeni proizvod - mlijeko. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Bolanča Mirković, Ivana].

Omerdić, Lamija (2018) Optimiranje svojstava premazane kartonske ambalaže s obzirom na recikliranje. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Bolanča Mirković, Ivana].

Kolenko, Barbara (2018) Trajnost 3D otiska na tekstilu. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Bolanča Mirković, Ivana].

Jerić, Josip (2017) Effects of 2nd dopants on the properties of PEDOT:PSS layers for printed electronics. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Bolanča Mirković, Ivana].

Valentić, Ella (2017) Idejno riješenje brošure s receptima zdrave hrane namijenjenih studentima. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Bolanča Mirković, Ivana].

Pantelić, Kate (2012) Dizajn i ekološko etiketiranje. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Bolanča Mirković, Ivana].

Tomić, Miro (2012) Alati ekološki održivog dizajna. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Bolanča Mirković, Ivana].

Banović, Bernarda (2012) Dizajn i strategija zaštite okoliša u proizvodnji ambalaže. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Bolanča Mirković, Ivana].

Hočevar, Marko (2012) Životni ciklus elektroničkog i konvencionalnog grafičkog proizvoda. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Bolanča Mirković, Ivana].

Dissertation (PhD) thesis

Medek, Goran (2018) Kartonska ambalaža i utjecajni čimbenici ekološke održivosti = Cardboard packaging and influential factors of environmental sustainability. Dissertation (PhD) thesis. Grafički fakultet. [Mentor: Bolanča Mirković, Ivana].

This list was generated on Tue Feb 20 15:40:08 2024 CET.