Browse by Mentor

Group by: Item Type | No Grouping
Number of items: 22.

Diploma work - Pre-Bologna programme

Malec, Željka (2003) Mehanika i animacije računalom. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Bjelovučić Kopilović, Sanja].

Meštrović, Duška (2003) Mogućnosti objavljivanja na webu različitih vrsta prikaza strojnih elemenata konstruiranih pomoću AutoCAD-a. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Bjelovučić Kopilović, Sanja].

Dobrijević, Marko (2001) Renderiranje u AutoCAD-u 14. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakutet. [Mentor: Bjelovučić Kopilović, Sanja].

Baccalaureus work - Undergraduate programme

Vukasović, Marin (2017) Usporedba svojstava realnih modela sa svojstvima istovjetnih računalnih 3D modela. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Bjelovučić Kopilović, Sanja].

Križanić, Jurica (2016) Važnost adekvatnog osvjetljenja i kvalitetnog teksturiranja u 3D modeliranju i animaciji. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Bjelovučić Kopilović, Sanja].

Matijašić, Andrea (2016) Analiza kinematičke funkcionalnosti modela otisnutog 3D tiskačem i usporedba s istovjetnim tvornički proizvedenim modelom. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Bjelovučić Kopilović, Sanja].

Santini, Marino (2016) Testiranje mogućnosti Blendera u izradi višestrukih simultanih animacija složene scene pri različitim uvjetima. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Bjelovučić Kopilović, Sanja].

Kessler, Lana (2014) Analiza krivulje privlačnosti u odnosu na realnost izgleda ispitanog subjekta. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Bjelovučić Kopilović, Sanja].

Knežević, Mihajlo (2014) Usporedba "varalice" i simulacije u Blenderu. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Bjelovučić Kopilović, Sanja].

Bistrović, Tibor (2013) Potreba poznavanja osnova 2D za bolju izradu 3D animacija. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakutet. [Mentor: Bjelovučić Kopilović, Sanja].

Master's thesis - Graduate Programme

Santini, Marino (2018) Animacija fotorealističnog interijera kuće te utjecaj osvjetljenja na različite materijale. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Bjelovučić Kopilović, Sanja].

Križanić, Jurica (2018) Proceduralnost u 3D simulacijama čestica. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Bjelovučić Kopilović, Sanja].

Hackenberger Kutuzović, Anna Maria (2016) 3D simulacija modeliranja biljke bršljana. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Bjelovučić Kopilović, Sanja].

Kessler, Lana (2016) Modeliranje krzna, perja i kože u programskom paketu Blender. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Bjelovučić Kopilović, Sanja].

Radoš, Ivan (2016) Simulacija krpene lutke. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Bjelovučić Kopilović, Sanja].

Knežević, Mihajlo (2016) Usporedba modeliranja i animiranja u 3DS Maxu i Blenderu. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Bjelovučić Kopilović, Sanja].

Vujčec, Irma (2015) Mogućnost 3D GIF animacija u vizualizaciji simulacija. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Bjelovučić Kopilović, Sanja].

Grgošić, Božidar (2015) Simulacije modeliranja i animacije drveća u Blenderu. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Bjelovučić Kopilović, Sanja].

Ištuk, Andro (2015) Testiranje ponašanja složenog AutoCAD modela u Blenderu, s naglaskom na prohod (eng. walkthrough) i kombinaciju sa simulacijom sustavima čestica. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Bjelovučić Kopilović, Sanja].

Laća, Stjepan (2015) Usporedba simulacija sudara u Blenderu i 3ds Maxu. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Bjelovučić Kopilović, Sanja].

Barbir, Boris (2014) Usporedba sustava za iscrtavanje 3D grafike. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakutet. [Mentor: Bjelovučić Kopilović, Sanja].

Strelar, Ivor (2013) Postavljanje kinematičkih kontrola na 3D model humanoidnog lika u 3ds Max-u. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakutet. [Mentor: Bjelovučić Kopilović, Sanja].

This list was generated on Sat Jun 15 01:10:01 2024 CEST.