Items where Year is 2003

Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: A | B | C | D | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | V | Z | Č | Đ | Š | Ž
Number of items: 139.

A

Alković, Katarina (2003) Integracija web sučelja. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Skala, Karolj].

B

Balić, Tomislav (2003) Sistematizacija sustava brzorezača. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Salamon, Velimir].

Barbarić, Nina (2003) Sistematizacija brzorezača. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Salamon, Velimir].

Barnjak, Ivana (2003) Studij mogućnosti digitalnog tiska. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Bolanča, Stanislav].

Bašić, Katarina (2003) Utjecaj gramature papira na promjenu fizikalno-kemijskih svojstava otopine za vlaženje. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Gojo, Miroslav].

Bašić, Mateja (2003) Dokumentarna fotografija. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Bertić, Irena (2003) Boje za sitotisak. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Kropar-Vančina, Vesna].

Biondić, Ana (2003) Metodička razrada tiskarskog stroja Man - Roland 200. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Salamon, Velimir].

Borković, Jakov (2003) Uvođenje ISO 9001:2000 normi u tvrtku Slobodna Dalmacija /pripremne aktivnosti/. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Milčić, Diana].

Bratić, Mladen (2003) Isplativost ručnog rada u doradi "URIHO"-a. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Babić, Darko].

Brekalo, Sanja (2003) Utjecaj tiskovne forme na kvalitetu otiska. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakutet. [Mentor: Bolanča, Stanislav].

Brkan, Ana (2003) Upotreba celulaze u procesu reciklacije papira. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Bolanča, Zdenka].

Brkanović, Ognjena (2003) Čvrstoća kartonskih kutija u ovisnosti o smjeru vlakanaca. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Babić, Darko].

Brkić, Vesna (2003) Primjena mokrih separatora u grafičkoj tehnologiji. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Bolanča, Zdenka].

Brkulj, Darko (2003) Novi tipografski alati u InDesignu. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Žiljak, Vilko].

Brozović, Maja (2003) Studij objektivne reprodukcije u tisku. Dissertation (PhD) thesis. Grafički fakultet. [Mentor: Bolanča, Stanislav].

Bunić, Silvija (2003) Ispitivanje mehaničkih svojstava papira. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Golubović, Adrijano].

Burčul, Vedrana (2003) Optičke karakteristike uzoraka izloženih UV zračenju. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Džimbeg-Malčić, Vesna].

C

Ceronja, Anja (2003) Utjecaj papira na svojstva otopine za vlaženje. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Gojo, Miroslav].

Cikač, Željka (2003) Standardizirana reprodukcija u ofsetnom tisku. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Lovreček, Mladen].

Copić, Damir (2003) Optička ispitivanja obojenih uzoraka izloženih vidljivom elektromagnetskom zračenju. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Džimbeg-Malčić, Vesna].

Crnogorac, Ozren (2003) Izrada multimedijalnih sadržaja u postupku obrazovanja. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Skala, Karolj].

Cvijanović, Dražen (2003) Raspodjela svjetla po površini kopirne rame i njen utjecaj na kakvoću tiskovnih formi za plošni tisak. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Gojo, Miroslav].

D

Došen, Dalibor (2003) Slovni znakovi kao elementi slike. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Žiljak, Vilko].

Draganić Čubelić, Marija (2003) Usporedba svojstava komercijalnih otopina za vlaženje. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Gojo, Miroslav].

Dragojlović, Dušan (2003) Specijalne tiskarske boje. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Kropar-Vančina, Vesna].

F

Filipi, Sanja (2003) Spektrofotometrijska mjerenja otisnutih podloga. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Džimbeg-Malčić, Vesna].

Flatz, Emil (2003) Digitalni tisak danas. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Bolanča, Stanislav].

Frketin, Ana-Marija (2003) Punila u papirima. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Golubović, Adrijano].

G

Galić, Martina (2003) Značajke stvaranja i obrade digitalne slike. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Skala, Karolj].

Gebeleš, Josip (2003) Konstrukcija kutije računalom. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Babić, Darko].

Gjeldum, Marko (2003) Grafička korisnička sučelja (GUI). Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Koren, Antun].

Glucks, Andrej (2003) Funkcionalna razrada digitalnog tiskarskog stroja E-print 1000+. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Salamon, Velimir].

Graljuk, Ostap (2003) Karakteristike i mehanizmi djelovanja elektrostatskih precipitatora. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Bolanča, Zdenka].

Grbeš, Nevenka (2003) Povijest razvoja tiska u Hrvatskoj. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Salamon, Velimir].

Grizelj, Marijeta (2003) Seks kao sredstvo vizualne komunikacije u reklamnim kampanjama. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Plenković, Mario].

H

Habjanec, Katarina (2003) Primjena mokrih separatora kao metode za pročišćavanje zraka. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Bolanča, Zdenka].

Hainski, Iva (2003) Primjena ISO 9001:2000 u grafičkoj industriji. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Milčić, Diana].

Horvat, Tin (2003) Napredak offsetnog tiska. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Bolanča, Stanislav].

Hrgović, Kristina (2003) Mehanička svojstva recikliranih celuloznih vlakanaca. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Bolanča, Zdenka].

I

Ivaniš, Ana (2003) Istraživanje utjecaja rastera na otiskivanje i efikasnost reciklacije i optička svojstva laboratorijskog lista. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Bolanča, Zdenka].

Ivić, Vjekoslav (2003) Primjenjivost različitih programa za izradu internet stranica. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Agić, Darko].

Ivčević, Vjekoslav (2003) Usporedba klasičnih i digitalnih tehnika toniranja i koloriranja fotografije. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Jurković, Mato].

J

Janko, Vladimir (2003) Projekt izrade kutije od valovite ljepenke. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Babić, Darko].

Jelić, Gorana (2003) Pojmovnik izraza koji se odnose na proizvodnju pulpe i svojstva pulpe, papira i kartona prema ISO 4046. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Golubović, Adrijano].

Jeličić, Tonći (2003) Analiza postupaka pripreme i tiska pomorskih karata i projekcija razvoja. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Bolanča, Stanislav].

K

Karlušić, Ivana (2003) Pristup digitalnom fotografiranju. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Jurković, Mato].

Kasavica, Dijana (2003) Primjena lasera u grafičkoj tehnologiji. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Džimbeg-Malčić, Vesna].

Katičić, Marko (2003) Vlaga u papiru. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Golubović, Adrijano].

Klarin, Ana (2003) Viskoznost tiskarskih boja. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Kropar-Vančina, Vesna].

Knežević, Martina (2003) Praćenje fluorescencije u procesu reciklacije vlakanaca. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Bolanča, Zdenka].

Kolarec, Miroslav (2003) Izlazna sučelja računalnih sustava u grafičkoj djelatnosti. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Koren, Antun].

Komočar, Karlo (2003) Konkurentnost tehnika tiska. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Bolanča, Stanislav].

Kostrenčić, Sonja (2003) Utjecaj papira na svojstva otopine za vlaženje. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Gojo, Miroslav].

Kovač, Marko (2003) Englesko-hrvatski rječnik pojmova digitalne fotografije. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Knešaurek, Nina].

Kovač, Mirna (2003) Metodička razrada fleksografskog tiskarskog stroja Gold 608 RR Anilox. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Salamon, Velimir].

Kovačević, Blaženka (2003) Metodička razrada Svecia semimatic stroja za sitotisak. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Salamon, Velimir].

Kovačević, Kristijan (2003) Mogućnosti digitalnog tiska. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Bolanča, Stanislav].

Kovačić, Tvrtko (2003) Umjetničko stvaralaštvo i grafički dizajn u prvoj polovici dvadesetog stoljeća. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Jurković, Mato].

Košara, Dora (2003) Ispitivanje papira-svojstva lista. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Golubović, Adrijano].

Krhatlić, Bojan (2003) Neke mogućnosti u tisku stroja Roland FJ-50. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Bolanča, Stanislav].

Krilanović, Miran (2003) Odnos probni otisak otisak. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Bolanča, Stanislav].

Krištofić, Saša (2003) Uvjeti za kvalitetan tamponski tisak. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Bolanča, Stanislav].

Kruljac, Matilda (2003) Vizualizacija prirodnog unosa tvari u morski okoliš. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Skala, Karolj].

Kveštek, Krešimir (2003) Grafički prikaz antropogenog unosa voda i tvari u more Republike Hrvatske. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Skala, Karolj].

L

Lapanja, Morana (2003) Izrada elektroničke knjige u PDF formatu. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Koren, Antun].

Litović, Ida (2003) Sistematizacija sitotiskarskih strojeva za tekstil. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Salamon, Velimir].

Lovrec, Matija (2003) Usporedba kvalitete laboratorijskih otisaka na različitim kartonima. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Golubović, Adrijano].

Lukinović, Ivana (2003) Uloga fotografije u novinskoj reportaži. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

M

Malec, Željka (2003) Mehanika i animacije računalom. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Bjelovučić Kopilović, Sanja].

Markiš, Branko (2003) Organizacija suvremenog modela informatičkog centra. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Koren, Antun].

Marković, Sandra (2003) Optičke metode ispitivanja papira-načini mjerenja, aparati i standardizacija metoda. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Golubović, Adrijano].

Matić, Vice (2003) Istraživanje kvalitete žljebljenja kartona za ambalažu. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Babić, Darko].

Mesic, Kristina (2003) Specifična rješenja tipografije u Photoshopu. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Žiljak, Vilko].

Metulj, Magdalena (2003) Miks promocije. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Juri, Božidar].

Meštrov, Ana (2003) Tiskarske boje englesko-hrvatski rječnik. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Kropar-Vančina, Vesna].

Meštrović, Duška (2003) Mogućnosti objavljivanja na webu različitih vrsta prikaza strojnih elemenata konstruiranih pomoću AutoCAD-a. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Bjelovučić Kopilović, Sanja].

Mirčeta, Vladimir (2003) Utjecaj uvjeta u digitalnom tisku na svojstva recikliranih vlakana. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Bolanča, Zdenka].

Mišulić, Josip (2003) Hrvatski plakat do 1950. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Plenković, Mario].

Morpurgo, Damir (2003) Informatički prikaz rada tamponskog stroja. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Salamon, Velimir].

Mrkvička, Mario (2003) Utjecaj rastera i tiskovne podloge na otisak. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Bolanča, Stanislav].

Mrnjec, Marijo (2003) Mogućnost prerade nekih tiskovnih podloga elektrografskim postupcima. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Golubović, Adrijano].

Mrvac, Nikola (2003) Sinteza interakcija odabranih parametara grafičke reprodukcije. Dissertation (PhD) thesis. Grafički fakultet. [Mentor: Bolanča, Stanislav].

Murko, Robert (2003) Utjecaj mikrotvrdoće gornjeg sloja gumirane navlake na kvalitetu otisaka. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Bolanča, Stanislav].

N

Nodilo, Ivana (2003) Utjecaj gramature papira na svojstva otopine za vlaženje. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Gojo, Miroslav].

Novak, Biserka (2003) Disperzivna ljepila i kartonska ambalaža. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Golubović, Adrijano].

O

Ožanić, Nikola (2003) Obrada otpadne vode metodama membranske separacije. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Kaštelan-Kunst, Lucija].

P

Paljak, Ivana (2003) Razvoj fotografije u Hrvatskoj. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Papa, Dubravko (2003) Računalna sučelja raketnih sustava. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Koren, Antun].

Pavić, Lovorka (2003) Standardni prostor boja za Internet-sRGB. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Agić, Darko].

Peris, Nenad (2003) Metode izbora prioriteta u postupcima poboljšavanja kvalitete. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mudronja, Vedran].

Perić, Martina (2003) Direktni marketing. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Juri, Božidar].

Petrović, Ivana (2003) Primjena fotografije na razglednicama. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Peša, Simona (2003) Sistematizacija Man Roland ofsetnih rotacija. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Salamon, Velimir].

Pibernik, Jesenka (2003) Estetika hipermedija = prividna dimenzija arhitektonske prezentacije i realizacije. Dissertation (PhD) thesis. Arhitektonski fakultet. [Mentor: Baletić, Bojan].

Puzak, Nikolina (2003) Značaj japanskog plakata u periodu od 1970. do danas. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Jurković, Mato].

R

Radić, Jurica (2003) Metodička razrada tiskarskog stroja Man-Roland 300. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Salamon, Velimir].

Reisz, Iva (2003) Redizajn vizualnog identiteta Jadrolinijinog reda plovidbe. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Jurković, Mato].

Robić, Dubravko (2003) Uloga fotografije na internetu. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Jurković, Mato].

Rokov, Buga (2003) Rekonstrukcija senjske preše iz 1494. godine. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Salamon, Velimir].

S

Sadaić, Sandra (2003) Usporedba nekih JUS i ISO standarda. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Golubović, Adrijano].

Sallabi, Josipa (2003) Sistematizacija strojeva za tamponski tisak. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Salamon, Velimir].

Savičević, Ivan (2003) Utjecaj oblika rasterskih elemenata i tiskovne podloge na kvalitetu otisaka. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Bolanča, Stanislav].

Sekopet, Nino (2003) Doprinosi suprematizma avangardnom izrazu u grafičkom dizajnu. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Jurković, Mato].

Sikirić, Ella (2003) Uloga fotografije u grafičkom dizajnu. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Sironić, Laura (2003) Usporedba proizvodnje valovitog kartona u jednoj hrvatskoj i talijanskoj tvornici. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Golubović, Adrijano].

Sokač, Zlatko (2003) Smanjenje otiranja otisaka sa premaznih papira pomoću dodataka. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Golubović, Adrijano].

Sokolić, Tamara (2003) Boja kao element kompozicije fotografije. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Jurković, Mato].

Spajić, Marija (2003) Optička ispitivanja recikliranih uzoraka izloženih izvoru ultraljubičastog zračenja. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mikac Dadić, Višnja].

Srdanović, Joško (2003) Utjecaj karakteristika rastera na kvalitetu novinske reprodukcije. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Bolanča, Stanislav].

Srečković, Andrea (2003) Počeci fotografije. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Stivan, Ticija-Mihela (2003) Tipografija na internetu. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Žiljak, Vilko].

Sulimanec, Vlado (2003) Utjecaj brzine na kvalitetu tiska u ofsetu. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Bolanča, Stanislav].

T

Tanfara, Katarina (2003) Sistematizacija sitotiskarskih strojeva. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Salamon, Velimir].

Tesla, Nikolina (2003) Pristup portretnoj fotografiji. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Topić, Davorka (2003) Psihologija potrošača i psihologija propagandne poruke. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Stary, Dinko].

Turčić, Domagoj (2003) Usporedba programa za obradu slike. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Agić, Darko].

V

Vadla, Petra (2003) Utjecaj tiska i sastava papira na oporabu otisaka. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Bolanča, Zdenka].

Valjak, Mladen (2003) Oglašavanje i prodaja putem Interneta. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Koren, Antun].

Valpotić, Robert (2003) Metodička razrada tiskarskog stroja Heidelberg Speedmaster SM 102. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Salamon, Velimir].

Velić, Rahela (2003) Otisnute podloge za umjetnički tisak izložene utjecaju vidljive svjetlosti. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mikac Dadić, Višnja].

Vitas, Alan (2003) Uvjetovanost pripreme tehnikom tiska. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Bolanča, Stanislav].

Z

Zadro, Branko (2003) Primjena ciklonskih separatora u grafičkoj tehnologiji. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Bolanča, Zdenka].

Zagorc, Lidija (2003) Sistematizacija Roland grafičkih tiskarskih strojeva na arke. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Salamon, Velimir].

Zdelar, Josip (2003) Automatičnost procesa kod ofsetnog stroja za tisak araka Man-Roland 300. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Salamon, Velimir].

Zelić, Anita (2003) Efikasnost deinking flotacije u funkciji karakteristika digitalnog tiska. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Bolanča, Zdenka].

Zečević, Ivana (2003) Pojmovnik izraza koji se odnose na vrste papira, kartona i njihovih prerađevina prema ISO 4046 standardu. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Golubović, Adrijano].

Zlatarević, Siniša (2003) Razvoj Adobe Photoshop-a. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Agić, Darko].

Zovak, Dragan (2003) Kulturološki aspekt dizajna. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Jurković, Mato].

Č

Čilić, Martina (2003) Tržišne komunikacije. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Juri, Božidar].

Čović, Ljiljana (2003) Sistematizacija sitotiskarskih strojeva. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Salamon, Velimir].

Đ

Đugum, Toni (2003) Specifična svojstva fontova u PDF formatu. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Žiljak, Vilko].

Š

Šafaržik, Biljana (2003) Perspektive u fotografiji. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Šarić, Petra (2003) Metodička razrada tiskarskog stroja Man-Roland 700. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Salamon, Velimir].

Škifić, Mate (2003) Utjecaj tiskarskih boja na proces deinkinga. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Bolanča, Zdenka].

Štromar, Boris (2003) Usporedba tehnika snimanja digitalnim i klasičnim fotoaparatom. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Švaić, Ivana (2003) Utjecaj karakteristika ofsetnog otiska na proces reciklacije. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Bolanča, Zdenka].

Ž

Žaja, Frano (2003) Kvaliteta tiska u ofsetu na arke i traku. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Bolanča, Stanislav].

Žerjavić, Danijel (2003) Primjena elektronskog mikroskopa u grafičkoj tehnologiji. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Džimbeg-Malčić, Vesna].

This list was generated on Tue Feb 20 12:21:20 2024 CET.