Items where Year is 2006

Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Number of items: 114.

Abinun, Tanija (2006) Dizajn suvremenog doba. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Jurković, Mato].

Adamović, Zorica (2006) Oštećenja i mjere zaštite fotografske slike. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Knešaurek, Nina].

Alavanja, Silvija (2006) Oblikovanje kapljice boje u ink-jet tisku. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Golubović, Adrijano].

Antić, Marko (2006) Kvaliteta otiska na recikliranoj tiskovnoj podlozi pod utjecajem ubrzanog starenja. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mikac Dadić, Višnja].

Badurina, Jurica (2006) Informacijska tehnologija. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Koren, Antun].

Bajčetić, Damir (2006) Tipografija dinamičkog prikaza na web stranicama uređenim za tisak. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Pap, Klaudio].

Banić, Dubravko (2006) Istraživanje stanja kod održavanja tiskarskih rotacija. Dissertation (PhD) thesis. Grafički fakultet. [Mentor: Salamon, Velimir].

Bilušić, Iva (2006) Od ideje do realizacije plakata. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Jurković, Mato].

Britvec, Ivan (2006) Komparativni odnosi ofsetnog tiska iz role i na arke. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Bolanča, Stanislav].

Buljan, Ivan (2006) Probojna čvrstoća, ECT, FCT valovitog kartona ovisno o broju slojeva. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Babić, Darko].

Bunčić, Boris (2006) Japanska likovnost. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Jurković, Mato].

Buruš, Antonia (2006) Strategija zaštite okoliša u proizvodnji ambalaže. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Bolanča, Zdenka].

Cigula, Tomislav (2006) Studija trapinga kod digitalnog ofsetnog tiska. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Bolanča, Stanislav].

Cindrić, Ivona (2006) Elektronički otpad. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Bolanča, Zdenka].

Dolić, Jurica (2006) Grafičko oblikovanje suvremenog časopisa. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Pibernik, Jesenka].

Donevski, Davor (2006) Upravljanje kvalitetom u ofsetnom tisku na arke. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Milčić, Diana].

Dragojević, Maja (2006) Utjecaj sastava tiskovne podloge na optička svojstva recikliranih vlakanaca. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Bolanča, Zdenka].

Erceg, Ines (2006) Određivanje ukupnog organskog ugljika u tehnološkim vodama. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Kaštelan-Kunst, Lucija].

Franjković, Maja (2006) Strip, formalni i društveni aspekt. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Jurković, Mato].

Friganović, Ivan (2006) Utjecaj profila zaslona računala na kvalitetu otisaka. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mrvac, Nikola].

Furač, Marija (2006) Primjena kontrolnih karata iz analize grešaka dnevnih novina. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Milčić, Diana].

Gereci, Bojana (2006) Utjecaj 2-propanola na kontaktni kut vlaženja ofsetnih ploča. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Gojo, Miroslav].

Gospodnetić, Jasenka (2006) Metode mjerenja boja. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Knešaurek, Nina].

Graf-Đopar, Ines (2006) Sociokulturni utjecaj na plakat. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Jurković, Mato].

Graljuk, Larisa (2006) Slikovna analiza laboratorijskih listova. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Bolanča, Zdenka].

Grbac, Jasminka (2006) Mjerenje opaciteta na polietilenskoj transparentnoj podlozi. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mikac Dadić, Višnja].

Hajdek, Krunoslav (2006) Uloga CPC uređaja u tisku. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Zjakić, Igor].

Hendak, Andrea (2006) Uloga tiskovnih medija u marketing komunikaciji. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Juri, Božidar].

Hlupić, Martina (2006) Prirodne, modificirane i sintetičke smole / polimeri u bojama konvencionalnog tiska. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Kropar-Vančina, Vesna].

Horvat, Martina (2006) Marketing plan nove kreditne kartice. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Juri, Božidar].

Horvat, Vesna (2006) Primjena programa Adobe Photoshop u području primjenjene fotografije. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Huseinagić, Sanja (2006) Fotografsko gledanje. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Inkret, Željko (2006) Studija mogućnosti kvalitete tiska na stroju Indigo. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Bolanča, Stanislav].

Jakopović, Branka (2006) Knjiga standarda i vizualni identitet. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Jurković, Mato].

Jedvaj, Morana (2006) Primjena programa "šest sigma" u procesu ofsetnog tiska. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Milčić, Diana].

Jelenić, Martina (2006) Utjecaj razvijača na promjenu karakteristika slobodnih površina kod CtP ofsetnih ploča. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Gojo, Miroslav].

Jeleč, Samira (2006) Digitalne fotografske tehnike u promotivnoj fotografiji. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Jović, Martina (2006) Planinarska fotografija. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Kabljanac, Sonja (2006) Usporedba razvijača za klasični i CTP ofsetni tisak. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Gojo, Miroslav].

Kadija, Marko (2006) Situacijska analiza u funkciji organizacijske strukture. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Juri, Božidar].

Kapetanović, Zlatko (2006) Terminološke odrednice dizajna u cilju razmatranja njegovih semantičkih i semiotičkih obilježja. Master's thesis - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Salamon, Velimir].

Katalenić, Danijel (2006) Stanje konverzije hrvatskih slovnih znakova na PC i MAC platformama. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Žiljak, Vilko].

Kern, Andrea (2006) Primjena X-Rite Color Quickal densitometra na digitalno reprodukcijskom sustavu DC 2045. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Agić, Darko].

Kesovija, Ines (2006) Prezentacija mjesta kroz crno-bijelu fotografiju: Dubrovnik. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Kleflin, Ana (2006) Izrada fonta za PostScript interpreter. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Žiljak, Vilko].

Knapić, Leo (2006) Primjena klasičnih i digitalnih tehnika u umjetničkoj fotografiji. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Komljenović, Ivana (2006) Prezentacija mjesta kroz crno-bijelu fotografiju: Otok Hvar. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Kopsa, Nina (2006) Utjecaj razvijača na promjenu veličine tiskovnih elemenata CtP ofsetnih ploča. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Gojo, Miroslav].

Korda, Anja (2006) Digitalno retuširanje. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Kostjuk, Aleksandar (2006) Studija pejzaža. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Kraus, Daliborka (2006) Tipografija trappinga na ambalaži. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Žiljak, Vilko].

Kulaš, Ivana (2006) Fotografija i plakat. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Kutleša, Maja (2006) Analiza reklamnih poruka u časopisima. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Pibernik, Jesenka].

Lajić, Branka (2006) Istraživanje ovisnosti čvrstoće kutije od valovitog kartona o materijalu i konstrukciji. Dissertation (PhD) thesis. Grafički fakultet. [Mentor: Babić, Darko].

Lelas, Maja (2006) Istraživanje tehnoloških problema u proizvodnji knjige. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Babić, Darko].

Lisjak, Petar (2006) Utjecaj djelovanja razvijača i otopine za vlaženje na kut vlaženja CTP ofsetnih ploča. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Gojo, Miroslav].

Lišnjić, Ana (2006) Warhol i pop-art, doprinosi suvremenoj umjetnosti i dizajnu. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Jurković, Mato].

Lovrić, Branka (2006) Digitalna fotografija u slabim svjetlosnim uvjetima. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Lovrović, Lidija (2006) Usporedba "klasičnog" i digitalnog fotografiranja. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Mamić, Ivica (2006) Životni ciklus papirne i kartonske ambalaže. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Bolanča, Zdenka].

Mamužić, Ivana (2006) Primjena termografije u papirnoj industriji. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Skala, Karolj].

Mateš, Lovro (2006) Linijska grafika u tipografiji. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Žiljak, Vilko].

Matišić, Tomislav (2006) Sistematizacija ofsetnih tiskarskih strojeva na arke. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Salamon, Velimir].

Mađor, Ivo (2006) Grafički dizajn na primjeru jedne izdavačke tvrtke. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Jurković, Mato].

Mihotić, Ana (2006) Digitalna fotografija pokreta. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Mikulek, Andreja (2006) Utjecaj ICC profila na kvalitetu otiska. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Zjakić, Igor].

Mikulčić, Mario (2006) Utjecaj nekih svojstava papira na kvalitetu otiska u `ink-jet tiskau`. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Golubović, Adrijano].

Miljević, Frane (2006) Upotreba indeksiranih boja i gifova za izradu web sučelja. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Agić, Darko].

Milković, Marin (2006) Evaluacija odnosa psihofizikalno determiniranih vizualnih efekata i metoda prevođenja gamuta. Dissertation (PhD) thesis. Grafički fakultet. [Mentor: Bolanča, Stanislav].

Mustapić, Mirela (2006) Elementi marketinškog miksa na primjeru poduzeća `Rotoplast`. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Juri, Božidar].

Nallbani, Dardan (2006) Tisak malih naklada. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mrvac, Nikola].

Nejašmić, Nela (2006) Primjena planova prijema za atributivne karakteristike u grafičkoj tehnologiji. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Milčić, Diana].

Papak, Kristina (2006) Kronologija dizajna naslovne strane "Slobodne Dalmacije". Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Jurković, Mato].

Poljičak, Ante (2006) Utjecaj profila uređaja na kvalitetu slika u workflow-u. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Agić, Darko].

Prekupec, Sanja (2006) Percepcija boja i dizajn. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Jurković, Mato].

Prevendar, Vedrana (2006) Ekološki aspekt ambalažnih materijala. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Bolanča, Zdenka].

Rac, Gordana (2006) Snimanje ljudi. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Radić, Ana (2006) Promjena tiskovne podloge u funkciji prirodnog i ubrzanog starenja. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Bolanča, Zdenka].

Raos, Maja (2006) Ilustracija u kemiji. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Jurković, Mato].

Repar, Dragutin (2006) Tijek grafičkih radnih procesa baziranih na JDF specifikaciji uz implementaciju Job-ticketa i ICS sustava sa posebnim osvrtom na pripremne faze. Master's thesis - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Agić, Darko].

Rogić, Tomislav (2006) Utjecaj različitih presvlaka korica na kvalitetu otiska folijom. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Babić, Darko].

Rončević, Stjepan (2006) Novinski dizajn. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Jurković, Mato].

Rudolf, Maja (2006) Skalabilna vektorska grafika u tipografiji. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Žiljak, Vilko].

Rukavina, Damir (2006) Fotografija u reklami. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Skoblar, Petra (2006) Bauhaus i njegove neposredne refleksije. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Jurković, Mato].

Skupnjak, Kazimir (2006) Kontrola razvijanja ofsetnih ploča. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Gojo, Miroslav].

Smolić, Marija (2006) Analiza novina kao grafičkog medija. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Jurković, Mato].

Solić, Ana (2006) Istraživanje čvrstoće ručno i strojno izrađenih knjiga. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Babić, Darko].

Stanić, Maja (2006) Kontrola kvalitete ofsetnog tiska kontrolnim kartama. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Milčić, Diana].

Stojanov, Marin (2006) Usporedba ostvarenja tonova i boja kod digitalnog i "klasičnog" načina fotografiranja. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Strejček, Dubravka (2006) Portretna fotografija. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Sušac, Marin (2006) Komparativna analiza tiska jednobojnih i dvobojnih ofsetnih strojeva. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mrvac, Nikola].

Svetec, Danijela (2006) Mogućnost registriranja dimenzionalnih promjena valovitog kartona pomoću "PIRA-PET" uređaja. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Golubović, Adrijano].

Težulat, Stela (2006) Uloga kemije koloidnih površina u procesima bistrenja otpadnih voda. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Rožić, Mirela].

Topić, Hrvojka (2006) Plakat s početka dvadesetog stoljeća. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Jurković, Mato].

Turčić, Maja (2006) SVG animacija teksta. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Žiljak, Vilko].

Valpotić, Željko (2006) Evaluacija kriterija kvalitativnih karakteristika suvremenog ofsetnog tiska. Master's thesis - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mrvac, Nikola].

Vezmar, Sofija (2006) Izmjena Mn2+, Cu2+ , Pb2+ iona na prirodnom zeolitu. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Rožić, Mirela].

Vladić, Iva (2006) Primjena prirodnog zeolita za uklanjanje Fe3+ iona iz otpadnih voda. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Kaštelan-Kunst, Lucija].

Vojnović, Goran (2006) Metodička razrada Fasco 7500 zaklopnog stroja. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Salamon, Velimir].

Vranješ, Ana (2006) Boja u fotografiji. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Zalokar, Nera (2006) Utjecaj predobrade indigo otiska na mehanička svojstva recikliranog papira. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Bolanča, Zdenka].

Zubčić, Majda (2006) Aplikacija znaka grafičkog fakulteta. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Jurković, Mato].

Ćurković, Ana (2006) Fleksografske boje i zaštita okoliša. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Bolanča, Zdenka].

Čorić, Ivana (2006) Kontrola kvalitete kontrolnim kartama - atributivne karakteristike. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Milčić, Diana].

Šajgo, Tomislav (2006) Programiranje 3D scene na klaster računalu. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Skala, Karolj].

Šef, Lana (2006) Crno-bijeli svijet kroz objektiv fotoaparata. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Šimunković, Branko (2006) Informacijske tehnologije i edukacija. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Koren, Antun].

Škiljaica, Maja (2006) Multimedijske značajke vidnog sustava. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Skala, Karolj].

Španjol, Tamara (2006) Art Deco - karakteristike stila i grafičkih medija. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Jurković, Mato].

Štivičić, Krešimir (2006) Ekološki aspekt ofsetnih boja. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Bolanča, Zdenka].

Šuljak, Ana (2006) Bistrenje otpadnih voda proizvodnje grafičkih boja. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Rožić, Mirela].

Švegel, Ivana (2006) Utjecaj tiskovne podloge kod bezvodnog ofsetnog tiska na vizualni doživljaj otiska. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Zjakić, Igor].

Živko, Ivan (2006) Digitalne tehnike fotografiranja minijatura. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

This list was generated on Fri Jun 21 00:04:48 2024 CEST.