Items where Year is 2007

Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Number of items: 80.

Diploma work - Pre-Bologna programme

Albus, Mirna (2007) Osnovna načela grafičkog dizajna primjenjena na dizajn plakata. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Pibernik, Jesenka].

Andabaka, Katja (2007) Ispitivanje kvalitete valovitog kartona. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Babić, Darko].

Babin, Alen (2007) Analiza tehnologije web prijenosa. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Skala, Karolj].

Babić, Marina (2007) Klasična kolor fotografija. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Babić, Mato (2007) Utjecaj tehnološkog napretka na kvalitetu i brzinu tiska. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mrvac, Nikola].

Bauk, Stanko (2007) Komparacija crno-bijelih digitalnih sustava. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Bolanča, Stanislav].

Belša, Ivana (2007) Laboratorijsko ispitivanje hrapavosti i glatkosti papira. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Kropar-Vančina, Vesna].

Blaće, Antonija (2007) Pregled razvoja tiskovnih formi za plošni tisak. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Lovreček, Mladen].

Bosnar, Darko (2007) Proces kreativnog oglašavanja. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Pibernik, Jesenka].

Bukal, Nataša (2007) Grafički materijali i nanotehnologija. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Bolanča, Zdenka].

Cicvarić, Jurica (2007) Greške na gotovim knjigama. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Babić, Darko].

Cvenić, Luka (2007) Mogućnost realizacije medija vanjskog oglašavanja. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Brozović, Maja].

Dedić, Matija (2007) Komunikološka uloga boje u grafičkom dizajnu. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Pibernik, Jesenka].

Dekanić, Marko (2007) Utjecaj finoće mrežice na kvalitetu otiska. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mrvac, Nikola].

Dujić, Blanka (2007) Putevi moderne fizike: od klasične do grafičkih medija. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Džimbeg-Malčić, Vesna].

Dujmušić, Dorela (2007) Reklamna provokacija kao izazov i mjera dizajnerskih odluka. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Jurković, Mato].

Futač, Nikola (2007) Web sjedišta stručno-znanstvenih skupova. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Pibernik, Jesenka].

Galić, Eduard (2007) Automatizacija tiskarskog sustava putem JDF-a. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Zjakić, Igor].

Gavran, Bruno (2007) Komparativna analiza kvalitete tri generacije indigo strojeva. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Bolanča, Stanislav].

Gavran, Đuro (2007) Konceptualna fotografija u Hrvatskoj. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Golubić, Ognjen (2007) Utjecaj visoke grafičke tehnologije na okoliš. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Bolanča, Zdenka].

Goršeta, Igor (2007) Relativni tiskovni kontrast. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Zjakić, Igor].

Grba, Ivana (2007) Specifičnost reciklacije ofsetnih otisaka. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Bolanča, Zdenka].

Grubišin, Bojana (2007) Vizualne karakteristike logotipa u kozmetičkoj industriji. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Jurković, Mato].

Haric, Anita (2007) Ovisnost mehaničkih karakteristika valovitog kartona o veličini vala. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Babić, Darko].

Ivanković, Ivan (2007) Planiranje grafičke pripreme dnevnih novina. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Žiljak, Vilko].

Ivančić, Snježana (2007) Suvremeni grafički dizajn i smjernice do uspješnog dizajnera. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Pibernik, Jesenka].

Jakelić, Ana (2007) Manipulacija fotomontažom. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Janjatović, Tanja (2007) Francuska i Belgija, europski izvori stripa. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Jurković, Mato].

Jekešić, Alen (2007) Optičke karakteristike papira različitih gramatura. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Džimbeg-Malčić, Vesna].

Kičinbaći, Jelena (2007) Trendovi razvoja fleksografskog tiska. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mrvac, Nikola].

Knezić, Zrinka (2007) Schwegmann MOL Clean pročišćivač otopine za vlaženje ofsetnog MAN Roland uniset stroja. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Salamon, Velimir].

Kovač, Ivana (2007) Kompozicija digitalne fotografije. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Kramer, Mario (2007) Istraživanje kvalitete fleksotiska. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Zjakić, Igor].

Krbot, Marijana (2007) Promotivna fotografija. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Lambaša, Branimir (2007) Osnovni principi kreiranja političkih propagandnih plakata. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Pibernik, Jesenka].

Lazar, Kristinka (2007) Crno bijela fotografija. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Leskovec, Tihomir (2007) Postojanost ink jet otisaka u kratkom vremenskom periodu. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Bolanča, Zdenka].

Levar, Josipa (2007) Novinska fotografija. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Marinković, Nataša (2007) Redizajn robne marke. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Pibernik, Jesenka].

Matašin, Hrvoje (2007) Objektiv fotografskog aparata. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Mađarević, Mladen (2007) Osnovne odrednice grafičkog oblikovanja. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Jurković, Mato].

Milković, Martina (2007) Noviteti u tehničko-tehnološkoj razradi procesa tiska. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mrvac, Nikola].

Milošević, Sanja (2007) Sitotisak i kvaliteta okoliša. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Bolanča, Zdenka].

Musić, Kristina (2007) Utjecaj obnovljive sirovine u grafičkim bojilima na karakteristike recikliranih vlakanaca. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Bolanča, Zdenka].

Novosel, Dijana (2007) Utjecaj broja otisaka na promjenu rasterskih elemenata CTP Ag halogenidnih ofsetnih ploča. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Gojo, Miroslav].

Pancirov, Ivana (2007) Pejzažna digitalna fotografija. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Pavlić, Andreja (2007) Stvaranje robne marke Zrče. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Pibernik, Jesenka].

Pendo, Marijana (2007) Stvaranje branda kroz medije. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Pibernik, Jesenka].

Perić, Sandra (2007) Utjecaj elektromagnetskog zračenja na polietilenske folije. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Džimbeg-Malčić, Vesna].

Petanjek, Dubravka (2007) Reprodukcija boja u kolor fotografiji. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Knešaurek, Nina].

Petrović, Nataša (2007) Utjecaj organskih kiselina na postojanost otiska. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Barbarić-Mikočević, Željka].

Rebrina, Marko (2007) CTP uređaji. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Koren, Antun].

Rep, Maja (2007) Transformacija suvremenih likovnih medija i njihov utjecaj na grafički dizajn. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Jurković, Mato].

Rubinić, Matija (2007) "Klasična" crno-bijela portretna fotografija. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Smoljo, Ružica (2007) Ekspozicija kao element fotografskog izražavanja. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Stipić, Ana (2007) Kemijska crno-bijela portretna fotografija. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Tešić, Zvonko (2007) Interaktivna komunikacija putem web 2.0 tehnologija. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Koren, Antun].

Tomačić, Danijel (2007) Strategija zaštite okoliša u grafičkoj tehnologiji. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Bolanča, Zdenka].

Toplek, Tomislav (2007) Metode mjerenja boja u grafičkoj reprodukciji. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Knešaurek, Nina].

Umolac, Vlatka (2007) Moderni digitalni fotografski laboratorij. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Vuković, Milena (2007) Iscrtavanje ovojnice i popunjavanje zatvorenog puta slova u PostScript grafici. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Žiljak, Vilko].

Zeljko, Iva (2007) Vanjsko oglašavanje. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Pibernik, Jesenka].

Zenko, Lorena (2007) Nanotehnologija, plastična ambalaža i ekologija. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Bolanča, Zdenka].

Šaponja, Darka (2007) Primjena fotografije u oglašavanju. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Širola, Borka (2007) Fotografija na webu. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Škreb, Tomislav (2007) Digitalni fotoaparati - jučer, danas, sutra. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Knešaurek, Nina].

Šutić, Marko (2007) Utjecaj aditiva na kvalitetu otiska u offsetnom tisku. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Bolanča, Stanislav].

Master's thesis - Pre-Bologna programme

Brekalo, Sanja (2007) Tehnološka ovisnost savijanja o vrsti i kvaliteti papira u knjigoveštvu : Knjiga 1. Istraživanje. Master's thesis - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Babić, Darko].

Stanić, Nikolina (2007) Digitalna izvedba fontova osobnog rukopisnog pisma. Master's thesis - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Žiljak, Vilko].

Škornjak, Mira (2007) Suvremene metode učenja u nastavi grafičke tehnologije. Master's thesis - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Žiljak, Vilko].

Dissertation (PhD) thesis

Bolanča Mirković, Ivana (2007) Ekološki povoljnije ofsetne boje i mehanizmi deinkinga otisaka. Dissertation (PhD) thesis. Grafički fakultet. [Mentor: Možina, Klementina].

Mahović Poljaček, Sanja (2007) Karakterizacija površinskih struktura ofsetnih tiskovnih formi. Dissertation (PhD) thesis. Grafički fakultet. [Mentor: Gojo, Miroslav].

Majnarić, Igor (2007) Studija indirektne elektrofotografije. Dissertation (PhD) thesis. Grafički fakultet. [Mentor: Bolanča, Stanislav].

Mandić, Lidija (2007) Postupak za vizualno izjednačavanje boja u sustavima za prikazivanje slike. Dissertation (PhD) thesis. Fakultet elektrotehnike i računarstva. [Mentor: Grgić, Sonja].

Mikota, Miroslav (2007) Studija sustava digitalne portretne fotografije. Dissertation (PhD) thesis. Grafički fakultet. [Mentor: Bolanča, Stanislav].

Modrić, Damir (2007) Raspršenje i transport svjetlosti u tiskovnim podlogama. Dissertation (PhD) thesis. Grafički fakultet. [Mentor: Bolanča, Stanislav].

Strgar Kurečić, Maja (2007) Uvođenje CGRT testne karte boja za karakterizaciju digitalnog fotografskog sustava. Dissertation (PhD) thesis. Grafički fakultet. [Mentor: Agić, Darko].

Žiljak, Ivana (2007) Projektiranje zaštitne grafike s promjenjivim bojama digitalnog tiska u vidljivom i nevidljivom dijelu spektra. Dissertation (PhD) thesis. Grafički fakultet. [Mentor: Agić, Darko].

Žiljak Vujić, Jana (2007) Modeliranje rasterskih elemenata u stohastičkoj višebojnoj reprodukciji. Dissertation (PhD) thesis. Grafički fakultet. [Mentor: Kropar-Vančina, Vesna].

This list was generated on Sun Jun 23 09:49:47 2024 CEST.