Browse by Mentor

Group by: Item Type | No Grouping
Number of items: 81.

Diploma work - Pre-Bologna programme

Matijašević, Mateo (2013) Očekivane i stvarne mogućnosti nekih reprodukcija u tisku. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakutet. [Mentor: Bolanča, Stanislav].

Markoč, Jeriko (2013) Tiskovna podloga kao parametar kvalitete digitalnog tiska. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakutet. [Mentor: Bolanča, Stanislav].

Grubač, Srđan (2012) Postojanost pamučnih otisaka nastalih direktnim i indirektnim otiskivanjem tehnikom UV inkjeta. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Bolanča, Stanislav].

Tepeš, Matko (2010) Utjecaj elektrofotografske razvijačke jedinice na reprodukciju rasterskog elementa. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakutet. [Mentor: Bolanča, Stanislav].

Naletilić, Dražen (2010) Utjecaj temperature i strukture tiskovne podloge na transfer electroinka. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Bolanča, Stanislav].

Puljić, Ivan (2009) Kvaliteta kolora u sitotisku. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Bolanča, Stanislav].

Brnadić, Matijana (2009) Reprodukcija sekundarnih boja višestrukim pretiskivanjem u digitalnom tisku. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Bolanča, Stanislav].

Matošević, Mario (2009) Utjecaj ekstremnih nanosa electroinka na gamut kolorne reprodukcije. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Bolanča, Stanislav].

Bauk, Stanko (2007) Komparacija crno-bijelih digitalnih sustava. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Bolanča, Stanislav].

Gavran, Bruno (2007) Komparativna analiza kvalitete tri generacije indigo strojeva. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Bolanča, Stanislav].

Šutić, Marko (2007) Utjecaj aditiva na kvalitetu otiska u offsetnom tisku. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Bolanča, Stanislav].

Britvec, Ivan (2006) Komparativni odnosi ofsetnog tiska iz role i na arke. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Bolanča, Stanislav].

Inkret, Željko (2006) Studija mogućnosti kvalitete tiska na stroju Indigo. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Bolanča, Stanislav].

Cigula, Tomislav (2006) Studija trapinga kod digitalnog ofsetnog tiska. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Bolanča, Stanislav].

Delić, Damir (2005) Analiza tiska knjige na strojevima različitih formata. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Bolanča, Stanislav].

Ronko, Kristjan (2005) Komparativni odnosi konvencionalnog ofseta i digitalnih tehnika tiska. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Bolanča, Stanislav].

Brozinčević, Maja (2005) Optički aspekti digitalnog tiska etiketa. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Bolanča, Stanislav].

Kovačić, Ivana (2005) Sitotisak na tkaninama. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Bolanča, Stanislav].

Pezo, Suzana (2005) Specijalni efekti tiskanih proizvoda. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Bolanča, Stanislav].

Horvat, Ivo (2005) Utjecaj tehnološkog napretka stroja na kvalitetu otiska. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Bolanča, Stanislav].

Prvonožec, Marija (2004) Karakteristike tiska knjiga po zahtjevu. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Bolanča, Stanislav].

Coha, Ivana (2004) Kvaliteta otisaka digitalnog tiska. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Bolanča, Stanislav].

Volović, Dinka (2004) Litografija. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Bolanča, Stanislav].

Gologranc, Vojko (2004) Primjena sistema vlaženje kod alcolor i klasičnog ofsetnog tiska. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Bolanča, Stanislav].

Marinković, Josip (2004) Restauracija korištenjem sitotiska. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Bolanča, Stanislav].

Milevoj, Đani (2004) Utjecaj promjene navlaka ofsetnih cilindara na novinske reprodukcije. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Bolanča, Stanislav].

Beg, Goran (2004) Utjecaj tehnološkog procesa. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Bolanča, Stanislav].

Radusinović, Marko (2004) Utjecaj tiskovne podloge na rastersku reprodukciju u tisku. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Bolanča, Stanislav].

Jeličić, Tonći (2003) Analiza postupaka pripreme i tiska pomorskih karata i projekcija razvoja. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Bolanča, Stanislav].

Flatz, Emil (2003) Digitalni tisak danas. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Bolanča, Stanislav].

Komočar, Karlo (2003) Konkurentnost tehnika tiska. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Bolanča, Stanislav].

Žaja, Frano (2003) Kvaliteta tiska u ofsetu na arke i traku. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Bolanča, Stanislav].

Kovačević, Kristijan (2003) Mogućnosti digitalnog tiska. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Bolanča, Stanislav].

Horvat, Tin (2003) Napredak offsetnog tiska. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Bolanča, Stanislav].

Krhatlić, Bojan (2003) Neke mogućnosti u tisku stroja Roland FJ-50. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Bolanča, Stanislav].

Krilanović, Miran (2003) Odnos probni otisak otisak. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Bolanča, Stanislav].

Barnjak, Ivana (2003) Studij mogućnosti digitalnog tiska. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Bolanča, Stanislav].

Sulimanec, Vlado (2003) Utjecaj brzine na kvalitetu tiska u ofsetu. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Bolanča, Stanislav].

Srdanović, Joško (2003) Utjecaj karakteristika rastera na kvalitetu novinske reprodukcije. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Bolanča, Stanislav].

Murko, Robert (2003) Utjecaj mikrotvrdoće gornjeg sloja gumirane navlake na kvalitetu otisaka. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Bolanča, Stanislav].

Savičević, Ivan (2003) Utjecaj oblika rasterskih elemenata i tiskovne podloge na kvalitetu otisaka. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Bolanča, Stanislav].

Mrkvička, Mario (2003) Utjecaj rastera i tiskovne podloge na otisak. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Bolanča, Stanislav].

Brekalo, Sanja (2003) Utjecaj tiskovne forme na kvalitetu otiska. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakutet. [Mentor: Bolanča, Stanislav].

Krištofić, Saša (2003) Uvjeti za kvalitetan tamponski tisak. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Bolanča, Stanislav].

Vitas, Alan (2003) Uvjetovanost pripreme tehnikom tiska. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Bolanča, Stanislav].

Rađa, Ivo (2002) Usporedba višebojnog otiska u klasičnom i digitalnom ofsetu. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Bolanča, Stanislav].

Bajer, Vedran (2002) Elkografija među modernim tehnikama tiska. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Bolanča, Stanislav].

Pavlinovac, Darinko (2002) Neki koraci tehnološkog procesa offsetnog tiska. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Bolanča, Stanislav].

Kovačić, Ivo (2002) Studija utjecaja vrste rastera ofsetnog cilindra i tiskovne podloge na kvalitetu otisaka. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Bolanča, Stanislav].

Poslek, Dragan (2001) Relacija tiskovna podloga rasterska reprodukcija. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakutet. [Mentor: Bolanča, Stanislav].

Jagxhiu, Jeton (2000) Mogućnosti primjene stohastičkog modela polutonskog polja u ofset tisku. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakutet. [Mentor: Bolanča, Stanislav].

Rakić, Stanislava (2000) Atmosferski utjecaj na kvalitetu otiska u čeličnom reljefnom tisku. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakutet. [Mentor: Bolanča, Stanislav].

Baccalaureus work - Undergraduate programme

Martinko, Sanja (2013) Specifičnosti kvalitete tiska. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakutet. [Mentor: Bolanča, Stanislav].

Filo, Nikola (2012) Kolorimetrijska analiza UV inkjet otisaka na drvenim panelima. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakutet. [Mentor: Bolanča, Stanislav].

Nađ, Gabrijela (2011) Tiskarski parametri izrade časopisa. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakutet. [Mentor: Bolanča, Stanislav].

Juričko, Matija (2011) Utjecaj UV lakiranja na otiske kreirane s elektrofotografijom na bazi tekućeg tonera. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakutet. [Mentor: Bolanča, Stanislav].

Macinić, Deni (2011) Utjecaj efekta lakiranja na optička svojstva otisaka. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakutet. [Mentor: Bolanča, Stanislav].

Birta, Aleksandra (2011) Utjecaj malih pomaka tonaliteta u percepciji tiskarskih parametara. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakutet. [Mentor: Bolanča, Stanislav].

Bartolić, Tomislav (2010) Komparacija četverobojnog i šesterobojnog elektrofotografskog tiska. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Bolanča, Stanislav].

Pavić, Velimir (2009) Analiza strukture elektrofotografskih otisaka metodom mikroskopske topografije. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Bolanča, Stanislav].

Štampalija, Bruno (2009) Specijalni efekti u digitalnom tisku. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Bolanča, Stanislav].

Prlenda, Božo (2009) Utjecaj napona indigo transfernog cilindra na reprodukciju rasterskih elemenata. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Bolanča, Stanislav].

Staver, Elena (2008) Tisak plastičnih materijala u digitalnim tehnikama tiska. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Bolanča, Stanislav].

Master's thesis - Graduate Programme

Birta, Aleksandra (2013) Utjecaj suvremenih grafičkih materijala na ofsetnu kolornu reprodukciju. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakutet. [Mentor: Bolanča, Stanislav].

Bartolić, Tomislav (2012) Utjecaj tiska dodatnih boja na kvalitetu višebojne reprodukcije. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakutet. [Mentor: Bolanča, Stanislav].

Jurić, Nikolina (2011) Utjecaj strukture papira i koncentracije crnog pigmenta na formiranje rasterskih elemenata. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakutet. [Mentor: Bolanča, Stanislav].

Puškarić, Matejka (2010) Utjecaj različite pigmentacije elektroinka na formiranje rasterskih elemenata cijana, magente i žute. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Bolanča, Stanislav].

Master's thesis - Pre-Bologna programme

Jonovski, Nikolče (2011) Korelacija teoretskih postavki i produktivnog inkjet tiska. Master's thesis - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Bolanča, Stanislav].

Tahirović, Hasan (2010) Istraživanje odnosa svojstava ofsetnog cilindra i kvalitete reprodukcije. Master's thesis - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Bolanča, Stanislav].

Jeličić, Tonći (2009) Doprinos razvoju modela optimalizacije korištenja tiskarskih sustava hidrografskih organizacija. Master's thesis - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Bolanča, Stanislav].

Majnarić, Igor (2004) Kvaliteta digitalnih otisaka uvjetovana starenjem tiskovne podloge. Master's thesis - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Bolanča, Stanislav].

Milković, Marin (2004) Studij gamuta grafičkih otisaka. Master's thesis - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Bolanča, Stanislav].

Zjakić, Igor (2002) Utjecaj metamerije u tisku. Master's thesis - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Bolanča, Stanislav].

Dissertation (PhD) thesis

Modrić, Damir (2007) Raspršenje i transport svjetlosti u tiskovnim podlogama. Dissertation (PhD) thesis. Grafički fakultet. [Mentor: Bolanča, Stanislav].

Majnarić, Igor (2007) Studija indirektne elektrofotografije. Dissertation (PhD) thesis. Grafički fakultet. [Mentor: Bolanča, Stanislav].

Mikota, Miroslav (2007) Studija sustava digitalne portretne fotografije. Dissertation (PhD) thesis. Grafički fakultet. [Mentor: Bolanča, Stanislav].

Milković, Marin (2006) Evaluacija odnosa psihofizikalno determiniranih vizualnih efekata i metoda prevođenja gamuta. Dissertation (PhD) thesis. Grafički fakultet. [Mentor: Bolanča, Stanislav].

Džimbeg-Malčić, Vesna (2005) Primjena Kubelka-Munk teorije i Yule-Nielsenovog efekta na tiskovnim podlogama. Dissertation (PhD) thesis. Grafički fakultet. [Mentor: Bolanča, Stanislav].

Zjakić, Igor (2005) Optimalizacija sustava rasterske reprodukcije u tisku. Dissertation (PhD) thesis. Grafički fakultet. [Mentor: Bolanča, Stanislav].

Mrvac, Nikola (2003) Sinteza interakcija odabranih parametara grafičke reprodukcije. Dissertation (PhD) thesis. Grafički fakultet. [Mentor: Bolanča, Stanislav].

Brozović, Maja (2003) Studij objektivne reprodukcije u tisku. Dissertation (PhD) thesis. Grafički fakultet. [Mentor: Bolanča, Stanislav].

This list was generated on Tue Feb 20 15:40:08 2024 CET.