Browse by Document type

Group by: Item Type | Date | No Grouping
Number of items: 42.

Master's thesis - Pre-Bologna programme

Delišimunović, Gordana (2011) Tisak na sintetskim tiskovnim podlogama. Master's thesis - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Zjakić, Igor].

Grbin Živković, Marija (2011) Evaluacija internetskih stranica državne institucije prema korisničkim potrebama. Master's thesis - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Milčić, Diana].

Mazal Ostojić, Danijela (2011) Grafički parametri povećanja čitljivosti udžbenika. Master's thesis - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Brozović, Maja].

Pučić, Ivan (2011) Utjecaj međuspremnika na očitanje i percepciju otiska. Master's thesis - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mrvac, Nikola].

Sviličić, Blaž (2011) Utjecaj mehaničkih stresova na stabilnost RF signala biometrijske putovnice s transponderom unutar polikarbonatne stranice. Master's thesis - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Modrić, Damir].

Brajnović, Olivera (2011) Prilagodba izrade fotopolimerne tiskovne forme novim kvalitativnim zahtjevima. Master's thesis - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mahović Poljaček, Sanja].

Kumpar, Dejan (2011) Definiranje parametara optimalizacije relativnog tiskovnog kontrasta u novinskom tisku. Master's thesis - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Zjakić, Igor].

Srdanović, Joško (2011) Studija kvalitete novinskog tiska. Master's thesis - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Zjakić, Igor].

Morić, Marko (2011) Prilagodba informatičkog sustava specifičnostima grafičke tvrtke. Master's thesis - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Modrić, Damir].

Tomaš, Ante (2011) Optimizacija odabranih parametara u sustavu novinskog offset tiska. Master's thesis - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mrvac, Nikola].

Miloš, Slaven (2011) Karakterizacija površina CtP tiskovnih formi. Master's thesis - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Gojo, Miroslav].

Stražnicky, Željka (2011) Mehanički utjecaj na postojanost funkcionalnosti i kvalitete elektroničke putovnice. Master's thesis - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Modrić, Damir].

Jonovski, Nikolče (2011) Korelacija teoretskih postavki i produktivnog inkjet tiska. Master's thesis - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Bolanča, Stanislav].

Tahirović, Hasan (2010) Istraživanje odnosa svojstava ofsetnog cilindra i kvalitete reprodukcije. Master's thesis - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Bolanča, Stanislav].

Jeličić, Tonći (2009) Doprinos razvoju modela optimalizacije korištenja tiskarskih sustava hidrografskih organizacija. Master's thesis - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Bolanča, Stanislav].

Tomerlin, Renata (2009) Utjecaj korporativnog identiteta na ugled društveno odgovorne tvrtke. Master's thesis - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Plenković, Mario].

Medek, Goran (2008) Tehnološke pretpostavke kvalitetnog projektiranja u doradnom odjelu. Master's thesis - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Babić, Darko].

Brekalo, Sanja (2007) Tehnološka ovisnost savijanja o vrsti i kvaliteti papira u knjigoveštvu : Knjiga 1. Istraživanje. Master's thesis - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Babić, Darko].

Stanić, Nikolina (2007) Digitalna izvedba fontova osobnog rukopisnog pisma. Master's thesis - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Žiljak, Vilko].

Škornjak, Mira (2007) Suvremene metode učenja u nastavi grafičke tehnologije. Master's thesis - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Žiljak, Vilko].

Kapetanović, Zlatko (2006) Terminološke odrednice dizajna u cilju razmatranja njegovih semantičkih i semiotičkih obilježja. Master's thesis - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Salamon, Velimir].

Repar, Dragutin (2006) Tijek grafičkih radnih procesa baziranih na JDF specifikaciji uz implementaciju Job-ticketa i ICS sustava sa posebnim osvrtom na pripremne faze. Master's thesis - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Agić, Darko].

Valpotić, Željko (2006) Evaluacija kriterija kvalitativnih karakteristika suvremenog ofsetnog tiska. Master's thesis - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mrvac, Nikola].

Bolanča Mirković, Ivana (2005) Mehanizmi deinkinga u funkciji starenja otisaka. Master's thesis - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Golubović, Adrijano].

Žiljak, Ivana (2005) Grafika dokumenata sa spot bojama iz ultravioletnog područja. Master's thesis - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Agić, Darko].

Žiljak Vujić, Jana (2005) Novi višebojni rasterski elementi u dizajnu individualizacije vrijednosnih papira. Master's thesis - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Kropar-Vančina, Vesna].

Miljković, Petar (2004) Prijedlozi i dopune CIP4 standardizacije integriranja proizvodnih tijekova novinske proizvodnje. Master's thesis - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Žiljak, Vilko].

Lozo, Branka (2004) Doprinos optimiranju kvalitete novinskog papira. Master's thesis - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Golubović, Adrijano].

Mahović, Sanja (2004) Utjecaj različitih ofsetnih tiskovnih formi na kakvoću grafičke reprodukcije. Master's thesis - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Gojo, Miroslav].

Majnarić, Igor (2004) Kvaliteta digitalnih otisaka uvjetovana starenjem tiskovne podloge. Master's thesis - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Bolanča, Stanislav].

Milković, Marin (2004) Studij gamuta grafičkih otisaka. Master's thesis - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Bolanča, Stanislav].

Zjakić, Igor (2002) Utjecaj metamerije u tisku. Master's thesis - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Bolanča, Stanislav].

Modrić, Damir (2000) Poluklasični račun spektara difuznih vrpci alkalijskih molekula. Master's thesis - Pre-Bologna programme. Prirodoslovno-matematički fakultet. [Mentor: Beuc, Robert].

Mandić, Lidija (2000) Ujednačenje boja u sustavu za grafičku reprodukciju slike. Master's thesis - Pre-Bologna programme. Fakultet elektrotehnike i računarstva.

Rožić, Mirela (1999) Vezanje amonijevih iona na prirodne ionske izmjenjivače. Master's thesis - Pre-Bologna programme. Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije. [Mentor: Cerjan-Stefanović, Štefica].

Kancir, Josip (1998) Standardizacija sustava pisama hrvatskog jezika. Master's thesis - Pre-Bologna programme. Fakultet organizacije i informatike. [Mentor: Žiljak, Vilko].

Brozović, Maja (1996) Promjena informacije u procesu transformacije originala u reprodukciju digitalnim tiskom. Master's thesis - Pre-Bologna programme. Fakultet organizacije i informatike Varaždin. [Mentor: Žiljak, Vilko].

Rybak Budić, Elizabeta (1993) Identifikacija područja grafičke tehnologije u formalnoj i neformalnoj komunikaciji. Master's thesis - Pre-Bologna programme. Fakultet organizacije i informatike Varaždin. [Mentor: Tuđman, Miroslav].

Jurečić, Denis (1992) Evaluacija elemenata vizualne informacije na grafičkoj opremi ambalaže. Master's thesis - Pre-Bologna programme. Fakultet organizacije i informatike Varaždin. [Mentor: Sabati, Zvonimir].

Marošević, Grozdan (1980) Analiza triboloških gubitaka grafičke industrije SRH. Master's thesis - Pre-Bologna programme. Fakultet strojarstva i brodogradnje. [Mentor: Zgaga, Ranko].

Bolanča, Stanislav (1978) Identifikacija grafičkih boja pomoću kromatografije i direktnog fotometriranja. Master's thesis - Pre-Bologna programme. Sveučilište u Zagrebu. [Mentor: Turina, Srećko].

Lovreček, Mladen (1978) Utjecaj strukture željeza i sastava elektrolita na elektropoliranje. Master's thesis - Pre-Bologna programme. Tehnološki fakultet. [Mentor: Karšulin, Miroslav].

This list was generated on Mon May 27 20:27:10 2024 CEST.