Browse by Mentor

Group by: Item Type | No Grouping
Number of items: 51.

Galić, Katarina (2021) Primjena aditivne proizvodnje u izradi tiskovne forme za visoki tisak. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mahović Poljaček, Sanja].

Galaš, Mihaela (2021) Djelovanje nanočestica TiO2 na funkcionalna svojstva specijalnih boja u tehnici fleksotiska. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mahović Poljaček, Sanja].

Štengl, Lora (2021) Reprodukcija i karakterizacija UV-flourescentnih pigmenata u propusnom tisku. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mahović Poljaček, Sanja].

Pofek, Viktor (2020) Primjena procesa graviranja u izradi tiskovnih formi. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mahović Poljaček, Sanja].

Basrak, Ana (2020) Oblikovanje tiskovne forme laserskim graviranjem. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mahović Poljaček, Sanja].

Kraljević, Marija (2020) Utjecaj koncentracije UV-luminiscentnog pigmenta na reprodukciju u propusnom tisku. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mahović Poljaček, Sanja].

Bartolić, Željka (2019) Analiza utjecaja otapala na fotopolimerne gravirane tiskovne forme za fleksotisak. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mahović Poljaček, Sanja].

Javorić, Dolores (2019) Mogućnosti reprodukcije linija i teksta u propusnom tisku. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mahović Poljaček, Sanja].

Kavan, Kristijan (2017) Modifikacija svojstava tiskovnih formi izrađenih od tekućih fotopolimera. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mahović Poljaček, Sanja].

Filipović, Luka (2017) Zavisnost deformacije motiva o rasterskoj ekspoziciji fotopolimerne tiskovne forme u tampon tisku. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mahović Poljaček, Sanja].

Priselac, Dino (2017) Tiskovna forma za visoki tisak od biorazgradivih polimera. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mahović Poljaček, Sanja].

Miličić, Mario (2016) Polistiren kao materijal za izradu tiskovnih formi u visokom tisku. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mahović Poljaček, Sanja].

Tomašegović, Tamara (2016) Functional model of photopolymer printing plate production process = Funkcionalni model procesa izrade fotopolimerne tiskovne forme. Dissertation (PhD) thesis. Grafički fakultet. [Mentor: Mahović Poljaček, Sanja].

Veljačić, Domagoj (2015) Karakterizacija procesnih i besprocesnih tiskovnih formi za plošni tisak. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mahović Poljaček, Sanja].

Batušić, Sonja (2015) Nove mogućnosti reprodukcije specijalnih efekata s tiskovnom formom za propusni tisak. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mahović Poljaček, Sanja].

Andrijanić, Toni (2015) Stabilnost izrade besprocesnih tiskovnih formi za plošni tisak. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mahović Poljaček, Sanja].

Vinko, Ivana (2015) Utjecaj rasterske ekspozicije u izradi tiskovne forme za tamponski tisak. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mahović Poljaček, Sanja].

Tuksar, Dubravko (2014) Zavisnost reprodukcije motiva o linijaturi mrežice tiskovne forme. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mahović Poljaček, Sanja].

Dragović, Stella (2014) Mogućnost reprodukcije specijalnih efekata s tiskovnom formom za propusni tisak. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mahović Poljaček, Sanja].

Fabijanić, Tomislav (2014) Utjecaj fotoaktivnog sloja na reprodukciju kod tiskovne forme za propusni tisak. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mahović Poljaček, Sanja].

Leko, Krešimir (2013) Kvantitativna analiza prijenosa tonskih vrijednosti kod fotopolimerne tiskovne forme. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakutet. [Mentor: Mahović Poljaček, Sanja].

Baškarad, Juraj (2013) Parametri formiranja tiskovnih elemenata fotopolimerne tiskovne forme. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakutet. [Mentor: Mahović Poljaček, Sanja].

Pintarić, Marijana (2013) Mogućnosti primjene op-arta u oblikovanju grafičkih proizvoda. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakutet. [Mentor: Mahović Poljaček, Sanja].

Zulijani, Neven (2013) Primjena estetskih zakona u izradi logotipa. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakutet. [Mentor: Mahović Poljaček, Sanja].

Hudika, Tomislav (2013) Mogućnosti prijenosa motiva s polimernom tiskovnom formom. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakutet. [Mentor: Mahović Poljaček, Sanja].

Lovrin, Ida (2013) Zavisnost vrijednosti pokrivenosti površine na tiskovnoj formi za fleksotisak o tiskovnoj podlozi. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakutet. [Mentor: Mahović Poljaček, Sanja].

Kovačić, Stela (2013) Kriteriji stvaranja uspješnog vizualnog identiteta. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakutet. [Mentor: Mahović Poljaček, Sanja].

Šparavec, Ana (2013) Oblikovanje i semantika univerzalnih znakova. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakutet. [Mentor: Mahović Poljaček, Sanja].

Poljak, Jelena (2013) Defining of printing plate quality level through introduction of different image analysis applications. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakutet. [Mentor: Mahović Poljaček, Sanja].

Batušić, Sonja (2013) Stare grafičke tehnike reprodukcije originala. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakutet. [Mentor: Mahović Poljaček, Sanja].

Udovičić, Igor (2013) Određivanje funkcionalnih elemenata fotopolimerne tiskovne forme. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakutet. [Mentor: Mahović Poljaček, Sanja].

Brenko, Lara (2013) Određivanje površinskih svojstava fotopolimernih tiskovnih formi. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakutet. [Mentor: Mahović Poljaček, Sanja].

Ćorluka, Tina (2012) Ispitivanje učinkovitosti metoda vizualizacije podataka. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakutet. [Mentor: Mahović Poljaček, Sanja].

Olujić, Tvrtko (2012) Reprodukcija motiva kao funkcija izbora tiskovne forme za sitotisak. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakutet. [Mentor: Mahović Poljaček, Sanja].

Šimik, Emil (2012) Karakterizacija tiskovne forme i reprodukcije u sitotisku. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakutet. [Mentor: Mahović Poljaček, Sanja].

Žunar, Ivan Goran (2012) Gestalt psihologija i njena primjena u dizajnu. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakutet. [Mentor: Mahović Poljaček, Sanja].

Krznar, Petar (2012) Model prilagodbe postupka izrade fotopolimerne tiskovne forme. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakutet. [Mentor: Mahović Poljaček, Sanja].

Šustić, Ivana (2012) Tehnike reproduciranja iluminiranih rukopisa. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mahović Poljaček, Sanja].

Janje, Marina (2012) Prilagodba prijenosa tonskih vrijednosti na tiskovnu formu za fleksotisak. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mahović Poljaček, Sanja].

Rakić-Mutak, Stanislava (2012) Unaprjeđenje postupaka očuvanja grafičkog proizvoda. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakutet. [Mentor: Mahović Poljaček, Sanja].

Brajnović, Olivera (2011) Prilagodba izrade fotopolimerne tiskovne forme novim kvalitativnim zahtjevima. Master's thesis - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mahović Poljaček, Sanja].

Imbriovčan, Tamara (2011) Slikovna analiza kao metoda mjerenja kvalitete tiskovnih formi. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakutet. [Mentor: Mahović Poljaček, Sanja].

Tomašegović, Tamara (2010) Primjena impedancijske spektroskopije u analizi slobodnih površina na tiskovnim formama za plošni tisak. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mahović Poljaček, Sanja].

Maričić, Saša (2010) Kvaliteta močenja slobodnih površina ofsetne tiskovne forme kao funkcija naklade. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mahović Poljaček, Sanja].

Gojo, Katarina (2010) Utjecaj lužine na površinska svojstva aluminijevog oksida. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mahović Poljaček, Sanja].

Čolak, Tanja (2010) Utjecaj ekspozicije na mehanička svojstva fotopolimerne tiskovne forme. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mahović Poljaček, Sanja].

Begović, Marin (2010) Utjecaj naklade na vlaženje tiskovne forme za plošni tisak. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mahović Poljaček, Sanja].

Šćulac, Aldina (2010) Funkcionalnost slobodnih površina tiskovne forme za plošni tisak u ovisnosti o procesnim uvjetima. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mahović Poljaček, Sanja].

Guljelmović, Dino (2009) Dinamički kontaktni kut u funkciji karakterizacije tiskovnih formi. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mahović Poljaček, Sanja].

Pintar, Natalija (2009) Sastav razvijača u funkciji kvalitete tiskovne forme za plošni tisak. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mahović Poljaček, Sanja].

Kriste, Matej (2009) Analiza i usporedba tiskovnih elemenata fotopolimerne tiskovne forme. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mahović Poljaček, Sanja].

This list was generated on Thu Jul 25 09:39:52 2024 CEST.