Browse by Mentor

Group by: Item Type | No Grouping
Number of items: 30.

Željković, Petra (2021) Specijalni efekti u elektrofotografiji korištenjem praškastih tonera. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Majnarić, Igor].

Marić, Daniela (2021) Utjecaj parametara rezolucije na kvalitetu visokoproduktivnih fotografskih strojeva. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Majnarić, Igor].

Morić, Anamarija (2021) Vrednovanje studenata edukacijskom igrom "Kolikvij sreće". Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Majnarić, Igor].

Parlov, Ivan (2020) Utjecaj samoljepljivih podloga na realizaciju otisaka UV inkjeta. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Majnarić, Igor].

Meštrović, Mato (2020) Komparacija visoko produktivnih digitalnih strojeva namijenjenih za tisak etiketa. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Majnarić, Igor].

Pintar, Matko (2020) Utjecaj postavki Ink-jet jedinice za lakiranje na realizaciju metalik efekata. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Majnarić, Igor].

Morić, Marko (2019) Unaprjeđenje kvalitete elektrofotografskoga tiska oplemenjivanjem tiskovne podloge i varijacijom snage korone = Improving electrophotographic print quality by pre-treatment of printing substrates and corona power variations. Dissertation (PhD) thesis. Grafički fakultet. [Mentor: Majnarić, Igor].

Šarić, Donatela (2019) Analiza reprodukcije rasterskih elemenata na in-line oplemenjenoj tiskovnoj podlozi u elektrofotografskom tisku. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Majnarić, Igor].

Štrtak, Domagoj (2018) Komparativna analiza HP Indigo otisaka nastalih sa tri, četiri i šest separacija. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Majnarić, Igor].

Abaffy, Antun (2018) Usporedba četverobojnog i šesterobojnog kolornog otiskivanja na visokoproduktivnom Inkjet stroju. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Majnarić, Igor].

Galić, Josipa (2017) Otiskivanje UV bojama na pločastom PVC materijalu. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Majnarić, Igor].

Tomašegović, Dario (2017) Utjecaj visine ispisne glave na reprodukciju crnih tonova u tehnici UV inkjet-a. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Majnarić, Igor].

Rimay, Tena (2017) Mogućnost višebojnog otiskivanja na polikarbonatu u tehnici bezvodnog ofseta. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Majnarić, Igor].

Lešić, Ana (2016) Svjetlosna postojanost wrap folija otisnutih u Inkjet-u. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Majnarić, Igor].

Pečanić, Erik (2016) Utjecaj "optimizera" na starenje HP Latex otisaka. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Majnarić, Igor].

Štukar, Iva (2016) Utjecaj tipa Inkjet bojila na mehanička svojstva otisaka na metalnim zatvračima. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Majnarić, Igor].

Malenica, Ivan (2016) Komparacija elektrofotografskih otisaka nastalih nanašanjem praškastih i tekućih tonera. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Majnarić, Igor].

Kunjko, Mario (2016) Kolorimetrijska analiza Xerox Versant otiska na premazanim i nepremazanim papirima. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Majnarić, Igor].

Božanić, Maša (2015) Utjecaj različitih konstrukcija MEMS inkjet glava na kvalitetu reprodukcije. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Majnarić, Igor].

Slugić, Ana (2014) Utjecaj postavki VersaWorks RIP-a na kvalitetu LED UV Inkjet otisaka. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Majnarić, Igor].

Buhin, Josip (2014) Multicolor tisak i njegova postojanost na ubrzano starenje. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Majnarić, Igor].

Andrić, Marko (2014) Komparacija otisaka otisnutih standardnim i visokopigmentiranim elektrofotografskim tonerom. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Majnarić, Igor].

Ćosić, Dino (2014) Utjecaj sastava tekstilnog materijala na četverobojno otiskivanje u sitotisku. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Majnarić, Igor].

Puhalo, Mateja (2014) Mogućnost primjene inkjeta pri otiskivanju metalne ambalaže. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Majnarić, Igor].

Bracić, Mario (2014) Utjecaj različitih rasterskih oblika na ofsetnu kolornu reprodukciju. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakutet. [Mentor: Majnarić, Igor].

Jakelić, Marija (2014) Postojanost i trajnost ink jet otisaka na vlagu. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakutet. [Mentor: Majnarić, Igor].

Mustač, Sandra (2014) Ubrzano starenje cijan otisaka u ovisnosti o udjelu punila. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakutet. [Mentor: Majnarić, Igor].

Marinić, Renata (2013) Ekološka valorizacija ofsetnog tiska kroz životni ciklus proizvoda. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakutet. [Mentor: Majnarić, Igor].

Gavran, Mijo (2013) Otiskivanje metaliziranih bojila u ofsetnom tisku. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakutet. [Mentor: Majnarić, Igor].

Eškinja, Stanko (2013) Svjetlosna postojanost četverobojnih i šesterobojnih HP Indigo otisaka. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakutet. [Mentor: Majnarić, Igor].

This list was generated on Thu Jul 18 18:59:58 2024 CEST.