Browse by Mentor

Group by: Item Type | No Grouping
Number of items: 38.

Kovačić Šajnović, Ivana (2013) Grafički dizajn u promociji hrvatskog turizma. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakutet. [Mentor: Plenković, Mario].

Hribar, Ivan (2013) Analiza medijskih sadržaja naslovnih stranica internetskih portala, Jutarnji list, Večernji list, Index.hr i Net.hr. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakutet. [Mentor: Plenković, Mario].

Turkalj, Miran (2013) Istraživanje hrvatskih tiskovina 30 dana nakon napada na WTC. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakutet. [Mentor: Plenković, Mario].

Kelava, Ana (2013) Suvremena medijsko-grafička produkcija na primjeru guerrilla komunikacije s potrošačima. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakutet. [Mentor: Plenković, Mario].

Delač, Ines (2013) Utjecaj digitalizacije na kvalitetu poslovne komunikacije u grafičkoj industriji. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakutet. [Mentor: Plenković, Mario].

Božanić, Maša (2013) Društvene mreže u funkciji odnosa s javnostima. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakutet. [Mentor: Plenković, Mario].

Pušić, Mirjam (2013) Vizualna komunikacija u obrazovanju i mogućnost razvoja u multimedijskom okruženju. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakutet. [Mentor: Plenković, Mario].

Devaj, Maja (2013) Analiza korištenja tiskovnih i elektroničkih novina. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakutet. [Mentor: Plenković, Mario].

Mance, Iva (2013) Primjena vizualnog identiteta u korporativnom komuniciranju. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakutet. [Mentor: Plenković, Mario].

Udženija, Mario (2013) Vizualno oblikovanje i mediji-problem društvene odgovornosti. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakutet. [Mentor: Plenković, Mario].

Bošnjaković, Antun (2012) Vizualna prezentacija branda Dinamo od 1911. - 2011. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakutet. [Mentor: Plenković, Mario].

Mustić, Daria (2012) Modeli grafičkoga oblikovanja medijskih konvergiranih sadržaja. Dissertation (PhD) thesis. Grafički fakutet. [Mentor: Plenković, Mario].

Kvesić, Ana (2012) Marketinška komunikacija u suvremenom poslovanju. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakutet. [Mentor: Plenković, Mario].

Tica, Marko (2012) Vizualne komunikacije u suvremenom obrazovanju. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakutet. [Mentor: Plenković, Mario].

Rajević, Ivana (2012) Grafički dizajn u promociji turizma Šibensko-Kninske županije. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakutet. [Mentor: Plenković, Mario].

Dijaković, Katarina (2012) Uloga dizajna u percepciji poslovnog imidža i branda. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakutet. [Mentor: Plenković, Mario].

Slišković, Nada (2012) Utjecaj dizajna web stranice na kvalitetu poslovne komunikacije. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakutet. [Mentor: Plenković, Mario].

Tkalec, Nikola (2011) Analiza medijskog sadržaja u tjedniku "Nacional". Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakutet. [Mentor: Plenković, Mario].

Ban, Iris (2011) Komunikološka funkcija dizajna kod donošenja odluke o kupnji proizvoda. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakutet. [Mentor: Plenković, Mario].

Devaj, Maja (2010) Tipografska komunikacija s osobama s disleksijom. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Plenković, Mario].

Blazina, Marko (2009) Komunikološka analiza hrvatskih parlamentarnih izbora 2007.g. kroz vizualne medije. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Plenković, Mario].

Tomerlin, Renata (2009) Utjecaj korporativnog identiteta na ugled društveno odgovorne tvrtke. Master's thesis - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Plenković, Mario].

Prlenda, Tanja (2009) Antropološka dekonstrukcija eklekticizma u dizajnu. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Plenković, Mario].

Jelavić- Francinović, Sanja (2009) Komunikološki apeli u industriji medijskog oglašavanja. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Plenković, Mario].

Peruško, Martina (2009) Vizualne komunikacije u funkciji propagande proizvoda. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Plenković, Mario].

Basan, Klara (2009) Vizualni identitet kompanije Sessa Marine. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Plenković, Mario].

Soče, Josip (2009) Komunikativna uloga redizajna u kreiranju korporativnog identiteta. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Plenković, Mario].

Tomić, Miro (2009) Infografika u tradicionalnim i novim medijima. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Plenković, Mario].

Grubač, Ivan (2009) Komunikološki aspekti grafičkog oblikovanja časopisa. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Plenković, Mario].

Zdilar, Mate (2009) Poslovna komunikacija u digitalnom okruženju. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Plenković, Mario].

Panižić, Kristina (2008) Interkulturalni aspekti grafičke komunikacije. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Plenković, Mario].

Bratić, Diana (2004) Povijesni razvoj pisma. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Plenković, Mario].

Murgić, Edi (2004) Vizualni identitet tiskanih medija-magazina. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Plenković, Mario].

Mišulić, Josip (2003) Hrvatski plakat do 1950. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Plenković, Mario].

Grizelj, Marijeta (2003) Seks kao sredstvo vizualne komunikacije u reklamnim kampanjama. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Plenković, Mario].

Rebić, Marta (2002) Jumbo plakati - od ideje do realizacije. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Plenković, Mario].

Katić, Kornelija (2002) Televizijska reklama kao sredstvo vizualne komunikacije. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakutet. [Mentor: Plenković, Mario].

Franetić, Krunoslav (2002) Tipografija i zakonitosti vizualnog komuniciranja. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Plenković, Mario].

This list was generated on Thu Jul 18 19:20:55 2024 CEST.