Items where Year is 2008

Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | Z | Ć | Č | Đ | Š | Ž
Number of items: 114.

A

Augustić, Nela (2008) Proces nastanka i oblikovanja logotipa. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Brozović, Maja].

B

Babić, Nikša (2008) Pokretna grafika. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Pibernik, Jesenka].

Baračić, Marina (2008) Fizikalno - kemijska svojstva otopine za vlaženje. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Gojo, Miroslav].

Basioli, Darija (2008) Utjecaj spektralne raspodjele svjetla na pojavnost boje. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Knešaurek, Nina].

Baučić, Teo (2008) Karakterizacija ink jet 3D otisaka slikovnom analizom. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Lozo, Branka].

Bašica, Vesna (2008) Usporedba djelovanja različitih alkohola na fizikalno-kemijska svojstva otopine za vlaženje. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Gojo, Miroslav].

Benković, Martina (2008) Percipiranje propagandne poruke. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Pibernik, Jesenka].

Borovina, Hrvoje (2008) Standardiziranje prirasta RTV-a u tisku ambalaže. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Zjakić, Igor].

Božić, Katarina (2008) Tisak 3D objekata. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Zjakić, Igor].

Brbić, Stipe (2008) Tehnološki aspekti izrade letka. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Agić, Darko].

Brdar, Ana-Marija (2008) Umjetničko izražavanje Nives Kavurić Kurtović. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Pibernik, Jesenka].

Brumen, Mario (2008) Projekt poslovanja u grafičkom poduzeću. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Juri, Božidar].

Budišćak, Marta (2008) Istraživanje kvalitete tiska ambalaže. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Zjakić, Igor].

Bumbak, Marin (2008) Internet oglašavanje. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Pibernik, Jesenka].

C

Cerovski, Barbara (2008) Optimalizacija parametara kvalitete novinskog tiska. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Zjakić, Igor].

Cesarec, Marijana (2008) Usporedna analiza utjecaja ekspozicije kod različitih vrsta ploča. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Lovreček, Mladen].

Crnković, Vedran (2008) Ovisnost čvrstoće amerikan kutije o dimenzijama. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Babić, Darko].

D

Daić, Boris (2008) Utjecaj snage lasera i vremena razvijanja na termalne tiskovne forme. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Gojo, Miroslav].

Dikanović, Kristina (2008) Tolerancija kvalitete tiska definiranih logotipa. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Zjakić, Igor].

Draženović, Katarina (2008) Korištenje filtera pri kreativnoj obradi crno bijele fotografije. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Duvančić, Jelena (2008) Utjecaj naklade u novinskoj rotaciji na proces vlaženja. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Gojo, Miroslav].

E

Erdec, Tomislav (2008) Ambalaža kao sekundarna sirovina. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Babić, Darko].

F

Fabeta, Vedran (2008) Probojna čvrstoća valovitog kartona u ovisnosti o vlazi. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Babić, Darko].

Franić, Kristina (2008) Anatomija dizajna. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Pibernik, Jesenka].

G

Gmaz, Srećka (2008) Samopromocija mladih dizajnera. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Pibernik, Jesenka].

Gračaković, Tanja (2008) Adsorpcija ink jet boje na organo-zeolit. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Rožić, Mirela].

Grgurinović, Maja (2008) Usporedba dizajna najtiražnijih domaćih dnevnih novina. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Brozović, Maja].

H

Habuš, Marko (2008) Utjecaj ultraljubičastog i vidljivog elektromagnetskog zračenja na reciklirane uzorke. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Džimbeg-Malčić, Vesna].

Hadžić, Maja (2008) Greške na knjigama. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Babić, Darko].

Hajduković, Jelena (2008) Izrada animiranog filma pomoću tehnologije za 3D grafiku. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Skala, Karolj].

Herceg, Ivan (2008) Dizajn političkih poruka. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Pibernik, Jesenka].

Herjavec, Slaven (2008) Ekskluzivno i numerirano izdavaštvo. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mrvac, Nikola].

Herold, Ana (2008) Projekt izrade replike prve senjske glagoljske preše. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Salamon, Velimir].

Hmelina, Koraljka (2008) Hrvatski plakat u doba secesije. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Jurković, Mato].

Hodžić, Lamija (2008) Dizajn vodećih robnih marki. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Brozović, Maja].

Hržić, Marina (2008) Postojanost xerox otisaka u funkciji dinamike starenja i uvjeta okoliša. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Bolanča, Zdenka].

I

Ilijević, Neda (2008) Mogućnosti vizualnog izražavanja osoba s posebnim potrebama. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Brozović, Maja].

J

Japec, Nikolina (2008) Standardna devijacija gustoće obojenja u ofsetnom tisku. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Zjakić, Igor].

Jelić, Jadran (2008) Aktualni aspekti dizajna medija. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Jurković, Mato].

Jurić, Nikolina (2008) Planiranje pokusa određivanja prirasta RTV. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Milčić, Diana].

Jurković, Marta (2008) Utjecaj polutanata iz zraka na postojanost otiska. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Bolanča, Zdenka].

K

Kajtar, Kristina (2008) Redizajn knjige. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Pibernik, Jesenka].

Kancir, Ivan (2008) Kontrola osvijetljenosti kopirne rame na uređaju `Expo 74`. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Gojo, Miroslav].

Kanižaj, Bojan (2008) Vizualni identitet web stranica sa bazama podataka. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Skala, Karolj].

Keletić, Marko (2008) Uklanjanje CrO4 aniona iz vode prirodnim i modificiranim zeolitom. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Rožić, Mirela].

Kocet, Tamara (2008) Korelacija denzitometrijskih i spektrofotometrijskih parametara kvalitete tiska. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Zjakić, Igor].

Korotaj, Marija (2008) Utjecaj najvažnijih elemenata standardizacije na kvalitetu ofsetnog tiska. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Zjakić, Igor].

Kovačević, Dorotea (2008) Oblikovanje vizualnog identiteta drvodjeljskog obrta `Naval woodwork`. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Brozović, Maja].

Križanić, Vjekoslav (2008) Ekološki aspekti ink jet tiska. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Bolanča, Zdenka].

Kuljiš, Mirna (2008) Životni ciklus elektroničke opreme. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Bolanča Mirković, Ivana].

Kumar, Andrea (2008) Portretna fotografija. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

L

Lepur, Sanja (2008) Psiho - fizikalni aspekti doživljaja boje. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Knešaurek, Nina].

Lečić, Una (2008) Pravila postizanja nečitljivosti pisma. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Žiljak, Vilko].

Lujić, Kristina (2008) Kontrola kvalitete novinskog tiska. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Zjakić, Igor].

Lukac, Ivana (2008) Vizualna percepcija prirasta rastertonskih vrijednosti. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Zjakić, Igor].

M

Marčelja, Mirna (2008) Dizajn bijelog prostora. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Pibernik, Jesenka].

Matijašec, Hrvoje (2008) Korekcija parametara sivog balansa i gustoće obojenja u tisku. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Zjakić, Igor].

Medek, Goran (2008) Tehnološke pretpostavke kvalitetnog projektiranja u doradnom odjelu. Master's thesis - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Babić, Darko].

Mikulić, Iva (2008) Kvaliteta fleksotiska na recikliranom papiru. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Zjakić, Igor].

Milas, Ivana (2008) Zagađenje zraka u grafičkoj industriji. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Bolanča Mirković, Ivana].

Milosavljević, Dejana (2008) Model poboljšanja kvalitete - Kaizen. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Milčić, Diana].

Mišić, Maja (2008) Vremenski aspekt aparativnog upravljanja kvalitetom revijalnog tiska. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Zjakić, Igor].

Mlinarić, Tomislav (2008) Povijest i razvoj digitalne fotografije. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Knešaurek, Nina].

Moslavac, Nevena (2008) Kriteriji izbora materijala za tisak udžbeničkog programa. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Lozo, Branka].

Mudronja, Mirta (2008) Primjena powerpoint programa u edukaciji. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Brozović, Maja].

N

Nežak, Danijela (2008) Pismovni rez mikrotipografije. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Žiljak, Vilko].

Njavro, Martina (2008) Kodiranje formula u tipografijskim programima. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Žiljak, Vilko].

O

Odobašić, Marijana (2008) Dizajn ambalaže i kvaliteta okoliša. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Bolanča, Zdenka].

Opić, Katarina (2008) Kinetička tipografija. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Pibernik, Jesenka].

Ostojić, Lana (2008) Informacijski dizajn. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Pibernik, Jesenka].

P

Panižić, Kristina (2008) Interkulturalni aspekti grafičke komunikacije. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Plenković, Mario].

Pavazza, Sandra (2008) Elementi i principi dizajna časopisa. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Brozović, Maja].

Pavić, Maja (2008) Utjecaj UV dijela elektromagnetskog zračenja na optička svojstva papira različitih gramatura. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Džimbeg-Malčić, Vesna].

Perin, Ančica (2008) Primjena grafičkog designa na internetu - web design. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Koren, Antun].

Poldrugač, Petra (2008) Dokumentacija za prećenje kvalitete u tiskari. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Milčić, Diana].

Prgomet, Kristina (2008) Spektrofotometrijsko ispitivanje tiskovnih formi za plošni tisak. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Gojo, Miroslav].

Prkačin, Zrinko (2008) Oblikovanje priručnika grafičkih standarda za kulturne institucije. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Pibernik, Jesenka].

Puškarić, Matejka (2008) Primjena potpuno slučajnog blok sistema u kontroli kvalitete grafičkog proizvoda. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Milčić, Diana].

R

Radmanović, Jelena (2008) Mediji oglašavanja u reklamnim kampanjama mobilnih operatera. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Brozović, Maja].

Radonić, Kristina (2008) Crno - bijeli digitalni fotolaboratorij. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Rogošić, Ivana (2008) Karakteristike procesnih voda grafičke tehnologije. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Bolanča, Zdenka].

S

Sablić, Damir (2008) Ovisnost čvrstoće valovitog kartona o vlazi. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Babić, Darko].

Savić, Dragana (2008) Pejzažna fotografija "Moja Istra". Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Starčević, Sanja (2008) Optičke iluzije. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Brozović, Maja].

Staver, Elena (2008) Tisak plastičnih materijala u digitalnim tehnikama tiska. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Bolanča, Stanislav].

Svečak, Terezia (2008) Snimanje skrivenim fotografskim aparatom. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Sviličić, Pavle (2008) Notni zapis i njegova čitljivost. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Babić, Darko].

T

Tare, Antonija (2008) Recikličnost elektroničkog otpada. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Bolanča Mirković, Ivana].

Teklić, Martina (2008) Grafičko oblikovanje dječje slikovnice. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Brozović, Maja].

Todorovski, Ivana (2008) Socijalno angažirani dizajn i odgovornost dizajnera. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Pibernik, Jesenka].

Tomašegović, Tamara (2008) Utjecaj brzine razvijanja na kontaktni kut analognih tiskovnih formi za plošni tisak. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Gojo, Miroslav].

Trbojević, Zlatko (2008) Digitalno retuširanje. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Tucelj, Kristina (2008) Istraživanje osnovnih parametara kvalitete revijalnog tiska. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Zjakić, Igor].

U

Uzelac, Marija (2008) Slika i tekst u vizualnoj komunikaciji. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Pibernik, Jesenka].

V

Vidović, Petra (2008) Primjena slikovne analize kod testiranja prašine na papiru. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Lozo, Branka].

Vojvodić, Sanja (2008) Kemijska obrada premazanih papira. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Barbarić-Mikočević, Željka].

Vujević, Ana (2008) Utjecaj kokamidopropil betaina na optička svojstva fotokopirnih papira. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Barbarić-Mikočević, Željka].

Vučenović, Miran (2008) Redizajn časopisa Drvo znanja. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Pibernik, Jesenka].

Z

Zagorac, Gordan (2008) Sportska fotografija i fotografija pokreta. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Zorić, Filip (2008) Pojava i značenje logotipa u neverbalnoj komunikaciji. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Pibernik, Jesenka].

Zujić, Anja (2008) Različitosti vizualne percepcije. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mrvac, Nikola].

Ć

Ćosić, Kristina (2008) Utjecaj površinsko aktivnih tvari na optičke karakteristike papira. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Barbarić-Mikočević, Željka].

Ćurčija Perez, Dalia (2008) Ekološki grafički dizajn. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Pibernik, Jesenka].

Č

Čauš, Senad (2008) Primjena 3D grafike u grafičkom dizajnu. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Brozović, Maja].

Čevra, Ante (2008) Integralni sustavi upravljanja u grafičkoj tehnologiji. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Milčić, Diana].

Đ

Đurek, Ana (2008) Rebranding hrvatskih banaka. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Brozović, Maja].

Š

Šimunov, Ida (2008) Reciklacija polimera. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Bolanča Mirković, Ivana].

Škreblin, Branimir (2008) Primjena alata "Šest sigma" u grafičkoj proizvodnji. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Milčić, Diana].

Štrbić, Ivana (2008) Grafičke poruke socijalnog sadržaja. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Pibernik, Jesenka].

Švaner, Davorin (2008) Tipografija na web - video prezentacijama. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Žiljak, Vilko].

Ž

Žepić, Mario (2008) Fotografija kao element vizualnog identiteta studentskih organizacija. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Žinić, Marinela (2008) Suvremeni plakat - značaj i način privlačenja pozornosti. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Brozović, Maja].

Žitinski Elias, Paula Yadranka (2008) Utjecaj vremena osvjetljavanja analognih tiskovnih formi na kontaktni kut. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Gojo, Miroslav].

Žlender, Ivana (2008) Umjetničko stvaralaštvo Toše Dapca. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

This list was generated on Mon Apr 22 19:16:17 2024 CEST.