Items where Year is 2022

Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: A | B | C | D | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | V | Z | Ć | Č | Š
Number of items: 111.

A

Andrijanić, Tea (2022) 3D modeliranje u svrhu turističke promidžbe Pule. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Banić, Dubravko].

Arseta, Ivan (2022) Umjetna inteligencija u SEO optimizaciji web stranica. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Bratić, Diana].

B

Basletić Požar, Talia (2022) Morska čudovišta iz mitologije i fantastike u kombiniranoj tehnici bakropisa i suhe igle. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Jozić, Josip].

Bekavac, Mateo (2022) Transformacija 2D SVG elemenata u animirano 3D objekt. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Koren Ivančević, Tajana].

Belina, Marija (2022) Navike čitatelja beletristike u doba COVID-19 pandemije. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Pasanec Preprotić, Suzana].

Beljan, Helena (2022) Fotografija na filmskim plakatima. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Berda, Lara (2022) Redizajn vizualnog identiteta tvrtke sa dinamičkim logotipom. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Rudolf, Maja].

Bilinovac, Ivan (2022) Videospot za glazbeni uradak. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Blažević, Nela (2022) Perspektiva ambalaže u psihologiji prodaje proizvoda. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Jurečić, Denis].

Bošnjak, Barbara (2022) Stvaranje vizualnog identiteta mjesta za okupljanje mladih. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Pibernik, Jesenka].

Brajdić, Kristina (2022) Istraživanje i razvoj korisničkog iskustva na primjeru branda "Aromabella". Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mustić, Daria].

Brekalo, Anđela (2022) Proces izrade 3D modela i ispis na 3D pisaču. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Matijević, Mile].

Brnadić Zoranić, Lucija (2022) Razlika utjecaja tradicionalnog i digitalnog oglašavanja na potrošače. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Koren Ivančević, Tajana].

Bunčić, Ivona (2022) Razvoj i primjena ambalaže od valovitog kartona. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Jurečić, Denis].

Buterin, Nika (2022) Dizajn kalendara. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Jurković, Vanda].

Butula, Marko (2022) Povijesni razvoj programa Adobe Photoshop. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Bratić, Diana].

C

Cacan, Benjamin (2022) Dizajn interakcija i razvoj web-aplikacije za zaslone osjetljive na dodir. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Skala, Tibor].

Cota, Andro (2022) 3D modeliranje rasvjetnih tijela. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Banić, Dubravko].

Crnjac, Iris (2022) Digitalno samoizdavaštvo. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Bratić, Diana].

Crvenka, Nikola (2022) Reorganizacija skladišta grafičkog poduzeća. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Banić, Dubravko].

D

Delač, Ivan (2022) Automobilistička fotografija na društvenim mrežama. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Dobrinčić, Dorotea (2022) Vizualni identitet i dizajn ambalaže za prirodne sokove. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Rudolf, Maja].

Dolić, Ana (2022) Izrada reklamnog materijala pomoću cinemagrapha. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Rudolf, Maja].

Domines Peter, Teo (2022) Oblikovanje prototipa aplikacije za posudbu dobara u studentskim domovima. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Rudolf, Maja].

Dominović, Toni (2022) Izrada dekorativnih modela za društvene igre. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Banić, Dubravko].

Dorić, Tomislav (2022) Izrada 3D modela sa ispisom od više komponenata. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Banić, Dubravko].

G

Gašpar, Laura (2022) Održiva ambalaža za dostavu gotove hrane. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Vukoje, Marina].

Ginder, Leon (2022) Ilustracije za roman u grafičkim tehnikama. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Jozić, Josip].

Globan, Leda (2022) Pozitivan učinak boja u zsravstvenim ustanovama na psihološko stanje korisnika. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Kulčar, Rahela].

Gobbo, Lana (2022) Konstrukcija 3D modela za edukaciju upravljanja brodicom. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Banić, Dubravko].

Gregorić, Ana (2022) Horor motivi u tradicionalnoj grafici. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Jozić, Josip].

Gulija, Ema (2022) Logo kao optička iluzija. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Matijević, Mile].

H

Horvat, Luka (2022) Realizacija AR filtera u svrhu promoviranja Grafičkog fakulteta. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Itrić Ivanda, Katarina].

Hrkač, Ena (2022) Razvoj marketinške kampanje na društvenim mrežama. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Bratić, Diana].

Hudika, Tomislav (2022) Influence of the nanocomposite coating composition on the cardboard packaging characteristics = Utjecaj sastava nanokompozitnoga premaza na svojstva kartonske ambalaže. Dissertation (PhD) thesis. Grafički fakultet. [Mentor: Cigula, Tomislav].

Huljev, Meri (2022) Utjecaj multigrade fotoosjetljivih papira na kvalitetu reprodukcije snimljene fotografije. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Kulčar, Rahela].

Humski, Maja (2022) Ekstrakcija prirodnih bojila iz biljaka i začina. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Vukoje, Marina].

I

Ivanković, Iva (2022) Komparativna analiza marketinških aktivnosti na društvenim mrežama. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Bratić, Diana].

Ivošević, Maja (2022) Astrofotografija. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

J

Jagnjić, Pavica (2022) Neverbalna komunikacija. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mustić, Daria].

Junaković, Sanja (2022) Eksperimentalne metode klasične fotografije. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Jurič, Danica (2022) Redizajn tarot karata. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mustić, Daria].

Jurković, Nikolina (2022) Kolorizacija crno-bijele fotografije. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Rudolf, Maja].

K

Karačić, Ivona (2022) Utjecaj odabira papirne tiskovne podloge na optički efekt fluorescentnih tiskarskih boja. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Strižić Jakovljević, Maja].

Kostanjevec, Tea (2022) Uloga boje u filmovima Wesa Andersona. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mustić, Daria].

Kozarac, Sara (2022) Razvoj ambalaže za ekskluzivne proizvode. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Bratić, Diana].

Kraljević, Ana (2022) Tehnologija izrade i svojstva recikliranih papira. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Strižić Jakovljević, Maja].

Kujundžić, Ivana (2022) Snimanje i obrada materijala za praćenje radionica EU projekata. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mandić, Lidija].

L

Ladan, Paulina (2022) Ambalaža za farmaceutske proizvode. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Jurečić, Denis].

Lešić, Josipa (2022) Analiza turističke signalizacije. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mustić, Daria].

Ljuban, Luka (2022) Vizualni elementi na ambalaži kao nositelji marketinške poruke. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Matijević, Mile].

Lončarek, Lorena Veronika (2022) Analiza pogleda promatrača na pojam oblikovan standardnom i ekspresivnom tipografijom. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Bota, Josip].

M

Macenić, Marko (2022) Prediktori uspjeha pri proizvodnji ambalaže za prehrambene proizvode. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Jurečić, Denis].

Madjanović, Lucija (2022) Izrada web strnice one-page layout principom. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Koren Ivančević, Tajana].

Mandurić, Iva (2022) Analiza neravnomjerne pokrivenost boje na otiscima dobivenim bakrotiskom na ekološki prihvatljivijim tiskovnim podlogama. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Bates, Irena].

Maretić, Dorotea (2022) Dinamika promjene termokromnog efekta na naljepnicama od ekološki prihvatljivih materijala. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Kulčar, Rahela].

Mendeš, Marija Magdalena (2022) Redizajn vizualnog identiteta s naglaskom na odabir tipografije i papira. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Rudolf, Maja].

Meštrović, Vinko (2022) Kinematografija crno-bijelog filma. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Kulčar, Rahela].

Milošević, Marina (2022) Redizajn logotipa i izrada grafičkih proizvoda vinotočja/kušaonice "Đakovački podrum Mali". Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Jurković, Vanda].

Mucko, Daria (2022) Komunikacija narativa fikcijskih knjiga kroz naslovni sadržaj. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mustić, Daria].

Mučnjak, Dorian (2022) Održavanje zavaranih konstrukcija kod grafičkog postrojenja. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Banić, Dubravko].

N

Ninković, Božena (2022) Utjecaj mikroplastike na žive organizme i okoliš. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Bolanča Mirković, Ivana].

Novosel, Vedran (2022) Anatomija i grafičko oblikovanje modnih časopisa. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Brozović, Maja].

O

Oršolić, Domia (2022) Utjecaj rada Salvadora Dalija na dizajn. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Jurković, Vanda].

P

Pavlić, Andrija (2022) Dizajn i izrada knjige sa nestandardnim načinom uveza "Skriveni svjetovi". Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Rudolf, Maja].

Pažin, Tena (2022) Razvoj vizualnog identiteta novonastalog poduzeća. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Bratić, Diana].

Perić, Luka (2022) Razvoj i pregled primjene drvene ambalaže u industriji pakiranja proizvoda. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Jurečić, Denis].

Perić, Antonia (2022) Realizacija forme uveza u nakladničkoj proizvodnji knjiga - studija slučaja. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Pasanec Preprotić, Suzana].

Plantak, Emily (2022) Izrada ilustracija La Fontaineovih basni. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Jurković, Vanda].

Posavec, Dijana (2022) Model standardizacije označavanja ambalaže biodinamičkih proizvoda = Package labelling standardization model for biodynamic products. Dissertation (PhD) thesis. Grafički fakultet. [Mentor: Tomiša, Mario].

Požarina, Antonela (2022) Redizajn i optimizacija mobilne aplikacije McDonald's. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Rudolf, Maja].

Pupić-Bakrač, Lucija (2022) Primjena umjetne inteligencije u marketingu. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Bratić, Diana].

Puškar, Antonija (2022) Dizajn vizualnog identiteta tvrtke inspiriranog grčkom mitologijom. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Rudolf, Maja].

R

Radić Seleš, Valentina (2022) Racionalna iskoristivost ekološki prihvatljivih irovina radi izrade grafičkih proizvoda s fleksografskom tehnikom tiska = Racional utilization of more environmentally acceptable raw materials for production of graphic products with flexographic printing technique. Dissertation (PhD) thesis. Grafički fakultet. [Mentor: Bates, Irena].

Remić, Nikolina (2022) Održavanje strojeva s ciljem optimizacije grafičke proizvodnje. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Banić, Dubravko].

Rinčić, Jere (2022) Usporedba analogne i digitalne tehnologije snimanja zvuka. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Bratić, Diana].

Ristić, Tea (2022) Vizualni identitet ambalaže prehrambenih proizvoda. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Bratić, Diana].

Rožanković, Mateja (2022) Dizajn sustava boja za mobilne i WEB aplikacije. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Pibernik, Jesenka].

S

Sadiković, Maja (2022) Primjena mikrofotografije u dizajnu vinskih etiketa. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Strgar Kurečić, Maja].

Skelin, Mihovil (2022) Izrada ilustracija za projekt Origins. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Jurković, Vanda].

Smojver, Sanjin (2022) Usporedba tehnologije generiranja fotografija pametnim telefonom i digitalnim fotoaparatom. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Itrić Ivanda, Katarina].

Sobota, Teo (2022) Komparativna analiza Adobe Photoshopa i alternativnih besplatnih programa. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Bratić, Diana].

Sučić, Zvonimir (2022) Primjena inteligentne ambalaže u prehrambenoj industriji. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Jamnicki Hanzer, Sonja].

T

Tandara, Matej (2022) ISO invarijantnost. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Strgar Kurečić, Maja].

Tolja, Marijeta (2022) Utjecaj zelenog marketinga na razvoj ekološki prihvatljive ambalaže. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Bratić, Diana].

V

Vidović, Karlo (2022) Analiza upotrebe društvenih mreža kao komunikacijskog medija. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Bratić, Diana].

Viduka, Katarina (2022) Izrada interaktivne mape trgovačkog centra korištenjem SVG i CSS tehnologije. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Stanić Loknar, Nikolina].

Vitas, Karla (2022) Grafičko oblikovanje naslovnica časopisa različitih tematika. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Kovačević, Dorotea].

Vojnić, Toni (2022) Primijenjeni dizajn korisničkog iskustva za mobilnu aplikaciju. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Rudolf, Maja].

Vojvoda, Josip (2022) Utjecaj implementacije simbola unutar 2D kodova na njihovu interaktivnost. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Strižić Jakovljević, Maja].

Vonić, Vedran (2022) 3D glazbeni studio. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mandić, Lidija].

Vukoja, Andrea (2022) Prikaz grčke mitologije u kombiniranoj tehnici bakropisa i akvatinte. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Jozić, Josip].

Vuković, Luka (2022) Značenje boje u dizajnu. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Kulčar, Rahela].

Vučur, Ivan (2022) 3D modeliranje aerodinamičnog profila. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Banić, Dubravko].

Z

Zadelj, Brigita (2022) Važnost primjene dizajna korisničkog sučelja u digitalnim interaktivnim medijima. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Skala, Tibor].

Zadro, Luka (2022) Utjecaj web dizajna kod web trgovina. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Rudolf, Maja].

Zagorac, Dario (2022) Redizajn vizualnog identiteta fakulteta za šumarstvo u Bugarskoj. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Pibernik, Jesenka].

Zember, Davor (2022) Utjecaj viskoznosti tiskarskih boja na kvalitetu otiska na tiskovnim podlogama s ne-drvnim vlakancima. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Bates, Irena].

Zvonković, Antonela (2022) Portreti poznatih ljudi Karlovca. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Ć

Ćošabić, Thomas (2022) Dizajn E-knjige u EPUB formatu. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Rudolf, Maja].

Č

Čalić, Ivana (2022) Viteški put križa u tehnici bakropisa. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Jozić, Josip].

Š

Šaban, Mia (2022) Boja ambalaže i njezino zadržavanje u memoriji potrošača. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Bratić, Diana].

Šagi, Sven (2022) Fotogrametrija i 3D ispis u održavanju grafičkih strojeva. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Banić, Dubravko].

Šačić, Mara (2022) Izražavanje kroz fotografiju. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Šebalj, Antonio (2022) Stvaranje vizualnog identiteta u glazbenoj industriji. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Matijević, Mile].

Šiković, Sara (2022) Utjecaj fotografije u promociji turističke destinacije. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Strgar Kurečić, Maja].

Šimunić, Branimir (2022) Predviđanje popularnih boja. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Kulčar, Rahela].

Širić, Jure (2022) Redizajn aplikacije Merlin s ciljem povećanja angažiranosti studenata. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mandić, Lidija].

Štajcar, Lukrecija (2022) Od ideje do realizacije ambalaže. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Bratić, Diana].

Šumski, Katarina (2022) Dizajn i redizajn likova unutar ilustrativnog sadržaja. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Jurković, Vanda].

Šuša, Marina (2022) Elementi kompozicije fotografije - kadriranje i perspektiva. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

This list was generated on Tue Feb 20 23:59:45 2024 CET.