Browse by Mentor

Group by: Item Type | No Grouping
Number of items: 136.

Diploma work - Pre-Bologna programme

Magaš, Stjepan (2013) Implementacija automatskog sustava za studiju optimizacije proizvodnog tiskarskog procesa. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakutet. [Mentor: Banić, Dubravko].

Okanović, Alen (2013) Ispitivanje učinkovitosti automatizacije grafičke pripreme primjenom strojnog učenja. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakutet. [Mentor: Banić, Dubravko].

Kranjc, Domagoj (2013) Razvoj modela održavanja digitalnih tiskarskih strojeva. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakutet. [Mentor: Banić, Dubravko].

Galanos, Marko (2013) Matematički model dinamike procesa prijenosa boje u uređaju za bojenje. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakutet. [Mentor: Banić, Dubravko].

Tomić-Naglić, Luka (2012) Automatska regulacija procesa u grafičkoj tehnologiji - PI i PID regulatori. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakutet. [Mentor: Banić, Dubravko].

Hrastić, Vedran (2012) Ciklusi održavanja CTP UV uređaja. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Banić, Dubravko].

Zlatar, Lucija (2012) Provedivost Kaizen metode kod održavanja grafičkih strojeva. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Banić, Dubravko].

Črnjević, Ivana (2012) Održavanje i visoka raspoloživost digitalnog stroja. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Banić, Dubravko].

Stanković, Dunja (2012) Konstrukcija i princip rada stroja za štancanje. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Banić, Dubravko].

Šalinović, Jurica (2012) Automatizirani sustav logistike grafičkog poduzeća. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Banić, Dubravko].

Živković, Krešimir (2012) Metodička razrada i modifikacija tiskarskog stroja Manroland 700. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Banić, Dubravko].

Zor, Robert (2012) Tribologija u području dodirne zone temeljnog i ofsetnog cilindra kod ofsetnih rotacija. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Banić, Dubravko].

Brković, Lea (2012) Automatsko podešavanje sustava za obojenje kod ofsetnih strojeva. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Banić, Dubravko].

Curavić, Anamarija (2012) Automatika senzora diskretne pozicije. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Banić, Dubravko].

Cvetko, Tomislav (2012) Automatika u procesu klimatizacije grafičkog pogona. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Banić, Dubravko].

Županović, Pere (2011) Održavanje strojeva uslijed kvarova uzrokovanih korozijom. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Banić, Dubravko].

Aleksić, Gabriela (2011) Automatizacija procesa izmjene papirne role kod rotacija. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Banić, Dubravko].

Bagarić, Davor (2011) Održavanje digitalnih laserskih printera na daljinu uporabom mrežne i mobilne tehnologije. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Banić, Dubravko].

Hozjak, Darko (2011) Automatizacija skladišnih sustava grafičkih proizvoda. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Banić, Dubravko].

Hyrat, Jan (2011) Redukcija buke aktivnom zaštitom u rotacijskom tiskarskom stroju. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Banić, Dubravko].

Lovrić, Bruno (2011) Konstrukcije uređaja za izradu tiskovnih formi. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Banić, Dubravko].

Amanović, Boris (2010) Konstrukcije uređaja za sušenje kod ofsetnih strojeva. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Banić, Dubravko].

Došen, Dalibor (2010) Konstrukcija sitotiskarskih strojeva. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Banić, Dubravko].

Sekso, Dane (2010) Informatička podrška u procesima održavanja grafičkih strojeva. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Banić, Dubravko].

Baccalaureus work - Undergraduate programme

Dominović, Toni (2022) Izrada dekorativnih modela za društvene igre. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Banić, Dubravko].

Andrijanić, Tea (2022) 3D modeliranje u svrhu turističke promidžbe Pule. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Banić, Dubravko].

Gobbo, Lana (2022) Konstrukcija 3D modela za edukaciju upravljanja brodicom. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Banić, Dubravko].

Remić, Nikolina (2022) Održavanje strojeva s ciljem optimizacije grafičke proizvodnje. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Banić, Dubravko].

Vučur, Ivan (2022) 3D modeliranje aerodinamičnog profila. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Banić, Dubravko].

Cota, Andro (2022) 3D modeliranje rasvjetnih tijela. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Banić, Dubravko].

Šagi, Sven (2022) Fotogrametrija i 3D ispis u održavanju grafičkih strojeva. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Banić, Dubravko].

Dorić, Tomislav (2022) Izrada 3D modela sa ispisom od više komponenata. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Banić, Dubravko].

Mučnjak, Dorian (2022) Održavanje zavaranih konstrukcija kod grafičkog postrojenja. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Banić, Dubravko].

Crvenka, Nikola (2022) Reorganizacija skladišta grafičkog poduzeća. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Banić, Dubravko].

Martinjak, Marija (2021) Automatizacija skladišta grafičkog poduzeća u kategoriji mali poduzetnik. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Banić, Dubravko].

Vračić, Petar (2021) Mogućnosti primjene virtualne stvarnosti u grafičkoj tehnologiji. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Banić, Dubravko].

Puzjak, Marija (2021) Održavanje stroja za visokoproduktivni inkjet tisak. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Banić, Dubravko].

Pečarić, Filip (2021) Optimizacija modela za 3D ispis pomoću metode konačnih elemenata. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Banić, Dubravko].

Macan, Filip (2021) Tehničko tehnološke karakteristike stroja s UV lak tehnologijom. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Banić, Dubravko].

Cvrlje, Stjepan (2020) Održavanje digitalnih strojeva i utjecaj održavanja na kvalitetu otiska. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Banić, Dubravko].

Horvat, Kristijan (2020) Usporedba strojeva za sitotisak i digitalnih tehnika tiska. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Banić, Dubravko].

Vrdoljak, Nela (2019) Analiza rada stroja kod proizvodnje vrećica za usisavač. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Banić, Dubravko].

Dragić, Filip (2018) Automatizacija sigurnosnog sustava tiskare. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Banić, Dubravko].

Šokac, Dino (2018) Održavanje strojeva u procesu pripreme proizvodnje. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Banić, Dubravko].

Cetinjanin, Ana (2018) Planiranje i održavanje rotacijskih strojeva. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Banić, Dubravko].

Atlija, Filip (2018) Samostalno održavanje transportnih sustava u tiskari. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Banić, Dubravko].

Dujić, Filip (2018) Analiza isplativosti korištenja alternativnog izvora napajanja. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Banić, Dubravko].

Vrkić, Toni (2018) Odrţavanje strojeva za štancanje i usporedba roto i plošnih štanci. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Banić, Dubravko].

Knežević, Ana (2018) Održavanje strojeva: EPSON SureColor f7100, MIMAKI JV5-320DS i MIMAKI UJF3042fx. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Banić, Dubravko].

Grbić, Tajana (2017) Analiza održavanja kompresne stanice u grafičkom poduzeću. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Banić, Dubravko].

Širić, Andrea (2017) Terotehnologija u malom grafičkom poduzeću. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Banić, Dubravko].

Gjopar, Maja (2017) Automatizacija male obiteljske tiskare. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Banić, Dubravko].

Zović, Martina (2016) Analiza iskoristivosti stroja za digitalni tisak malih naklada. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Banić, Dubravko].

Nađ, Marina (2016) Fotonaponski sustavi u projektiranju tiskare. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Banić, Dubravko].

Čigir, Valentino (2016) Optimizacija planiranog održavanja četverobojnog ofsetnog stroja. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Banić, Dubravko].

Hanževački, Vedran (2016) Pojednostavljenje ulaznih procesa u grafičkim poduzećima. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Banić, Dubravko].

Srednoselec, Marko (2016) Primjena neuronskih mreža u tiskarskim procesima. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Banić, Dubravko].

Delija, Antonio (2016) Statističke metode u analizi modela održavanja grafičkih sustava. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Banić, Dubravko].

Bajs, Ozren (2016) Analiza konstruktivnih karakteristika strojeva za novinski tisak. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Banić, Dubravko].

Miletić, Dajana (2016) Analiza održavanja strojnog parka za štancanje. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Banić, Dubravko].

Kobaš, Dominik (2015) Održavanje i upravljanje L&W uređaja za određivanje otpornosti jačine pucanja kartona i papira. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Banić, Dubravko].

Gretić, Tomislav (2015) Održavanje na stroju za šivanje koncem knjižnih araka – Ventura. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Banić, Dubravko].

Rabar, Ivan (2015) Konstrukcijska poboljšanja stolnog rezača. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Banić, Dubravko].

Laginja, Emanuel (2015) Simulacija ispitivanja materijala za izradu ambalaže. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Banić, Dubravko].

Lenartić, Matija (2015) Upravljanje i održavanje L&W uređaja za mjerenje tlačne čvrstoće i udjela vlage u papiru. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Banić, Dubravko].

Šalov, Josip (2015) Konstruktivne karakteristike strojeva za izradu Braillevog pisma. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Banić, Dubravko].

Stern, Mirela (2015) Analiza modela održavanja tiskare za tisak novina. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Banić, Dubravko].

Vrkić, Marko (2015) Lorentzen & Wettre uređaj za testiranje savijanja. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Banić, Dubravko].

Lapov, Krševan (2015) Održavanje Lorentz & Wettre uređaja za gnječenje. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Banić, Dubravko].

Šimunić, Miroslav (2015) Analiza konstruktivnih rješenja uređaja kod ofsetnih strojeva za tisak na arke. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Banić, Dubravko].

Varga, Robert (2014) Izrada sustava za evidenciju rada stroja. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Banić, Dubravko].

Trakoštanec, Tea (2014) Kontrola rada sustava 3D pisača. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Banić, Dubravko].

Dončević, Danijela (2014) Projektiranje protočne linije za punjenje i etiketiranje staklene ambalaže. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Banić, Dubravko].

Ermacora, Karlo (2014) Analiza transportnih strojeva u grafičkom poduzeću. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakutet. [Mentor: Banić, Dubravko].

Stipetić, Danijel (2013) Optimalizacija vremena planskog održavanja grafičkih strojeva. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakutet. [Mentor: Banić, Dubravko].

Miočić, Luka (2013) Konstrukcijske karakteristike strojeva za 3D tisak. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakutet. [Mentor: Banić, Dubravko].

Bosančić, Željko (2013) QR kodovi u postupku održavanja. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakutet. [Mentor: Banić, Dubravko].

Barukčić, David (2013) Simulacija kao tehnička podrška održavanju stolnog rezača. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakutet. [Mentor: Banić, Dubravko].

Radoš Cvišić, Kristina (2013) Konstrukcija stroja za automatsku optičku provjeru ispravnosti otiska. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakutet. [Mentor: Banić, Dubravko].

Abičić, Vedran (2013) Zelena tiskara - mogućnosti korištenja energije vjetra kao alternativnog izvora. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakutet. [Mentor: Banić, Dubravko].

Kužet, Vicko (2013) Automatizacija CtP sustava termalnom tehnologijom. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakutet. [Mentor: Banić, Dubravko].

Bulović, Goran (2013) Analiza troškova i važnost planiranog održavanja strojeva u grafičkom poduzeću. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakutet. [Mentor: Banić, Dubravko].

Babnik, Tomislav (2013) Automatizacija Web to Print sustava u digitalnom tisku. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakutet. [Mentor: Banić, Dubravko].

Žeželj, Teo (2012) Rješavanje problema unutarnjeg transporta u grafičkom poduzeću. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakutet. [Mentor: Banić, Dubravko].

Vorih, Tomislav (2012) Analiza stanja fleksotiskarske rotacije FFT analizom. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakutet. [Mentor: Banić, Dubravko].

Relić, Ksenija (2012) Analiza zastoja i pouzdanosti usmjereno održavanje. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakutet. [Mentor: Banić, Dubravko].

Tomić, Petar (2012) Automatika integriranim Brinner sustavom. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakutet. [Mentor: Banić, Dubravko].

Štimac, Ivan (2012) Automatika perifernih sustava. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakutet. [Mentor: Banić, Dubravko].

Martić, Ivana (2011) Optimalno ulaganje u automatizaciju procesa. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakutet. [Mentor: Banić, Dubravko].

Jakelić, Marija (2011) Konstrukcije uređaja za bojenje. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakutet. [Mentor: Banić, Dubravko].

Štefanac, Dalibor (2011) Konstruktivna rješenja pneumatskih uređaja kod ofsetnih strojeva za tisak na arke. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakutet. [Mentor: Banić, Dubravko].

Rapaić, Aleksandar (2011) Održavanje grafičkih strojeva temeljeno na FFT analizi. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakutet. [Mentor: Banić, Dubravko].

Herceg, Zdravko (2011) Podmazivanje u svrhu održavanja grafičkih strojeva. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakutet. [Mentor: Banić, Dubravko].

Torbarina, Nataša (2011) Samokorigirajući procesi kod strojeva ofsetnog tiska. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakutet. [Mentor: Banić, Dubravko].

Bradarić, Tomislav (2011) Uklanjanje statičkog elektriciteta kod tiskarskih strojeva. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakutet. [Mentor: Banić, Dubravko].

Ćulafić, Miljenko (2011) Analiza kvarova na revijalnoj rotaciji. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Banić, Dubravko].

Rašić, Ana (2011) Automatizacija strojeva za duboki tisak. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Banić, Dubravko].

Radović, Dunja (2011) Održavanje laboratorijske opreme. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Banić, Dubravko].

Ramljak, Slaven (2011) Automatizacija kod strojeva za fleksotisak. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Banić, Dubravko].

Agatić, Boris (2011) Daljinsko upravljanje grafičkih perifermih uređaja. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Banić, Dubravko].

Srbljinović, Goran (2010) Konstrukcije ofsetnih strojeva. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Banić, Dubravko].

Diklić, Jelena (2010) Konstrukcije strojeva u fleksotisku. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Banić, Dubravko].

Rapaić, Dunja (2010) Konstrukcije uređaja za direktno oslikavanje kod ofsetnih strojeva. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Banić, Dubravko].

Vokal, Mario (2010) Optimizacija kod odabira grafičkih strojeva. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Banić, Dubravko].

Kolenko, Tomica (2010) Strojevi za tampon tisak. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Banić, Dubravko].

Alpeza, Ozana (2010) održavanje usmjereno prema pouzdanosti. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Banić, Dubravko].

Dijaković, Katarina (2010) Strojevi za postizanje vizualnih efekata na otisku. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Banić, Dubravko].

Vlašić, Katarina (2010) Analiza konstruktivnih i tehnoloških karakteristika brzorezača. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Banić, Dubravko].

Strelar, Ivor (2010) Automatizacija procesa proizvodnje offsetne tiskare. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Banić, Dubravko].

Sivonjić, Ivana (2010) Mjerni uređaji u procesu održavanja ofsetne tiskare. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Banić, Dubravko].

Master's thesis - Graduate Programme

Stipetić, Sanja (2021) Reorganizacija tiskare prema potrebama osoba s invaliditetom. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Banić, Dubravko].

Dragić, Filip (2020) Pravovremeno planiranje razvoja poduzeća grafičke djelatnosti. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Banić, Dubravko].

Atlija, Filip (2020) Uvođenje tehnologije 3D ispisa u malu obiteljsku tiskaru. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Banić, Dubravko].

Sabol, Marin (2020) Reinženjering odjela za razvoj ambalaže. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Banić, Dubravko].

Pongrac, Mihael (2020) Reorganizacija poduzeća koje izrađuje proizvode od plastike i papira. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Banić, Dubravko].

Blažević, Dinko (2020) Reorganizacija srednje velike tiskare s tradicijom duljom od 60 godina. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Banić, Dubravko].

Radoš Cvišić, Kristina (2019) Jačanje konkurentnosti malih tiskara reorganizacijom poslovanja uz pomoć fondova Europske unije. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Banić, Dubravko].

Rapinac, Igor (2019) Lean proizvodnja u grafičkoj industriji. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Banić, Dubravko].

Gjopar, Maja (2019) Reinženjering fotografske radnje u svrhu pokretanja grafičkog odjela. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Banić, Dubravko].

Pogančić, Milivoj (2019) Unapređenje proizvodnih procesa u proizvodnji pomorskih karata primjenom tehnologije digitalnog tiska. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Banić, Dubravko].

Fotak, Josipa (2018) Interakcija radnika sa sekundarnom ambalažom s dodatnom vrijednosti. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Banić, Dubravko].

Valenta, Paulo (2017) Planiranje proizvodnje i razvoj tehničkih sustava kod proizvodnje tiskarskih valjaka. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Banić, Dubravko].

Kužet, Vicko (2017) Razvoj modela upravljanja zalihama materijala u tiskarskom poduzeću. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Banić, Dubravko].

Pajić, Nikolina (2017) Reinženjering procesa unutar srednje velikog pogona za fleksotisak. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Banić, Dubravko].

Lenartić, Matija (2017) Unapređenje tehnološkog parka u proizvodnji valovite ljepenke. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Banić, Dubravko].

Nježić, Đorđe (2017) Proširenje strojnog parka ofsetne tiskare uvođenjem tehnologije digitalnog tiska. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Banić, Dubravko].

Laginja, Emanuel (2017) Reinženjering procesa održavanja u proizvodnji kartonske ambalaže. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Banić, Dubravko].

Šprem, Lana (2016) Reinženjering procesa održavanja fleksotiskarskih strojeva. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Banić, Dubravko].

Horvat, Alen (2015) Kaizen u grafičkoj tehnologiji. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Banić, Dubravko].

Jurešić, Kristina (2013) Reinženjering malog grafičkog poduzeća. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakutet. [Mentor: Banić, Dubravko].

Ramljak, Slaven (2013) Reorganizacija procesa proizvodnje srednje velike tiskare. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakutet. [Mentor: Banić, Dubravko].

Vlašić, Katarina (2013) Metode reinženjeringa i njihova provedba u grafičkoj proizvodnji. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Banić, Dubravko].

Diklić, Jelena (2012) Optimizacija proizvodnje primjenom linearnog programiranja simpleks metodom. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Banić, Dubravko].

Rukavina, Vice (2012) Analiza uzroka nastanka kvarova i vremena održavanja ofsetnog stroja za tisak na arke. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Banić, Dubravko].

Škreblin, Branimir (2010) Reinžinjering procesa održavanja strojeva ofsetne tiskare. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Banić, Dubravko].

Dissertation (PhD) thesis

Šarčević, Iva (2023) Karakterizacija mehaničkih svojstava perforiranoga valovitoga karona u svrhu poboljšanja razdvajanja sekundarne ambalaže = Characterization of mechanical properties of perforated corrugated cardboard in order to improve the separation of secondary packaging. Dissertation (PhD) thesis. Grafički fakultet. [Mentor: Banić, Dubravko].

This list was generated on Tue Apr 23 03:58:57 2024 CEST.