Items where Year is 2015

Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Number of items: 215.

Adanić, Dino (2015) Sitotisak i fotografija. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Alihodžić, Jasmina (2015) Uloga pripreme u dnevnim novinama. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Strgar Kurečić, Maja].

Andrijanić, Toni (2015) Stabilnost izrade besprocesnih tiskovnih formi za plošni tisak. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mahović Poljaček, Sanja].

Andrić, Zorana (2015) Usporedba kvalitete snimki Gopro kamerom u raznim uvjetima. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Babić, Martina (2015) Uvođenje multimedijskih elemenata na web stranicu. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Koren Ivančević, Tajana].

Bagić, Marijan (2015) Pravila optičke ravnoteže. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Bakija, Petra (2015) Redizajn i stvaranje novog vizualnog identiteta poduzeća Best Croatian Travel i Best Croatian Properties. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Brozović, Maja].

Bakula, Adriana (2015) Ručna izrada spomenara. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Pasanec Preprotić, Suzana].

Banović, Tihana (2015) Elementi oblikovanja i razvoj ovitka knjige. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Brozović, Maja].

Barešić, Tamara (2015) Studija plesne fotografije. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Barukčić, David (2015) Interaktivna edukativna slikovnica za mobilne uređaje. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Pibernik, Jesenka].

Barun, Ana Dominika (2015) Utjecaj vremenske osvjetljenosti na fotografiju. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Bataljaku, Loreta (2015) Novinska fotografija u Hrvatskoj. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Batušić, Sonja (2015) Nove mogućnosti reprodukcije specijalnih efekata s tiskovnom formom za propusni tisak. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mahović Poljaček, Sanja].

Bačelić, Tea (2015) Usporedba korištenih boja kod proizvoda u različitim zemljema. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mandić, Lidija].

Benčić, Nina (2015) Novi sustav grafičkog oblikovanja ambalaže. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Pibernik, Jesenka].

Bečica, Tina (2015) Komercijalna fotografija i utjecaj boje na njenu percepciju. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Bešlić, Anđela (2015) Kolorimetrijske promjene boja nakon tiska. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Zjakić, Igor].

Bijelonjić, Tomislav (2015) Rastriranje hrvatskih i europskih tiskovina. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Zjakić, Igor].

Biuk, Adriana (2015) Interaktivna web anketa. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Pap, Klaudio].

Bodrušić, Matej (2015) Evaluacija kvalitativnih karakteristika Ubuntu Mobile sučelja. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mrvac, Nikola].

Bogdanović, Siniša (2015) Kolorimetrijske karakteristike graničnog područja digitalnih tehnika tiska = Colorimetric characteristics of border area in digital printing techniques. Dissertation (PhD) thesis. Grafički fakultet. [Mentor: Zjakić, Igor].

Bošnjak, Mladen (2015) Proces izrade interaktivne 3D vizualizacije prostora. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Koren Ivančević, Tajana].

Božanić, Maša (2015) Utjecaj različitih konstrukcija MEMS inkjet glava na kvalitetu reprodukcije. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Majnarić, Igor].

Božić, Iva (2015) Fotomanipulacija kroz povijest. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Brajković, Marina (2015) Izrada pokretne fotografije - Cinemagraph. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Strgar Kurečić, Maja].

Bratić, Diana (2015) Optimizacija procesa tiska na načelima Six Sigma = Optimization of the printing process on the principles of Six Sigma. Dissertation (PhD) thesis. Grafički fakultet. [Mentor: Milčić, Diana].

Bratoš, Antonia (2015) Percepcija dizajna ambalaže za zdravu hranu. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Pibernik, Jesenka].

Brekalo, Sanja (2015) Optimizacija digitalne grafičke pripreme korištenjem skriptnih jezika = Digital prepress optimisation using scripting languages. Dissertation (PhD) thesis. Grafički fakultet. [Mentor: Pap, Klaudio].

Brenko, Lara (2015) Utjecaj konverzije na tonove crno-bijele fotografije. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Bucić, Bruno (2015) Kazališni plakat kao prepoznatljiv vizualni izraz Zagrebačkog kazališta ITD. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Jurković, Vanda].

Budimir, Ivan (2015) Nove varijacije Munker-Whiteovoga efekta u grafičkoj komunikaciji = New variations of Munker-White effect in the process of graphical communication. Dissertation (PhD) thesis. Grafički fakultet. [Mentor: Mrvac, Nikola].

Bujas, Franka (2015) NFC tehnologija. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mandić, Lidija].

Bukovac, Ana (2015) Isplativost samoizdavaštva. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Zjakić, Igor].

Bunčić, Valerija (2015) Fotografija kao nositelj informacije u novinarstvu. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Bušić, Ana (2015) Metoda dobivanja HDR fotografije i njena uloga u umjetničkoj fotografiji. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Cvitić, Filip (2015) Dizajn dvodimenzionalnoga matričnoga bar koda pomoću QR koda = Two-dimensional matrix bar code design using a QR code. Dissertation (PhD) thesis. Grafički fakultet. [Mentor: Pibernik, Jesenka].

Dasović, Eva (2015) Projekt ručne izrade knjiga i njena budućnost. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Pasanec Preprotić, Suzana].

Dobrovoljec, Ivana (2015) Projektiranje tipografije za primjenu na modnim magazinima, blogovima i portalima. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Žiljak Stanimirović, Ivana].

Drezga, Ivana (2015) Iluzija dubine u fotografiji. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Fajta, Zrinka (2015) Utjecaj formata zapisa i kompresije na kvalitetu zapisa digitalne fotografije. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Franjić, Petra (2015) Optimizacija proizvodnog procesa. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Zjakić, Igor].

Fuček, Marko (2015) Izrada skulptura od valovitog kartona. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Lajić, Branka].

Galić, Josipa (2015) Modna fotografija: Helmut Newton. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Gamulin, Lucija (2015) Kriteriji odabira tiskarskih boja za primjenu na prehrambenoj ambalaži. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Jamnicki, Sonja].

Gavranić, Davor (2015) Projekt i realizacija interaktivne društvene igre. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Lajić, Branka].

Gašparić, Silvija (2015) Tisak Brailleovog pisma. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Zjakić, Igor].

Golubić, Andreja (2015) Pejzažna fotografija. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Golubić, Ankica (2015) Prezentacija mjesta pomoću motion timelapse fotografije - Karlovac. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Grdenić, Darko (2015) Dizajn grafičkih znakova za potpomognutu komunikaciju. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Pibernik, Jesenka].

Gregurović, Petra (2015) Usporedba klasične i digitalne fotografije. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Gretić, Tomislav (2015) Održavanje na stroju za šivanje koncem knjižnih araka – Ventura. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Banić, Dubravko].

Grgić, Mirna (2015) Videozapis o proizvodnji valovitog kartona kao edukativni materijal za kolegij Ambalaža 1. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Lajić, Branka].

Grgić, Tena (2015) Akt fotografija. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Grgošić, Božidar (2015) Simulacije modeliranja i animacije drveća u Blenderu. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Bjelovučić Kopilović, Sanja].

Gudiček, Nikolina (2015) Utjecaj dodane vrijednosti u tisku na reprodukciju boja. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mandić, Lidija].

Gverić, Marko (2015) Time-lapse fotografija. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Habazin, Dino (2015) Prilagodba korporativnog identiteta različitim kampanjama. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mandić, Lidija].

Horvat, Alen (2015) Kaizen u grafičkoj tehnologiji. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Banić, Dubravko].

Horvat, Lara (2015) Kvaliteta ispisa digitalnog zapisa fotografije. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Hudika, Tomislav (2015) Modeliranje linijske grafike na individualiziranom tipografskom rezu u svrhu zaštite vrijednosnica. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Žiljak Stanimirović, Ivana].

Ikač, Mirjana (2015) Japanska estetika primijenjena na mediju digitalne fotografije. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Ivančić, Emili (2015) Fotografija i ilustracija kao vizualni elementi časopisa. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Ištuk, Andro (2015) Testiranje ponašanja složenog AutoCAD modela u Blenderu, s naglaskom na prohod (eng. walkthrough) i kombinaciju sa simulacijom sustavima čestica. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Bjelovučić Kopilović, Sanja].

Jakabfi, Sven (2015) Prilagodba procesa razvoja Wordpress teme. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mandić, Lidija].

Jakupić, Matija (2015) Utjecaj pojedinog kadra na percepciju i privlačnost fotografije. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Janković, Matea (2015) Interakcija elektromagnetskog zračenja i tiskovne podloge. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Džimbeg-Malčić, Vesna].

Jerić, Josip (2015) Određivanje utjecaja podloge i IR sušenja na električnu otpornost elektrovodljivih tiskarskih boja. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Modrić, Damir].

Jurečić, Denis (2015) Istraživanje čvrstoće ambalaže od valovitog kartona u kondicioniranim uvjetima = The research strength of the packaging of corrugated cardboard in terms of conditioned. Dissertation (PhD) thesis. Grafički fakultet. [Mentor: Babić, Darko].

Juričić, Darijo (2015) Produkcija televizijske reklame. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Koren Ivančević, Tajana].

Karin, Marija (2015) Izrada programa za nadzor strojeva u tiskari. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Pap, Klaudio].

Kedmenec, Luka (2015) DCT based watermarking method for social media. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Poljičak, Ante].

Keleš, Nikolina (2015) Analiza utjecaja simbolizma na dizajn plakata Jugendstila. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Jurković, Vanda].

Klarin, Lucia (2015) Dokumentarna fotografija. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Klišanin, Vlado (2015) Karakteristike recikliranih vlakanaca otisaka indirektne fotografije. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Bolanča Mirković, Ivana].

Knezović, Marija (2015) Karakteristike vlakanaca dobivenih reciklažom otisaka otisnutih konvencionalnim i ekološki povoljnijim bojilima. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Bolanča Mirković, Ivana].

Kobaš, Dominik (2015) Održavanje i upravljanje L&W uređaja za određivanje otpornosti jačine pucanja kartona i papira. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Banić, Dubravko].

Kolendarić, Marko (2015) Razvoj igre za ekran na dodir. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Pap, Klaudio].

Koletić, Bernarda (2015) Primjena knjižne tipografije u realizaciji uveza slikovnice. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Pasanec Preprotić, Suzana].

Kolundžić Belina, Đurđa (2015) Quantum dots. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Modrić, Damir].

Komugović, Ana (2015) Prostor boja. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Knešaurek, Nina].

Korman, Božica (2015) Utjecaj karakterizacijskog modela na točnost ICC profila. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Milčić, Diana].

Korpar, Krešimir (2015) Istraživanje umjetničke komponente u grafičkom dizajnu. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Jurković, Vanda].

Kovač, Marko (2015) Princip zapisa DOT-MATRIX holograma. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Modrić, Damir].

Kovačević, Mario (2015) Idejno rješenje studentskog časopisa Grafičkog fakulteta. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Brozović, Maja].

Kovačić, Stela (2015) Percepcija dizajna infografike u različitim medijima. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Pibernik, Jesenka].

Kovačić, Vedrana (2015) Fotografija i film. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Krajnović, Davor (2015) Utjecaj šuma pojačala i bijelog balansa na reprodukciju boje digitalne fotografije. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Kraljević, Hrvoje (2015) Izrada video smjernica e-učenja za korisničko iskustvo. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mandić, Lidija].

Križanac, Julija (2015) Kolorimetrijska svojstva Inkjet i elektrofotografskog ispisa. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Poljičak, Ante].

Kus, Mia (2015) Manipulacija slikama na webu. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Koren Ivančević, Tajana].

Labrović, Jelena (2015) Videozapis o preradi valovitog kartona kao edukativni materijal za kolegij Ambalaža 1. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Lajić, Branka].

Laginja, Emanuel (2015) Simulacija ispitivanja materijala za izradu ambalaže. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Banić, Dubravko].

Lapov, Krševan (2015) Održavanje Lorentz & Wettre uređaja za gnječenje. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Banić, Dubravko].

Lasić, Antonija (2015) Tipografija u funkciji ilustracije. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Brozović, Maja].

Laća, Stjepan (2015) Usporedba simulacija sudara u Blenderu i 3ds Maxu. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Bjelovučić Kopilović, Sanja].

Leko, Helena (2015) 3D pisači. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Zjakić, Igor].

Lenartić, Matija (2015) Upravljanje i održavanje L&W uređaja za mjerenje tlačne čvrstoće i udjela vlage u papiru. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Banić, Dubravko].

Lešković, Ivana (2015) Odraz i sjena u portretnoj fotografiji kao nosioci prikaza unutarnjih emocionalnih stanja. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Listeš, Josip (2015) Promocija Grafičkog fakulteta kroz animiranu grafiku. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Koren Ivančević, Tajana].

Lončar, Matea (2015) Upotreba digitalne fotomanipulacije u komercijalne svrhe. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Lukenda, Dražen (2015) Ekonomska opravdanost uvođenja robota u proces proizvodnje. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Lajić, Branka].

Majkić, Danijela (2015) Granica isplativosti izrade definirane meko uvezane knjige. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Zjakić, Igor].

Maleković, Miranda (2015) Uvod u nanografiju. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Džimbeg-Malčić, Vesna].

Marić, Dario (2015) Utjecaj osnovnih postavki fotoaparata na ekspoziciju i mogućnost korekcije digitalnom obradom. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Strgar Kurečić, Maja].

Maričić, Boris (2015) Izrada animacije. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mandić, Lidija].

Marković, Maja (2015) Fotogrami kao specifična metoda animacije objekta. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Martin, Martina (2015) Limitirano izdanje ambalaže za prehrambene proizvode. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Brozović, Maja].

Martić, Katarina (2015) Studija organizacije unutarnjeg transporta knjigoveške proizvodnje temeljena na obiteljskom poduzetništvu. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Pasanec Preprotić, Suzana].

Marunica, Ivana (2015) Razrada proizvodnog procesa tiska u multimedijskom okruženju. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mrvac, Nikola].

Matijević, Dina (2015) Analiza uloge reklamnih fotografija na ambalaži na različitim tržištima. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Matijević, Martina (2015) Ulična fotografija. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Mauzner, Filip (2015) Razvoj kognitivnih sposobnosti vrtićke djece interaktivnim aplikacijama. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mandić, Lidija].

Mazurek, Andrea (2015) Izrada videa i usporedba time-lapse i hyperlapse tehnike. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Strgar Kurečić, Maja].

Maček, Mirela (2015) Ulična fotografija. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Maštruko, Lena (2015) Vizualna reprezentacija likova u videoigrama. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Pibernik, Jesenka].

Međurečan, Maja (2015) Odnos vizualne procjene boja i instrumentalnog mjerenja. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Knešaurek, Nina].

Mihaljek, Zvonimir (2015) Razlika u kvaliteti ispisa kod ink-jet pisača pri uporabi originalnih i zamjenskih tinti. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Mihaljević, Kristina (2015) Primjena i kompozicija individualiziranih zaštitnih elemenata linijske grafike u projektiranju novčanica. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Žiljak Stanimirović, Ivana].

Mikulić, Ante (2015) Gamut LCD monitora u ovisnosti o kutu gledanja. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Poljičak, Ante].

Mikuličić, Marijana (2015) Metamerija pri različitim izvorima svjetlosti. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mandić, Lidija].

Mikuljan, Sara (2015) Astrofotografija. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Miletić, Goran (2015) Putopisna fotografija u grafičkom dizajnu. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Miočić, Luka (2015) Osiguravanje kvalitete u procesu razvoja inovativne ambalaže. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Milčić, Diana].

Mrkoci, Ines (2015) Primjena modela za prikaz boja kod tableta. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mandić, Lidija].

Nestić, Ivona (2015) Korištenje slikarsko - grafičkih tehnika za dizajn komercijalnog tiska naslovnice nosača zvuka (CD-a). Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Jurković, Vanda].

Nježić, Đorđe (2015) Mehanička otpornost UV otisaka u ispisu velikog formata. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Jamnicki, Sonja].

Norac Kevo, Josip (2015) Pamćenje i tolerancija reprodukcije boje ljudske kože. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Zjakić, Igor].

Novak, Renato (2015) Daltonizam i načini kojima se izbjegavaju problemi prepoznavanja i razlikovanja boja na digitalnim uređajima injihovim grafičkim sučeljima. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mandić, Lidija].

Novosel, Zvonimir (2015) Ispis digitalnih fotografija. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Oberan, Ivan (2015) Fotomanipulacija. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Orlović, Hrvoje (2015) Ilustracija kao glavni vizualni element kazališnog plakata. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Pibernik, Jesenka].

Orsag, Gabrijela (2015) Prednosti upotrebe Wordpress platforma nad ručnim programiranjem. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Koren Ivančević, Tajana].

Paić, Ivan (2015) Digitalna obrada fotografije. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Pajić, Nikolina (2015) Objektivne mjere za kvalitetu slike. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Poljičak, Ante].

Paljetak, Juraj (2015) Kemijske veze između celuloznih vlakanaca u papiru. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Barbarić-Mikočević, Željka].

Penava, Krstijan (2015) Utjecaj promjena vrijednosti RGB kanala na portretne fotografije snimljene uz odgovarajući bijeli balans. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Penava, Lucija (2015) Parametri grafičkog oblikovanja ambalaže za čokolade. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Pibernik, Jesenka].

Penava, Mario (2015) Usporedba HDR fotografija realiziranih različitim softverima. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Petrić, Korina (2015) Utjecaj promjene izvora svjetlosti na percepciju fotografije voća. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Petrić, Nino (2015) Utjecaj natrij lauriletersulfata na svojstva papira. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Barbarić-Mikočević, Željka].

Pezić, Iva (2015) Izrada ilustriranog kalendara za Vitez 2016. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Jurković, Vanda].

Peček, Karmela (2015) Komparacija vizualnog identiteta Večernjeg i Jutarnjeg lista. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Jurković, Vanda].

Pille, Helena (2015) Anaerobni postupak mikrobiološke razgradnje otpadnog papira. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Rožić, Mirela].

Pioker, Tena (2015) Načini i instrumenti snimanja astrofotografije. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Pokrajac, Marina (2015) 3D animacija i open source. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mandić, Lidija].

Prelec, Andrija (2015) Izrada responzivne internetske stranice upotrebom HTML5 i CSS3 tehnologija. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Koren Ivančević, Tajana].

Priselac, Dino (2015) Optička zaštita odabranih tiskovnih podloga. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Džimbeg-Malčić, Vesna].

Prlić, Matija (2015) Razvoj filtera za slike u HTML5 web sučelju. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Pap, Klaudio].

Rabar, Ivan (2015) Konstrukcijska poboljšanja stolnog rezača. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Banić, Dubravko].

Radić Seleš, Valentina (2015) Stabilnost otiska tiskanog zlatnom bojom pri ubrzanom starenju. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Zjakić, Igor].

Radovac, Mario (2015) Vizualizacija podataka u web 2.0 okruženju. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mrvac, Nikola].

Ramljak, Ana (2015) Karakteristike recikliranih vlakanaca ekološki povoljnih otisaka. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Bolanča Mirković, Ivana].

Raškaj, Matej (2015) Izrada HDR time-lapse videa. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Strgar Kurečić, Maja].

Ražov, Lucija (2015) Mikrotisak u digitalnom tisku. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Zjakić, Igor].

Rebrnjak, Jelena (2015) Utjecaj zamrzivanja efekta simultanog kontrasta na percepciju otiska efekta. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Rizvan, Zrinka (2015) Prilagodba sučelja e-učenja. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mandić, Lidija].

Rončević, Josip (2015) Ilustracija poezije. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Jurković, Vanda].

Rumenović, Ana (2015) Kubizam u fotografiji. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Sabljak, Nikolina (2015) Mikroekspresija - prikaz emocija. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Sabo, Barbara (2015) Karakteristike oblikovanja tipografije unutar logotipa. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Žiljak Stanimirović, Ivana].

Schreiber, Zdeslav (2015) StoryEditor - radni proces dnevnih novina i magazina u redakcijskom sustavu. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mandić, Lidija].

Sente, Maja (2015) Interaktivne digitalne publikacije. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mrvac, Nikola].

Sinđić, Igor (2015) Karakteristike ink jet otisaka izloženih kontroliranim utjecajima vanjske atmosfere = Characteristics of Inkjet prints exposed to controlled influences of outdoor atmosphere. Dissertation (PhD) thesis. Grafički fakultet. [Mentor: Bolanča, Zdenka].

Skenderović, Marko (2015) Design of an efficient e-learning user experience and interface. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mandić, Lidija].

Stanić, Roberta (2015) Prilagodba vizualnog identiteta djelatnosti poduzeća. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mandić, Lidija].

Stern, Mirela (2015) Analiza modela održavanja tiskare za tisak novina. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Banić, Dubravko].

Stipanović, Ana (2015) Tehnika dvostruke ekspozicije. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Strgar Kurečić, Maja].

Strižak, Kristijan (2015) Recikliranje otisaka termokromnih boja. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Jamnicki, Sonja].

Subašić, Beatrica (2015) Ispitivanja otpornosti kutija od valovitog kartona na vertikalni pritisak iskrojenih od jednog, dva ili više dijelova. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Lajić, Branka].

Svilar, Nika (2015) Selfie. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Tkalčević, Karolina (2015) Oblikovanje novog vizualnog identiteta za obrt "Birotehnika". Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Brozović, Maja].

Tocko, Bonita (2015) Fotogravura. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Tokić, Stella (2015) Procesi izrade etikete za brand Jana ledeni čaj. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Zjakić, Igor].

Tomašegović, Dario (2015) Spektrofotometrijsko određivanje kolorimetrijskih karakteristika termokromnih boja na bazi leukobojila. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Knešaurek, Nina].

Tunuković, Barbara (2015) Izrada hyperlapse videa u promotivne svrhe. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Strgar Kurečić, Maja].

Turčić, Petra (2015) Light painting photography and its application in visual (video) media. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Ujdenica, Lana (2015) Implementiranje održivog načina razmišljanja u grafičku struku. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Bolanča Mirković, Ivana].

Uvodić, Ema (2015) Deikonizacija fotografije kao ilustracija. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Vadas, Kristina (2015) Fotografija u slabim svjetlosnim uvjetima. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Valenta, Paulo (2015) Programiranje grafičkih elemenata u Postscript-u. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Koren Ivančević, Tajana].

Valentić, Ella (2015) Usporedba ulične i dokumentarne fotografije. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Veljačić, Domagoj (2015) Karakterizacija procesnih i besprocesnih tiskovnih formi za plošni tisak. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mahović Poljaček, Sanja].

Vihar, Luka (2015) Grafička priprema plakata. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mandić, Lidija].

Vinko, Ivana (2015) Utjecaj rasterske ekspozicije u izradi tiskovne forme za tamponski tisak. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mahović Poljaček, Sanja].

Vlaić, Matko (2015) Procesiranje RAW datoteka i usporedba programa za tu namjenu. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Strgar Kurečić, Maja].

Vragović, Alma (2015) Oblikovanje vizualnog identiteta geodetske tvrtke 'G1'. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Brozović, Maja].

Vrkić, Marko (2015) Lorentzen & Wettre uređaj za testiranje savijanja. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Banić, Dubravko].

Vrtlar, Fabijanko (2015) Digitalno izdavaštvo i distribucija. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mrvac, Nikola].

Vujčec, Irma (2015) Mogućnost 3D GIF animacija u vizualizaciji simulacija. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Bjelovučić Kopilović, Sanja].

Vukić, Marina (2015) Metamerijska analiza ispisa digitalne fotografije. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Vukoje, Davorin (2015) Razrada proizvodnog procesa u digitalnom tisku malog formata. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mrvac, Nikola].

Zagić, Nina (2015) Utjecaj GCR metode na kvalitetu ispisa. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Milčić, Diana].

Zdelar, Blanka (2015) Kritični dijelovi u grafičkoj proizvodnji. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Zjakić, Igor].

Zelić, Silvana (2015) Perspektiva u fotografiji. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Zidarić, Zrinka (2015) Uloga dizajnera u prikazu realne ili iskrivljene slike žena i muškaraca na fotografijama u popularnim časopisima. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Zlopaša, Lucija (2015) Periodična mjerenja sustava projekcije slike u kinima. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mandić, Lidija].

Zulijani, Neven (2015) Brendiranje grada Labina. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Pibernik, Jesenka].

Čanić, Hrvoje (2015) Procesi i problemi u izradi video igre. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mrvac, Nikola].

Čikara, Doris (2015) Različiti pristupi infracrvenoj fotografiji. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Čondrić, Vilma (2015) Utjecaj grafičke pripreme na reprodukciju boje. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mandić, Lidija].

Čordaš, Marko (2015) Izrada muzičkog video spota. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Koren Ivančević, Tajana].

Šalov, Josip (2015) Konstruktivne karakteristike strojeva za izradu Braillevog pisma. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Banić, Dubravko].

Šaramo, Davorin (2015) Integrirani sustavi upravljanja i njihova implementacija u grafičkim tvrtkama. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Milčić, Diana].

Šarić, Maja (2015) Mobilna fotografija kao alternativa i u službi umjetničke fotografije. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Šarić, Sonja (2015) Kreativni pristup digitalnom zapisu fotografije. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Šetić, Paola (2015) Otkrivanje teksture u igri svijetla i sjene. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Šimunić, Miroslav (2015) Analiza konstruktivnih rješenja uređaja kod ofsetnih strojeva za tisak na arke. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Banić, Dubravko].

Šišić, Anamarija (2015) Fotografija napuštenih građevina. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Špaleta, Ivana (2015) Utjecaj varijabilnih faktora koji utječu na psihološki doživljaj boje. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Knešaurek, Nina].

Štefanec, Tanja (2015) Restauriranje knjižnog gradiva i ekološka podobnost postupaka. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Lajić, Branka].

Šubat, Tea (2015) Tipografija u interaktivnoj računalnoj animaciji. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Žiljak Stanimirović, Ivana].

Žaja, Ivica (2015) Prikaz boje na različitim zaslonima. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mandić, Lidija].

Žigić, Lara (2015) Fotografija hrane. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Žižić, Ana (2015) Uloga fotografije u digitalnom marketingu. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

This list was generated on Sun Jun 23 15:42:34 2024 CEST.