Items where Year is 2017

Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | P | R | S | T | U | V | Z | Č | Đ | Š | Ž
Number of items: 167.

A

Adanić, Dino (2017) Prikaz procesa izrade interaktivne multimedijske virtualne šetnje postupkom mapiranja fotografija. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Skala, Tibor].

Andrijanić, Toni (2017) Razvoj web aplikacije i grafičkog sučelja u svrhu olakšavanja izračuna najoptimalnijeg rješenja tiskarskog procesa. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Skala, Tibor].

Antolić, Tea (2017) Dizajn grafičkih materijala za igru. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Pibernik, Jesenka].

B

Babić, Martina (2017) Optimizacija elemenata korisničkog sučelja. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Pibernik, Jesenka].

Badenić Jug, Marina (2017) Utjecaj trajanja procesa prešanja na čvrstoću lijepljenog spoja. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Pasanec Preprotić, Suzana].

Bakula, Adriana (2017) Utjecaj vlage na čvrstoću lijepljenog spoja. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Pasanec Preprotić, Suzana].

Barun, Ana Dominika (2017) Fotomanipulacija portretne fotografije i ilustracije. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Beverin, Ana (2017) Dizajn interaktivne razglednice grada Zadra. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mandić, Lidija].

Bezić, Tina (2017) Primjena virtualne stvarnosti u grafičkoj tehnologiji i izrada video zapisa koristeći principe 3D grafike. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Skala, Tibor].

Bečica, Tina (2017) Utjecaj boje na percepciju modne i produkt fotografije. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Bešlić, Martina (2017) Obrada fotografija na smartphone uređajima. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Bijelonjić, Tomislav (2017) Sistematizacija proizvodnog procesa. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Zjakić, Igor].

Biuk, Adriana (2017) Implementacija umjetne inteligencije unutar Unity programskog okvira. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Pap, Klaudio].

Blažević, Vedran (2017) Utjecaj sportske fotografije na doživljaj vijesti u medijima. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Blažina, Adrijana (2017) Primjena beskontaktne komunikacije kod prijenosa podataka korištenjem NFC tehnologije. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Skala, Tibor].

Bota, Josip (2017) Optimizacija svojstava premazane kartonske ambalaže s obzirom na oblikovanje = Optimisation of Coated Paperboard Packaging Properties According to Design. Dissertation (PhD) thesis. Grafički fakultet. [Mentor: Brozović, Maja].

Bošanjak, Mladen (2017) Razvoj interaktivnog izložbenog prostora s dinamičnim grafičkim sadržajem u virtualnoj stvarnosti renderiranjem u realnom vremenu. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Skala, Tibor].

Bracić, Mario (2017) Utjecaj krutosti papira na kvalitetu bešavne forme s PUR ljepilom. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Pasanec Preprotić, Suzana].

Brekalo, Marijan (2017) Utjecaj geometrije mjerenja na izračun boje. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Kulčar, Rahela].

Brečić, Duje (2017) Interaktivna multimedijska slikovnica. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Koren Ivančević, Tajana].

Bucić, Bruno (2017) Radio kao audio-vizualni medij digitalnog doba. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mrvac, Nikola].

Budimir, Andrija (2017) Načini otiskivanja termokromnih boja. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Zjakić, Igor].

Bunčić, Valerija (2017) Magnum fotografije i njezini utjecaji na društvo. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

C

Cupek, Melanija (2017) Realizacija portreta u originalnoj grafici. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Jozić, Josip].

Cvetković, Ivana (2017) Dizajn mobilne aplikacije za praćenje financija. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Pibernik, Jesenka].

D

Dasović, Eva (2017) Poboljšanje mobilne aplikacije ispitivanjem korisničkog iskustva. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mandić, Lidija].

Delić, Lora (2017) Sudjelovanje korisnika u dizajn-procesu kroz participativne metode. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Pibernik, Jesenka].

Delić, Marijana (2017) Utjecaj plakata s prijelaza 19. na 20. stoljeće na suvremeni dizajn plakata. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Jurković, Vanda].

Dobrovoljec, Ivana (2017) Primjena mikroanimacija u službi boljeg korisničkog iskustva na temelju iskustvene, intuitivne i interaktivne komunikacije čovjek računalo. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Skala, Tibor].

Drezga, Ivana (2017) Fotografija hrane u svrhu marketinga. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Drvarić, Nikola (2017) Izrada i priprema folija za fleksotisak. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Lozo, Branka].

Dubičanac, Maja (2017) Optimizacija grafičkog dizajna i tehničkih parametara igre za djecu s poremećajem pažnje. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Zjakić, Igor].

Durmić, Adnan (2017) Mehanizmi degradacije papira u različitim uvjetima. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Rožić, Mirela].

Džepina, Kristina (2017) Recikliranje ambalaže za lijekove. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Bolanča Mirković, Ivana].

E

Ermacora, Karlo (2017) Photoshop i obrada slika u grafičkom poduzeću. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

F

Fabijanić, Tomislav (2017) Korisničko iskustvo ambalaže tvrdih sapuna kao dijela cjelovitog proizvoda. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Pibernik, Jesenka].

Filipović, Luka (2017) Zavisnost deformacije motiva o rasterskoj ekspoziciji fotopolimerne tiskovne forme u tampon tisku. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mahović Poljaček, Sanja].

G

Gajdek, Dea (2017) Utjecaj zelenog marketinga na razvoj ambalaže. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Lajić, Branka].

Galić, Eduard (2017) Kolorimetrija spotnih boja kod različitih postupaka lakiranja = Colorimetry of spot colours of different varnishing methods. Dissertation (PhD) thesis. Grafički fakultet. [Mentor: Zjakić, Igor].

Galić, Josipa (2017) Otiskivanje UV bojama na pločastom PVC materijalu. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Majnarić, Igor].

Gamulin, Lucija (2017) Razvoj i izrada multimedijalne web aplikacije za hibridne uređaje u svrhu interaktivnog testiranja znanja u realnom vremenu. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Skala, Tibor].

Garber, Sandra (2017) Usporedni prikaz redakcijskih sustava DTI i STORYEDITOR instaliranih u Slobodnoj Dalmaciji. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mrvac, Nikola].

Gavranić, Davor (2017) Audio vizualni performans. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mrvac, Nikola].

Gašparić, Silvija (2017) Implementacija marketinga u nakladništvo. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Pasanec Preprotić, Suzana].

Gjopar, Maja (2017) Automatizacija male obiteljske tiskare. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Banić, Dubravko].

Glibo, Renato (2017) Utjecaj adhezijskih svojstava termokromne boje na njezina kolorimetrijska svojstva. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Rožić, Mirela].

Grbić, Tajana (2017) Analiza održavanja kompresne stanice u grafičkom poduzeću. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Banić, Dubravko].

Gregurović, Petra (2017) Fotomontaža u grafičkom dizajnu. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Grgić, Katarina (2017) Obrada fotografija u Photoshopu. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mandić, Lidija].

Grgić, Tena (2017) Bodypainting fotografija. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Grubić, Lucija (2017) Primjena interaktivnih konfiguratora u 3D obliku i virtualnoj stvarnosti na modelu automobila. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mandić, Lidija].

Grubiša, Paula (2017) Instant fotografija: nekada i danas. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Grčević, Janja (2017) Dizajn ambalaže za kozmetičke proizvode u avioprijevozu. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Pibernik, Jesenka].

H

Hasan, Matija (2017) Animacije CSS filtera na web-u. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Koren Ivančević, Tajana].

Hećimović, Nikolina (2017) Primjena UV filtriranja kod spektrofotometrijskog mjerenja. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mandić, Lidija].

Horvat, Lara (2017) 3D vizualizacija stambenog objekta te njegova prezentacija u virtualnom okruženju. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mrvac, Nikola].

I

Ivančić, Emili (2017) Izrada cinemagrapha implementacijom ilustracije u fotografiju. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Strgar Kurečić, Maja].

Ivkić, Irena (2017) Inovacije i trendovi u suvremenoj ambalaži. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Lajić, Branka].

Ivčević, Ena (2017) Uloga ambalaže u prodaji proizvoda. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Lajić, Branka].

J

Jakovljević, Adriana (2017) Kolorimetrijske tolerancije europskih i domaćih brendova. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Zjakić, Igor].

Jakupić, Matija (2017) Izrada web stranice na osnovi korisničkog iskustva. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Koren Ivančević, Tajana].

Janković, Matea (2017) Usporedba prijenosa informacija pokretnom grafikom i mrežnim stranicama. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Pibernik, Jesenka].

Jeličić, Antonija (2017) Proces izrade internet aplikacije za prikaz biciklističkih staza Zagreba. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Skala, Tibor].

Jerić, Josip (2017) Effects of 2nd dopants on the properties of PEDOT:PSS layers for printed electronics. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Bolanča Mirković, Ivana].

K

Kaser, Stefanie (2017) Ulična fotografija - nekoć i danas. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Kavan, Kristijan (2017) Modifikacija svojstava tiskovnih formi izrađenih od tekućih fotopolimera. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mahović Poljaček, Sanja].

Klišanin, Vlado (2017) Kolorimetrijska ocjena kvalitete zaslona mobilnih uređaja. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Poljičak, Ante].

Knezović, Marija (2017) Razvoj web aplikacije za definiranje i prepoznavanje znakova na temelju personaliziranog rukopisa korisnika. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Skala, Tibor].

Kobaš, Dominik (2017) Komparacija klasičnih komercijalnih skenera i digitalnog fotografskog aparata u digitalizaciji tiskanih medija. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Komljenović, Franko (2017) Dizajn i primjena grafičke tehnologije u stvaranju igračaka za djecu. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mrvac, Nikola].

Kovač, Antonija (2017) Prikaz produkcijskih faza i izrada animiranog filma. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Skala, Tibor].

Kovač, Marko (2017) Razvoj aplikacije za obradu slike. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Poljičak, Ante].

Kovačević, Mario (2017) Idejno rješenje web sustava za objavu studentskih radova. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mrvac, Nikola].

Kovačić, Vedrana (2017) Uloga fotografije u grafičkom dizajnu tiskanih proizvoda. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Kovačićek, Hrvoje (2017) Proces oblikovanja korisničkog iskustva. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mandić, Lidija].

Krajnović, Davor (2017) Event fotografija. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Kralj, Antonio (2017) Utjecaj pozadinskog osvjetljenja na reprodukciju boja LCD monitora. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Poljičak, Ante].

Križanac, Julija (2017) Opcije termokromnih tiskarskih boja različitih aktivacijskih temperatura. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Lozo, Branka].

Krunić, Mislav (2017) Vizualna konstrukcija stranice za online učenje uz integraciju elemenata video igara kao motivacijski aspekt korištenja. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mrvac, Nikola].

Kuntić, Mirna (2017) Digitalna marketinška komunikacija na društvenim mrežama. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Matijević, Mile].

Kus, Mia (2017) Izrada web stranice kroz sustav za upravljanje sadržajem Joomla. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Koren Ivančević, Tajana].

Kutle, Klara (2017) Fotografija u medijima. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Kužet, Vicko (2017) Razvoj modela upravljanja zalihama materijala u tiskarskom poduzeću. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Banić, Dubravko].

L

Labrović, Jelena (2017) Različitost standardizacije tiska po ISO 12647-2:2004 i ISO 12647-2:2013. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Zjakić, Igor].

Laginja, Emanuel (2017) Reinženjering procesa održavanja u proizvodnji kartonske ambalaže. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Banić, Dubravko].

Legac, Ela (2017) Utjecaj tiskovne podloge na kolorimetrijske karakteristike sitotiskarskih termokromnih boja. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Kulčar, Rahela].

Leko, Helena (2017) Utjecaj reklamne fotografije u grafičkom dizajnu. Master's thesis - Graduate Programme. Grafiki fakultet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Lenartić, Matija (2017) Unapređenje tehnološkog parka u proizvodnji valovite ljepenke. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Banić, Dubravko].

Lovrec, Ana (2017) Odnos suvremene modne fotografije u časopisima i na društvenim mrežama. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

M

Madžar, Anđela (2017) Dizajn bojanke za djecu i odrasle. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Pibernik, Jesenka].

Majstorović, Mario (2017) Izrada digitalnih portreta. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mandić, Lidija].

Mandić, Jelena (2017) Proces izrade računalne aplikacije za međusobnu pretvorbu vrijednosti između RGB, CMYK, LAB, HEX, HSB sustava boja. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Skala, Tibor].

Marenić, Iva (2017) Razrada koncepta računalne animacije i interakcije s grafičkim korisničkim sučeljem u svrhu unaprjeđenja korisničkog iskustva. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Skala, Tibor].

Martinac, Marijana (2017) Utjecaj odabira fotografskog sustava na karakteristike crno-bijele fotografije. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Matas, Maja (2017) Twin dyes for security printing in infrared mapping = Blizanci bojila za sigurnosni tisak u infracrvenoj kartografiji. Dissertation (PhD) thesis. Grafički fakultet. [Mentor: Žiljak, Vilko].

Matica, Antea (2017) Tehnike animiranja fotografije. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Strgar Kurečić, Maja].

Maček, Mirela (2017) Ulična modna fotografija. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Mikolić, Anja (2017) Stilizirani likovi na ambalaži prehrambenih proizvoda za djecu. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Jurković, Vanda].

Mikulić, Ante (2017) Utjecaj svjetline zaslona na potrošnju baterije kod mobitela. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Poljičak, Ante].

Mikulić, Petra (2017) Kompresija fotografija prilikom slanja preko različitih platformi. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Strgar Kurečić, Maja].

Mikuljan, Sara (2017) Portretna fotografija djece. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Milaković, Vanja (2017) Fotografiranje vjenčanja temeljnom fotografskom opremom. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Milašinčić, Davor (2017) Slikovnica za dvoje. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Pasanec Preprotić, Suzana].

Milićević, Nina (2017) Gif animacija u photoshopu. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mandić, Lidija].

Mioč, Dragutina (2017) Tipografija na filmskom plakatu. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Žiljak Stanimirović, Ivana].

Miškić, Matija (2017) Ambalaža u prekomorskom transportu. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Lajić, Branka].

Mrnjavac, Kristina (2017) WebP format u multimedijskom okruženju. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Matijević, Mile].

N

Nef, Josip (2017) Optimizacija topologije računalne 3D geometrije u procesu aditivne proizvodnje. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Matijević, Mile].

Nestić, Ivona (2017) Interakcija ljudskog bića i prostora kroz autoportret. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Nježić, Đorđe (2017) Proširenje strojnog parka ofsetne tiskare uvođenjem tehnologije digitalnog tiska. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Banić, Dubravko].

Novosel, Zvonimir (2017) Dinamička tipografija u kinematografiji. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Žiljak Stanimirović, Ivana].

P

Pajić, Nikolina (2017) Reinženjering procesa unutar srednje velikog pogona za fleksotisak. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Banić, Dubravko].

Pajković, Ina (2017) Suvremeni materijali i oblici u proizvodnji ambalaže. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Lajić, Branka].

Paradžik, Marija (2017) Generiranje grafike u Nodeboxu. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Pap, Klaudio].

Pađen, Josipa (2017) Tolerancija doživljaja prelaznih tonaliteta ljubičaste boje nakon otiskivanja. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Zjakić, Igor].

Pejić, Ivona (2017) Razlike u pripremi fotografija za tisak i web. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Strgar Kurečić, Maja].

Petrić, Melita (2017) Svjetlostabilnost sitotiskarskih termokromnih boja. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Kulčar, Rahela].

Petrović, Oliver (2017) Projektiranje i konstruiranje ambalaže od valovitog kartona. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Lajić, Branka].

Peček, Karmela (2017) Kreativna upotreba postavki za ravnotežu bijele u fotografiji. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Strgar Kurečić, Maja].

Pioker, Tena (2017) Moć fotografije - utjecaj fotografije na povijest i društvo. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Planinić, Iva (2017) Dizajn mobilne aplikacije za turiste. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mandić, Lidija].

Pozojević, Ivan (2017) Prikaz ljudskih pokreta i emocija na 2D animiranom liku. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Skala, Tibor].

Požgajčić, Valentina (2017) Rekonstrukcija višedjelnih korica knjige. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Pasanec Preprotić, Suzana].

Pranjić, Gabriela (2017) Animacija u SVG-u i CSS-u. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Pap, Klaudio].

Prelec, Andrija (2017) Internetska stranica u virtualnoj stvarnosti. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Koren Ivančević, Tajana].

Priselac, Dino (2017) Tiskovna forma za visoki tisak od biorazgradivih polimera. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mahović Poljaček, Sanja].

Puljiz, Anamarija (2017) Utjecaj odabira boje na psihofizikalni doživljaj grafičkog proizvoda. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Matijević, Mile].

R

Rabar, Ivan (2017) Stvarna učinkovitost standardizacije u tisku kartonske ambalaže. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Zjakić, Igor].

Radić Seleš, Valentina (2017) Usporedba optičke stabilnosti uzoraka otisnutih s UV bojom i s konvencionalnom bojom. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Bates, Irena].

Ramljak, Ana (2017) Adhezijska svojstava polivinil acetatnog ljepila. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Pasanec Preprotić, Suzana].

Račić, Andro (2017) Web tehnologije u promicanju vlastite kompetencije. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mrvac, Nikola].

Rerečić, Erika (2017) Izrada 3D modela i prikaz procesa modeliranja u svrhu oblikovanja i vizualizacije interijera te mogućnosti renderiranja i postprodukcijske obrade u ovisnosti o primjeni. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Skala, Tibor].

Resimović, Semir (2017) Metoda prilagodbe enciklopedijskog sadržaja internetskom izdanju. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mrvac, Nikola].

Rezo, Marina (2017) Normalni objektiv u službi portretne fotografije. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Rimay, Tena (2017) Mogućnost višebojnog otiskivanja na polikarbonatu u tehnici bezvodnog ofseta. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Majnarić, Igor].

Rumenović, Ana (2017) Prototip android aplikacije za fotografski portfolio. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

S

Sabljak, Nikolina (2017) Komuniciranje poruke fotomanipulacijom. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Sabo, Barbara (2017) Implementacija motiva narodne nošnje u izabranim reprodukcijskim medijima. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Strgar Kurečić, Maja].

Skolan, Marija (2017) Web servis za rezervaciju termina temeljen na Javascript tehnologijama. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Pap, Klaudio].

Sliško, Filip (2017) Kombinacija animacije s ostalim oblicima umjetnosti. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mandić, Lidija].

Stanić, Roberta (2017) Izrada animacija za korisničko sučelje mobilnih aplikacija. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Pibernik, Jesenka].

Stankov, Alexander (2017) Grafiti light painting. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Strgar Kurečić, Maja].

Starčević, Petar (2017) Principi i načini izoštravanja kod DSLR fotoaparata. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Strgar Kurečić, Maja].

Svilar, Nika (2017) Pristup tiskanoj i e-fotomonografiji. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

T

Tomašegović, Dario (2017) Utjecaj visine ispisne glave na reprodukciju crnih tonova u tehnici UV inkjet-a. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Majnarić, Igor].

Topić, Eva (2017) Podvodna fotografija. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Turčić, Maja (2017) Optimizacija matematičkog sloga u e-knjigama = Mathematical typesetting optimization in e-books. Dissertation (PhD) thesis. Grafički fakultet. [Mentor: Pap, Klaudio].

U

Ujdenica, Lana (2017) Kompozicija kao koncept u vizualnim disciplinama i njena uloga u umjetničkoj fotografiji. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Uvodić, Ema (2017) Inspiracija fotografijom u obliku digitalnog crtanja. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

V

Valenta, Paulo (2017) Planiranje proizvodnje i razvoj tehničkih sustava kod proizvodnje tiskarskih valjaka. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Banić, Dubravko].

Valentić, Ella (2017) Idejno riješenje brošure s receptima zdrave hrane namijenjenih studentima. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Bolanča Mirković, Ivana].

Veličković, Maja (2017) Ambalažni proizvodi i održivost. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Bolanča Mirković, Ivana].

Vukasović, Marin (2017) Usporedba svojstava realnih modela sa svojstvima istovjetnih računalnih 3D modela. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Bjelovučić Kopilović, Sanja].

Z

Zdelar, Blanka (2017) Realnost standardizacije tehničkih normi u stvarnoj grafičkoj proizvodnji. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Zjakić, Igor].

Č

Čanađija, Bruno (2017) Oporaba kartonske ambalaže. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Bolanča Mirković, Ivana].

Čikara, Doris (2017) Utjecaj boja fotografije na reklamnu poruku prehrambenih proizvoda. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Čondrić, Vilma (2017) Kreativna upotreba projektora u fotografiji. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Strgar Kurečić, Maja].

Đ

Đerek, Valerija (2017) Automatizirani proizvodni proces u novinskom tisku. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Zjakić, Igor].

Š

Šafran, Ana (2017) Izrada ilustracije stripa u Adobe programima. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mandić, Lidija].

Šajnić, Ines (2017) Isplativost moderniziranja grafičke proizvodnje. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Zjakić, Igor].

Šala, Andreas (2017) Uloga web stranica u glazbenoj industriji. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Koren Ivančević, Tajana].

Šarić, Donatela (2017) Glavni elementi standardizacije u ofsetnom tisku. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Zjakić, Igor].

Šetić, Paola (2017) Fotografija hrane kao promocija gastronomske ponude istarske regije. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Šipuš, Monika (2017) Stereofotografija kamerom opskurom. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Širić, Andrea (2017) Terotehnologija u malom grafičkom poduzeću. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Banić, Dubravko].

Šišić, Anamarija (2017) Primjena gamifikacije u mobilnim aplikacijama. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mandić, Lidija].

Ž

Žirovčić, Tea (2017) Fotografija kao vizualni element na ambalaži premium čokolade. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

This list was generated on Tue Feb 20 18:21:12 2024 CET.