Items where Year is 2010

Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | V | Z | Č | Đ | Š | Ž
Number of items: 201.

A

Alpeza, Ozana (2010) održavanje usmjereno prema pouzdanosti. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Banić, Dubravko].

Amanović, Boris (2010) Konstrukcije uređaja za sušenje kod ofsetnih strojeva. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Banić, Dubravko].

Anić, Dominik (2010) Utvrđivanbje ovisnostiocijenjene razine kvalitete reprodukcije o odabranom uzorku. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Milčić, Diana].

B

Balala, Gabrijela (2010) Ekološki aspekt plastične ambalaže. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Bolanča, Zdenka].

Ban, Antonija (2010) Analiza kvalitete mokrog i suhog otiska. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Zjakić, Igor].

Ban, Izabell (2010) Kolorimetrija u uvjetima ispitivanja čvrstoće valovitog kartona. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Knešaurek, Nina].

Baračić, Marina (2010) Principi oblikovanja web stranice i komunikacija kroz stilove. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Brozović, Maja].

Barišić, Marko (2010) HDR fotografija. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Bartolić, Tomislav (2010) Komparacija četverobojnog i šesterobojnog elektrofotografskog tiska. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Bolanča, Stanislav].

Begović, Marin (2010) Utjecaj naklade na vlaženje tiskovne forme za plošni tisak. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mahović Poljaček, Sanja].

Bernašek, Aleksandra (2010) Fontovi na vrijednosnicama kao zaštita dokumenta. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Žiljak, Vilko].

Biškup, Siniša (2010) Vrste uveza knjiga i greške koje nastaju u knjigovežnici. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Lozo, Branka].

Bobić, Irena (2010) Perceptivne varke. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mandić, Lidija].

Bogdan, Sanda (2010) Vizualni doživljaji boje. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Knešaurek, Nina].

Bolčević, Nikolina (2010) Mogućnost ustanovljavanja nemjerljivih pogreška u tisku. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Zjakić, Igor].

Bonić, Ante (2010) Razvoj elektroničke knjige i njezin mogući utjecaj na konvencionalne publikacije. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Lozo, Branka].

Borovnjak, Saša (2010) Životni ciklus zbrinjavanja otpadnog papira. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Bolanča, Zdenka].

Breški, Iva (2010) Utjecaj grafičkih materijala na ekološku podobnost proizvoda. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Bolanča, Zdenka].

Brkić, Martina (2010) Primjena tipografije u grafičkom dizajnu. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Pibernik, Jesenka].

Brovet, Dunja (2010) Kolorimetrijska odstupanja miješanih boja u tisku ambalaže. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Zjakić, Igor].

Bubrić, Teo (2010) Fotografija kao element vizualnog identiteta. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Bujanec, Irena (2010) Kronologija i priroda 3D. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Jurković, Mato].

C

Cipriš, Dunja (2010) Utjecaj sastava razvijača na deformacije tiskovnih elemenata. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Gojo, Miroslav].

Crnić, Ivana (2010) Grafičko oblikovanje dnevnih novina. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Brozović, Maja].

D

Demović, Ana (2010) Analiza subjektivne i objektivne kvalitete akromatskih tonaliteta u tisku. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Zjakić, Igor].

Depicolzuane, Mario (2010) Dizajner kao autor. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Pibernik, Jesenka].

Devaj, Maja (2010) Tipografska komunikacija s osobama s disleksijom. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Plenković, Mario].

Dijaković, Katarina (2010) Strojevi za postizanje vizualnih efekata na otisku. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Banić, Dubravko].

Dijan, Andrijana (2010) Utjecaj ink-jet tiska na kvalitetu okoliša. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Bolanča, Zdenka].

Diklić, Jelena (2010) Konstrukcije strojeva u fleksotisku. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Banić, Dubravko].

Dilberović, Ivan (2010) Odabir tipografije u dizajnu. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Pibernik, Jesenka].

Doležal, Davor (2010) Utjecaj grafičke tehnologije na koncentraciju ozona u atmosferi. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Bolanča, Zdenka].

Donevski, Davor (2010) Optimizacija modela izlaznih uređaja u grafičkoj reprodukciji. Dissertation (PhD) thesis. Grafički fakultet. [Mentor: Milčić, Diana].

Došen, Dalibor (2010) Konstrukcija sitotiskarskih strojeva. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Banić, Dubravko].

Dragčević, Krešimir (2010) Istraživanje korozije u procesima grafičke reprodukcije. Dissertation (PhD) thesis. Grafički fakultet. [Mentor: Lovreček, Mladen].

Drpić, Nikolina (2010) Oblikovanje vizualnog identiteta maslinarskog gospodarstva. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakutet. [Mentor: Brozović, Maja].

Duić, Ivan (2010) Specifikacije i implementacija JDF-a u sustave radnog tijeka. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Agić, Darko].

E

Erceg, Danijela (2010) Vincent Van Gogh. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Ermakora, Iveta (2010) Sposobnost percepcije, prepoznatljivosti i informiranja piktograma. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Brozović, Maja].

F

Franić, Maja (2010) Izrada vizualnog identiteta jedriličarskog kluba ''Zenta''. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Brozović, Maja].

G

Gačić, Nena (2010) Ilustracija kao vizualna forma. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Brozović, Maja].

Gereci, Marko (2010) Održivi razvoj i okoliš. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Bolanča, Zdenka].

Glad, Mirna (2010) Stoljeće hrvatskog dizajna. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Pibernik, Jesenka].

Glavinić, Ena (2010) Fraktali. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Pusić, Zoran].

Gobec, Mislav (2010) IPPC direktiva i nove tehnologije u fleksotisku. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Bolanča, Zdenka].

Godler, Vesna (2010) Projekt izrade dispenzera. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Babić, Darko].

Gojo, Katarina (2010) Utjecaj lužine na površinska svojstva aluminijevog oksida. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mahović Poljaček, Sanja].

Gradiček, Marina (2010) Grafički dizajn kao alat konkurentnosti. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Pibernik, Jesenka].

Grbac, Maja (2010) Primjena color managementa u digitalnoj fotografiji. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Knešaurek, Nina].

Gregurović, Josipa (2010) Povezanost dizajna, sadržaja i tehnologije pri izradi web stranice. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Brozović, Maja].

Grgasović, Ante (2010) Reciklacija otisaka dobivenih indirektnom elektrofotografijom s tekućim tonerom. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Bolanča, Zdenka].

Grubišić, Marija (2010) Proizvodnja papira - strategija zaštite okoliša i životni ciklus proizvoda. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Bolanča, Zdenka].

Guteša, Veljko (2010) Utjecaj tiskovne podloge na veličinu gamuta u digitalnim tehnikama tiska. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Zjakić, Igor].

H

Habek, Dunja (2010) Utjecaj nestandardne tiskovne podloge na kvalitetu revijalnog tiska. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Zjakić, Igor].

Hadžić, Maja (2010) Povijesni pregled razvoja papirne industrije u Hrvatskoj. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Lozo, Branka].

Hajduković, Jelena (2010) Manipulacija fotografijom fotografskom kompozicijom. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Hrestak, Ivana (2010) Pojavnost abnormalnog viđenja boja. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Knešaurek, Nina].

Hržić, Lovorka (2010) Održivi razvoj i obnovljive sirovine. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Bolanča, Zdenka].

Hržić, Vlatka (2010) Ekološka valorizacija reciklacije otisaka. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Bolanča, Zdenka].

I

Ivanović, Luka (2010) Utjecaj vodikovog peroksida na fedrigoni tiskovne podloge. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Barbarić-Mikočević, Željka].

Ivković, Jelena (2010) Crno-bijela fotografija. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Ištvanović, Marina (2010) Vizualni fenomeni kod doživljaja boje. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Knešaurek, Nina].

J

Jambrošić, Nino (2010) Utjecaj ponovnog korištenja boja na kvalitetu fleksotiska. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Zjakić, Igor].

Janko, Kristina (2010) Kulturološko značenje boja. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Knešaurek, Nina].

Jankulija, Maja (2010) Anomalije vida i testovi za određivanje kvalitete i sposobnosti razlikovanja boja. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Knešaurek, Nina].

Jezl, Silvija (2010) Pročišćavanje efluenata proizvodnje drvenjače alumosilikatima. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Rožić, Mirela].

Jušić, Maja (2010) Otpadne vode. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Bolanča, Zdenka].

K

Kajtar, Kristina (2010) Prepoznatljivost vizualnog identiteta regionalnih dnevnih novina. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Brozović, Maja].

Karačić, Tvrtko (2010) Definiranje zaštitnih elemenata u tisku. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Zjakić, Igor].

Katar, Miran (2010) Restauracija kniga. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Babić, Darko].

Katnić, Jasmina (2010) Dizajn u funkciji okoliša. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Bolanča, Zdenka].

Kelihar, Tihana (2010) Vrste i svojstva papira u bankarskom poslovanju. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Lozo, Branka].

Kenđel, Dominik (2010) Sučelje za prikaz stanja u optičkim vodovima. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Skala, Karolj].

Kiseljak, Darija (2010) Skandinavski grafički dizajn. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Pibernik, Jesenka].

Klanjac, Marina (2010) Primjena Murray-Daviesove jednadžbe na transparentnim podlogama. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Zjakić, Igor].

Kljajo, Vanda (2010) Suvremeni novinski dizajn. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Jurković, Mato].

Knežević, Neda (2010) Spektroskopsko istraživanje otisnutih transparentnih podloga. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Džimbeg-Malčić, Vesna].

Kocet, Tamara (2010) Izrada web stranice HTML,CSS i Javascript tehnologijama. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Brozović, Maja].

Kolenko, Tomica (2010) Strojevi za tampon tisak. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Banić, Dubravko].

Koren, Tajana (2010) Razvoj steganografije u tipografiji sa stohastičkom raspodjelom infracrvenih boja. Dissertation (PhD) thesis. Grafički fakultet. [Mentor: Pap, Klaudio].

Kovač, Ivna (2010) Klasična crno - bijela fotografija. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Kozjan, Anamarija (2010) Portretna fotografija. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Krupić, Lara (2010) Turistički katalog za otok Cres. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Pibernik, Jesenka].

Krznarić, Domagoj (2010) Dizajn ambalaže u Hrvatskoj. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Pibernik, Jesenka].

Kulčar, Rahela (2010) Kolorimetrijska analiza i parametri stabilnosti UV-termokromnih boja. Dissertation (PhD) thesis. Grafički fakultet. [Mentor: Klanjšek Gunde, Marta].

L

Labetić, Nina (2010) Filteri u PhotoShopu i njihova upotreba. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mandić, Lidija].

Lamut, Sonja (2010) Uloga boje u grafičkom dizajnu. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Pibernik, Jesenka].

Lokas, Vanja (2010) Vizualni identitet tvrtke Marta-Prom d.o.o. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Brozović, Maja].

Lovrenčić, Silvio (2010) Standardna devijacija glavnih parametara kvalitete revijalnog tiska. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Zjakić, Igor].

Lovrin, Maša (2010) Problemi u digitalnom tisku. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mandić, Lidija].

Lukić, Ivana (2010) Kako prilagoditi tisak i dizajn za ekološki osviješten proizvod. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mrvac, Nikola].

Lučić, Jelena (2010) Izrada vizualnog identiteta oftalmološke ordinacije. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Brozović, Maja].

M

Maričić, Saša (2010) Kvaliteta močenja slobodnih površina ofsetne tiskovne forme kao funkcija naklade. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mahović Poljaček, Sanja].

Marković, Margareta (2010) Korelacija deformacija rasterskih elemenata u glavnim tehnikama tiska. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Zjakić, Igor].

Matotan, Aleksandar (2010) Ovisnost čvrstoće amerikan kutije o veličini vala. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Babić, Darko].

Mažar, Ivana (2010) Životni ciklus kartonskog i plastičnog ambalažnog proizvoda. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Bolanča, Zdenka].

Mesarić, Iva (2010) Ilustriranje naslovnica dječje knjige. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Brozović, Maja].

Meter, Maja (2010) Oblikovanje uporabnih predmeta 3D modeliranjem. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Lozo, Branka].

Mihovilović, Katarina (2010) Utjecaj sastava razvijača na svojstva površine tiskovne forme za plošni tisak. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Gojo, Miroslav].

Milanović, Senka (2010) Tisak sivog balansa akromatskim tonalitetom. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Zjakić, Igor].

Milošević, Galja (2010) Kvaliteta tiska miješanih boja u specifičnoj kartonskoj ambalaži. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Zjakić, Igor].

Milošević, Katarina (2010) Ekološki aspekt ofsetnih boja. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Bolanča, Zdenka].

Milošević, Maja (2010) Bijela magija - Grafičko oblikovanje u službi promocije. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Pibernik, Jesenka].

Mlinjarić, Ivana (2010) Ekološke smjernice u dizajnu proizvoda za reciklaciju. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Bolanča, Zdenka].

Montak, Anamarija (2010) Dizajn tetovaže. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Pibernik, Jesenka].

Mostarac, Nikica (2010) Fotografska sintaksa i reklamna fotografija. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Mukavec, Vedrana (2010) Fleksotisak - Ekološki povoljnije metode u procesu tiska. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Bolanča, Zdenka].

Mužić, Nikola (2010) Slikovnica - od ideje do realizacije. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Brozović, Maja].

N

Naglić, Vjeran (2010) Albrecht Durer. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Naletilić, Dražen (2010) Utjecaj temperature i strukture tiskovne podloge na transfer electroinka. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Bolanča, Stanislav].

Nađ, Hrvoje (2010) Dinamičko web sjedište glazbene kolekcije. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Pap, Klaudio].

O

Odobašić, Marijana (2010) Primjena 3D tiska u dizajnu ambalaže. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Lozo, Branka].

Ostojić, Maja (2010) Ustanovljavanje načina kontrole kvalitete specifičnih tiskarskih parametara. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Zjakić, Igor].

Ostojić, Tino (2010) Zapažanje razlike boja na različitim medijima. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mandić, Lidija].

Ožić- Paić, Duje (2010) Ovisnost CIE Lab vrijednosti i gustoće obojenja u tisku. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Zjakić, Igor].

P

Paulenka, Marina (2010) Portretna studijska rasvjeta bljeskalicom. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Pavazza, Sandra (2010) Dizajn web aplikacija baziranih na svg tehnologiji. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Pap, Klaudio].

Pavić, Maja (2010) Čitljivost QR 2D kodova s obzirom na oštećenje koda. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Lozo, Branka].

Pavlek, Tomislav (2010) Programiranje višetonske tipografije s pythonom. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Žiljak Stanimirović, Ivana].

Pavlović, Lada (2010) Korealcija parametara kvalitete bezvodnog ofsetnog tiska. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Zjakić, Igor].

Pažanin, Tea (2010) Komercijalna strana weba. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Pibernik, Jesenka].

Penić, Martina (2010) Ručna izrada kutije za nakit. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Babić, Darko].

Periša, Tomislav (2010) Tisak IML etiketa. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Zjakić, Igor].

Peronja, Ivana (2010) Primjena postavki zelenog dizajna u kreaciji grafičkog proizvoda. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Bolanča, Zdenka].

Peršić, Paola (2010) Novinska fotografija. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Pezić, Vanja (2010) Održivi razvoj i lca plastičnog proizvoda. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Bolanča, Zdenka].

Predović, Tonja (2010) Bljeskalica u fotografiji. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Prlić, Ana (2010) Grafički dizajn izrađen rukom. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Pibernik, Jesenka].

Puškarić, Matejka (2010) Utjecaj različite pigmentacije elektroinka na formiranje rasterskih elemenata cijana, magente i žute. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Bolanča, Stanislav].

R

Radačić, Anton (2010) Interaktivna hologramska fotografija. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Radić, Sandra (2010) Dizajn putopisnog časopisa ''Voyage''. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Brozović, Maja].

Rajić, Katarina (2010) Kreiranje dizajnerskog QR 2D koda. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Lozo, Branka].

Rajčević, Marko (2010) Održivi razvoj i dizajn za okoliš. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Bolanča, Zdenka].

Rajšić, Bojan (2010) Komparativna analiza tiskovnog i e-medija. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mrvac, Nikola].

Rakuljić, Antonija (2010) Životni ciklus grafičkog proizvoda i onečišćenje atmosfere. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Bolanča, Zdenka].

Ranec, Vjekoslav (2010) Elektroničko izdavaštvo časopisa. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Skala, Karolj].

Rapaić, Dunja (2010) Konstrukcije uređaja za direktno oslikavanje kod ofsetnih strojeva. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Banić, Dubravko].

Raženj, Željko (2010) Razrada proizvodnog procesa digitalnog tiska kod različitih grafičkih proizvoda. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mrvac, Nikola].

Rezo, Marina (2010) Nanotehnologija u kontekstu ekologije i održivog razvoja. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Bolanča, Zdenka].

Rešetar, Ana (2010) Procesna organizacijska struktura u grafičkim poduzećima. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Juri, Božidar].

Rešetar, Valentina (2010) Nanotehnologija, ekologija i proizvodnja papira. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Bolanča, Zdenka].

Ristić, Tea (2010) Održivi razvoj, ekološke postavke i kreacija proizvoda. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Bolanča, Zdenka].

Rogina, Štefica (2010) Održivi razvoj i grafička tehnologija. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Bolanča, Zdenka].

Rubčić, Roman (2010) Piezoelektrični ink jet ispis digitalnih zapisa fotografija. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

S

Saletović, Jasmin (2010) Ulična fotografija. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Savić, Ines (2010) Konceptualna fotografija. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Savović, Mario (2010) Ispitivanje boja reprodukcije umjetničkog djela na ink-jet akvarel papiru. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Knešaurek, Nina].

Sekso, Dane (2010) Informatička podrška u procesima održavanja grafičkih strojeva. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Banić, Dubravko].

Sever, Romina (2010) Prikaz tercijarne boje na monitoru. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mandić, Lidija].

Siljan, Korina (2010) Ručna izrada kniga - tvrdi uvez. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Babić, Darko].

Sivonjić, Ivana (2010) Mjerni uređaji u procesu održavanja ofsetne tiskare. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Banić, Dubravko].

Skala, Tibor (2010) Učinkovitost postupka generiranja grafičkih sadržaja na raspodijeljenim računalnim sustavima. Dissertation (PhD) thesis. Grafički fakultet. [Mentor: Mrvac, Nikola].

Slišković, Nada (2010) Ekologija i nove formulacije grafičkih boja. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Bolanča, Zdenka].

Spudić, Maja (2010) Stvaranje modne fotografije. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Srbljinović, Goran (2010) Konstrukcije ofsetnih strojeva. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Banić, Dubravko].

Stanić, Maja (2010) Structure, surface and permanence properties of three dimensional printing materials = Struktura i površinska svojstva te postojanost materijala za trodimenzijski tisak. Dissertation (PhD) thesis. Grafički fakultet. [Mentor: Lozo, Branka].

Stanić Loknar, Nikolina (2010) Stohastička tipografija u sigurnosnoj grafici. Dissertation (PhD) thesis. Grafički fakultet. [Mentor: Pap, Klaudio].

Staver, Elena (2010) Trendovi u dizajniranju kartonske ambalaže. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Brozović, Maja].

Strelar, Ivor (2010) Automatizacija procesa proizvodnje offsetne tiskare. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Banić, Dubravko].

Stupić, Marko (2010) 3D modeliranje i animacija lica u Autodesk Maya tehnologiji. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Pibernik, Jesenka].

Sućeska, Ines (2010) Zagrebačka škola fotografije. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Svaguša, Ines (2010) Motivi kroz kadar. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

T

Tadijanović, Mia (2010) Kriteriji izbora kartonskih materijala za ambalažu kartonskih proizvoda. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Lozo, Branka].

Tahirović, Hasan (2010) Istraživanje odnosa svojstava ofsetnog cilindra i kvalitete reprodukcije. Master's thesis - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Bolanča, Stanislav].

Tepeš, Matko (2010) Utjecaj elektrofotografske razvijačke jedinice na reprodukciju rasterskog elementa. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakutet. [Mentor: Bolanča, Stanislav].

Terek, Dino (2010) Digitalni tisak i održivi razvoj. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Bolanča, Zdenka].

Tokin, Igor (2010) Dagerotipija. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Tomašegović, Tamara (2010) Primjena impedancijske spektroskopije u analizi slobodnih površina na tiskovnim formama za plošni tisak. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mahović Poljaček, Sanja].

Tomić, Gorana (2010) Kvaliteta valovitog kartona za izradu ambalaže. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Babić, Darko].

Tonšetić, Tomislav (2010) Ekološki aspekt elektromagnetskog zračenja. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Bolanča, Zdenka].

V

Vaso, Karla (2010) Održivi razvoj i gospodarenje vodama. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Bolanča, Zdenka].

Vidak- Buljan, Ivan (2010) Volumska slagalica - mogućnosti primjene i dizajna 3D slagalice. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Skala, Karolj].

Viskić, Gorana (2010) Kolorimetrijske karakteristike sivog balansa u tisku. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Zjakić, Igor].

Vlatković, Zorica (2010) Simbolizam boja, boja u dizajnu, kulturološko značenje boja. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Knešaurek, Nina].

Vlašić, Katarina (2010) Analiza konstruktivnih i tehnoloških karakteristika brzorezača. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Banić, Dubravko].

Vokal, Mario (2010) Optimizacija kod odabira grafičkih strojeva. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Banić, Dubravko].

Volarić, Nikola (2010) Upotreba raw formata u hdr fotografiji. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Vrbos, Maja (2010) Karakterizacija uređaja. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mandić, Lidija].

Vujčuf, Ana (2010) Algoritam za generiranje dinamičke slike sa slučajnim veličinama. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Žiljak, Vilko].

Vukalović, Lucija (2010) Materijali za pisanje i tisak kroz povijest. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Lozo, Branka].

Vuković, Filip (2010) RFID oznake. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Kropar-Vančina, Vesna].

Z

Zadravec, Suzana (2010) Istovremeno uklanjanje kationskog tenzida i anionskog bojila iz otpadnih voda bentonitom. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Rožić, Mirela].

Zakinja, Luana (2010) Optimalizacija glavnih parametara kvalitete kod tiska malih nakladnika. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Zjakić, Igor].

Zavada, Jelena (2010) Analiza kvalitete bezvodnog ofsetnog tiska. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Zjakić, Igor].

Zdrilić, Kristina (2010) Ručna izrada knjiga i greške pri izradi. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Babić, Darko].

Zidar, Ana (2010) Tipografija i ilustracija u dizajnu slikovnice. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Pibernik, Jesenka].

Zinaić, Nada (2010) Dizajn vizualnog identiteta poduzeća Polis - ingenering d.o.o. Pula. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Brozović, Maja].

Zobec, Tomica (2010) Dizajn sportskog časopisa za tiskano izdanje. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Brozović, Maja].

Zubalj, Marina (2010) Održivi razvoj i postavke zbrinjavanja plastomera. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Bolanča, Zdenka].

Č

Čauš, Sanja (2010) Procesne vode grafičke i prateće industrije. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Bolanča, Zdenka].

Čičmir, Daria (2010) Edukativni interaktivni mediji za djecu. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Pibernik, Jesenka].

Čolak, Tanja (2010) Utjecaj ekspozicije na mehanička svojstva fotopolimerne tiskovne forme. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mahović Poljaček, Sanja].

Đ

Đanković, Daria (2010) Kruti otpad i onečišćenje tla. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Bolanča, Zdenka].

Đurić, Ela (2010) Meteorološki čimbenici i kvaliteta zraka. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Bolanča, Zdenka].

Š

Škerlj, Vicko (2010) Digitalna makrofotografija. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Škreblin, Branimir (2010) Reinžinjering procesa održavanja strojeva ofsetne tiskare. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Banić, Dubravko].

Šunić, Violeta (2010) Fotografija širokog dinamičkog raspona. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Šćulac, Aldina (2010) Funkcionalnost slobodnih površina tiskovne forme za plošni tisak u ovisnosti o procesnim uvjetima. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mahović Poljaček, Sanja].

Ž

Žepić, Mario (2010) Seksualnost kroz filmsku fotografiju. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Žitinski Elias, Paula Yadranka (2010) Novi pristup razmatranju funkcionalnih svojstava otopina za vlaženje. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Gojo, Miroslav].

Živić, Jelena (2010) Zonska devijacija reflektivnih karakteristika boja u tisku. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Zjakić, Igor].

This list was generated on Mon Apr 22 19:49:35 2024 CEST.