Items where Year is 2014

Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | V | Z | Ć | Č | Š | Ž
Number of items: 212.

A

Agić, Ana (2014) 3D modeliranje pločica za slijepe na Brailleovom pismu. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mandić, Lidija].

Ajduković, Dora (2014) Modifikacija i personalizacija 3D skeniranog modela. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mandić, Lidija].

Akšamović, Jelena (2014) Primjena rotoskopske tehnike u animaciji. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakutet. [Mentor: Strgar Kurečić, Maja].

Alilović, Antonela (2014) Camera obscura u crno - bijeloj fotografiji. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Andrić, Marko (2014) Komparacija otisaka otisnutih standardnim i visokopigmentiranim elektrofotografskim tonerom. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Majnarić, Igor].

Aničić, Mario (2014) Upravljanje bojom za reprodukciju na nepremazanom papiru. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakutet. [Mentor: Strgar Kurečić, Maja].

Antal, Ines (2014) Foto knjiga kao prezentacija autorskih fotografija. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakutet. [Mentor: Strgar Kurečić, Maja].

B

Bago, Iva (2014) Obrada digitalne fotografije u Photoshopu. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Bakija, Marta (2014) Upravljanje zalihama papira u tiskari. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mrvac, Nikola].

Banić, Marin (2014) 3D računalna animacija u filmskoj industriji. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mrvac, Nikola].

Barbir, Boris (2014) Usporedba sustava za iscrtavanje 3D grafike. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakutet. [Mentor: Bjelovučić Kopilović, Sanja].

Barbir, Josipa (2014) Fotografija kao sredstvo promocije. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Barišić, Igor (2014) Reprodukcija boje u digitalnom mediju. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Modrić, Damir].

Bartolić, Marko (2014) Kvaliteta i postojanost digitalnih otisaka na tekstilu uvjetovana tiskovnom podlogom i vrstom digitalnog tiska. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mandić, Lidija].

Bartulica, Lea (2014) Određivanje utjecaja podloge na otisak Kubelka-Munk metodom. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Džimbeg-Malčić, Vesna].

Bačani, Matea (2014) Optimalizacija revijalne proizvodnje. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Zjakić, Igor].

Bašić, Martina (2014) Usporedba vizualnih tolerancija boja kod studenata sa različitom sposobnošću raspoznavanja boja. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Knešaurek, Nina].

Belohradsky, Boris (2014) Redizajn vizualnog identiteta za plivački klub POŠK. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Pibernik, Jesenka].

Bevanda, Ana (2014) Vizualna prezentacija tipografskih smjernica u različitim medijima. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Pibernik, Jesenka].

Bilušić, Iva (2014) Manipulacija svjetlom u fotografiji. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Blagojević, Iris (2014) Svijet podvodne fotografije. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Bogadek, Bojan (2014) Pomoć pri služenju aplikacijom kroz pokretnu grafiku. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Pibernik, Jesenka].

Božić, Igor (2014) Fotografija arhitekture. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Bracić, Mario (2014) Utjecaj različitih rasterskih oblika na ofsetnu kolornu reprodukciju. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakutet. [Mentor: Majnarić, Igor].

Bradarić, Tomislav (2014) Dizajn web stranice za promociju glazbe. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakutet. [Mentor: Pibernik, Jesenka].

Brajković, Martina (2014) Izrada interaktivne e-knjige = Tools and methodologies for developing interactive electronic books. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mandić, Lidija].

Buhin, Josip (2014) Multicolor tisak i njegova postojanost na ubrzano starenje. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Majnarić, Igor].

Butković, Josipa (2014) Procedure izjednačavanja pokrivenosti slovnih znakova i debljinskih vrijednosti originalnog rukopisnog oblika. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakutet. [Mentor: Žiljak Stanimirović, Ivana].

C

Car, Ivana (2014) Površinska svojstva papirnog premaza na osnovi mikrokristalinične celuloze. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Jamnicki, Sonja].

Car, Saša (2014) Usporedba komercijalnih alata za dobivanje 3D pokreta iz dvodimenzionalne snimke. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mandić, Lidija].

Cegur, Tihana (2014) Sinergija ilustrativnih i fotografskih elemenata u mediju fotorealistične fotografije. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Cumbo, Marina (2014) Usporedba JPEG i NEF formata zapisa digitalne fotografije. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Cvetković, Ivana (2014) Čitljivost 2D kodova na obojenim podlogama. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Lozo, Branka].

D

Damisch, Mihael (2014) Primjena NFC tehnologije u suvremenom multimedijskom okruženju. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mrvac, Nikola].

Damjanović, Marina (2014) Prirast rastertonskih vrijednosti kod inkjet pisača. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Zjakić, Igor].

Davanzo, Toni (2014) Fotomontaža u digitalnom fotografskom sustavu. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

De Carina, Koraljka (2014) Mikrokristalinična celuloza u funkciji barijernog premaza u materijalima za pakiranje namirnica. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Jamnicki, Sonja].

Dolić, Jurica (2014) Model grafičkog znakovnog sustava za osobe sa složenim komunikacijskim potrebama = Model of graphic sign system for people with complex communication needs. Dissertation (PhD) thesis. Grafički fakultet. [Mentor: Pibernik, Jesenka].

Dončević, Danijela (2014) Projektiranje protočne linije za punjenje i etiketiranje staklene ambalaže. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Banić, Dubravko].

Dorčić, Vatroslav (2014) Opravdanost nabavke stroja za izrezivanje u malom obiteljskom obrtništvu. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Lajić, Branka].

Dragović, Stella (2014) Mogućnost reprodukcije specijalnih efekata s tiskovnom formom za propusni tisak. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mahović Poljaček, Sanja].

Dubičanac, Maja (2014) Preddefinirane vrijednosti boja kod reprodukcije mora u elektrofotografiji. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Zjakić, Igor].

Duvnjak, Jelena (2014) Kvaliteta otiska fleksografskog tiska. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Zjakić, Igor].

E

Ermacora, Karlo (2014) Analiza transportnih strojeva u grafičkom poduzeću. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakutet. [Mentor: Banić, Dubravko].

Eršek, Nikša (2014) Projektiranje omota glazbenog zapisa na vinilnom nosaču zvuka. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

F

Fabijanić, Tomislav (2014) Utjecaj fotoaktivnog sloja na reprodukciju kod tiskovne forme za propusni tisak. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mahović Poljaček, Sanja].

Filo, Nikola (2014) Adjustment of visual information for visually impaired people. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mandić, Lidija].

Fuček, Ana (2014) Reklamna fotografija i fotografija ambalaže. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

G

Gamulin, Luka (2014) Super rezolucija. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Garber, Sandra (2014) Karakteristike redakcijskog sustava na primjeru programskog rješenja tvrtke DTI instaliranog u Slobodnoj Dalmaciji. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mandić, Lidija].

Garić, Daniel (2014) Razvoj mobilne fotografije i usporedba s klasičnom digitalnom na temelju karakteristika, korisničkog sučelja i dostupnih aplikacija. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Strgar Kurečić, Maja].

Gatarić, Ivan (2014) Inovacije u sitotisku. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mrvac, Nikola].

Gečević, Maksimilijan (2014) Fotomanipulacija u grafičkom dizajnu. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Pibernik, Jesenka].

Golubić, Maja (2014) Utjecaj vremena na prirodno starenje instant fotografije. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Gregov, Jure (2014) Dokumentarna fotografija i njezina važnost. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Grigić, Emilija (2014) Svjetlostabilnost reprodukcije boja pri različitim vrstama podloge za ispis fotografija. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Knešaurek, Nina].

H

Habek, Branimir (2014) Analiza promjene boja kod digitalnih fotografija snimljenih visokim ISO vrijednostima. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Strgar Kurečić, Maja].

Hackenberger Kutuzović, Anna Maria (2014) Determinacija parametra grafičkog dizajna vezanih za klijenta. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mrvac, Nikola].

Hajrudinović, Sabina (2014) Oscilacija obojenja u fleksografskom tisku s obzirom na podlogu. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Zjakić, Igor].

Hari, Matea (2014) Utjecaj boja neurona u skrivenom sloju umjetne neuronske mreže na točnost kolorimetrijske karakterizacije mobilnog uređaja. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Poljičak, Ante].

Herceg, Marina (2014) Redizajn vizualnog identiteta tvrtke Walker. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Brozović, Maja].

Horvat, Majda (2014) Utjecaj aditiva na reološka svojstva škrobnog ljepila. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Lajić, Branka].

Horvat, Vedrana (2014) Modeliranje individualiziranog rasterskog elementa V25 i primjena na portretima osobnih dokumenata i vrijednosnica. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Žiljak Stanimirović, Ivana].

Hrašćanec, Hrvoje (2014) Komparativna analiza alata za trodimenzionalno modeliranje i animaciju. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mrvac, Nikola].

I

Ivanović, Nina (2014) Utjecaj Roberta Cape na modernu reportersku fotografiju. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

J

Jakelić, Marija (2014) Postojanost i trajnost ink jet otisaka na vlagu. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakutet. [Mentor: Majnarić, Igor].

Jakopčević, Zrinka (2014) Primjena slikovne analize u ispitivanju recikliranih tiskovnih podloga. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Lozo, Branka].

Jakovljević, Ivan (2014) Komparativna usporedba video formata za web. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mrvac, Nikola].

Jašić, Marina (2014) Portretna sportsko-penjačka fotografija. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Jelušić, Petar Branislav (2014) Razvoj mobilnih platformi i njihov utjecaj na grafičku industriju. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Koren, Antun].

Jendriš, Monika (2014) Portretna fotografija u funkciji promicanja modnih trendova. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakutet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Jezidžić, Nikolina (2014) Analiza parametara 3D tiska. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Zjakić, Igor].

Job, Dinko (2014) Programski modul za prikaz relativne udaljenosti subjekta u realnom vremenu. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Pap, Klaudio].

Jurčević, Matija (2014) Povećanje funkcionalnosti web stranice redizajnom. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mandić, Lidija].

K

Kampić, David (2014) Programski sustav ocjenjivanja za društveno korisnu aplikaciju. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Pap, Klaudio].

Kancir, Hrvoje (2014) Usporedba kolorimetrijskih karakteristika LCD i AMOLED tehnologija zaslona. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Poljičak, Ante].

Karabatić, Ana (2014) Speleološka fotografija. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Karavanić, Andrej (2014) Dizajn web stranice za internetsku prodaju alternativne glazbe. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Pibernik, Jesenka].

Karlović, Magdalena (2014) Mapiranje i izrada tekstura u 3D računalnoj grafici. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mandić, Lidija].

Kelemenić, Zlatko (2014) Maskota kao sredstvo vizualne komunikacije. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Brozović, Maja].

Kessler, Lana (2014) Analiza krivulje privlačnosti u odnosu na realnost izgleda ispitanog subjekta. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Bjelovučić Kopilović, Sanja].

Kičinbaći, Ivan (2014) Utjecaj elektromagnetskog zračenja na degradaciju optičkih svojstava pigmentiranog papira. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Džimbeg-Malčić, Vesna].

Kiš, Martina (2014) Stabilnost termokromnih otisaka na atmosferska zagađivala. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Rožić, Mirela].

Knežević, Mihajlo (2014) Usporedba "varalice" i simulacije u Blenderu. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Bjelovučić Kopilović, Sanja].

Korolj, Petra (2014) Portretna fotografija kao sredstvo vizualne komunikacije. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Krašić, Maja (2014) Izrada interaktivnih multimedijskih sadržaja za izradu edukativnih aplikacija. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mrvac, Nikola].

Krolo, Kristian (2014) Dizajn videa digitalnim fotografskim aparatom. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Krstić, Marijana (2014) Operativno planiranje u funkciji optimizacije tiskovnog procesa. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mrvac, Nikola].

Krunić, Mislav (2014) Komparativna analiza dokumenata pripremljenih za tisak i prilagodba istih za web. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mrvac, Nikola].

L

Lajkovič, Josipa (2014) Modeliranje virtualne tiskare = Modeling of virtual printing house. Dissertation (PhD) thesis. Grafički fakultet. [Mentor: Pap, Klaudio].

Lazar, Marko (2014) Neverbalna komunikacija novinskom fotografijom. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Lešić, Ana (2014) Hologrami na ambalaži. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Modrić, Damir].

Lovrec, Ana (2014) Oblikovanje edukativne slikovnice i istraživanje slikovnice kao grafičkog medija. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Jurković, Vanda].

M

Magdić, Marija (2014) Ultrazvučna ekstrakcija i UV stabilnost prirodnih bojila iz biljnih materijala. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Rožić, Mirela].

Maras, Eva (2014) Fotografija djece. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Markanović, Maja (2014) Oblikovanje rasterskog elementa. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mandić, Lidija].

Markotić, Danijela (2014) Mechanical properties of 3D printed objects. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Lozo, Branka].

Martinac, Marijana (2014) Modeli opisa rastertonske slike. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Džimbeg-Malčić, Vesna].

Masnec, Marko (2014) Pustolovna fotografija. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Mateković, Iva (2014) Površinska upojnost ambalažnih materijala. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Lozo, Branka].

Mesić, Iva (2014) Application of Responsive Web Design in performance of multimedia contents of social media and individualization of display while respecting users´needs and device capabilities. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Žiljak Stanimirović, Ivana].

Mihajlica, Dorijan (2014) Primjena holograma u zaštiti putovnica. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Modrić, Damir].

Mihaljenović, Matija (2014) Prijenos boje na tiskovnu podlogu u ovisnosti o udjelu otopine na vlaženje. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakutet. [Mentor: Gojo, Miroslav].

Mihić, Josip (2014) Digitalni proces izrade concept arta na temu Alien World. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Pibernik, Jesenka].

Mijić, Josip (2014) Stupanj kompresije i utjecaj na kvalitetu Webp formata slike. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Poljičak, Ante].

Mikuljan, Karlo (2014) Projektori. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mandić, Lidija].

Milaković, Vanja (2014) Razrada proizvodnog procesa tiska za pisače velikih formata. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mrvac, Nikola].

Miljković, Mauro (2014) Kontrola kvalitete u sitotisku. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakutet. [Mentor: Milčić, Diana].

Milovac, Ante (2014) Projektiranje zaštitne grafike na vrijednosnim kartama i ulaznicama s primjenom mutiranog rasterskog elementa M14. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Žiljak Stanimirović, Ivana].

Mirković, Sandra (2014) Zaštita mikroelemenata od krivotvorenja u tisku. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Zjakić, Igor].

Mirošević, Kristina (2014) Identitetski sustav grada Dubrovnika. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Brozović, Maja].

Mičić, Lucija (2014) Operativno planiranje u funkciji optimizacije ofsetnog tiska. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Zjakić, Igor].

Mrnjavac, Kristina (2014) Komunikacija bojom. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Knešaurek, Nina].

Mustač, Kristijan (2014) Izrada multimedijske animacije digitalnih statičnih slika. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakutet. [Mentor: Koren, Antun].

Mustač, Sandra (2014) Ubrzano starenje cijan otisaka u ovisnosti o udjelu punila. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakutet. [Mentor: Majnarić, Igor].

Muža, Robert (2014) 3D vizualizacija automobila uporabom računalnih programa. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakutet. [Mentor: Koren, Tajana].

N

Nezić, Marko (2014) Umetanje n-parametra u Yule-Nielsenov model kod rasterskog otiskivanja. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Zjakić, Igor].

Nižetić, Viktorija (2014) Razvoj lomografije i njen utjecaj na današnju fotografiju. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Noll, Ksenija (2014) Promotivni video materijal sa kinetičkom tipografijom. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Koren, Tajana].

Noršić, Ariana (2014) Proces dizajna poštanske marke : od ideje do realizacije. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Pibernik, Jesenka].

Novina, Jakov (2014) Utjecaj veličine piksela na senzoru na kvalitetu fotografija u različitim uvjetima osvjetljenja. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

O

Olujić, Tvrtko (2014) Metode vizualnog prikaza podataka za učenje na daljinu. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Pibernik, Jesenka].

P

Pandžić, Vladimir (2014) Multimedijski pristup u digitalizaciji poslovne dokumentacije primjenom 2D koda. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Žiljak Stanimirović, Ivana].

Perdijić, Duje (2014) Tisak u multimedijskom okružju. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mrvac, Nikola].

Perković, Ivana (2014) Oblikovanje ilustracija za dizajn tetovaže. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Jurković, Vanda].

Petrović, Tijana (2014) Razvoj i primjena tiskane elektronike. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Lozo, Branka].

Peštelić, Aida (2014) Pročišćavanje voda obojenih ink jet bojilom. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Rožić, Mirela].

Plazonić, Ivana (2014) Slama žitarica kao alternativni izvor vlakanaca u izradi papira za novinski tisak = Grain straw as an alternative source of fibers for coldset paper production. Dissertation (PhD) thesis. Grafički fakutet. [Mentor: Barbarić-Mikočević, Željka].

Plejić, Nikolina (2014) Spoj modne i astrofotografije. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Plevnik, Siniša (2014) Steganografija digitalnih slika u JPEG formatu. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Poljičak, Ante].

Pokorni, Alen (2014) Interaktivna web arkadna igra. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Pap, Klaudio].

Potisk, Jelena (2014) Utjecaj ultrazvučnih parametara i pH na uklanjanje organskog ugljika iz otpadnih voda ink jet bojila na bazi vode. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Rožić, Mirela].

Požežanac, Antonio (2014) Automatizacija izrade separacija u sitotisku. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mandić, Lidija].

Prager, Lana (2014) Uloga pokretne grafike u prezentaciji identiteta tvrtke. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Pibernik, Jesenka].

Prgomet, Nataša (2014) Utjecaj materijala izrade na svojstva valovitog kartona. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Lajić, Branka].

Puceković, Nikolina (2014) Razvoj materijala na bio bazi u tiskarstvu = Development of bio-based materials in printing. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Lozo, Branka].

Puhalo, Mateja (2014) Mogućnost primjene inkjeta pri otiskivanju metalne ambalaže. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Majnarić, Igor].

R

Racanović, Sonja (2014) Redizajn ambalaže stilizacijom slikovnog sadržaja. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakutet. [Mentor: Pibernik, Jesenka].

Radin Mačukat, Marija (2014) Produkt fotografija nakita. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Radulović, Boris (2014) Vjerodostojnost portretne fotografije u službi kampanje kozmetičkih proizvoda. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Rajšić , Bojan (2014) Sinergija medija u multimedijskom okruženju. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakutet. [Mentor: Mrvac, Nikola].

Rastočić, Martina (2014) Modna fotografija na društvenim mrežama. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Ripić, Martina (2014) MacAdamsovi elipsoidi u dizajnu. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Zjakić, Igor].

Romić, Nina (2014) Zlatni rez u fotografiji. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Rončević, Matko (2014) Tehnike fotografiranja Toše Dabca u području socijalne tematike. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Roščić, Mili (2014) Pregled e-knjiga i platformi za e-učenje. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mandić, Lidija].

S

Santo, Natalija (2014) Stupanj močenja ofsetne tiskovne forme ovisno o zasićenosti razvijača. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Gojo, Miroslav].

Sedlarik, Marko (2014) Utjecaj starenja na kolorimetrijeske vrijednosti otisaka. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Zjakić, Igor].

Sepčić, Nina (2014) Tilt-shift stop animacija. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Strgar Kurečić, Maja].

Sestrić Blašković, Matea (2014) Komparativni odnos tiskane i multimedijske slikovnice. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mrvac, Nikola].

Sivonjić, Ivana (2014) Pristup studijskoj akt fotografiji. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Slovenec, Tomislav (2014) Razvoj interaktivne SVG web aplikacije. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakutet. [Mentor: Pap, Klaudio].

Slugić, Ana (2014) Utjecaj postavki VersaWorks RIP-a na kvalitetu LED UV Inkjet otisaka. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Majnarić, Igor].

Smole, Darija (2014) Fotografsko paniranje. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Sršen, Josipa (2014) Gerila marketing u grafičkoj industriji. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Palić, Mirko].

Stipetić, Sanja (2014) Tehnike pripreme i tiska za postizanje Brailleovog pisma. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Žiljak Stanimirović, Ivana].

Strgar, Tomislav (2014) Optimizacija izrade nativne android aplikacije za praćenje sportskog treninga. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Pap, Klaudio].

Suman, Katarina (2014) Izrada 3D fotografija. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mandić, Lidija].

Sučevac, Mateja (2014) Površinska čvrstoća tankih tiskovnih papira. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Lozo, Branka].

Sviben, Nika (2014) Pretvaranje 2D SVG modela u 3D model. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Pap, Klaudio].

T

Talijančić, Teo (2014) Fotografija hrane za komercijalne svrhe. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Tikulin, Ema (2014) Korištenje pokretne grafike u proširenoj stvarnosti za prezentaciju filmskih plakata. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Pibernik, Jesenka].

Todorić, Jelena (2014) Metamerija uvjetovana promjenom osvjetljenja u zaštitnom tisku. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Zjakić, Igor].

Tomić, Martina (2014) Odnos modne i reklamne fotografije. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Tomičević, Tina (2014) Ispitivanje utjecaja ultraljubičastog zračenja na optička svojstva različitih vrsta recikliranih papira. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakutet. [Mentor: Džimbeg-Malčić, Vesna].

Tomičić, Goran (2014) Infracrvena fotografija kao kreativni način razmišljanja. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Trakoštanec, Tea (2014) Kontrola rada sustava 3D pisača. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Banić, Dubravko].

Tuksar, Dubravko (2014) Zavisnost reprodukcije motiva o linijaturi mrežice tiskovne forme. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mahović Poljaček, Sanja].

Turanjanin, Maja (2014) Komparativni odnosi tiskanih i e-izdanja tematskih časopisa. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mrvac, Nikola].

V

Valjak, Ana (2014) Modulacija portreta osvjetljenjem. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Varga, Robert (2014) Izrada sustava za evidenciju rada stroja. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Banić, Dubravko].

Veraja, Marina (2014) Unapređenje metode za istraživanje korisničkog iskustva. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mandić, Lidija].

Vojvodić, Dijana (2014) Web 2.0 tehnologija kao alat pri izradi sustava za upravljanje učenjem (LMS). Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mrvac, Nikola].

Vudrag, Lovro (2014) Utjecaj produžene ekspozicije na kreativne aspekte fotografije. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Vuger, Neven (2014) Prilagodba medija slabovidnim osobama. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mandić, Lidija].

Vujica, Milena (2014) Mogućnost primjene holografije u muzejima i galerijama. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Modrić, Damir].

Vukoja, Antonija (2014) Nedrvne sirovine kao izvori vlakanaca celuloze u proizvodnji papira. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakutet. [Mentor: Barbarić-Mikočević, Željka].

Vuksanović, Antonia (2014) Istraživanje reciklabilnosti otisaka kromogenih boja. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Lozo, Branka].

Z

Zadravec, Igor (2014) Svojstva papira u preradi kartonske ambalaže. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Lozo, Branka].

Zeljko, Ivan (2014) Kolor fotografija. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Zorić, Petra (2014) Izrada korisničkog sučelja aplikacija za mobilne uređaje. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mrvac, Nikola].

Zubčić, Ivana (2014) Ovisnost kolorimetrijskih promjena i kvalitete tiska neupojnih tiskovnih podloga kroz nakladu. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Zjakić, Igor].

Ć

Ćorić, Marija (2014) Konceptualna fotografija. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Ćosić, Dino (2014) Utjecaj sastava tekstilnog materijala na četverobojno otiskivanje u sitotisku. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Majnarić, Igor].

Ćuić, Sandra (2014) Individualizirani pismovni rez mikrotipografije na vrijednosnici. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Žiljak Stanimirović, Ivana].

Č

Čabrijan, Maja (2014) Utjecaj rastriranja na kvalitetu reprodukcije. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mandić, Lidija].

Čerepinko, Darijo (2014) Optimizacija grafičkih parametara korisničkoga sučelja za 'tablet novine' = Optimization of graphic parameters of user interface for tablet newspapers. Dissertation (PhD) thesis. Grafički fakultet. [Mentor: Mrvac, Nikola].

Čerina, Petra (2014) UV stabilnost termokromne boje. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Rožić, Mirela].

Čerjavić, Dario (2014) Usporedba tiskanog i digitalnog oblika interaktivne knjige za djecu. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakutet. [Mentor: Mrvac, Nikola].

Čingel, Martina (2014) Fotografija kao prenašatelj društveno - političkih poruka. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Čirjak, Ivana (2014) Analiza dimenzionalne stabilnosti papira primjenom holografske interferometrije. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Modrić, Damir].

Čuljak, Antonija (2014) Utjecaj boje podloge na efekt termokromnih boja na bazi tekućih kristala. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Knešaurek, Nina].

Š

Šabić, Ana (2014) Kako osobe s autizmom vide boje. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mandić, Lidija].

Šeremet, Matea (2014) Reprodukcija boje ljudske kože. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Zjakić, Igor].

Šestak, Petra (2014) Utjecaj korištenja podatkovnih struktura na točnost ICC profila. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Milčić, Diana].

Šimik, Emil (2014) Reklamna fotografija i korištenje cinemagrafije u svrhu reklamiranja proizvoda. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Šipuš, Monika (2014) Cijanotipija i simulacije. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Šitum, Gabrijela (2014) Utjecaj različitih fotografskih sustava na reprodukciju boja. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Knešaurek, Nina].

Škurtan, Monia (2014) Primjena klasične fotografije u moderno doba. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Škvorc, Maja (2014) Crno bijela fotografija. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Šola, Danijela (2014) Fotografija vjenčanja. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Šprem, Lana (2014) Otpornost termokromnih otisaka prema abraziji. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Jamnicki, Sonja].

Štajduhar, Tena (2014) Portret kao fotografski motiv. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Štimac, Alexander (2014) Sustav za udaljeni nadzor temperature i vlage zraka u poduzeću. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mandić, Lidija].

Štrkalj, Martina (2014) Odabir boja i materijala prilikom oblikovanja vizualnog identiteta OPG proizvoda. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Pibernik, Jesenka].

Štukar, Iva (2014) Metamerija u trodimenzionalnom tisku. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Zjakić, Igor].

Šutić - Stanec, Mateja (2014) Fotogram. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Šušić, Tea (2014) Istraživanje utjecaja različitih vrsta i gramatura papira na kvalitetu forme bešavnog uveza. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Lajić, Branka].

Švigir, Rene (2014) Pristupi akt fotografiji. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Švogor, Goran (2014) Karakterizacija papira za notne zapise. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Lozo, Branka].

Ž

Žeželj, Teo (2014) Utjecaj konverzije formata zapisa na tehničke karakteristike digitalne portretne fotografije. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Žunar, Ivan Goran (2014) Vizualni identitet u kontekstu odabranog tržišta. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Pibernik, Jesenka].

This list was generated on Tue Feb 20 12:00:01 2024 CET.