Items where Year is 2011

Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | V | Z | Ć | Č | Š | Ž
Number of items: 223.

A

Agatić, Boris (2011) Daljinsko upravljanje grafičkih perifermih uređaja. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Banić, Dubravko].

Akšamović, Jelena (2011) Kompozicija fotografije. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakutet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Aleksić, Gabriela (2011) Automatizacija procesa izmjene papirne role kod rotacija. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Banić, Dubravko].

Antal, Ines (2011) Boja kao vizualni doživljaj. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakutet. [Mentor: Knešaurek, Nina].

Antolović, Andrej (2011) Mreže u grafičkom i web dizajnu. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakutet. [Mentor: Brozović, Maja].

Augustić, Nela (2011) Utjecaj dizajna crtanih likova na određivanje njihovog karaktera i opću dopadljivost. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Pibernik, Jesenka].

B

Bagarić, Davor (2011) Održavanje digitalnih laserskih printera na daljinu uporabom mrežne i mobilne tehnologije. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Banić, Dubravko].

Baković, Vinko (2011) Projekt izrade monografije. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Babić, Darko].

Baller, Željko (2011) Tolerancija boja u fleksotisku. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakutet. [Mentor: Zjakić, Igor].

Ban, Iris (2011) Komunikološka funkcija dizajna kod donošenja odluke o kupnji proizvoda. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakutet. [Mentor: Plenković, Mario].

Basioli, Šime (2011) Nedestruktivna obrada fotografije. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Knešaurek, Nina].

Basta, Bruno (2011) Emocionalna funkcija omota glazbenih albuma istog stila glazbe. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Brozović, Maja].

Baškarad, Juraj (2011) Primjena kontrolnih karata u procesima grafičke proizvodnje. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakutet. [Mentor: Milčić, Diana].

Belić, Ana (2011) Fotografija hrane. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Bencek, Damir (2011) Ukupni nanos bojila u ofsetnom tisku. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakutet. [Mentor: Zjakić, Igor].

Benko, Petra (2011) Redizajn vizualnog identiteta tvrtke Explanta. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Brozović, Maja].

Bevanda, Ana (2011) Utjecaj simultanog kontrasta na percepciju otiska. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mrvac, Nikola].

Bijuk, Lana (2011) Kamera opskura. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Birta, Aleksandra (2011) Utjecaj malih pomaka tonaliteta u percepciji tiskarskih parametara. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakutet. [Mentor: Bolanča, Stanislav].

Bjelajac, Ivan (2011) Analiza naslovnice glazbenih albuma. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakutet. [Mentor: Brozović, Maja].

Bradarić, Tomislav (2011) Uklanjanje statičkog elektriciteta kod tiskarskih strojeva. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakutet. [Mentor: Banić, Dubravko].

Brajnović, Olivera (2011) Prilagodba izrade fotopolimerne tiskovne forme novim kvalitativnim zahtjevima. Master's thesis - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mahović Poljaček, Sanja].

Brdar, Ana-Marija (2011) Dizajn ambalaže za djecu. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Pibernik, Jesenka].

Budinjaš, Tea (2011) Reklamna fotografija. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Budić, Dora (2011) Fotografija plesa. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakutet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

C

Car, Tea (2011) Uloga boje na zastavama. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakutet. [Mentor: Knešaurek, Nina].

Cigula, Tomislav (2011) Kvalitativna analiza slobodnih površina tiskovnih formi. Dissertation (PhD) thesis. Grafički fakultet. [Mentor: Gojo, Miroslav].

Cikoš, Lana (2011) Kvaliteta upotrebljivosti ambalaže od recikliranih papira. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Babić, Darko].

Curman, Željko (2011) Utjecaj vrste papira na veličinu prirasta rastertonskih vrijednosti. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakutet. [Mentor: Zjakić, Igor].

D

Damjanović, Pavao (2011) Utjecaj temperature i vremena sušenja na upojnost papira. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Barbarić-Mikočević, Željka].

Delišimunović, Gordana (2011) Tisak na sintetskim tiskovnim podlogama. Master's thesis - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Zjakić, Igor].

Dijan, Sanja (2011) Kvaliteta peteroslojnog valovitog kartona. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Babić, Darko].

Dmitrović, Alenka (2011) Infracrvena digitalna fotografija. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Drndelić, Ivana (2011) Utjecaj termički izazvanih procesa na degradaciju papira i na promjenu njihovih optičkih svojstava. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Džimbeg-Malčić, Vesna].

Dubravec, Silva (2011) Razlika u peprodukciji pri korištenju AM i FM rastera. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mandić, Lidija].

Dujmović, Tanja (2011) Održivi grafički dizajn. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Bolanča, Zdenka].

E

Erdeljac, Sabina (2011) Sorpcija metilenskog modrila na bisorbense: agrume. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Rožić, Mirela].

Eškinja, Stanko (2011) Propusnost navigator papira u funkciji vremena i temperature starenja. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Barbarić-Mikočević, Željka].

F

Fotez, Sandra (2011) Uporabljivost web stranica osobama sa posebnim potrebama. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Pibernik, Jesenka].

Fuček, Maja (2011) Transver linija u fleksografskom tisku. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakutet. [Mentor: Zjakić, Igor].

G

Gabriša, Vesna (2011) Modna fotografija prve polovice 20. stoljeća. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Gašljević, Ines (2011) Standardizacija objektivnosti kvalitete novinskog tiska. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakutet. [Mentor: Zjakić, Igor].

Gašparović, Marijana (2011) Oblikovanje trodimenzionalne slikovnice na temu divljih životinja. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakutet. [Mentor: Brozović, Maja].

Golob, Gorazd (2011) Elastomer surface energy modification applying oxygen and nitrogen plasma treatment with laser deactivation of the surface. Dissertation (PhD) thesis. Grafički fakultet. [Mentor: Lovreček, Mladen].

Golubić, Ankica (2011) Utjecaj Hermanove iluzije na percepciju kvalitete grafičke komunikacije. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mrvac, Nikola].

Golubić, Maja (2011) Teorije viđenja boje. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakutet. [Mentor: Knešaurek, Nina].

Grbin Živković, Marija (2011) Evaluacija internetskih stranica državne institucije prema korisničkim potrebama. Master's thesis - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Milčić, Diana].

Gregov, Jure (2011) Multimedia i pdf. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mandić, Lidija].

Grgurinović, Maja (2011) Medijsko umijeće uvjeravanja prezentacijom vizualne poruke. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Brozović, Maja].

H

Habazin, Ana- Marija (2011) Razrada proizvodnog procesa specifičnih grafičkih proizvoda. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mrvac, Nikola].

Habek, Jelena (2011) Reciklacija digitalnih otisaka. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Bolanča, Zdenka].

Halusek, Dejan (2011) Konstrukcija i dekonstrukcija grafičkih mreža. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Brozović, Maja].

Herceg, Zdravko (2011) Podmazivanje u svrhu održavanja grafičkih strojeva. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakutet. [Mentor: Banić, Dubravko].

Hlebec, Željka (2011) Vizualni identitet obiteljskog gospodarstva "Pepo". Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Brozović, Maja].

Hozjak, Darko (2011) Automatizacija skladišnih sustava grafičkih proizvoda. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Banić, Dubravko].

Hranuelli, Rajna (2011) Slikovna analiza papira načinjenih od recikliranih vlakanaca. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Bolanča, Zdenka].

Hrgović, Tanja (2011) Dizajn logotipa uslužnih djelatnosti. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Pibernik, Jesenka].

Hyrat, Jan (2011) Redukcija buke aktivnom zaštitom u rotacijskom tiskarskom stroju. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Banić, Dubravko].

I

Imbriovčan, Tamara (2011) Slikovna analiza kao metoda mjerenja kvalitete tiskovnih formi. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakutet. [Mentor: Mahović Poljaček, Sanja].

Ivanagić, Miroslava (2011) Prezentacija poezije plakatima. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Brozović, Maja].

Ivanović, Ines (2011) Utjecaj procesa izrade itskovne forme na deformacije tiskovnih elemenata. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Gojo, Miroslav].

J

Jakelić, Marija (2011) Konstrukcije uređaja za bojenje. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakutet. [Mentor: Banić, Dubravko].

Jamnicki, Sonja (2011) Evaluacija prikladnosti različitih klasa recikliranih papira za izradu zdravstveno ispravne prehrambene ambalaže. Dissertation (PhD) thesis. Grafički fakultet. [Mentor: Lozo, Branka].

Janković, Marko (2011) Ispitivanje delaminacije višeslojne ambalaže. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Babić, Darko].

Ježić, Trpimir Jeronim (2011) Odnosi tipografije i prijelomnih rešetaka. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Brozović, Maja].

Jonovski, Nikolče (2011) Korelacija teoretskih postavki i produktivnog inkjet tiska. Master's thesis - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Bolanča, Stanislav].

Jurin, Andrea (2011) Crno-bijela portretna fotografija. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Jurić, Nikolina (2011) Utjecaj strukture papira i koncentracije crnog pigmenta na formiranje rasterskih elemenata. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakutet. [Mentor: Bolanča, Stanislav].

Juričko, Matija (2011) Utjecaj UV lakiranja na otiske kreirane s elektrofotografijom na bazi tekućeg tonera. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakutet. [Mentor: Bolanča, Stanislav].

K

Kajganović, Jelena (2011) Utjecaj promjene vrijednosti RGB kanala na percepciju portretne fotografije. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Kanižaj, Bojan (2011) Analiza uporabljivosti web stranica. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Pibernik, Jesenka].

Karavanić, Andrej (2011) Ispitivanje kolorimetrijskih vrijednosti otisaka. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakutet. [Mentor: Knešaurek, Nina].

Kelava, Ana (2011) Namjerne dizajnerske greške 2D kodova. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Lozo, Branka].

Kelenc, Lea (2011) Digitalna portretna fotografija. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Klenkar, Barbara (2011) Grafički dizajn u cilju društvenih promjena. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Pibernik, Jesenka].

Kopsa, Branimir (2011) Druga restauracija knjige. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Babić, Darko].

Kovaček, Mario (2011) Uvođenje automatsko odvajanja otpada tijekom štancanja. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Babić, Darko].

Krasnopjurka- Tolić, Elis (2011) Novinska fotografija. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Krešić, Božena (2011) Utjecaj vidnog kuta i simultanog kontrasta na vizualni doživljaj otiska. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mrvac, Nikola].

Križan, Božidar (2011) Izrada multimedijskog sadržaja za predmet Reprodukcijska fotografija. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mandić, Lidija].

Krznarić, Martina (2011) Kolorimetrija i promatrač. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Knešaurek, Nina].

Kubat, Nenad (2011) Deformacija rasterskog elementa u tisku malih naklada. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakutet. [Mentor: Zjakić, Igor].

Kuljiš, Mirna (2011) Redizajn web stranice turističke zajednice grada Komiže. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Pibernik, Jesenka].

Kumar, Andrea (2011) Studija akt fotografije. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Kumpar, Dejan (2011) Definiranje parametara optimalizacije relativnog tiskovnog kontrasta u novinskom tisku. Master's thesis - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Zjakić, Igor].

L

Lepur, Sanja (2011) Evaluacija kvalitete pokretne trake. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Pibernik, Jesenka].

Lečić, Una (2011) Objektivnost kvalitete tiska fluorescentim bojama. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakutet. [Mentor: Zjakić, Igor].

Lokas, Tonći- Ante (2011) Gerilla oglašavanje - kreativni i niskobudžetni alati u borbi protiv globalne krize. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Brozović, Maja].

Lončar, Aleksandar (2011) Zaštita e-knjiga. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mandić, Lidija].

Lovrić, Bruno (2011) Konstrukcije uređaja za izradu tiskovnih formi. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Banić, Dubravko].

Lukić, Zdenko (2011) Razrada proizvodnog procesa fleksografskog tiska. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mrvac, Nikola].

M

Macinić, Deni (2011) Utjecaj efekta lakiranja na optička svojstva otisaka. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakutet. [Mentor: Bolanča, Stanislav].

Makarun, Dubravko (2011) Kvaliteta i totalno produktivno održavanje. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Milčić, Diana].

Malić, Željka (2011) Pristup fotografiji arhitekture. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Mališa, Petar (2011) Utjecaj uzorkovanja i razina kontrole na prihvaćanje isporuke. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Milčić, Diana].

Malleczek, Petra (2011) Dizajn i globalna problematika okoliša. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Bolanča, Zdenka].

Mandalinić, Senka (2011) Utjecaj snage lasera i vremena razvijanja na promjenu kontaktnog kuta različitih otopina za vlaženje. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Gojo, Miroslav].

Maričić, Tomislav (2011) Suvremeni trendovi u oblikovanju logotipova. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakutet. [Mentor: Pibernik, Jesenka].

Markotić, Danijela (2011) Ovisnost tiskovne podloge i vrijednosti RTV-a kod digitalnog tiska. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakutet. [Mentor: Zjakić, Igor].

Marolt, Davor (2011) Reciklacija digitalnih otisaka dobivenih varijacijom napona ofsetnog cilindra u indirektnom elektrofotografskom tisku. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Bolanča, Zdenka].

Martinić, Marija (2011) Kvalitativne karakteristike tiska mokro na suho. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakutet. [Mentor: Zjakić, Igor].

Martić, Ivana (2011) Optimalno ulaganje u automatizaciju procesa. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakutet. [Mentor: Banić, Dubravko].

Matak, Ante (2011) Utjecaj pritiska na deformaciju rastertonskih vrijednosti. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakutet. [Mentor: Zjakić, Igor].

Matić, Ivana (2011) Izrada web prezentacije restorana. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Pap, Klaudio].

Matičić, Dinko (2011) Praktične primjene kvantne fizike u grafičkoj reprodukciji. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakutet. [Mentor: Džimbeg-Malčić, Vesna].

Mazal Ostojić, Danijela (2011) Grafički parametri povećanja čitljivosti udžbenika. Master's thesis - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Brozović, Maja].

Mazalik, Martina (2011) Kromogene boje s ireverzibilnom promjenom za indikatorske etikete valjanosti proizvoda. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Lozo, Branka].

Mesarić, Amela (2011) Digitalna crno-bijela fotografija. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakutet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Mesić, Iva (2011) Doživljaji malih odstupanja boja u tisku. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakutet. [Mentor: Zjakić, Igor].

Mikulić, Igor (2011) Adobe acrobat: Interaktivni sustav različitih sadržaja. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Agić, Darko].

Milas, Ivana (2011) Vizualna retorika. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Pibernik, Jesenka].

Miljković, Mauro (2011) Ekološki aspekt sitotiskarskih bojila. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakutet. [Mentor: Bolanča, Zdenka].

Milojčić, Nikola (2011) Strateška primjena industrijske ekologije. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakutet. [Mentor: Bolanča, Zdenka].

Miloš, Slaven (2011) Karakterizacija površina CtP tiskovnih formi. Master's thesis - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Gojo, Miroslav].

Mimica, Marin (2011) Najava za knjigu. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Pibernik, Jesenka].

Mišić, Maja (2011) Postojanost ink jet otisaka nastalih termalnim transferom na tkanine. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakutet. [Mentor: Zjakić, Igor].

Mladineo, Marija (2011) Razvoj funkcije kvalitete. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Milčić, Diana].

Modrić, Mara (2011) Utjecaj rastera u ofsetnom tisku na kvalitetu recikliranih vlakanaca. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakutet. [Mentor: Bolanča, Zdenka].

Morić, Marko (2011) Prilagodba informatičkog sustava specifičnostima grafičke tvrtke. Master's thesis - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Modrić, Damir].

Mrkoci, Ivan (2011) Utjecaj fotografije na urbanu kulturu. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Mustač, Sandra (2011) Uvjeti u digitalnom ofsetnom tisku i reciklacija otisaka. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakutet. [Mentor: Bolanča, Zdenka].

Muža, Oliver (2011) Informacije na kartonskoj ambalaži u farmaceutskoj industriji. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Babić, Darko].

Muža, Robert (2011) Adaptacija parametara društvenih mreža i virtualnih prostora. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakutet. [Mentor: Skala, Karolj].

N

Nazor, Petra (2011) Tisak na obojanim tiskovnim podlogama. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakutet. [Mentor: Zjakić, Igor].

Nađ, Gabrijela (2011) Tiskarski parametri izrade časopisa. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakutet. [Mentor: Bolanča, Stanislav].

Neferanović, Tatjana (2011) Ulična fotografija. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Nežak, Danijela (2011) Kolorimetrijske karakteristike termonestabilnih i fotokromatskih boja u tisku. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakutet. [Mentor: Zjakić, Igor].

Njavro, Martina (2011) Planiranje grafičke proizvodnje pomoću baze podataka. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Pap, Klaudio].

Nola, Ivica (2011) Postupci pročišćavanja voda. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Bolanča, Zdenka].

Novogradec, Aleksandra (2011) Digitalna fotografija. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

O

Opačić, Jovica (2011) Uloga fanzina u digitalno doba. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakutet. [Mentor: Pibernik, Jesenka].

Opić, Katarina (2011) Dizajn turističkog vodiča grada Zagreba. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Pibernik, Jesenka].

P

Pamić, Ana (2011) Promocija mjesta kroz fotografiju - Dubrovnik. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Pavić, Velimir (2011) Tiskarstvo u web 2.0 okruženja. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mrvac, Nikola].

Pavletić, Ann (2011) Primjena fotografije u izradi reklamnog spota stop animacijom. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Pavlović, Mateja (2011) Kolorimetrijske korekcije umjetničke reprodukcije za ink-jet tisak. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakutet. [Mentor: Zjakić, Igor].

Peko, Vedrana (2011) Utjecaj volumnog udjela koncentrata u otopinama za vlaženje na kontaktni kut. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakutet. [Mentor: Gojo, Miroslav].

Petreković, Marko (2011) Informacijske i komunikacijske tehnologije i okoliš. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Bolanča, Zdenka].

Petrović, Maja (2011) Reklamna fotografija. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Poldrugač, Petra (2011) Unapređenje metoda otkrivanja krivotvorenih grafika iz područja vrijednosnica. Dissertation (PhD) thesis. Grafički fakultet. [Mentor: Žiljak, Vilko].

Poljak, Jelena (2011) Utjecaj volumnog udjela alkohola na fizikalno-kemijska svojstva otopina za vlaženje. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakutet. [Mentor: Gojo, Miroslav].

Poljičak, Ante (2011) Zaštita vlasništva reproducirane slike umetanjem digitalnog vodenog žiga. Dissertation (PhD) thesis. Grafički fakultet. [Mentor: Mandić, Lidija].

Popović, Goran-Den (2011) Dokumentarna i novinska fotografija. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Puceković, Nikolina (2011) Obrada slika za novinski i magazinski tisak. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mandić, Lidija].

Puljić, Tanja (2011) Utjecaj Koffka efekta na percepciju kvalitete otiska. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mrvac, Nikola].

Pustajec, Saša (2011) Kvaliteta zraka radnih prostora u grafičkoj proizvodnji. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Bolanča, Zdenka].

Pučić, Ivan (2011) Utjecaj međuspremnika na očitanje i percepciju otiska. Master's thesis - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mrvac, Nikola].

Puđa, Ivana (2011) Dokumentarna fotografija. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakutet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

R

Racanović, Sonja (2011) Dizajn ambalaže od papira, kartona i ljepenke. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakutet. [Mentor: Pibernik, Jesenka].

Radić, Antonija (2011) Kinetika i mehanizam sorpcije metilenskog modrila na prirodnom zeolitu. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Rožić, Mirela].

Radosavljević, Goran (2011) Dizajn filmskih plakata. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakutet. [Mentor: Brozović, Maja].

Radović, Dunja (2011) Održavanje laboratorijske opreme. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Banić, Dubravko].

Radočaj, Mirela (2011) Ručni uvez u knjigovežnici. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Babić, Darko].

Radulović, Boris (2011) Redizajn ambalaže kozmetičke linije proizvoda. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakutet. [Mentor: Pibernik, Jesenka].

Rakić, Ana (2011) Pejzažna fotografija. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakutet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Ramljak, Slaven (2011) Automatizacija kod strojeva za fleksotisak. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Banić, Dubravko].

Rapaić, Aleksandar (2011) Održavanje grafičkih strojeva temeljeno na FFT analizi. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakutet. [Mentor: Banić, Dubravko].

Rašić, Ana (2011) Automatizacija strojeva za duboki tisak. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Banić, Dubravko].

Rozić, Marijeta (2011) Čitači elektroničkih knjiga. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Lozo, Branka].

S

Saganić, Ana (2011) Korelacija mjernih i subjektivnih karakteristika kvalitete tiska plave boje. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakutet. [Mentor: Zjakić, Igor].

Sallabi, Ali (2011) Klasifikacija digitalnih fontova dnevnih novina. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Pap, Klaudio].

Senji, Ira (2011) Karakterizacija kemijskih svojstava biosorbensa. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Rožić, Mirela].

Sepčić, Nina (2011) Ulična fotografija. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakutet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Sestrić, Matea (2011) Grafičko oblikovanje slikovnice na temelju animiranog filma. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Brozović, Maja].

Sirutka, Štefica (2011) Tipovi vreća i njihova svojstva. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Babić, Darko].

Skef, Josipa (2011) Reciklacija otisaka dobivenih variranjem napona u procesu razvijanja indirektnog elektrofotografskog tiska. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Bolanča, Zdenka].

Skenderović, Marko (2011) Priprema brošure za tisak. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mandić, Lidija].

Smetko, Robert (2011) Obnovljivi izvori energije. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Bolanča, Zdenka].

Smrček, Maja (2011) Utjecaj likovnih i grafičkih elemenata na doživljaj dizajna ambalaže. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Brozović, Maja].

Srdanović, Joško (2011) Studija kvalitete novinskog tiska. Master's thesis - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Zjakić, Igor].

Stjepanović, Slađana (2011) Ekologija,sitotisak i proizvodi za prometnu regulaciju. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Bolanča, Zdenka].

Stražnicky, Željka (2011) Mehanički utjecaj na postojanost funkcionalnosti i kvalitete elektroničke putovnice. Master's thesis - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Modrić, Damir].

Sviličić, Blaž (2011) Utjecaj mehaničkih stresova na stabilnost RF signala biometrijske putovnice s transponderom unutar polikarbonatne stranice. Master's thesis - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Modrić, Damir].

T

Tadić, Mirjana (2011) Utjecaj sušenja boja na kvalitetu tiska. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakutet. [Mentor: Zjakić, Igor].

Tadić, Tihana (2011) Utjecaj boje pozadine na prikaz boje. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mandić, Lidija].

Talijančić, Teo (2011) Neke preporuke u Photoshopu. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mandić, Lidija].

Tare, Antonija (2011) Karakteristike nakladništva u realnoj grafičkoj proizvodnji. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakutet. [Mentor: Zjakić, Igor].

Teklić, Martina (2011) 2D animacija u pokretnoj grafici. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Pibernik, Jesenka].

Telišman, Ivona (2011) Suvremeni grafički dizajn: utjecaji i trendovi. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakutet. [Mentor: Brozović, Maja].

Tikulin, Ema (2011) Portretna fotografija. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakutet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Tkalec, Nikola (2011) Analiza medijskog sadržaja u tjedniku "Nacional". Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakutet. [Mentor: Plenković, Mario].

Todorovski, Ivana (2011) Utjecaj društvenih mreža na komercijalna web sjedišta. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Pibernik, Jesenka].

Tomaš, Ante (2011) Optimizacija odabranih parametara u sustavu novinskog offset tiska. Master's thesis - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mrvac, Nikola].

Tomić, Martina (2011) Povijest fotografije - fotografija 19. i početak 20. stoljeća. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Tomić, Tanja (2011) Plastična ambalaža i okoliš. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Bolanča, Zdenka].

Tomičić, Goran (2011) Primjena tipografije u grafičkim medijima. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakutet. [Mentor: Brozović, Maja].

Torbarina, Nataša (2011) Samokorigirajući procesi kod strojeva ofsetnog tiska. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakutet. [Mentor: Banić, Dubravko].

Tunuković, Barbara (2011) Utjecaj srednjih rastertonskih vrijednosti na kvalitetu tiska tonova toplih boja. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakutet. [Mentor: Zjakić, Igor].

V

Velić, Ivana (2011) Portretna fotografija. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Veraja, Marina (2011) Sustav za upravljanje bojama. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mandić, Lidija].

Vlahović, Kristijan (2011) Kvaliteta valovitog kartona ovisno ovrsti vala. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Babić, Darko].

Vlašić, Jelena (2011) Utjecaj kalibracijskih krivulja na deformaciju rasterskih elemenata u tisku. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Zjakić, Igor].

Vojvodić, Dijana (2011) Obrada eksperimentalnih podataka. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakutet. [Mentor: Džimbeg-Malčić, Vesna].

Votuc, Ivana (2011) Makrofotografija. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Vrban, Tamara (2011) Utjecaj boje pozadine na percepciju kvalitete grafičke komunikacije. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mrvac, Nikola].

Vresk, Antonija (2011) Građa i način rada digitalnog fotoaparata. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakutet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Vrkljan, Tomislav (2011) Utjecaj koncentracije razvijača na parametre hrapavosti površina ofsetne tiskovne forme. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Gojo, Miroslav].

Vuković, Mihaela (2011) Tercijarne metode obrade voda. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakutet. [Mentor: Bolanča, Zdenka].

Vuletić, Sanja (2011) Primjena 3D tehnologije u arhiviranju arheoloških podataka. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Lozo, Branka].

Vučićević, Zorana (2011) Camera obscura - povijesni razvoj i primjena. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Strgar Kurečić, Maja].

Z

Zagajšek, Ana (2011) Problemi i rješenja pdf datoteka. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mandić, Lidija].

Zbodulja, Martina (2011) Razrada proizvodnog procesa tematskog časopisa. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mrvac, Nikola].

Zlatar, Sanja (2011) Utjecaj Bezold-Brucke efekta na percepciju kvalitete u grafičkoj industriji. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mrvac, Nikola].

Zoković, Ivan (2011) Ručni uvez i konzervacija knjige. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Babić, Darko].

Zrinščak, Irena (2011) Umjetnička litografija. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakutet. [Mentor: Pibernik, Jesenka].

Ć

Ćulafić, Miljenko (2011) Analiza kvarova na revijalnoj rotaciji. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Banić, Dubravko].

Ćurčija Perez, Dalia (2011) Tehnike stvaranja HDR fotografija. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Č

Čugalj, Sanda (2011) Dizajn modnog časopisa. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Pibernik, Jesenka].

Š

Šegota, Marina (2011) Kolorimetrijske razlike u tisku miješanih boja. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakutet. [Mentor: Zjakić, Igor].

Šegović, Svjetlana (2011) Boja kao nositelj vizualne poruke u grafičkim medijima. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Brozović, Maja].

Šesto, Igor (2011) Razrada proizvodnog procesa kod inkjet digitalnog tiska. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mrvac, Nikola].

Škada, Branimir (2011) Specifičnosti ulaznih parametara fleksotiska. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakutet. [Mentor: Zjakić, Igor].

Škarica, Žana (2011) Doprinos američkih predstavnika pop-arta grafičkom dizajnu. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Brozović, Maja].

Štefanac, Dalibor (2011) Konstruktivna rješenja pneumatskih uređaja kod ofsetnih strojeva za tisak na arke. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakutet. [Mentor: Banić, Dubravko].

Šurija, Dora (2011) Plakat kao grafički medij vanjskoga oglašavanja. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakutet. [Mentor: Brozović, Maja].

Šustić, Igor (2011) Sustavi mreža u grafičkom dizajnu. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Pibernik, Jesenka].

Švaner, Davorin (2011) Stop motion. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Pibernik, Jesenka].

Švegel, Ivana (2011) Deformacija rasterskih elemenata DI tehnologije tiska. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakutet. [Mentor: Zjakić, Igor].

Ž

Žarković, Dunja (2011) Animacija u SVG-u. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakutet. [Mentor: Pap, Klaudio].

Žarković, Mladena (2011) Prednosti i nedostaci standarda za kontrolu procesa. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Milčić, Diana].

Žinić, Marinela (2011) Digitalni retuš portreta. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Žižić, Damir (2011) Prikaz prostora upotrebom tehnike HDR fotografije. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Strgar Kurečić, Maja].

Županović, Pere (2011) Održavanje strojeva uslijed kvarova uzrokovanih korozijom. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Banić, Dubravko].

This list was generated on Mon Apr 22 19:27:06 2024 CEST.