Items where Year is 2009

Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Number of items: 200.

Alijagić, Maja (2009) Zbrinjavanje krutog otpada. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Bolanča, Zdenka].

Andrijašević, Nataša (2009) Restauracija fotografija. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Andrilović, Zrinka (2009) Utjecaj grafičke tehnologije na okoliš. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Bolanča, Zdenka].

Andrić, Marko (2009) Mjerenje "korisničkog doživljaja". Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Pibernik, Jesenka].

Babić, Dijana (2009) Restauracija knjiga. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Babić, Darko].

Badurina Šuran, Dora (2009) Subliminalno oglašavanje. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Brozović, Maja].

Bajsić, Dejan (2009) Evolucija fotografskog aparata. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Bak, Ivana (2009) Kolorimetrija u novinskom tisku. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Zjakić, Igor].

Bakota, Neno (2009) Kontrola kvalitete u realnoj novinskoj proizvodnji. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Zjakić, Igor].

Balić, Jelena (2009) Reklamna fotografija. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Banović, Bernarda (2009) Zeleni dizajn. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Bolanča Mirković, Ivana].

Barić, Mario (2009) Dizajn u funkciji održivog razvoja. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Bolanča, Zdenka].

Basan, Klara (2009) Vizualni identitet kompanije Sessa Marine. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Plenković, Mario].

Basta, Bruno (2009) Izrada omota naslovnice glazbenog albuma. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Brozović, Maja].

Bačić, Jadrana (2009) Pejzažna digitalna fotografija. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Begović, Denis (2009) Dizajn logotipa ovisno o tiskovnoj podlozi. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Pibernik, Jesenka].

Benke, Matija (2009) Redizajn novina "Regionalni tjednik". Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Brozović, Maja].

Bernik, Dario (2009) Serijal slikovnica za predškolski uzrast. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Brozović, Maja].

Biluš, Ivana (2009) Obrada digitalnog zapisa fotografije. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Biočić, Vesna (2009) Utjecaj tvrdoće vode na fizikalno-kemijska svojstva otopine za vlaženje. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Gojo, Miroslav].

Blazina, Marko (2009) Komunikološka analiza hrvatskih parlamentarnih izbora 2007.g. kroz vizualne medije. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Plenković, Mario].

Borozni, Irena (2009) Vizualni identitet i knjiga standarda za grafički studio Impress. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Brozović, Maja].

Bota, Josip (2009) Analiza i kontrola kvalitete subjektivne procjene foto ispisa kod JPEG kompresije. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Milčić, Diana].

Bošnjaković, Marko (2009) Transformacija informacija u fleksotisku. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Zjakić, Igor].

Bošnjaković, Matija (2009) Proces dizajna brošura. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Pibernik, Jesenka].

Brkić, Josipa (2009) Objektiv fotografskog aparata. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Brkljača, Marija (2009) Prijelom novina i časopisa. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Pibernik, Jesenka].

Brnadić, Ante (2009) Usporedba djelovanja različitih koncentranata na proces vlaženja tiskovne forme. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Gojo, Miroslav].

Brnadić, Matijana (2009) Reprodukcija sekundarnih boja višestrukim pretiskivanjem u digitalnom tisku. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Bolanča, Stanislav].

Buden, Maria (2009) Ekološka studija pri izgradnji objekata. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Bolanča, Zdenka].

Buršić, Ana (2009) Vizualni identitet grada. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Pibernik, Jesenka].

Cukina, Suzana (2009) Dizajn inspiriran pop artom. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Brozović, Maja].

Cvišić, Nataša (2009) Analiza i usporedba optičkih svojstava recikliranih novinskih papira. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Džimbeg-Malčić, Vesna].

Diskordia, Ivan (2009) Nanotehnologija i okoliš. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Bolanča Mirković, Ivana].

Dobrota, Antonia (2009) Interferometrijska analiza dimenzionalne stabilnosti papira. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Džimbeg-Malčić, Vesna].

Domović, Dario (2009) Utjecaj pokrivenosti i aditivne greške na kvalitetu tiska. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Zjakić, Igor].

Dotov, Lana (2009) Kvaliteta materijala za izradu ambalaže. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Babić, Darko].

Dragović, Marko (2009) Bakrotisak i održivi razvoj. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Bolanča, Zdenka].

Držanić, Matea (2009) Ekološka valorizacija pripreme tiskovne forme konvencionalnim postupkom u odnosu na digitalni. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Bolanča, Zdenka].

Dujmović, Tanja (2009) Fizičko, fiziološko i psihološko djelovanje boja. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Kropar-Vančina, Vesna].

Ercegović, Ana (2009) Izrada i primjena RFID etiketa. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Lozo, Branka].

Frljak, Lucija (2009) Piktogrami od izvora do suvremenih oblika. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Jurković, Mato].

Funtek, Krunoslav (2009) Dizajn prijenosa informacija. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Pibernik, Jesenka].

Gašpar, Andrea (2009) Manipulacija fotografijom. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Gortan, Luiza (2009) Kreativna uporaba tiskovnih podloga u grafičkom dizajnu. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Pibernik, Jesenka].

Grubač, Ivan (2009) Komunikološki aspekti grafičkog oblikovanja časopisa. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Plenković, Mario].

Guljelmović, Dino (2009) Dinamički kontaktni kut u funkciji karakterizacije tiskovnih formi. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mahović Poljaček, Sanja].

Guteša, Aleksandra (2009) Termalni papiri - primjena i karakteristike. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Lozo, Branka].

Hadžić, Rijana (2009) Antoni Gaudi i njegov stilski doprinos dizajnu. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Jurković, Mato].

Haistor, Romina (2009) Značenje i korištenje Acrobat aplikacije u reprodukciji. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Agić, Darko].

Haramustek, Ivana (2009) Novinska ilustracija. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Pibernik, Jesenka].

Horvat, Ela (2009) Grafičko oblikovanje magazina Sensa. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Brozović, Maja].

Hočevar, Marko (2009) Ekologija i vizualne komunikacije. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Bolanča Mirković, Ivana].

Hreščić, Tea (2009) Upotreba tipografije u grafičkom dizajnu. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Pibernik, Jesenka].

Hrgović, Tanja (2009) Logotip kao izraz koncepta. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Brozović, Maja].

Ivošević, Doriana (2009) Implementacija TPM-a u grafičku tehnologiju. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Milčić, Diana].

Jagušić, Ivana (2009) Komercijalna fotografija. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Janković, Marko (2009) Utjecaj digitalnog tiska na okoliš. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Bolanča, Zdenka].

Jelavić- Francinović, Sanja (2009) Komunikološki apeli u industriji medijskog oglašavanja. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Plenković, Mario].

Jeličić, Tonći (2009) Doprinos razvoju modela optimalizacije korištenja tiskarskih sustava hidrografskih organizacija. Master's thesis - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Bolanča, Stanislav].

Jug, Petra (2009) Redizajn vizualnog identiteta tvrtke HD-EXTERIJERI. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Brozović, Maja].

Jurić, Duje (2009) Izrada knjige standarda za tvrtku "Kaciga". Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Brozović, Maja].

Juričev Martinčev, Cvitana (2009) Oblikovanje reklamnog kataloga. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Brozović, Maja].

Jurjević, Ante (2009) Web grafika. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Skala, Karolj].

Jurlin, Bartul (2009) Dinamika optičkih svojstava starenih recikliranih tiskovnih podloga. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mikac Dadić, Višnja].

Kalem, Martina (2009) Usporedba tiskovnih i online časopisa. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Pibernik, Jesenka].

Kapović, Ana-Marija (2009) Dizajn znakova vizualnih komunikacija. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Jurković, Mato].

Kapović, Dominik (2009) Usporedba ekološkog aspekta konvencionalne grafičke reprodukcije u odnosu na web tehnologiju. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Bolanča, Zdenka].

Keić, Žarko (2009) Analiza poslovnog sustava tiskare i povećanje kvalitete usluge i proizvoda. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Milčić, Diana].

Kišur, Danijela (2009) Secesija u hrvatskoj likovnoj umjetnosti, dizajnu i fotografiji. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Jurković, Mato].

Klaić, Vedrana (2009) Povijest crno - bijele fotografije. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Knešaurek, Nina].

Klenović, Zvonimir (2009) Pročišćavanje otpadnih voda u proizvodnji celuloze i papira. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Bolanča, Zdenka].

Kopsa, Branimir (2009) Čvrstoća holandez kutije u ovisnosti o materijalu i konstrukciji. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Babić, Darko].

Korda, Vedrana (2009) Dizajn ambalaže i njegov utjecaj na potrošača i plasman proizvoda. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Pibernik, Jesenka].

Koruc, Melita (2009) Vizualni identitet agencije za odnose s javnošću i komunikacijski menadžment. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Brozović, Maja].

Kovačević, Ivana (2009) 3D prikaz grafičkih sadržaja. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Skala, Karolj].

Kovačević, Kristina (2009) Grafički dizajn nacionalnih identiteta. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Jurković, Mato].

Kovačić, Draga (2009) Salvador Dali. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Jurković, Mato].

Kozarić, Julija (2009) Izrada vizualnog identiteta za centar za djecu i roditelje "Mali princ". Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Brozović, Maja].

Krajček, Valentina (2009) Guerrilla oglašavanje. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Pibernik, Jesenka].

Krepčić, Martina (2009) Fotoesej - Đurđevdan. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Kriste, Matej (2009) Analiza i usporedba tiskovnih elemenata fotopolimerne tiskovne forme. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mahović Poljaček, Sanja].

Krog, Kristian (2009) Portretna fotografija. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Krsnik, Ana (2009) Primjena potpunog upravljanja kvalitetom u grafičkoj industriji. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Milčić, Diana].

Kutleša, Jelica (2009) Subjektivna fotografija. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Labus, Slaven (2009) Utjecaj temperature na promjenu optičkih svojstva različitih vrsta papira. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Džimbeg-Malčić, Vesna].

Lajić, Marko (2009) Čvrstoća valovitog kartona ovisno o vlazi. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Babić, Darko].

Lijić, Aljoša (2009) Uspješan redizajn i rebranding robne marke. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Pibernik, Jesenka].

Lončar, Antonija (2009) Fotografska sintaksa. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Lončar, Josip (2009) Tolerancija boja u fleksotisku. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Zjakić, Igor].

Lovrek, Marina (2009) Od klijentskog briefa do vizualnog identiteta. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Pibernik, Jesenka].

Lovrić, Nera (2009) Kreacija 3D ink jet objekata. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Lozo, Branka].

Lukić, Branka (2009) Interakcija materijala u 3D ink jet tisku. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Lozo, Branka].

Madračević, Lana (2009) Dizajn i animacija 3D modela. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Skala, Karolj].

Malleczek, Petra (2009) Primjena programa photoshop i freehand u grafičkom dizajnu. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Brozović, Maja].

Mandić, Vjeko (2009) Određivanje dinamičkog kontaktnog kuta. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Gojo, Miroslav].

Maračić, Martina (2009) Korelacija definiranih parametara kvalitete digitalnog tiska. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Zjakić, Igor].

Marelja, Davor (2009) Ovisnost pH vrijednosti uredskog papira o načinu obrade uzorka. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Barbarić-Mikočević, Željka].

Marijanović, Kristina (2009) Upravljanje bojama korištenjem Acrobat aplikacije. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Agić, Darko].

Martinić, Marija (2009) Procesi grafičke reprodukcije i efekt staklenika. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Bolanča, Zdenka].

Marunčić, Ivana (2009) Industrijska ekologija. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Bolanča, Zdenka].

Matak, Ante (2009) Energija i ekologija. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Bolanča, Zdenka].

Materni, Ana (2009) Tehnika i tehnologija tranzicije iz 2D u 3D. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Skala, Karolj].

Matić, Ivana (2009) Sorpcija toluena na prirodni zeolit modificiran heksadeciltrimetil amonijevim kationima. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Rožić, Mirela].

Matošević, Mario (2009) Utjecaj ekstremnih nanosa electroinka na gamut kolorne reprodukcije. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Bolanča, Stanislav].

Mazalik, Martina (2009) Primjena klasičnih alata kontrole u grafičkoj proizvodnji. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Milčić, Diana].

Medin, Zvonimir (2009) Struktura i funkcioniranje računalnih mreža. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Koren, Antun].

Mileta, Mario (2009) Promjena površinskih svojstava nepremazanih papira starenjem. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Lozo, Branka].

Mileta, Vida (2009) 2D kodovi. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Lozo, Branka].

Miletić, Martina (2009) Optičke metode topografskih ispitivanja površine papira. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Lozo, Branka].

Mišić, Natalija (2009) Boja kao element fotografske slike. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Muslim, Tanja (2009) Digitalni portret grada Splita u pojedinim fotografskim motivima. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Nakić Alfirević, Daniela (2009) Agencija Magnum. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Nekić, Kristina (2009) Istraživanje prirasra RTV u revijalnom tisku. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Zjakić, Igor].

Novaković, Marijana (2009) JDF u grafičkoj industriji. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Zjakić, Igor].

Oštrina, Danijela (2009) Grafičko oblikovanje modnog kataloga. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Brozović, Maja].

Paloš, Maja (2009) Autorska prava autora fotografa. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Pantelić, Kate (2009) Dizajn za razvoj održivog proizvoda i izbor materijala. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Bolanča Mirković, Ivana].

Pavec, Martina (2009) Utjecaj vlage i temperature na ponašanje kompleksa prijelaznih metala na starim otiscima. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Gojo, Miroslav].

Pavić, Velimir (2009) Analiza strukture elektrofotografskih otisaka metodom mikroskopske topografije. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Bolanča, Stanislav].

Pehar, Andreja (2009) Oglašavanje u Hrvatskoj. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Brozović, Maja].

Peremin, Tomislav (2009) Uloga pdf-a u pripremi. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mandić, Lidija].

Perić, Marin (2009) Usporedba djelovanja površinski aktivnih tvari različitih koncentracija na proces vlaženja tiskovne forme. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Gojo, Miroslav].

Perić-Bulaja, Jelena (2009) Fotoreporterstvo. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Periša, Božica (2009) Prednosti Color Management sustava u reprodukciji boja. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Knešaurek, Nina].

Perković, Petra (2009) Grafički dizajn i ekološki aspekt papira. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Bolanča Mirković, Ivana].

Peruško, Martina (2009) Vizualne komunikacije u funkciji propagande proizvoda. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Plenković, Mario].

Petravić, Karolina (2009) Usporedba redizajna ambalaže čokoladnih proizvoda. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Brozović, Maja].

Petrač, Stjepan (2009) Usporedba brzine grafičkih aplikacija u Windows i Apple okruženju. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Koren, Antun].

Petrina, Ana (2009) Tehnike zaštitnog tiska. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Zjakić, Igor].

Petrović, Marijana (2009) Ručni uvez knjige. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Babić, Darko].

Pećanac, Darko (2009) Voda kao obnovljivi izvor. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Bolanča, Zdenka].

Pintar, Natalija (2009) Sastav razvijača u funkciji kvalitete tiskovne forme za plošni tisak. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mahović Poljaček, Sanja].

Plavec, Ivana (2009) Čvrstoća valovitog kartona u ovisnosti o sastavnicama. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Babić, Darko].

Pleadin, Maja (2009) Kvaliteta ofsetnog tiska kod malih naklada. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Zjakić, Igor].

Popović, Lea (2009) 3D tisak. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Zjakić, Igor].

Poretti, Alida (2009) Kvaliteta tiska kartona. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Zjakić, Igor].

Prgomet, Katarina (2009) Tolerancija kvalitete tiska kroz nakladu. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Zjakić, Igor].

Prlenda, Božo (2009) Utjecaj napona indigo transfernog cilindra na reprodukciju rasterskih elemenata. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Bolanča, Stanislav].

Prlenda, Tanja (2009) Antropološka dekonstrukcija eklekticizma u dizajnu. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Plenković, Mario].

Prpić, Martina (2009) Životni ciklus ofsetnog proizvoda i onečišćenje atmosfere. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Bolanča, Zdenka].

Puljić, Ivan (2009) Kvaliteta kolora u sitotisku. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Bolanča, Stanislav].

Rajević, Ivana (2009) Osnove rada u digitalnoj tamnoj komori. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Knešaurek, Nina].

Ravnić, Augustin (2009) CSS u službi web dizajna. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Pibernik, Jesenka].

Rezo, Slavica (2009) Životni ciklus grafičkog proizvoda. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Bolanča, Zdenka].

Rukavina, Dominik (2009) Definiranje osnovnih parametara kvalitete ink jet tiska. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Zjakić, Igor].

Rukavina, Vice (2009) Održavanje strojeva za ofsetni tisak. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Salamon, Velimir].

Sabljić, Kornelija (2009) Otiranje dnevnih tiskovina. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Kropar-Vančina, Vesna].

Samoščanec, Ivan (2009) Nove tehnologije, ambalaža i okoliš. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Bolanča, Zdenka].

Sirotić, Iva (2009) Definicija crne boje u digitalnom tisku. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Zjakić, Igor].

Sivrić, Vanja (2009) Utjecaj proizvoda na okoliš. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Bolanča Mirković, Ivana].

Slobodnjak, Petra (2009) Povijesne fotografske tehnike. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Smolić, Marta (2009) Gamuti u digitalnim tehnikama tiska. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Zjakić, Igor].

Soče, Josip (2009) Komunikativna uloga redizajna u kreiranju korporativnog identiteta. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Plenković, Mario].

Soče, Žana (2009) Dizajn kroz specifične dobne skupine. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Pibernik, Jesenka].

Stanić, Ivana (2009) Osnove kolorimetrije i praktična primjena kod upravljanja kvalitetom boja. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Knešaurek, Nina].

Stanković, Maja (2009) Utjecaj izlaznih profila na kolorimetrijske karakteristike reprodukcije. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Agić, Darko].

Stanković, Sonja (2009) Secesija - stil i dizajn. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Jurković, Mato].

Strižić, Maja (2009) Ekološki održiva ambalaža. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Bolanča Mirković, Ivana].

Sušilović, Iva (2009) Povjesni, kemijski i umjetnički aspekti tvari koje daju obojenje. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Kropar-Vančina, Vesna].

Tarnik, Darija (2009) Prezentacija mjesta kroz digitalnu fotografiju - Karlovac. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Tkalec, Željka (2009) Redizajn vizualnog identiteta poduzeća `Point d.o.o.`. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Brozović, Maja].

Tomerlin, Renata (2009) Utjecaj korporativnog identiteta na ugled društveno odgovorne tvrtke. Master's thesis - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Plenković, Mario].

Tomić, Miro (2009) Infografika u tradicionalnim i novim medijima. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Plenković, Mario].

Topolnjak, Petra (2009) Primjena ekološki povoljnijih tehnologija u grafičkoj reprodukciji. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Bolanča Mirković, Ivana].

Udovičić, Neven (2009) Rušenje zidova: novi trendovi u vizualnoj kulturi. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Pibernik, Jesenka].

Udženija, Mario (2009) Simbolika maske: uloga grafičkog dizajna u suvremenom društvu. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Pibernik, Jesenka].

Varga, Nikolina (2009) Istraživanje kvalitete bakrotiska. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Zjakić, Igor].

Vasik, Vlatka (2009) Procesi proizvodnje i fotokemijske reakcije u atmosferi. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Bolanča, Zdenka].

Vasilj, Katarina (2009) Električni i elektronički otpad, globalne inicijative. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Bolanča Mirković, Ivana].

Veraja, Ivona (2009) Sustav upravljanja okolišem u proizvodnji. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Bolanča, Zdenka].

Vukić, Zvjezdana (2009) Izbor tiskovne podloge u funkciji dizajna i ekologije. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Bolanča Mirković, Ivana].

Vuković, Iva (2009) Kompjutorska obrada fotografije. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Vulinović, Zoran (2009) Utjecaj ulazne informacije na kvalitetu tiska. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Zjakić, Igor].

Vučur, Krešimir (2009) Devijacija kolorimetrijskih vrijednosti u ofsetnom tisku. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Zjakić, Igor].

Zdilar, Mate (2009) Poslovna komunikacija u digitalnom okruženju. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Plenković, Mario].

Zdjelarević, Marko (2009) Mopderni tipografski oblici u svjetskim bazama podataka. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Pap, Klaudio].

Zekić, Ana (2009) Alkalimetrijsko određivanje CaCO3 u fotokopirnim papirima. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Barbarić-Mikočević, Željka].

Zovko, Martina (2009) Elementi standardizacije u kvaliteti tiska. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Zjakić, Igor].

Ćorluka, Josipa (2009) Digitalna fotografija. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Ćosić, Marija (2009) Primjena slikovne analize u karakterizaciji papira za ink jet tisak. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Lozo, Branka].

Ćosić, Marija (2009) Suvremene metode pročišćavanja zraka. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Bolanča, Zdenka].

Ćuk, Mihaela (2009) Predobrada digitalnih fotografija snimljenih u RAW formatu. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Ćurković, Iva (2009) Grafičko oblikovanje kataloga. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Jurković, Mato].

Čarapina, Ružica (2009) AGI grupa i njezin utjecaj na 20. st. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Pibernik, Jesenka].

Čerkez, Nera (2009) Razlika u reprodukciji kod primjene UV laka. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mandić, Lidija].

Đuran, Sanja (2009) Proces stvaranja vizualnog identiteta grada. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Pibernik, Jesenka].

Đurek, Nikola (2009) Studija tehnologije izrade, čitljivosti i estetike hrvatskog pisma. Dissertation (PhD) thesis. Grafički fakultet. [Mentor: Pibernik, Jesenka].

Đurkan, Nives (2009) Utjecaj žute boje na doživljaj reprodukcije. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Zjakić, Igor].

Šaban, Stela (2009) Projekt košuljice za CD. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Babić, Darko].

Šeremet, Tihana (2009) Kriteriji izbora materijala pri oblikovanju grafičkih proizvoda. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Lozo, Branka].

Šilić, Lucija (2009) Tipografsko komuniciranje. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Pibernik, Jesenka].

Širić, Mirela (2009) Devijacija prirasta RTV kod tiska malih naklada. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Zjakić, Igor].

Šokac, Ivan (2009) Grafiti - subkulturna umjetnost novog doba. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Pibernik, Jesenka].

Šopar, Dubravko (2009) Uređaji i sklopovi u kontroli tiska na revijalnim rotacijama. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Salamon, Velimir].

Štampalija, Bruno (2009) Specijalni efekti u digitalnom tisku. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Bolanča, Stanislav].

Štetić, Borjana (2009) Devijacija osnovnih parametara novinskog tiska. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Zjakić, Igor].

Šuka, Predrag (2009) Fotografija hrane. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Žderić, Zrinka - Katarina (2009) Podudaranje probnog otiska s tiskom. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mandić, Lidija].

Žuljević Mačečević, Marina (2009) Klasifikacija individualiziranih fontova. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Pap, Klaudio].

This list was generated on Sat Jun 22 20:43:47 2024 CEST.