Items where Year is 2012

Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | Z | Ć | Č | Đ | Š | Ž
Number of items: 279.

A

Agić, Ana (2012) Utjecaj na kvalitetu reprodukcije slike upotrebom različitih formata kompresije. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakutet. [Mentor: Knešaurek, Nina].

Ajazaj, Emil (2012) Modna fotografija. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakutet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Ajduković, Dora (2012) SVG animacija tipografije. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakutet. [Mentor: Pap, Klaudio].

Alijagić, Maja (2012) Korelacija kvalitete definiranih parametara digitalnog i ofsetnog tiska. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakutet. [Mentor: Zjakić, Igor].

Alpeza, Ozana (2012) Makrofotografija. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Ampova, Blagica (2012) Programiranje linijske grafike na novčanicama. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakutet. [Mentor: Žiljak Stanimirović, Ivana].

Andrilović, Zrinka (2012) Upotreba sustava mreža u dizajnu. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Pibernik, Jesenka].

B

Bago, Iva (2012) Oblikovanje ambalaže origami tehnikom. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Brozović, Maja].

Bakija, Petra (2012) Fotografije koje su obilježile 20. stoljeće. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Bakota, Neno (2012) Utjecaj rasterskih elemenata u zaštiti od krivotvorenja. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakutet. [Mentor: Zjakić, Igor].

Balala, Gabrijela (2012) Komparativna analiza uporabe digitalnih i tiskovnih medija. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mrvac, Nikola].

Banović, Bernarda (2012) Dizajn i strategija zaštite okoliša u proizvodnji ambalaže. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Bolanča Mirković, Ivana].

Bartolić, Tomislav (2012) Utjecaj tiska dodatnih boja na kvalitetu višebojne reprodukcije. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakutet. [Mentor: Bolanča, Stanislav].

Batinić, Ivica (2012) Determinacija kvalitativnih kriterija animacije 3D modela. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakutet. [Mentor: Mrvac, Nikola].

Bačani, Matea (2012) Prirast rastertonskih vrijednosti kod revijalnog tiska. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakutet. [Mentor: Zjakić, Igor].

Bašić, Željko (2012) Multimedijske komunikacije u Web 2.0 okruženju. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mrvac, Nikola].

Berlan- Držanić, Tanja (2012) Redizajn lista "Međimurje". Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Brozović, Maja].

Bogdan, Sanda (2012) Dizajn edukativne igre za Apple pokretne medije. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Pibernik, Jesenka].

Borovnjak, Saša (2012) Upotreba WordPress-a u izgradnji multimedijskih sustava. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakutet. [Mentor: Mrvac, Nikola].

Borozni, Irena (2012) Vizualni identitet i knjiga standarda za fitness centar `Record gym`. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Brozović, Maja].

Bota, Marija (2012) Kreativna upotreba fotografske rasvjete. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Bošnjaković, Antun (2012) Vizualna prezentacija branda Dinamo od 1911. - 2011. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakutet. [Mentor: Plenković, Mario].

Božić, Andrej (2012) Grafička sučelja naprednih komunikacijskih tehnologija. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mrvac, Nikola].

Božičković, Ognjen (2012) Izrada multimedijskog okružja CMS tehnologijom. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakutet. [Mentor: Mrvac, Nikola].

Brajković, Marina (2012) Mogućnosti koje nudi program za prijelom. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mandić, Lidija].

Brajković, Martina (2012) Izrada materijala za e-učenje. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mandić, Lidija].

Brbić, Stipe (2012) Kreativnost kao aspekt portretne fotografije. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Brestovac, Emina (2012) Globalna tematika onečišćenja atmosfere : efekt staklenika. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Bolanča Mirković, Ivana].

Brkić, Josipa (2012) Objektiv fotografskog aparata. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Brkić, Martina (2012) Oblikovanje stripa u stilu pop art-a. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Brozović, Maja].

Brković, Lea (2012) Automatsko podešavanje sustava za obojenje kod ofsetnih strojeva. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Banić, Dubravko].

Buhin, Josip (2012) Usporedba obojenja kod obostranog ofsetnog tiska. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakutet. [Mentor: Zjakić, Igor].

Bulić, Lana (2012) Usporedba djelovanja alkoholnih i bezalkoholnih otopina za vlaženje. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Gojo, Miroslav].

C

Cegur, Tihana (2012) Proučavanje prirode kroz fotografiju. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Curavić, Anamarija (2012) Automatika senzora diskretne pozicije. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Banić, Dubravko].

Cvetko, Tomislav (2012) Automatika u procesu klimatizacije grafičkog pogona. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Banić, Dubravko].

Cviljušac, Vladimir (2012) Izrada interaktivnih multimedijskih multiplatformnih aplikacija. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mrvac, Nikola].

Cvišić, Nataša (2012) Multimedijalno web sjedište rock kluba. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Pap, Klaudio].

D

Dijaković, Katarina (2012) Uloga dizajna u percepciji poslovnog imidža i branda. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakutet. [Mentor: Plenković, Mario].

Diklić, Jelena (2012) Optimizacija proizvodnje primjenom linearnog programiranja simpleks metodom. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Banić, Dubravko].

Divjak, Alan (2012) Računalno generiranje holograma fotorealističnih 3D ljudi. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Modrić, Damir].

Dragović, Marko (2012) Primjena biokromnih boja i bioaktivnih papira u grafičkoj tehnologiji. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Lozo, Branka].

Drvar, Ivana (2012) Podvodna fotografija. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakutet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Drčec, Ivan (2012) Mehanička kvaliteta valovitog kartona ovisno o sastavnicama. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Babić, Darko].

Držanić, Matea (2012) Varijacija kvalitete tiska malih naklada. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakutet. [Mentor: Zjakić, Igor].

Duša, Kristina (2012) Tisak velikih naklada. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakutet. [Mentor: Zjakić, Igor].

E

Eljuga, Katarina (2012) Dizajn i izrada 3D razglednica. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Pibernik, Jesenka].

Erceg, Danijela (2012) Fotografija zlatnog doba dana. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Ercegović, Mario (2012) Uloga dizajna u održivom razvoju. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Bolanča Mirković, Ivana].

F

Filipović, Tina (2012) Fotografija ljudskog tijela. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Filo, Nikola (2012) Kolorimetrijska analiza UV inkjet otisaka na drvenim panelima. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakutet. [Mentor: Bolanča, Stanislav].

Frljak, Lucija (2012) Web stranice za osobnu promociju. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Pibernik, Jesenka].

G

Gabriš, Ivan (2012) Sportska fotografija. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Galic, Mario (2012) Predefinirane kolorimetrijske korekcije u revijalnom tisku. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakutet. [Mentor: Zjakić, Igor].

Gatarić, Ivan (2012) Specifičnosti tehnologije tiska na tekstil. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mrvac, Nikola].

Gaura, Ivan (2012) Digitalna makrofotografija. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Gavran, Marta (2012) Metode snimanja HDR fotografija kroz različite motive. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Gašparić, Hrvoje (2012) Globalni ekološki problemi. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Bolanča Mirković, Ivana].

Gizdavčić, Alen (2012) Standardizacija revijalnog tiska. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakutet. [Mentor: Zjakić, Igor].

Glad, Mirna (2012) Dizajn ambalaže za višekratno korištenje. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Pibernik, Jesenka].

Glavaš, Davor (2012) Web portfolio za grafičke dizajnere. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Pibernik, Jesenka].

Goričanec, Matea (2012) Mikroskopiranje rasterskih elemenata. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Lozo, Branka].

Grabovac, Tomo (2012) Sustavi za interaktivnu multimedijsku komunikaciju. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakutet. [Mentor: Mrvac, Nikola].

Grbac, Maja (2012) Vektorska grafika u HTML5 tehnologiji. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Pap, Klaudio].

Gregurec, Ivo (2012) Razvoj mobilnih aplikacija u području interaktivnih medija. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Skala, Karolj].

Grubač, Ivan (2012) Snimanje, obrada i primjena HDR fotografije. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Grubač, Srđan (2012) Postojanost pamučnih otisaka nastalih direktnim i indirektnim otiskivanjem tehnikom UV inkjeta. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Bolanča, Stanislav].

Gudiček, Nikolina (2012) Ekološka valorizacija konvencionalnih i digitalnih grafičkih procesa. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Bolanča Mirković, Ivana].

Gundić, Valerija (2012) Razvoj fotografske tehnike. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Gutschy, Ivan (2012) Prijenos i sigurnost informacija u multimedijskim sustavima. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mrvac, Nikola].

H

Habuš, Blaž (2012) Digitalizacija časopisa, prilagodba u HTML5 sustav za mobilne platforme. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakutet. [Mentor: Agić, Darko].

Hadžić, Rijana (2012) Vizualni identitet i knjiga standarda za modnu kuću `Nohaa`. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Pibernik, Jesenka].

Haistor, Romina (2012) Dizajn tipografije prilagođene osobama s disleksijom. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakutet. [Mentor: Pibernik, Jesenka].

Herceg, Marina (2012) Panoramska fotografija normalnim objektivom. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Horvat, Majda (2012) Ispitivanje svjetlostalnosti tiskarskih boja u fleksotisku. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakutet. [Mentor: Knešaurek, Nina].

Horvat, Vedrana (2012) Tipografija u novinskom dizajnu s prijelazom od tiskanog do elektronskog izdanja. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Žiljak Stanimirović, Ivana].

Hočevar, Marko (2012) Životni ciklus elektroničkog i konvencionalnog grafičkog proizvoda. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Bolanča Mirković, Ivana].

Hrastić, Vedran (2012) Ciklusi održavanja CTP UV uređaja. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Banić, Dubravko].

I

Ivanjko, Milenko (2012) Dorada novina i časopisa. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Babić, Darko].

Ištvanović, Marina (2012) Različiti prikaz scene kroz HDR fotografiju. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

J

Janje, Marina (2012) Prilagodba prijenosa tonskih vrijednosti na tiskovnu formu za fleksotisak. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mahović Poljaček, Sanja].

Janjić, Darija (2012) Slika kao element grafičkog dizajna. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Brozović, Maja].

Janko, Kristina (2012) Posebne fotografske tehnike u reklamnoj fotografiji. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Jankulija, Maja (2012) Standardizacija proizvodnje u tisku. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakutet. [Mentor: Zjakić, Igor].

Jarža, Marina (2012) Fotografija na ambalaži u funkciji prodaje proizvoda. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakutet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Jašić, Marina (2012) Pogreške u HDR fotografiji. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakutet. [Mentor: Strgar Kurečić, Maja].

Jović, Ana (2012) Grafički standardi u funkciji marketinga pri izradi vizualnog identiteta. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakutet. [Mentor: Brozović, Maja].

Jukić, Marko (2012) Razvoj multimedijskih tehnologija u Web 2.0 okruženju. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mrvac, Nikola].

Jurinčić, Mauro (2012) Tehnološka rješenja u web 2.0 okruženju. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mrvac, Nikola].

Jurić, Dalibor (2012) Implementacija sustava za pripremu tehnološke vode u tisku. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakutet. [Mentor: Zjakić, Igor].

Jurić, Duje (2012) Fotografiranje životinjskog svijeta u divljini. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Strgar Kurečić, Maja].

Juričev Martinčev, Cvitana (2012) Vizualni identitet unikatnih proizvoda `Cvita`. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Brozović, Maja].

K

Kalajžić, Dubravka (2012) Digitalna kolor fotografija. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Kalem, Martina (2012) Dizajn sučelja mobilnih aplikacija smartphone uređaja. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Pap, Klaudio].

Kapović, Dominik (2012) Oblikovanje web stranica CSS-om. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Pibernik, Jesenka].

Keić, Žarko (2012) Korelacija subjektivne i objektivne analize kontrole kvalitete novinskog tiska. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakutet. [Mentor: Zjakić, Igor].

Kekić, Ana (2012) Osnove modeliranja za 3D tisak. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Lozo, Branka].

Keškić, Edita (2012) Dodatni efekti u Photoshopu. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mandić, Lidija].

Kiseljak, Darija (2012) Vizualn identitet hrvatskog svemirskog programa. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Pibernik, Jesenka].

Klaić, Vedrana (2012) Posebne fotografske tehnike i njihove simulacije. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Klanjac Gubić, Marina (2012) Određivanje tolerancije definiranih varijabilnih parametara kod malih odstupanja u fleksotisku. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakutet. [Mentor: Zjakić, Igor].

Kolenko, Tomica (2012) Tolerancija obojenja u tisku. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakutet. [Mentor: Zjakić, Igor].

Komadina, Antonija (2012) 3D animacija lokomocijskog modela čovjeka. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakutet. [Mentor: Skala, Karolj].

Koprić, Ivana (2012) Digitalna makrofotografija bilja. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Korman, Božica (2012) Komparativna analiza proizvodnog procesa tiska na fleksotiskarskom i offsetnom stroju. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mrvac, Nikola].

Korolj, Petra (2012) Utjecaj Akiyoshi Kitaoka efekta na kvalitetu grafičke komunikacije. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakutet. [Mentor: Mrvac, Nikola].

Kosi, Marko (2012) Emocije kroz objektiv portretne fotografije. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Kovačić, Draga (2012) Dizajn znanstveno-fantastičnog stripa. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Brozović, Maja].

Kozjan, Anamarija (2012) Ilustrativni sustavi Atelijera Meštrović. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Brozović, Maja].

Krašić, Maja (2012) Utjecaj komplementarnog efekta i okoline na doživljaj akromatske sive. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mrvac, Nikola].

Krešić, Erika (2012) Lomografija u svijetu odrastanja uz digitalnu fotografiju (foto primjeri osnovnoškolaca u časopisu Modra lasta). Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakutet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Kriste, Matej (2012) Povijest filmske najave. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Pibernik, Jesenka].

Krog, Kristian (2012) Reklamna fotografija. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Krolo, Kristian (2012) Dizajn logotipa. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakutet. [Mentor: Pibernik, Jesenka].

Krznar, Petar (2012) Model prilagodbe postupka izrade fotopolimerne tiskovne forme. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakutet. [Mentor: Mahović Poljaček, Sanja].

Kutleša, Jelica (2012) Subjektivna fotografija. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Kuzmić, Ana (2012) Stop-motion fotografija. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Strgar Kurečić, Maja].

Kvesić, Ana (2012) Marketinška komunikacija u suvremenom poslovanju. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakutet. [Mentor: Plenković, Mario].

L

Labetić, Nina (2012) Ovisnost kvalitete valovitog kartona o vlazi. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Babić, Darko].

Lokas, Vanja (2012) Oblikovanje vizualnog identiteta Atelijera Meštrović. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Brozović, Maja].

Lovrek, Marina (2012) Interaktivna knjiga za djecu predškolske dobi. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Pibernik, Jesenka].

Lovrin, Maša (2012) Usporedba osjetljivosti filma i CCD senzora. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Strgar Kurečić, Maja].

Lukić, Ivana (2012) Cloud i način na koji kroji budućnost interneta. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mrvac, Nikola].

M

Madračević, Lana (2012) Strategija digitalizacije i obrade vizualnih sadržaja. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Modrić, Damir].

Mandić, Vjeko (2012) Percepcija provokativnih poruka u dizajnu reklama. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Pibernik, Jesenka].

Martinović, Martina (2012) Kulturološki prikaz boja. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakutet. [Mentor: Knešaurek, Nina].

Marunčić, Ivana (2012) Postavljanje 3D scene za potrebe izrade računalno generiranih holograma. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Modrić, Damir].

Materni, Ana (2012) Stop animacija. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Matijević, Martina (2012) Usporedba modernih digitalnih steganografskih metoda. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mandić, Lidija].

Matić, Gordon (2012) Tme-lapse fotografija. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Strgar Kurečić, Maja].

Mikšić, Mario (2012) Usporedba algoritama za OCR pri različitim rezolucijama. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakutet. [Mentor: Agić, Darko].

Miljković, Petar (2012) Model integracije digitalnih radnih tokova revijalne proizvodnje. Dissertation (PhD) thesis. Grafički fakultet. [Mentor: Žiljak, Vilko].

Milovac, Ante (2012) Održivi razvoj i okoliš. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Bolanča Mirković, Ivana].

Miloš, Ivona (2012) Oblikovanje sustava informacija za Atelier Meštrović u Zagrebu. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Pibernik, Jesenka].

Mirković, Sandra (2012) Definiranje crne boje u tisku. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakutet. [Mentor: Zjakić, Igor].

Mrša, Nino (2012) Kriteriji uporabe programskog jezika HTML5 s aspekta dizajna. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Pibernik, Jesenka].

Mustić, Daria (2012) Modeli grafičkoga oblikovanja medijskih konvergiranih sadržaja. Dissertation (PhD) thesis. Grafički fakutet. [Mentor: Plenković, Mario].

N

Nađ, Hrvoje (2012) Projektiranje pismovnog reza u ClearType standardu. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakutet. [Mentor: Žiljak Stanimirović, Ivana].

Novaković, Marijana (2012) Karakterizacija monitora. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mandić, Lidija].

Novina, Jakov (2012) Primjena i usporedba UCR i GCR metode separacije. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakutet. [Mentor: Strgar Kurečić, Maja].

O

Olujić, Tvrtko (2012) Reprodukcija motiva kao funkcija izbora tiskovne forme za sitotisak. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakutet. [Mentor: Mahović Poljaček, Sanja].

Osojnik, Neven (2012) Projekt tvrdo uvezane knjige. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Babić, Darko].

Ostojić, Tino (2012) Vođenje naklade s kolorimetrijskim vrijednostima. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakutet. [Mentor: Zjakić, Igor].

Oštrina, Danijela (2012) Persuazivna komunikacija plakatom kao grafičkim medijem. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Brozović, Maja].

P

Pagura, Andrea (2012) Karakteristike kvalitete digitalnog ofsetnog tiska kod male naklade. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakutet. [Mentor: Zjakić, Igor].

Paljar, Roberta (2012) Fotografski efekti dobiveni manipulacijom latentne slike. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakutet. [Mentor: Knešaurek, Nina].

Pandžić, Vladimir (2012) Klasifikacija tipografije poslovne dokumentacije. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakutet. [Mentor: Pap, Klaudio].

Panižić, Kristina (2012) High key i low key fotografija. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Pantelić, Kate (2012) Dizajn i ekološko etiketiranje. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Bolanča Mirković, Ivana].

Pasanec Preprotić, Suzana (2012) Čvrstoća knjižnog bloka u ovisnosti o starenju. Dissertation (PhD) thesis. Grafički fakultet. [Mentor: Babić, Darko].

Pavić, Maja (2012) Razvoj interaktivnih 2D kodova tiskanih termokromnim bojama. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Lozo, Branka].

Pehar, Andreja (2012) Televizijska grafika. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Pibernik, Jesenka].

Penava, Kristijan (2012) Razrada proizvodnog procesa tiska za specifične formate grafičkog proizvoda. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mrvac, Nikola].

Penava, Mario (2012) Problematika rastera u grafičkoj pripremi. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakutet. [Mentor: Strgar Kurečić, Maja].

Peremin, Tomislav (2012) Tehnološki proces definiranog grafičkog proizvoda. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakutet. [Mentor: Zjakić, Igor].

Periša, Tomislav (2012) Optimalizacija parametara proizvodnog procesa ambalaže u tehnici fleksotisak. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mrvac, Nikola].

Petrović, Marijana (2012) Čvrstoća knjige u ovisnosti odnosa papira i ljepila. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Babić, Darko].

Petrović, Tijana (2012) Dodirne linije obojenih elemenata printerskih otisaka. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Lozo, Branka].

Pećanac, Darko (2012) Reprodukcija gamuta u tehnikama digitanog tiska. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakutet. [Mentor: Zjakić, Igor].

Peček, Ivan (2012) Digitalni jednooki refleksni fotografski aparat. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Plejić, Nikolina (2012) Kruti otpad i onečišćenje tla i vode. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Bolanča Mirković, Ivana].

Podhraški, Zlatko (2012) Ratna fotografija. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Pokrajac, Marina (2012) Nanočestice i papir - njihova svojstva, primjena i utjecaj na okoliš. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Bolanča Mirković, Ivana].

Popović, Lea (2012) Fotografija hrane. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Prager, Lana (2012) Osnovni principi grafičkog dizajna. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakutet. [Mentor: Pibernik, Jesenka].

Pravdić, Igor (2012) Primjena multimedijskih tehnologija u poslovanju. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mrvac, Nikola].

Prgomet, Nataša (2012) Utjecaj temperature razvijača na deformaciju tiskovnih elemenata. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakutet. [Mentor: Gojo, Miroslav].

Prlenda, Božo (2012) Optimizacija web stranica uz pomoć programskog jezika Action Script. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Pibernik, Jesenka].

Puhalo, Mateja (2012) Ekološki utjecaj i usporedba papira različitih formulacija na okoliš. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Bolanča Mirković, Ivana].

R

Radačić, Anton (2012) 3D modeliranje pomoću fotografije. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Rajević, Ivana (2012) Grafički dizajn u promociji turizma Šibensko-Kninske županije. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakutet. [Mentor: Plenković, Mario].

Rakić-Mutak, Stanislava (2012) Unaprjeđenje postupaka očuvanja grafičkog proizvoda. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakutet. [Mentor: Mahović Poljaček, Sanja].

Rastočić, Martina (2012) Lomografija kao kreativna fotografska tehnika. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Raženj, Željko (2012) Fenomen puzanja valovitog kartona. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Babić, Darko].

Ražov, Lucija (2012) Povijesni razvoj teorije viđenja boje. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakutet. [Mentor: Knešaurek, Nina].

Relić, Ksenija (2012) Analiza zastoja i pouzdanosti usmjereno održavanje. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakutet. [Mentor: Banić, Dubravko].

Rezo, Marina (2012) Uređivanje parametara novinske proizvodnje. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakutet. [Mentor: Zjakić, Igor].

Rešetar, Ana (2012) Primjena FMEA metode u kontroli kvalitete grafičke proizvodnje. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Milčić, Diana].

Rivić, Maja (2012) Ulična fotografija. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Rogošić, Maroje (2012) Optimalizacija parametara uštede boje u novinskom tisku. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakutet. [Mentor: Zjakić, Igor].

Rončević, Matko (2012) Društveni proces učenja. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Bolanča Mirković, Ivana].

Roščić, Mili (2012) Psihološki utjecaj boje na doživljaj okoline. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakutet. [Mentor: Knešaurek, Nina].

Rubelj, Ivana (2012) Fotoaparati s plastičnim lećama. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Strgar Kurečić, Maja].

Rukavina, Vice (2012) Analiza uzroka nastanka kvarova i vremena održavanja ofsetnog stroja za tisak na arke. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Banić, Dubravko].

S

Saletović, Jasmin (2012) Produkt fotografija u funkciji grafičkog dizajna. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Samodol, Iva (2012) Razvoj modne fotografije. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Savić, Dragana (2012) Studija ličnosti kroz digitalni fotosustav. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Sedlarik, Marko (2012) Utjecaj koncentracije natrijevog metasilikata na močenje ofsetne tiskovne forme. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakutet. [Mentor: Gojo, Miroslav].

Sever, Romina (2012) Multi shot tehnike fotografiranja. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Strgar Kurečić, Maja].

Sitarić, Lana (2012) Multidisciplinarnost boje. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakutet. [Mentor: Knešaurek, Nina].

Sivrić, Vanja (2012) Razvoj ratne fotografije. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Slišković, Nada (2012) Utjecaj dizajna web stranice na kvalitetu poslovne komunikacije. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakutet. [Mentor: Plenković, Mario].

Slobodnjak, Petra (2012) Načini prezentacije fotografija. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Strgar Kurečić, Maja].

Slugić, Ana (2012) Zavisnost močenja slobodnih površina ofsetne tiskovne forme o temperaturi razvijača. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakutet. [Mentor: Gojo, Miroslav].

Soče, Žana (2012) Fotografija kao ilustracija literarnog rada. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Strgar Kurečić, Maja].

Stanković, Dunja (2012) Konstrukcija i princip rada stroja za štancanje. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Banić, Dubravko].

Stošić, Ana (2012) Grad kao brand. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Brozović, Maja].

Strmečki, Mirna (2012) Nadrealistička fotografija. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakutet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Sušilović, Iva (2012) Korisnički doživljaji web sjedišta. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Pibernik, Jesenka].

T

Takač, Tina (2012) Utjecaj tiskovne podloge na kvalitetu digitalnih tehnika tiska. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakutet. [Mentor: Zjakić, Igor].

Tandarić, Tatjana (2012) Programski alati za web dizajn. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Pibernik, Jesenka].

Tica, Marko (2012) Vizualne komunikacije u suvremenom obrazovanju. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakutet. [Mentor: Plenković, Mario].

Todorić, Jelena (2012) Praćenje grafičke proizvodnje različitim vrstama kontrolnih karata. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakutet. [Mentor: Milčić, Diana].

Tomić, Gorana (2012) Elektroničko izdavaštvo - budućnost časopisa. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mrvac, Nikola].

Tomić, Miro (2012) Alati ekološki održivog dizajna. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Bolanča Mirković, Ivana].

Tomić, Petar (2012) Automatika integriranim Brinner sustavom. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakutet. [Mentor: Banić, Dubravko].

Tomić-Naglić, Luka (2012) Automatska regulacija procesa u grafičkoj tehnologiji - PI i PID regulatori. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakutet. [Mentor: Banić, Dubravko].

Tomiša, Mario (2012) Određivanje kvalitativnih kriterija dizajna grafičkog proizvoda u procesu grafičke komunikacije. Dissertation (PhD) thesis. Grafički fakultet. [Mentor: Mrvac, Nikola].

Toplak, Igor (2012) Izrada vizualnog identiteta mljekarske tvrtke. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Brozović, Maja].

Troha, Zdravko (2012) Pročišćavanje zraka metodom sagorijevanja. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Bolanča Mirković, Ivana].

Tucelj, Kristina (2012) Termalni transferi tiska na tekstil primjenom solventnih ink jet bojila. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakutet. [Mentor: Zjakić, Igor].

U

Udovičić, Neven (2012) Tipizacija filmskih plakata. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Pibernik, Jesenka].

V

Vasilj, Katarina (2012) Fotomonografija. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Vinac, Martina (2012) Fotografski putopis kroz Bosnu i Hercegovinu. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Vinko, Marko (2012) Trodimenzionalno kreativno modeliranje. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Skala, Karolj].

Vlatković, Zorica (2012) Nastanak i razvoj modne fotografije. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Vorih, Tomislav (2012) Analiza stanja fleksotiskarske rotacije FFT analizom. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakutet. [Mentor: Banić, Dubravko].

Vrbos, Maja (2012) Važnost pripreme u sitotisku. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mandić, Lidija].

Vudrag, Lovro (2012) Graffiti - autonomni izraz gradske supkulture. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakutet. [Mentor: Pibernik, Jesenka].

Vujica, Milena (2012) Hologrami kao elementi zaštitnog tiska. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakutet. [Mentor: Modrić, Damir].

Vukalović, Nikola (2012) Oblikovanje ambalaže prirodne kozmetičke linije proizvoda. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Pibernik, Jesenka].

Vukelić, Tamara (2012) Tehnički i kreativni pristup podvodnoj fotografiji. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakutet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Vukić, Marina (2012) Doživljaj boje kod pojave metamerije. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakutet. [Mentor: Knešaurek, Nina].

Vuković, Alen (2012) Filmska špica. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Pibernik, Jesenka].

Vuković, Benjamin (2012) 3D modeliranje i animacija. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Modrić, Damir].

Vuković, Jelena (2012) Fotografija širokog dinamičkog raspona. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Vukušić, Tomislav (2012) Izrada napredne flash navigacije. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Pap, Klaudio].

Vusić, Damir (2012) Efekt neonskoga proširivanja boje u procesu grafičke reprodukcije. Dissertation (PhD) thesis. Grafički fakultet. [Mentor: Mrvac, Nikola].

Z

Zdilar, Mate (2012) Portretna dokumentarna fotografija. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Zdrilić, Kristina (2012) Razvoj novinskog tiska u Hrvatskoj u XIX stoljeću. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Lozo, Branka].

Zidarić, Zrinka (2012) Likovno i grafičko oblikovanje knjige "Samo za stotu ovcu". Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Brozović, Maja].

Zlatar, Lucija (2012) Provedivost Kaizen metode kod održavanja grafičkih strojeva. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Banić, Dubravko].

Zor, Robert (2012) Tribologija u području dodirne zone temeljnog i ofsetnog cilindra kod ofsetnih rotacija. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Banić, Dubravko].

Zorko, Anja (2012) Skener kao fotoaparat. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Strgar Kurečić, Maja].

Ć

Ćorluka, Josipa (2012) Snimanje digitalne fotografije. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Ćorluka, Tina (2012) Ispitivanje učinkovitosti metoda vizualizacije podataka. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakutet. [Mentor: Mahović Poljaček, Sanja].

Ćosić, Marija (2012) Fotografija 20. stoljeća. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Ćuić, Sandra (2012) Projektiranje novih tipografskih rješenja sa integriranim teksturama, piktogramima i ideogramima. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Žiljak Stanimirović, Ivana].

Ćuk, Mihaela (2012) Dizajn i redizajn ambalaže u službi promicanja branda. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Brozović, Maja].

Ćurić, Matija (2012) Procesi u grafičkoj tehnologiji i smanjenje emisije hlapljivih organskih spojeva. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Bolanča Mirković, Ivana].

Ćutić, Darija (2012) Duga ekspozicija kao kreativan način fotografskog izražavanja. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Č

Čančar, Ante (2012) Akt i duga ekspozicija. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Čarapina, Ružica (2012) Parametri vizualne strukture časopisa. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Brozović, Maja].

Čauš, Sanja (2012) Utjecaj Bauhausa na razvoj fotografije. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Čačić, Marko (2012) Razvoj naprednih korisničkih sučelja u web 2.0 okruženju. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mrvac, Nikola].

Čerkez, Nera (2012) Digitalna fotografija i obrada fotografija u grafičkim aplikacijama. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Čirjak, Ivana (2012) Šum i TTF reprodukcijskih sustava. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakutet. [Mentor: Modrić, Damir].

Čičmir, Daria (2012) Interaktivna narativna web stranica. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Pibernik, Jesenka].

Čop, Jagor (2012) Modeli izoterme sorpcije malahit zelene na kori limuna. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Rožić, Mirela].

Črnjević, Ivana (2012) Održavanje i visoka raspoloživost digitalnog stroja. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Banić, Dubravko].

Đ

Đanković, Daria (2012) Optimalizacija razrade proizvodnog procesa izrade 3D slikovnice. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mrvac, Nikola].

Đidara, Ana (2012) Ekološki otisak. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakutet. [Mentor: Bolanča Mirković, Ivana].

Đuran, Sanja (2012) Animacija digitalne fotografije. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Đurić, Ela (2012) Kvalitativna analiza i vođenje tiska različitih tiskovnih podloga. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakutet. [Mentor: Zjakić, Igor].

Đurkan, Nives (2012) Autoportret. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Š

Šalinović, Jurica (2012) Automatizirani sustav logistike grafičkog poduzeća. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Banić, Dubravko].

Šefer, Mladen (2012) Ovisnost ocijenjene sposobnosti procesa o prikupljanju i obradi podataka. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakutet. [Mentor: Milčić, Diana].

Šestak, Petra (2012) Komparativna analiza proizvodnog procesa na strojevima različitih formata. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mrvac, Nikola].

Šilić, Lucija (2012) Dizajn ambalaže trgovačkih marki. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Pibernik, Jesenka].

Šiljković, Nataša (2012) Počeci moderne fotografije. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Šimik, Emil (2012) Karakterizacija tiskovne forme i reprodukcije u sitotisku. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakutet. [Mentor: Mahović Poljaček, Sanja].

Šimunić, Nenad (2012) Dizajn knjiga. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Pibernik, Jesenka].

Škulj, Darko (2012) Dizaj aplikacije za iOS pokretne uređaje. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Pibernik, Jesenka].

Škurtan, Monia (2012) Moderna crno-bijela fotografija. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Šoltić, Vedrana (2012) Dizajn i ilustracija pop-up knjige. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Pibernik, Jesenka].

Šošić, Ljupka (2012) Fotografija divljih životinja. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Špoljarić, Tina (2012) Utjecaj filtara na kvalitetu digitalne slike. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mandić, Lidija].

Štampalija, Bruno (2012) Mogućnosti HDR fotografije. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Štimac, Ivan (2012) Automatika perifernih sustava. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakutet. [Mentor: Banić, Dubravko].

Šunić, Violeta (2012) Fotografija u svrhu dizajna. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Šustić, Ivana (2012) Tehnike reproduciranja iluminiranih rukopisa. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mahović Poljaček, Sanja].

Šušić, Tea (2012) Usporedba čvrstoća knjižnog bloka lijepljene meko i tvrdo uvezane knjige. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Babić, Darko].

Švigir, Rene (2012) Tolerancija boje definiranog logotipa unutar više naklada. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakutet. [Mentor: Zjakić, Igor].

Šćekić, Igor (2012) Digitalna ilustracija u grafičkom dizajnu. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakutet. [Mentor: Brozović, Maja].

Ž

Žderić, Zrinka - Katarina (2012) Kvalitativni parametri kvalitete tiska malih naklada. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakutet. [Mentor: Zjakić, Igor].

Žeželj, Teo (2012) Rješavanje problema unutarnjeg transporta u grafičkom poduzeću. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakutet. [Mentor: Banić, Dubravko].

Žigante, Ivana (2012) Pristup sportskoj fotografiji. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakutet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Živković, Krešimir (2012) Metodička razrada i modifikacija tiskarskog stroja Manroland 700. Diploma work - Pre-Bologna programme. Grafički fakultet. [Mentor: Banić, Dubravko].

Žunar, Ivan Goran (2012) Gestalt psihologija i njena primjena u dizajnu. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakutet. [Mentor: Mahović Poljaček, Sanja].

This list was generated on Mon Apr 22 19:46:56 2024 CEST.