Items where Year is 2019

Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Number of items: 155.

Agić, Lucija (2019) Usporedba tehnologija zaslona pametnih telefona. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Poljičak, Ante].

Ahmetašević, Ida (2019) Kako brendirati. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mandić, Lidija].

Alavanić, Sara (2019) Semantička i tehnička realizacija montaže kratkometražnog filma. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Skala, Tibor].

Antolić, Tea (2019) Digitalni animirani 3D strip. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mrvac, Nikola].

Antonić, Mateo (2019) Utjecaj i obrada fotografije. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Assodi, Matej (2019) Utjecaj premaza papira na histerezu termokromnih boja. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Kulčar, Rahela].

Barac, Tajana (2019) Efekt paralakse u animiranoj ilustraciji i fotografiji. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Strgar Kurečić, Maja].

Bartol, Dario (2019) Ispitivanje svjetlostalnosti ofsetnih otisaka. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Bolanča Mirković, Ivana].

Bartolić, Željka (2019) Analiza utjecaja otapala na fotopolimerne gravirane tiskovne forme za fleksotisak. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mahović Poljaček, Sanja].

Baždarić, Toni (2019) Ekološka održivost u 3D tisku. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Bolanča Mirković, Ivana].

Bego, Anja (2019) Fotografija kao socijalna kritika. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Belina, Marija (2019) Opremanje autorske knjige "Xy" i njezina modifikacija u knjižnoj tipografiji. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Pasanec Preprotić, Suzana].

Belošević, Luka (2019) 3D modeliranje u računalnim igrama. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mandić, Lidija].

Bisaku, Antonio (2019) Korištenje grafičkih elemenata u izradi filma. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mandić, Lidija].

Bičak, Dario (2019) Izrada realističnog prikaza čovjeka. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mandić, Lidija].

Blažević, Vedran (2019) Usporedba fotogrametrije i 3D modeliranja na primjeru fizičkog modela. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mrvac, Nikola].

Bošnjak, Karlo (2019) Reciklaža papirnih ambalažnih proizvoda. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Bolanča Mirković, Ivana].

Brajdić, Matea (2019) Fotografija hrane. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Brečić, Duje (2019) Izrada vizualnog identiteta. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mandić, Lidija].

Brozinčević, Matija (2019) Izrada logotipa i ilustracije pčelarskih proizvoda. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Jurković, Vanda].

Budija, Sara (2019) Fotografija kao sredstvo marketinških kampanja. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Budić, Ivan (2019) Situacijsko učenje s grafičkim kontekstom u nastavi matematike. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Budimir, Ivan].

Burazin, Leon (2019) Odnos glazbenog sadržaja i dizajna naslovnice albuma. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Brozović, Maja].

Bushara, Aisha (2019) Newtonovi zakoni prikazani kroz animaciju. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mandić, Lidija].

Cacan, Benjamin (2019) Razvoj aplikacije za navođeno generiranje jednostavnih grafika uporabom genetskog algoritma. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Skala, Tibor].

Cvrtila, Tomislav (2019) Kvantitativna evaluacija Von Bezoldovog efekta kromatske asimilacije. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Budimir, Ivan].

Delić, Lora (2019) Utjecaj animacije prilikom izvršenja naredbi u grafičkom korisničkim sučeljima na korisničko iskustvo. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Dolić, Jurica].

Dimić, Tonči (2019) Dizajn tipografije za science fiction film. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Žiljak Stanimirović, Ivana].

Dobravac, Matej (2019) Foto knjiga kao suvremeni način umjetničkog izražavanja. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Strgar Kurečić, Maja].

Dražetić, Luka (2019) Fotografija pokreta - balet. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Dunkel, Rene (2019) Prednosti i nedostatci crno-bijele fotografije u odnosu na kolor fotografiju. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Durmić, Adnan (2019) E-učenje (E-learning). Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mandić, Lidija].

Ernečić, Marija (2019) Kontrola dubinske oštrine na fotografiji. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Strgar Kurečić, Maja].

Ferić, Deni (2019) Dizajn i izrada vizualnog identiteta za vjenčanje. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mandić, Lidija].

Filipović, Luka (2019) Utjecaj slobodne površinske energije laboratorijskih tiskovnih podloga na kvalitetu otiska. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Bates, Irena].

Galić, Ivana (2019) Sustavi zatvaranja na složivim kartonskim kutijama. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Donevski, Davor].

Gjopar, Maja (2019) Reinženjering fotografske radnje u svrhu pokretanja grafičkog odjela. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Banić, Dubravko].

Glasnović, Antonija (2019) Arhitektura. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Jozić, Josip].

Glibo, Renato (2019) Reciklacija ireverzibilnih termokromnih tiskarskih boja. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Bolanča Mirković, Ivana].

Golub, Filip (2019) Utjecaj količine funkcionalnih premaza na svojstva otisaka. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Cigula, Tomislav].

Gracin, Ella (2019) Izrada aplikacije za generiranje vektorskih oblika s interpretacijom u PostScript programski kod. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Skala, Tibor].

Grgić, Katarina (2019) Utjecaj fotografije na udomljavanje životinja. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Strgar Kurečić, Maja].

Grguric, Ana (2019) CSS Grid mehanizam kao nov pristup responzivnom web dizajnu. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Koren Ivančević, Tajana].

Grubić, Lucija (2019) Izrada interaktivne multimedijske virtualne ture. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mandić, Lidija].

Hasan, Matija (2019) Računalna izrada i topološka optimizacija personaliziranih figurica za FFF tehnologiju aditivne proizvodnje. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mrvac, Nikola].

Hećimović, Nikolina (2019) Umjetna inteligencija pojašnjena putem stripa. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mandić, Lidija].

Hrastić, Anamarija (2019) Usporedba korisničkog iskustva aplikacija prilagođenih za različite operativne sustave. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Pibernik, Jesenka].

Hreščan, Filip (2019) Analitički postupak otklanjanja grešaka u fleksotisku. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Zjakić, Igor].

Hribar, Matea (2019) Modna i portretna fotografija: Horst P. Horst. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Ivkić, Irena (2019) Utjecaj penetracije boja kod otisnutih tiskovnih podloga s ne drvnim vlakancima na kvalitetu otiska. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Bates, Irena].

Jambrešić, Jana (2019) Primjena eko dizajna u prehrambenoj ambalaži. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Bolanča Mirković, Ivana].

Javorić, Dolores (2019) Mogućnosti reprodukcije linija i teksta u propusnom tisku. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mahović Poljaček, Sanja].

Jeličić, Katarina (2019) Parametri optimizacije web stranice u svrhu boljeg pozicioniranja na internetskim pretraživačima. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Skala, Tibor].

Jozić Srdarević, Anamarija (2019) Ambalaža u prehrambenoj industriji. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Lajić, Branka].

Juric, Karlo (2019) Strip inicijacija. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Jurković, Vanda].

Jurleta, Ivan (2019) Fotografija kao nositelj informacije u novinarstvu. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Karačić, Domagoj (2019) Modna fotografija uz raspoloživo svjetlo. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Karačić, Nina (2019) Objektivna metoda mjerenja u virtualnoj stvarnosti. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mandić, Lidija].

Kardaš, Petra (2019) Primjena eko dizajna u osmišljavanju vizualnog identiteta ekološke udruge. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Bolanča Mirković, Ivana].

Kardum, Karla (2019) Analiza odabranih radova Gustava Klimta od 1895. do 1910. godine i njegov utjecaj na dizajn. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Jurković, Vanda].

Klepo, Helena (2019) Usporedba interaktivne e-knjige s tiskanom knjigom. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Poljičak, Ante].

Komljenović, Franko (2019) Korisničko iskustvo prilikom online kupovine. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mrvac, Nikola].

Koretić, Tomislav (2019) Izrada aplikacije za virtualnu stvarnost. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mandić, Lidija].

Koturić, Rozalia (2019) Noćna fotografija. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Kovač, Antonija (2019) Primjena osvjetljenja i tekstura na dvodimenzionalnom animiranom filmu u svrhu postizanja trodimenziionalnog efekta. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Skala, Tibor].

Krajina, Jurica (2019) Ilustrativno oblikovanje knjige poezije. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Jurković, Vanda].

Krajnović, Ivana (2019) UV stabilnosti reverzibilnih termokromnih boja različitih karakteristika na papiru s određenim udjelom recikliranih vlakanaca. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Kulčar, Rahela].

Kraljević, Domagoj (2019) Utjecaj boje ambalaže i brenda na prodaju kozmetičkih proizvoda. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Donevski, Davor].

Krga, Monika (2019) Utjecaj biorazgradive ambalaže od mlijeka na prehrambeni proizvod - mlijeko. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Bolanča Mirković, Ivana].

Kruhak, Lea (2019) Utjecaj fotografije na ambalaži za dječje lijekove. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Kukec, Emil (2019) Razvoj i primjena rješenja aplikacije "Košarica" za potrebe sjedišta internet trgovine kroz React.js biblioteku. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Skala, Tibor].

Kuntić, Mirna (2019) Dizajn proces izrade strategije i vizualnog identiteta za modni brand. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Matijević, Mile].

Kupres, Dajana (2019) Održivi razvoj i poticanje ekološke svijesti kod djece predškolske dobi. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički faultet. [Mentor: Pibernik, Jesenka].

Kutle, Klara (2019) Uloga tipografije u grafičkom oblikovanju logotipa za park prirode. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Stanić Loknar, Nikolina].

Lerotić, Marijana (2019) Izrada responzivne Web stranice pomoću Bootstrap-a. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Koren Ivančević, Tajana].

Ljubičić, Marija (2019) Kreiranje virtualne stvarnosti pomoću stype tehnologije za potrebe televizijskog studija. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mandić, Lidija].

Lozanovska, Tereza (2019) Obrada fotografija za komercijalnu namjenu. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Strgar Kurečić, Maja].

Makek, Vinko (2019) Konceptualna razrada i izrada responzivnog web sjedišta osobnog portfelja. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Skala, Tibor].

Malnar, Lahorka (2019) Utjecaj ubrzanog starenja na optičke, mehaničke i površinske karakteristike papira s vlakancima konoplje. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Džimbeg Malčić, Vesna].

Mamić, Petar (2019) Fantastične ilustracije za video-igre. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Jurković, Vanda].

Mandurić, Margareta (2019) Ratna fotografija. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Marić, Daniela (2019) Tehnike otiskivanja u zaštitnom tisku. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Zjakić, Igor].

Maričić, Antonio (2019) Izrada 3D modela zippo upaljača. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mandić, Lidija].

Martić, Ivana (2019) Određivanje vizualnih tolerancija boje u ovisnosti o različitim uvjetima promatranja. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Kulčar, Rahela].

Marček, Dino (2019) Utjecaj oplemenjivanja na kvalitetu otisaka. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Cigula, Tomislav].

Mergl, Anita (2019) Kreativna fotomanipulacija u modnoj fotografiji. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Strgar Kurečić, Maja].

Mesarić, Dominik (2019) Poboljšanje funkcionalnosti uveza kataloga specifične namjene. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Pasanec Preprotić, Suzana].

Miklenić, Ivana (2019) Prihvaćanje različitosti u suvremenom društvu na primjeru slikovnice. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Brozović, Maja].

Mikulić, Petra (2019) Optimizacija digitalnog zapisa za RGB realizaciju slike. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Milašinčić, Davor (2019) Inovativna rješenja funkcionalnog knjižnog uveza "Slikovnica za dvoje" u nakladničkoj proizvodnji knjiga. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Pasanec Preprotić, Suzana].

Milin, Matea (2019) LATEX program za oblikovanje dokumenata i izrada LATEX predloška za diplomski rad. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Poljičak, Ante].

Mioč, Dragiša (2019) Redizajn vizualne komunikacije u kinu Europa. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Pibernik, Jesenka].

Mojić, Alen (2019) Fotografija ulične umjetnosti. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Morić, Anamarija (2019) FDM tehnologija 3D tiska. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Zjakić, Igor].

Morić, Marko (2019) Unaprjeđenje kvalitete elektrofotografskoga tiska oplemenjivanjem tiskovne podloge i varijacijom snage korone = Improving electrophotographic print quality by pre-treatment of printing substrates and corona power variations. Dissertation (PhD) thesis. Grafički fakultet. [Mentor: Majnarić, Igor].

Munoz Gonzales, Mauricio Andres (2019) Vizualni identitet ljekovitog kanabisa za kućne ljubimce (HemPet). Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Brozović, Maja].

Nef, Josip (2019) Izrada i manipulacija digitalnih fizikalno baziranih materijala i njihova uporaba u digitalnoj grafici u stvarnom vremenu. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Matijeić, Mile].

Novački, Tomislav (2019) Razvoj vizualnog identiteta eSport tima. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Rudolf, Maja].

Novosel, Martina (2019) Redizajn web stranice od idejnog do finalnog rješenja. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Matijević, Mile].

Oreč, Dario (2019) Zastupljenost boja u vizualnom identitetu. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mandić, Lidija].

Pavlinić, Ana (2019) Efekt simultanog kontrasta u grafičkoj komunikaciji. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Budimir, Ivan].

Pejić, Ivona (2019) Digitalni zapis i medij realizacije fotografske slike. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Perdijić, Duje (2019) Grafička industrija u multimedijskom okružju. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mrvac, Nikola].

Petanjek, Dominik (2019) Post-Photoshop era. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Petković, Maks (2019) Razlika u pripremi fotografija za web i za tisak. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Strgar Kurečić, Maja].

Petrović, Oliver (2019) Tipografija kao element zaštite na legitimacijskim dokumentima. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Zjakić, Igor].

Pogančić, Milivoj (2019) Unapređenje proizvodnih procesa u proizvodnji pomorskih karata primjenom tehnologije digitalnog tiska. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Banić, Dubravko].

Poslon, Suzana (2019) Ilustracija kroz grafiku. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Jozić, Josip].

Prpić, Lucijan (2019) Pokretni strip. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Strgar Kurečić, Maja].

Puljić, Julijana (2019) Optimizacija radnog toka grafičke obrade digitalnih fotografija. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Pap, Klaudio].

Radović, Helena (2019) Manipulacija fotografijom na instagramu. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Radoš Cvišić, Kristina (2019) Jačanje konkurentnosti malih tiskara reorganizacijom poslovanja uz pomoć fondova Europske unije. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Banić, Dubravko].

Ramljak, Sara (2019) Razvoj tehnika tiska. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Zajkić, Igor].

Ranogajec, Edita (2019) Karakteristike celuloznih vlakanaca dobivenih reciklažom igraćih karti. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Bolanča Mirković, Ivana].

Rančić, Katarina (2019) Fotografiranje pejzaža obale i mora digitalnim SLR fotoaparatom. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Rapinac, Igor (2019) Lean proizvodnja u grafičkoj industriji. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Banić, Dubravko].

Resimović, Lea (2019) Proces izrade tarot karata tehnikom linoreza. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Jurković, Vanda].

Rezo, Marina (2019) Fotografija novorođenča. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Rude, Ivan (2019) Utjecaj suvremenog multimedijskog okruženja na komunikaciju i poslovanje. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mrvac, Nikola].

Rupčić, Tomislav (2019) Razvoj korporativnog identiteta kroz dizajn, komunikaciju i ponašanje - McDonald's. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mustić, Daria].

Sesvečan, Martina (2019) Fotomanipulacija u reklamnoj fotografiji. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Spajić, Filip (2019) Utjecaj količine i vrste ispune u 3D tisku tehnikom fuzijskog taloženja. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mrvac, Nikola].

Stankov, Alexander (2019) Umjetnički projekt - izrada videa korištenjem Timelapse i Hyperlapse tehnike. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Strgar Kurečić, Maja].

Stipić, Dan (2019) Izrada 3D ljudskog modela u Blenderu i animiranje u Unityju. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mrvac, Nikola].

Strbad, Petra (2019) Utjecaj glazbe u video-igrama na korisnički doživljaj. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mustić, Daria].

Suton, Iva (2019) Prikaz života hercegovačkog sela u crno-bijelom foto eseju. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Sučić, Dunja (2019) Reprodukcija crno-bijele fotografije ispisom. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Tadin, Tajana (2019) Utjecaj skelet animacija na korisničko iskustvo. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Pibernik, Jesenka].

Tarade, Damir (2019) Mehanizmi deinkinga ofsetnog tiska. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Bolanča Mirković, Ivana].

Tomašković, Ivan (2019) Problematika obrade amaterski snimljenog videa. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Rudolf, Maja].

Tomerlin, Renata (2019) Optimizacija kolorimetrijskih vrijednosti fleksibilne ambalaže nakon postupka sterilizacije i obrade visokim hidrostatskim tlakom = Optimization of colorimetric values of flexible packaging after sterilization process and processing with high hydrostatic pressure. Dissertation (PhD) thesis. Grafički fakultet. [Mentor: Tomiša, Mario].

Tomorad, Filip (2019) Vizualni identiteti u glazbenoj umjetnosti. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mustić, Daria].

Torić, Ante (2019) Dinamički vizualni identitet. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Tovernić, Matea (2019) Utjecaj medija pri odabiru boje automobila. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mandić, Lidija].

Udženija, Nina (2019) Primjena gestalt načela u 2D animaciji. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Strgar Kurečić, Maja].

Vasiljev, Iva (2019) Karakterizacija otpadnih voda iz procesa recikliranja otiska većih gramatura s premazom. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Bolanča Mirković, Ivana].

Vlašić, Leo (2019) Povijest i razvoj fotografije. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Vojvodić, Nika (2019) Modulacija svjetlosti u portretnoj fotografiji pri prirodnoj svjetlosti. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Vrdoljak, Nela (2019) Analiza rada stroja kod proizvodnje vrećica za usisavač. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Banić, Dubravko].

Vučković, Filip (2019) Nove tehnologije otiskivanja i reciklaža otisaka. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Bolanča Mirković, Ivana].

Vučković, Lana (2019) Utjecaj dizajna korisničkog sučelja projekcijskog zaslona u računalnim igrama na korisničko iskustvo igrača. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Pibernik, Jesenka].

Zlodre, Fabijan (2019) Specifičnosti digitalnog fotografskog sustava. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Ćurković, Petra (2019) Dinamičke karakteristike ireverzibilnih termokromnih boja u ovisnosti o vrsti podloge. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Kulčar, Rahela].

Čićin Šain, Petra (2019) Aplikativni sustavi na ambalaži u svrhu zaštite proizvoda od kopiranja i krivotvorenja. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Lajić, Branka].

Đerek, Valerija (2019) Grafički kreativni parametri izrade tuba. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Zjakić, Igor].

Đukić, Magdalena (2019) Material design s primjenom u mobilnim aplikacijama. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Koren Ivančević, Tajana].

Šafran, Ana (2019) Odabir elemenata za uspješnu video najavu (trailer). Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mandić, Lidija].

Šaramo, Davorin (2019) Reprodukcija taktilnih elemenata aditivnom metodom. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mrvac, Nikola].

Šarić, Donatela (2019) Analiza reprodukcije rasterskih elemenata na in-line oplemenjenoj tiskovnoj podlozi u elektrofotografskom tisku. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Majnarić, Igor].

Šarić, Ivona (2019) Utjecaj reklamne fotografije na prodaju u watch centru. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Šimundić, Domagoj (2019) Upotreba DSLR aparata kao alata za digitalizaciju negativskog filma i negativ-pozitiv konverzija. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Šitum, Dominik (2019) Kreiranje specijelnih efekata u video produkciji. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Rudolf, Maja].

Želežić, Ena (2019) Ženski lik u grafici - bakropis i akvatinta. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Jozić, Josip].

Željković, Petra (2019) Istraživanje mikrobiološke čistoće recikliranih vlakana. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Bolanča Mirković, Ivana].

Žitvaj, Sara (2019) Korištenje humora kao komunikacijskog sredstva u medijima. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mustić, Daria].

This list was generated on Sat May 25 17:25:17 2024 CEST.