Items where Year is 2018

Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Number of items: 163.

Abaffy, Antun (2018) Usporedba četverobojnog i šesterobojnog kolornog otiskivanja na visokoproduktivnom Inkjet stroju. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Majnarić, Igor].

Alihodžić, Jasmina (2018) Izrada promotivnog videa različitim fotografskim tehnikama. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Strgar Kurečić, Maja].

Arbanasić, Lovro (2018) Povezanost fotografije i slikarstva. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Assodi, Tena (2018) Psihofizikalni utjecaj boje na promidžbu hrane. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Kulčar, Rahela].

Asturić, Ivana (2018) Dubrovačke vedute. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Jozić, Josip].

Atlija, Filip (2018) Samostalno održavanje transportnih sustava u tiskari. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Banić, Dubravko].

Babić, Antonela (2018) Karakteristike celuloznih vlakanaca dobivenih reciklažom naljepnica. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Bolanča Mirković, Ivana].

Bagić, Marijan (2018) Fotografiranje i obrada slike za web stranicu. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Banović, Tihana (2018) Korisničko iskustvo u izradi mobilne aplikacije. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Rudolf, Maja].

Barac, Ivan (2018) Izrada računalne 2D video igre korištenjem Unreal razvojnog okruženja. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Skala, Tibor].

Bednaić, Stephan (2018) Profesionalna sportska fotografija - od ideje do realizacije. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Strgar Kurečić, Maja].

Bobić, Andrea (2018) Usporedba tradicionalne i računalne 2D animacije. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Skala, Tibor].

Boljanović, Darko (2018) Astrofotografija. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Buljan, Branimir (2018) Promjena čvrstoće lijepljenog spoja povećanjem pritisne sile. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Pasanec Preprotić, Suzana].

Buljat, Lucia (2018) Uloga tekstualnih elemenata u dizajnu web stranice. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mandić, Lidija].

Cetinjanin, Ana (2018) Planiranje i održavanje rotacijskih strojeva. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Banić, Dubravko].

Delija, Antonio (2018) Utjecaj boje na psihologiju potrošača. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mandić, Lidija].

Dodić, Linda (2018) Primjena rotoskopije za izradu ilustracije. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Jurković, Vanda].

Dragić, Filip (2018) Automatizacija sigurnosnog sustava tiskare. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Banić, Dubravko].

Dujić, Filip (2018) Analiza isplativosti korištenja alternativnog izvora napajanja. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Banić, Dubravko].

Dunđer, Valentina (2018) Oblikovanje sustava piktograma za prostor studentskog doma. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Brozović, Maja].

Duspara, Marko (2018) Interaktivni plakat. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mandić, Lidija].

Džoić, Zvonimir (2018) Kromatske karakteristike digitalnih zapisa akromatske fotografije slike. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Ergović, Klara (2018) Emocije kroz portretnu fotografiju. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Flego, Virelai (2018) Reprodukcija boje ljudske kože na različitim podlogama za ispis digitalne fotografije. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Kulčar, Rahela].

Forjan, Dominik (2018) Razvoj i izgradnja LED intraktivnog multimedijskog sustava za potrebe mobilnog informacijskog panoa. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Matijević, Mile].

Fotak, Josipa (2018) Interakcija radnika sa sekundarnom ambalažom s dodatnom vrijednosti. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Banić, Dubravko].

Friščić, Martina (2018) Infracrvena zaštitna grafika u fleksotisku savitljive ambalaže sa spot i procesnim bojilima = Infrared security graphics in flexographic printing on flexible packaging with spot and process inks. Dissertation (PhD) thesis. Grafički fakultet. [Mentor: Žiljak-Stanimirović, Ivana].

Galić, Katarina (2018) Camera obscura. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Golubić, Andreja (2018) Obrada digitalne fotografije i njezin utjecaj na prodaju prehrambenih proizvoda. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Grašić, Matija (2018) Računalna izrada 3D fotorealističnih modela u svrhu multimedijske primjene. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Skala, Tibor].

Grbeša, Željka (2018) Utjecaj imena brenda i percipirane kvalitete ambalaže na odabir kupca. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Donevski, Davor].

Grgić, Mirna (2018) Utjecaj ambalaže na prodaju proizvoda. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Lajić, Branka].

Grčić, Lea (2018) Postavljanje scene kao pristup fotomanipulaciji. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Gudelj, Ivona (2018) Primjena 3D projekcijskog mapiranja u marketinške svrhe. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Strgar Kurečić, Maja].

Hadžiselimović, Dino (2018) Nove tehnologije tiska novina i utjecaj na okoliš. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Bolanča Mirković, Ivana].

Hanževački, Vedran (2018) Grafička korisnička sučelja za upravljanje sustavima pametne kuće. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Skala, Tibor].

Horvat, Dorian (2018) Tehničko-tehnološka realizacija koncepta knjižnog uveza posebne namjene. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Pasanec Preprotić, Suzana].

Huzjak, Juraj (2018) Metoda najmanjih kvadrata u karakterizaciji utjecajnih parametara fleksotiskarskog sustava. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Cigula, Tomislav].

Ivanković, Marko (2018) Usporedba kvalitete otisaka na različitim ambalažnim materijalima namijenjenim za domaće i strano tržište. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Bates, Irena].

Jakić, Kristijan (2018) Dizajn prototipa mobilne aplikacije glazbenog festivala. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Rudolf, Maja].

Janjić, Matija (2018) Utjecaj tretiranja tekstilne podloge na kvalitetu digitalnog tiska. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Zjakić, Igor].

Jeleč, Domagoj (2018) Izrada individualiziranog fonta te njegova integracija. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Žiljak Stanimirović, Ivana].

Jezidžić, Marina (2018) Umjetnička fotografija u sitotisku. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Juričev Martinčev, Roko (2018) Raster Image Processor u inkjetu. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Zjakić, Igor].

Keleš, Nikolina (2018) Utjecaj animacije glavnog izbornika video igara na percepciju korisnika. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Pibernik, Jesenka].

Klarin, Lucia (2018) Dizajn grafičkih elemenata video igre za mobilne platforme. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mrvac, Nikola].

Klemeš, Nikola (2018) Primjena gamifikacije u dizajnu mobilne aplikacije. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mandić, Lidija].

Knežević, Ana (2018) Održavanje strojeva: EPSON SureColor f7100, MIMAKI JV5-320DS i MIMAKI UJF3042fx. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Banić, Dubravko].

Knöll, Ivana (2018) Internet marketing - Instagram. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Rončević, Ante].

Kolar, Ivan (2018) Primjena algoritama za pretraživanje i sortiranje u razvoju aplikacije za pronalazak studentskih poslova. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Skala, Tibor].

Kolarić, Lucija (2018) Kombinacija klasične fotografije i ilustracije. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Kolenko, Barbara (2018) Trajnost 3D otiska na tekstilu. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Bolanča Mirković, Ivana].

Koletić, Bernarda (2018) Devijacije u obojenju otisaka prilikom etiketiranja stezljivim filmom. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Bates, Irena].

Komesar, Iva (2018) Primjena pseudo HDR tehnike kod fotografije dronom. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Korpar, Krešimir (2018) Izrada stripa u žanru fantastike s elementima antropomorfizacije. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Jurković, Vanda].

Kovač, Monika (2018) Prilagodba standardne slikovnice djeci s oštećenjem vida. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Matijević, Mile].

Kovač, Valentina (2018) Korisničko iskustvo animacija učitavanja u mobilnoj aplikaciji. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Pibernik, Jesenka].

Kovačević, Sandra (2018) Optička i mehanička svojstva polimernih materijala koji se koriste u proizvodnji identifikacijskih dokumenata. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Modrić, Damir].

Kračun, Ivona (2018) Utjecaj kemijskog sastava tiskovne podloge na stabilnost termokromne boje. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Rožić, Mirela].

Križanić, Jurica (2018) Proceduralnost u 3D simulacijama čestica. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Bjelovučić Kopilović, Sanja].

Krstanović, Ana (2018) Makrofotografija. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Strgar Kurečić, Maja].

Kulundžić, Iva (2018) Unapređenje tehnoloških osobina igraćih karata. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Matijević, Mile].

Lacković, Klaudija (2018) Grafički elementi bankovnih kartica. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Zjakić, Igor].

Lagundžija, Alen (2018) Razvoj aplikacije za automatizaciju procesa prijenosa podataka u ISVU sustav. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Skala, Tibor].

Lalić, Dino (2018) Interaktivna cross-platform aplikacija zdravstvenog sustava s naglaskom na pristupačnost. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Pibernik, Jesenka].

Lapov, Krševan (2018) Izrada 3D okruženja u Unity razvojnom okruženju. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Skala, Tibor].

Lasić, Antonija (2018) Proces mapiranja podataka iz okoliša kroz grafičke medije. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Pibernik, Jesenka].

Lešković, Josipa (2018) Fotografski prikaz pokreta. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Ljubić, Ivona (2018) Konstrukcija složivih kartonskih kutija. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Donevski, Davor].

Lovinčić, Vedran (2018) Analiza točnosti i preciznosti mjerenja spektrofotometara. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Poljičak, Ante].

Lovrić, Ana (2018) Svjetlosne ilustracije. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Strgar Kurečić, Maja].

Lucić, Domagoj (2018) Razvoj progresivne web aplikacije namijenjene upravljanju poslovnim procesima. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Skala, Tibor].

Lučan, Marina (2018) Dizajn mobilne igrice. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mandić, Lidija].

Malenica, Ivan (2018) Razvoj i budućnost ambalaže u cilju zaštite kupaca i proizvoda. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mrvac, Nikola].

Malović, Iva (2018) Geolokacijski podaci digitalnih fotografija kao osnova za razvoj web galerije. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Mandić, Anita (2018) Utjecaj animacija dizajniranih po smjernicama Material Designa na korisničko iskustvo. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Pibernik, Jesenka].

Marković, Hrvoje (2018) Uloga ambalaže u distribuciji proizvoda. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Lajić, Branka].

Marče, Andrea (2018) Portret u grafici (bakropis i suha igla). Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Jozić, Josip].

Matanić, Petra (2018) Proizvodno - organizacijska sinteza grafičke proizvodnje. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Zjakić, Igor].

Matijašić, Andrea (2018) Pokretna grafika i fotografija unutar video zapisa. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Strgar Kurečić, Maja].

Matijević, Ana (2018) Trend razvoja ambalaže za kozmetičke proizvode. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Lajić, Branka].

Matišev, Toni (2018) Izrada 3D modela i animacija sunčevog sustava. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mandić, Lidija].

Medek, Goran (2018) Kartonska ambalaža i utjecajni čimbenici ekološke održivosti = Cardboard packaging and influential factors of environmental sustainability. Dissertation (PhD) thesis. Grafički fakultet. [Mentor: Bolanča Mirković, Ivana].

Meštrović, Mato (2018) Zaštita osobnih podataka na identifikacijskim dokumentima. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Modrić, Damir].

Mihaljenović, Matija (2018) Projektiranje individualiziranog rasterskog elementa M2M i primjena na etiketama staklene ambalaže. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Žiljak Stanimirović, Ivana].

Miletić, Dajana (2018) Raspon reprodukcije kod etiketnog tiska. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Zjakić, Igor].

Milićević, Hrvoje Abraham (2018) Utjecaj animacije plutajućih prikaza naredbi na korisničko iskustvo. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Pibernik, Jesenka].

Milovan, Lucian (2018) Doživljaj oglašavanja u ovisnosti o kvaliteti fotografske slike. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Milošević, Mario (2018) Primjena manjih gramatura novinskog papira u višebojnom tisku na roto tiskarskim strojevima. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mrvac, Nikola].

Moharić, Matija (2018) Fotomanipulacija kao alat medijskih kampanja. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Murgić, Marija (2018) Razvoj web aplikacije za generiranje elektronske knjige. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Skala, Tibor].

Murseli, Ella (2018) Izrada i primjena 3D modlea u Cinema 4D i Unity-u. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mandić, Lidija].

Nežić, Elena (2018) korelacija pamćenih boja u Ink-jet tisku. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Zjakić, Igor].

Njirić, Ivana (2018) Grafičko oblikovanje galerije starih fotografija Konavala. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Omerdić, Lamija (2018) Optimiranje svojstava premazane kartonske ambalaže s obzirom na recikliranje. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Bolanča Mirković, Ivana].

Oslaković, Kristian (2018) Analiza naprave Centriphone. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Parlov, Ivan (2018) Društvena igra za djecu. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Lajić, Branka].

Pavičić, Lucija (2018) Klasifikacija atributa ambalaže kozmetičkih proizvoda prema Kano modelu. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Brozović, Maja].

Pelesk, Marko (2018) Projektiranje portreta putem tipografije. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Žiljak Stanimirović, Ivana].

Penava, Ivan (2018) Stabilnost UV termokromnih boja u ovisnosti o hrapavosti papira. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Kulčar, Rahela].

Perica, Emilija (2018) Izrada multimedijskog interaktivnog videa u svrhu promidžbe muzeja. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Skala, Tibor].

Periša, Mario (2018) Determinacija kvalitativnih obilježja fotografske slike = Determination of qualitative photographic image parameters. Dissertation (PhD) thesis. Grafički fakultet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Petric, Klara (2018) Osnovne vrste povijesnih fotografskih tehnika. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Petric, Petra (2018) Animacije grafičkog korisničkog sučelja u službi boljeg korisničkog iskustva. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Skala, Tibor].

Petričković, Ivana (2018) Optimizacija radnog tijeka grafičke proizvodnje kroz uvođenje ERP sustava. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Matijević, Mile].

Pezić, Iva (2018) Kreiranje ilustriranog turističkog vodiča i reklamnih materijala za Bosnu i Hercegovinu. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Jurković, Vanda].

Pintar, Matko (2018) Izrada 3D modela i animacija borbenog aviona. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mandić, Lidija].

Piragić, Monika (2018) Metode testiranja korisnika u procesu dizajna igre. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Pibernik, Jesenka].

Pongrac, Mihael (2018) Utjecaj temperature na rad baterije mobitela. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mandić, Lidija].

Postić, Stjepan (2018) Ispitivanje svjetlostalnosti karata. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Bolanča Mirković, Ivana].

Prlić, Matija (2018) Utjecaj konteksta uporabe aplikacije na dizajn animacije učitavanja. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Pibernik, Jesenka].

Prožek, Daria (2018) Primjena React.JS i web tehnologija u izradi mobilne aplikacije. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Koren Ivančević, Tajana].

Radalj, Ante (2018) Uloga i značaj boje pri odabiru automobila. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mandić, Lidija].

Rajković, Ivan (2018) Digitalna video-reprodukcija u grafičkoj tehnologiji za vizualni i infracrveni spektar = Digital video-reproduction in graphic technology for visual and infrared spectrum. Dissertation (PhD) thesis. Grafički fakultet. [Mentor: Žiljak, Vilko].

Rakić, Mirela (2018) Izrada manga stripa "Alexandria i devetorepo božanstvo" i japanski strip. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Jurković, Vanda].

Ravnjak, Miranda (2018) Sigurnosne zaštite na europskim i američkim novčanicama. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Zjakić, Igor].

Ristić, Nikolina Fani (2018) Animacija - od crteža do računala. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Strgar Kurečić, Maja].

Rovis, Matej (2018) Usporedba DSLR sa Smartphone fotografskim aparatom. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Santini, Marino (2018) Animacija fotorealističnog interijera kuće te utjecaj osvjetljenja na različite materijale. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Bjelovučić Kopilović, Sanja].

Sauka, Borna (2018) Grafički i igrački redizajn kartaške igre Uno. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Matijević, Mile].

Slišković, Antonio (2018) Fotografija u slabim svjetlosnim uvjetima. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Smoljan, Magdalena (2018) Vizualni identitet vina i OPG-a. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mrvac, Nikola].

Stančin, Dijana (2018) Optimiranje sustava u nakladničkom uvezu knjiga - studija slučaja. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Pasanec Preprotić, Suzana].

Stipić, Anđela (2018) Brendiranje prehrambenih proizvoda. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Rončević, Ante].

Stipić, Mate (2018) Snaga brenda u uvjetima tržišnog gospodarstva. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Rončević, Ante].

Strižak, Kristijan (2018) Istraživanje emocionalnih reakcija u kinetičkoj tipografiji. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Rudolf, Maja].

Strižić Jakovljević, Maja (2018) Termokromne tiskarske boje na bazi tekućih kristala = Liquid crystal-based thermochromic printing inks. Dissertation (PhD) thesis. Grafički fakultet. [Mentor: Lozo, Branka].

Sučić, Ivana (2018) Metode automatizacije u rotacijskom ofsetnom tisku. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mrvac, Nikola].

Sučić, Tomislav (2018) Razvoj edukativne 2D računalne igre. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Skala, Tibor].

Svalina, Ana (2018) Razvoj i oblikovanje elemenata ulične igre. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Pibernik, Jesenka].

Trogrančić, Iva (2018) Određivanje tolerancija boje na temelju vizualnog ocjenjivanja i instrumentalnog mjerenja. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Kulčar, Rahela].

Valjak, Mateja (2018) Stvaranje bolje uporabljivosti aplikacije pomoću animacija. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Pibernik, Jesenka].

Vidulina, Lina (2018) Adaptacija tipografije Swiss dizajna na glazbenim plakatima. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Žiljak Stanimirović, Ivana].

Vistid, Alen (2018) Utjecaj animacija indikatora progresa na dojam proteka vremena. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Pibernik, Jesenka].

Vižintin, Petra (2018) Databending. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Strgar Kurečić, Maja].

Vojvodić, Viliam (2018) Uloga mikrotranzicija u grafičkim korisničkim sučeljima. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Pibernik, Jesenka].

Vrkić, Marko (2018) „Six sigma“ metodologija i njena primjena na smanjenju broja reklamacija ambalaže od valovitog kartona. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Lajić, Branka].

Vrkić, Toni (2018) Odrţavanje strojeva za štancanje i usporedba roto i plošnih štanci. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Banić, Dubravko].

Vrtlar, Fabijanko (2018) Fotografija pokreta. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Vukelić, Tomislav (2018) Mogućnosti oporabe kartonskih ambalažnih proizvoda. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Bolanča Mirković, Ivana].

Vukmanić, Martina (2018) Model za određivanje čvrstoće konstrukcije ambalaže od valovitog kartona. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Lajić, Branka].

Vukoje, Marina (2018) The influence of adhesion parameters on material and organic recycling of thermochromic prints = Utjecaj adhezijskih parametara na materijalno i organsko recikliranje termokromnih otisaka. Dissertation (PhD) thesis. Grafički fakultet. [Mentor: Rožić, Mirela].

Vukotić, Dorian (2018) Korištenje stop motion animacije u svrhu promidžbe. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Vuzdar, Ivan (2018) Primjena koncertne fotografije. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Zobenica, Darija (2018) Razvoj aplikacije za vlasnike kućnih ljubimaca. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Žiljak Stanimirović, Ivana].

Zović, Martina (2018) Tolerancija pasera u hibridnom tisku. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Zjakić, Igor].

Čigir, Valentino (2018) Subliminalne poruke u vizualnoj komunikaciji. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mrvac, Nikola].

Čingel, Martina (2018) Komparativna analiza konzumerske percepcije kolor i crno bijele fotografije u medijskoj i oglašivačkoj industriji. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Čmelik, Iva (2018) Promjena kolorimetrijskih parametara termokromnih ofsetnih boja tijekom UV zračenja. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Kulčar, Rahela].

Čutura, Antonija (2018) 3D vizualizacija interijera i prezentacija u VR-u. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mandić, Lidija].

Đenadija, Snježana (2018) Poboljšanje korisničkog iskustva mobilne aplikacije odabirom osnovnih elemenata dizajna. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mandić, Lidija].

Đenović, Ivona (2018) Utjecaj stilskih odrednica video igara na percepciju korisnika. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Pibernik, Jesenka].

Šalov, Josip (2018) Utjecaj inovativnih oblika vanjskog oglašavanja na uočavanje poruke. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mrvac, Nikola].

Šaravanja, Kristina (2018) Manipulacije fotografijom. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Škarica, Marin (2018) Fotografija kao informacija. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Škrlec, Ana (2018) Ilustracija majstora secesije Alphonsa Muche. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Jurković, Vanda].

Škuljak, Martina (2018) Pejzaži u grafici. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Jozić, Josip].

Šokac, Dino (2018) Održavanje strojeva u procesu pripreme proizvodnje. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Banić, Dubravko].

Štenta, Meggie (2018) Brendiranje grada. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Rončević, Ante].

Štrtak, Domagoj (2018) Komparativna analiza HP Indigo otisaka nastalih sa tri, četiri i šest separacija. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Majnarić, Igor].

Šunde, Dobroslav (2018) Pregled načina rada vektorskih transformacija kroz izračun matrica za CSS3 2D transformacije. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Pap, Klaudio].

Žužić, Ana (2018) Kroz medijski pristup konkretnom editorijalu. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

This list was generated on Wed Jun 12 22:19:32 2024 CEST.