Items where Year is 2021

Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Number of items: 169.

Agić, Lucija (2021) Dizajn korisničkog iskustva na primjeru kontrolne ploče za integraciju API i SDK razvojnih rješenja namjenjen razvojnim programerima. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Skala, Tibor].

Agić, Ana (2021) Poboljšanje korisničkoga iskustva u virtualnoj stvarnosti postavljanjem parametara oblikovanja scene i načina kretanja = Enhancing the virtual reality user experience by setting scene design parameters and locomotion techniques. Dissertation (PhD) thesis. Grafički fakultet. [Mentor: Mandić, Lidija].

Andrić, Bernarda (2021) Utjecaj metode recikliranja na sadržaj kalcijeva karbonata u recikliranom papiru. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Bolanča Mirković, Ivana].

Antonić, Mateo (2021) Obrada, uloga i važnost fotografije u digitalnom marketingu. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Arbanasić, Lovro (2021) Izrada vizualnog identiteta malog proizvođača sportskih automobila. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mustić, Daria].

Asić, Đina (2021) Izrada web stranice za e-knjižnicu Grafičkog fakulteta. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Rudolf, Maja].

Bakula, Ivana (2021) Ulični marketing u Hrvatskoj. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Rončević, Ante].

Ban, Anđela (2021) Istraživanje mogućnosti i dizajn 3D ispisa longete kod prijeloma kosti ruke. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Modrić, Damir].

Bandić, Barbara (2021) Uloga vizualnih komunikacija u doba društvenih medija. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mustić, Daria].

Bartolić, Željka (2021) Sustav recikliranja tekstilnih ostataka i prerade u papirne i ambalažne proizvode. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Vukoje, Marina].

Baždarić, Toni (2021) Fotografija arhitekture. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Belošević, Luka (2021) Izrada, priprema, printanje i obrada 3D objekta na 3D pisaču. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mandić, Lidija].

Bernašek Petrinec, Aleksandra (2021) Grafička reprodukcija flore s blizancima procesnih bojila u vidljivom i bliskom infracrvenom spektru = Graphic reproduction of flora with twin process colors in visible and near infrared spectrum. Dissertation (PhD) thesis. Grafički fakultet. [Mentor: Pap, Klaudio].

Blagojević, Nemanja (2021) Amblemi institucija Republike Hrvatske. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mustić, Daria].

Bobić, Andrea (2021) Proces izrade i oblikovanja zvuka za računalnu animaciju. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Skala, Tibor].

Bolić, Rino (2021) Utjecaj vizualne komunikacije na percepciju prehrambenih proizvoda. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mustić, Daria].

Boljanović, Darko (2021) Namjerne greške u tisku kao element zaštite. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Zjakić, Igor].

Bošnjak, Lucija (2021) Principi oblikovanja knjige kuharskih recepata. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Dolić, Jurica].

Brižić, Ana (2021) Razlika u poslovnoj komunikaciji pri sklapanju freelance poslova i korporativnog posla kod UX/UI dizajnera. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mustić, Daria].

Budić, Ivan (2021) Utjecaj dizajna prototipova mobilnih aplikacija na rezultate testiranja korisničkog iskustva. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Pibernik, Jesenka].

Buljan, Branimir (2021) Utjecaj boja i fotografije na psihologiju potrošača. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Burazin, Leon (2021) Komunikacija narative stipa kroz naslovni sadržaj. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mustić, Daria].

Bushara, Aisha (2021) Dizajn grafičkih korisničkih sučelja mobilnih aplikacija s naglaskom na digitalnu pristupačnost osobama sa smetnjama kolornog vida. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Dolić, Jurica].

Cvetković, Dora (2021) Moć boje u dizajnu - njena komunikacija sa korisnicima. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Kulčar, Rahela].

Cvrtila, Tomislav (2021) Statistička analiza izabranih geometrijskih optičkih iluzija u grafičkoj tehnologiji. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Budimir, Ivan].

Debanić, Filip (2021) Utjecaj biorazgradivih primera na mehanička svojstva otisaka u sitotisku. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Tomašegović, Tamara].

Dimić, Tonči (2021) Kultura otkazivanja u medijskom prostoru. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mustić, Daria].

Divjak, Alan (2021) Proceduralno modeliranje prostorno nehomogenih mrežastih objekata za aditivnu proizvodnju = Procedural modeling of spatially inhomogeneous mesh objects for additive manufacturing. Dissertation (PhD) thesis. Grafički fakultet. [Mentor: Modrić, Damir].

Dodić, Helena (2021) Umjetnička fotografija 20. stoljeća. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Dunkel, Rene (2021) Kreiranje surealističkih ilustracija od portretnih fotografija. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Ergović, Klara (2021) Razvoj brenda "Shika". Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Strgar Kurečić, Maja].

Farkaš, Tea (2021) Usporedba rezultata korištenjem Murray-Daviesovog odnosno Yule-Nielsenovog algoritma mjerenja. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Itrić Ivanda, Katarina].

Galaš, Mihaela (2021) Djelovanje nanočestica TiO2 na funkcionalna svojstva specijalnih boja u tehnici fleksotiska. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mahović Poljaček, Sanja].

Galić, Katarina (2021) Primjena aditivne proizvodnje u izradi tiskovne forme za visoki tisak. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mahović Poljaček, Sanja].

Gazibarić, Zoran (2021) Metoda za definiranje odnosa između kvantitativnoga pokazatelja i ljudske percepcije odstupanja u boji = Method for defining the relationship between a quantitative indicator and human perception of color deviation. Dissertation (PhD) thesis. Grafički fakultet. [Mentor: Mrvac, Nikola].

Geček, Robert (2021) Determinacija vizualne percepcije organskih i poligonalnih oblika u procesima grafičkih komunikacija = Determination of visual perception of organic and polygonal shapes in the processes of graphic communications. Dissertation (PhD) thesis. Grafički fakultet. [Mentor: Mrvac, Nikola].

Gilja, Ivana (2021) Eksperimentalna fotografija - alternativne fotografske tehnike. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Kulčar, Rahela].

Glasnović, Antonija (2021) Izrada vizualnog identiteta za slastičarsku djelatnost. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Brozović, Maja].

Glavaš, Katarina (2021) Digitalni marketinh na društvenim mrežama. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Bratić, Diana].

Grgić, Frane (2021) Komunikacijski aspekt dizajna signalizacije za hotelski resort "Pinija". Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mustić, Daria].

Grguric, Ana (2021) Razvoj responzivne web aplikacije za prikaz i upravljanje kartografskim procesima. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Skala, Tibor].

Grčić, Lea (2021) Dizajn ekološki održive ambalaže i pribora za jelo u avioprijevozu. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Bolanča Mirković, Ivana].

Gudelj, Ante (2021) Istraživanje utjecaja načina snimanja na perspektivu vizualne poruke kod publike. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mustić, Daria].

Hadžić, Alberto (2021) Višestruka uloga omota glazbenog albuma. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Kovačević, Dorotea].

Hodak, Luka (2021) Psihologija boje u marketingu i brendiranju. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Budimir, Ivan].

Holetić, Ana (2021) Analiza vizualne komunikacije na posterima u Poljskoj za vrijeme Drugog svjetskog rata. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mustić, Daria].

Holetić, Andrea (2021) Optimizacija korisničkog iskustva kupovine putem interneta na pokretnim uređajima. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Dolić, Jurica].

Hrženjak, Martin (2021) Otpornost UV fleksografskih boja prema struganju. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Jamnicki Hanzer, Sonja].

Huzjak, Juraj (2021) Utjecaj temperature kao okolišnog faktora na stabilnost termokromnih otisaka. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Vukoje, Marina].

Jakšinić, Tessa (2021) Komunikacijska uloga glazbe u filmskoj umjetnosti. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mustić, Daria].

Javorić, Dolores (2021) Utjecaj dizajnerskih elemenata na informacijski plakat o zaštiti okoliša. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Bolanča Mirković, Ivana].

Jazidžija, Anamarija (2021) Vizualni identitet proizvođača prirodne kozmetike. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Dolić, Jurica].

Jažo, Andrea (2021) Uloga grafičkog dizajna kod mobilnih aplikacija za djecu. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mustić, Daria].

Jeličić, Natali (2021) Faktori utjecaja na pamćenje boja. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Kulčar, Rahela].

Jovanović, Irina (2021) Karakterizacija tiskovnih podloga u radu s termokromnim bojama na bazi tekućih kristala. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Strižić Jakovljević, Maja].

Jurišić, Sara (2021) Sklonost korisnika korištenju višekratne ambalaže i izrada prototipa ambalaže u 3D pisaču. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Donevski, Davor].

Jurišić, Ivona (2021) Svojstva i reprodukcija luminiscentnog otiska modificiranog SiO2 nanočesticama tiskovnom formom za fleksotisak. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Tomašegović, Tamara].

Jurleta, Ivan (2021) Važnost fotografije u virtualnom okruženju. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Kajinić, Manuela (2021) Usporedba funkcionalnosti planera s obzirom na namjenu. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Pasanec Preprotić, Suzana].

Karačić, Domagoj (2021) Studijska fotografija. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Kardum, Karla (2021) Nastava na daljinu - istraživanje iskustva studenata s provođenjem nastave na daljinu i učenja putem različitih platformi. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mustić, Daria].

Klarić, Lucija (2021) Važnost vizuala u digitalnom marketingu. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mustić, Daria].

Klepo, Helena (2021) Utjecaj mikointerakcija u registracijskim formama na korisničko iskustvo. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Dolić, Jurica].

Kliman, Lucija (2021) Proces dizajna vizualnog identiteta ambalaže za proizvode od industrijske konoplje. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Bratić, Diana].

Koturić, Rozalia (2021) Primjena geštalt psihologije u dizajnu korisničkog sučelja. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Pibernik, Jesenka].

Krajcer, Tomislav (2021) Analiza autorskog rada fotografa Martina Schoellera. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Krajina, Jurica (2021) Utjecaj animacije kartica u grafičkim korisničkim sućeljima na korisničko iskustvo. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Dolić, Jurica].

Krajnović, Ivana (2021) Ekološki održivi bio-nano kompozitni premaz za zaštitu otisaka. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Vukoje, Marina].

Križanac, Vanja (2021) Pejzaž u originalnoj grafici. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Jozić, Josip].

Krstanović, Ana (2021) Načini upotrebe boja u digitalnom okruženju i njihov utjecaj na efikasnost i organizaciju rada. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mandić, Lidija].

Kuljovski, Domagoj (2021) Upotreba multimedije za izradu video montaže. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Kuljovski, Natalia (2021) Vizualizacija pokreta kroz različite fotografske tehnike. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Strgar Kurečić, Maja].

Kupres, Dajana (2021) Oblikovanje vizualnog identiteta i knjige standarda za kozmetički salon. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Brozović, Maja].

Kupres, Petra (2021) Utjecaj percepcije atraktivnosti ekološki prihvatljive ambalaže na odluku o kupnji proizvoda. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Bratić, Diana].

Lazić, Patrik (2021) Dizajn vizualnog identiteta kompanije za razvoj računalnih igara. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Rudolf, Maja].

Laća, Lana (2021) Metalizirane tiskarske boje. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Strižić Jakovljević, Maja].

Lerotić, Marijana (2021) Redizajn korisničkog iskustva i korisničkog sučelja Amazon web shopa. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Koren Ivančević, Tajana].

Ljevak, Ivana (2021) Standardizacija korelativnih parametara koeficijenta frikcije i kvalitete tiska termoskupljajućih etiketa = Standardization of the correlative parameters related on the friction coefficient and the quality of printed thermoshrinking labels. Dissertation (PhD) thesis. Grafički fakultet. [Mentor: Zjakić, Igor].

Ljubić, Ana (2021) Prikaz stripovskog stila kroz tehniku linoreza. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Jozić, Josip].

Lončar, Anamarija (2021) Funkcionalnost 2D kodova na ambalaži. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Strižić Jakovljević, Maja].

Lončarić, Laura (2021) Utjecaj vrste i kuta izvora svjetlosti na subjekt fotografiranja. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Strgar Kurečić, Maja].

Lulić, Filip (2021) Usporedba postojećih sustava za umetanje digitalnog vodenog žiga u sliku. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Poljičak, Ante].

Macan, Filip (2021) Tehničko tehnološke karakteristike stroja s UV lak tehnologijom. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Banić, Dubravko].

Maglica, Sanja (2021) Grafičko oblikovanje slikovnice za djecu u dobi od tri do pet godina. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Brozović, Maja].

Makovec, Lana (2021) Model zamjene optičkih elemenata koristeći epoksidnu smolu i aglas. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Petric Maretić, Katja].

Malenica, Marino (2021) Boja kao element kompozicije. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Mamić, Petar (2021) Concept art i dizajn likova za video-igre. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Jurković, Vanda].

Manenica, Marija (2021) Dizajn vizualnog identiteta lokalne manifestacije. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Dolić, Jurica].

Marin, Ivan (2021) Obrada i usporedba fotografija u RAW i JPEG formatu korištenjem grafičkih alata. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Strgar Kurečić, Maja].

Marić, Daniela (2021) Utjecaj parametara rezolucije na kvalitetu visokoproduktivnih fotografskih strojeva. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Majnarić, Igor].

Marić, Anamarija (2021) Utjecaj ambalaže na odluku o kupnji. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Bratić, Diana].

Maričević, Marko (2021) Kolorimetrijska optimizacija stereolitografske aditivne proizvodnje = Colorimetric optimization of stereolitographic additive production. Dissertation (PhD) thesis. Grafički fakultet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Maričić, Antonio (2021) Izrada i priprema 3D modela za računalnu igru. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mandić, Lidija].

Marošević, Livia (2021) Analiza mogućnosti primjene laboratorijskog multispektralnog optičkog sustava u području očuvanja pisane i tiskane kulturne baštine. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Modrić, Damir].

Martinjak, Marija (2021) Automatizacija skladišta grafičkog poduzeća u kategoriji mali poduzetnik. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Banić, Dubravko].

Martinović, Anđela (2021) Kreativne mogućnosti cijanotipije. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Kulčar, Rahela].

Marče, Andrea (2021) Interakcija biorazgradivog premaza i tiskarske boje za sitotisak. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Tomašegović, Tamara].

Marček, Dino (2021) Dizajn mobilne aplikacije za digitalizaciju dokumenata. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Pibernik, Jesenka].

Matanović, Suzana (2021) Stereotipi u masovnim medijima. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mustić, Daria].

Mesarić, Dominik (2021) Komparacija isplativosti tiska. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Zjakić, Igor].

Mihaljević, Mila (2021) Konceptualizacija i dizajn materijala za promociju glazbenog albuma. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Kovačević, Dorotea].

Miklenić, Ivana (2021) Utjecaj grafičkog oblikovanja na percepciju planera. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Kovačević, Dorotea].

Milićević, Jelena Katarina (2021) Fotografiranje pod različitim svjetlosnim uvjetima. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Strgar Kurečić, Maja].

Mojić, Alen (2021) Razumijevanje dugoročnog ponašanja i iskustva korisnika mobilne aplikacije kroz studiju dnevnika. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Pibernik, Jesenka].

Morić, Anamarija (2021) Vrednovanje studenata edukacijskom igrom "Kolikvij sreće". Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Majnarić, Igor].

Murseli, Ella (2021) Primjena proširene stvarnosti. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mandić, Lidija].

Nushi, Fabijan (2021) Utjecaj tehničkih parametara u postprodukciji na kvalitetu primjene deepfake tehnologije i korisničkog iskustva. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mandić, Lidija].

Oreč, Dario (2021) Razvoj korporativnog identiteta Međunarodne zračne luke Franjo Tuđman - Zagreb. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mustić, Daria].

Paloš, Dorea (2021) Primjena 3D tiska u medicini i veterinarstvu. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Strižić Jakovljević, Maja].

Pavić, Tea (2021) Utjecaj temperature boje svjetlosti na doživljaj boje. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Kulčar, Rahela].

Pavletić, Lovro (2021) Sportska fotografija na Instagramu - nogomet. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Pavlinić, Ana (2021) Evaluacija intenziteta psihofizičkih efekata nabiranja i simultanog kontrasta statističkim metodama. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Budimir, Ivan].

Pavlović, Ivana (2021) Utjecaj promjena kanala zapisa na interpretaciju fotografske slike = Impact of the channels changes on the interpretation of photographic image. Dissertation (PhD) thesis. Grafički fakultet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Pavlović, Lucija (2021) Korištenje tekstura kod 3D modeliranja lika. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mandić, Lidija].

Penava, Neda (2021) Elektroničke knjige sa namjenom za čitanje u web preglednicima. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Rudolf, Maja].

Petric, Karla (2021) Brendiranje i oblikovanje vizualnog identiteta za arhitektonsku djelatnost. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Kovačević, Dorotea].

Petrović, Ivana (2021) Primjena teorije emocionalnog dizajna u kreiranju grafičkog proizvoda. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Pibernik, Jesenka].

Pečarić, Filip (2021) Optimizacija modela za 3D ispis pomoću metode konačnih elemenata. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Banić, Dubravko].

Piljagić, Marko (2021) Virtualna stvarnost (VR), proširena stvarnost (AR) i mješovita stvarnost (MR). Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mandić, Lidija].

Pokrajac, Josip (2021) Primjena novih mogućnosti simulacije fluida, vatre i dima u programu BLENDER. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mandić, Lidija].

Poslon, Suzana (2021) Oblikovanje vizualnog identiteta obrta za izradu smrznutih pekarskih proizvoda. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Brozović, Maja].

Postić, Stjepan (2021) Ilustriranje "nevolja" koje su zadesile Hrvatsku u 2020. i 2021. godini. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Jurković, Vanda].

Potkonjak, Sara (2021) Dizajn plakata, knjiga i časopisa Mihajla Arsovskog. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Jurković, Vanda].

Pribudić, Marija Magdalena (2021) Ornamenti u tehnici bakropisa. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Jozić, Josip].

Prpić, Lucijan (2021) Izrada dvodimenzionalnog grafičkog okruženja i razvoj interaktivne računalne igre. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Skala, Tibor].

Ptiček, Petra (2021) Objektivizacija vizualne prihvatljivosti degradacije originala fotografske slike = Objectification of the original photographic image degradation visual acceptability. Dissertation (PhD) thesis. Grafički fakultet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Puzjak, Marija (2021) Održavanje stroja za visokoproduktivni inkjet tisak. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Banić, Dubravko].

Pučić, Ivan (2021) Promjene vrijednosti boja digitalnih slika pri prijenosu međuspremnikom = Changes in colour values of digital images during clipboard transfer. Dissertation (PhD) thesis. Grafički fakultet. [Mentor: Matijević, Mile].

Ramljak, Marina (2021) Utjecaj animiranog sadržaja na različite dobne skupine. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mustić, Daria].

Resimović, Lea (2021) Oblikovanje ekološki održive ambalaže za prirodne kozmetičke proizvode. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Brozović, Maja].

Rogović, Dominik (2021) Razvoj fotografije kao likovnog izražavanja i vizualne komunikacije. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Slišković, Lucija (2021) Dizajn ambalaže kao marketinški element prehrambenih proizvoda za djecu. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Bratić, Diana].

Stipetić, Sanja (2021) Reorganizacija tiskare prema potrebama osoba s invaliditetom. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Banić, Dubravko].

Strukar, Mirna (2021) Boje za djecu u medijima i marketingu. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Kulčar, Rahela].

Sučić, Dunja (2021) Analiza poznavanja i prepoznavanja zaštitnih elemenata unutar populacije. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Bates, Irena].

Talić, Kristina (2021) Izrada interaktivnog kalendara pomoću web tehnologija. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Koren Ivančević, Tajana].

Tomašković, Ivan (2021) Postizanje realističnog 3D efekta kombiniranjem relane snimke i vizualnog 2D modela. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Skala, Tibor].

Trobić, Lucija (2021) Prelazak s klasične na digitalnu fotografiju. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Turkalj, Vea (2021) Poticanje vješanja dizajniranja. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Pibernik, Jesenka].

Tušek, Hana (2021) Digitalna restauracija analognih fotografija. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Kulčar, Rahela].

Udovičić, Mislav (2021) Marketinške strategije u dizajnu vizuala za online oglašavanje. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Rončević, Ante].

Vagner, Tara (2021) Razvoj linijskog dizajna u PostScriptu. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Pap, Klaudio].

Vidulina, Lina (2021) Implementacija NFC tehnologije kod ekoambalaže za ekstra djevičansko maslinovo ulje. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Bolanča Mirković, Ivana].

Vižintin, Petra (2021) Prilagodba hrvatskog digitalnog proizvoda stranim tržištima. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Pibernik, Jesenka].

Vlašić, Leo (2021) Strateško upravljanje komunikacijom u sportu. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mustić, Daria].

Vračić, Petar (2021) Mogućnosti primjene virtualne stvarnosti u grafičkoj tehnologiji. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Banić, Dubravko].

Vrkić, Toni (2021) Reakcije termokromnog otiska u funkciji indikatora okolišne temperature. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Vukoje, Marina].

Vuletić, Karlo (2021) Tehnička ograničenja u procesu izrade logotipa i njegovom korištenju. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Poljičak, Ante].

Vučković, Filip (2021) Izrada idejnog rješenja i ispitivanje funkcionalnih svojstava održive ambalaže za bobičasto voće. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Bolanča Mirković, Ivana].

Wagner, Sebastian (2021) Digitalni Vodeni Žig / Klasifikacija metoda za označavanje slike digitalnim vodenim žigom. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Poljičak, Ante].

Zlodre, Fabijan (2021) Primjena različitih tehnika fotografiranja u umjetničkoj fotografiji. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Ćorluka, Karlo (2021) Kvalitativne karakteristike višebojnog ofsetnog stroja. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Zjakić, Igor].

Ćurković, Petra (2021) Razvoj poslovnog komunikacijskog plana. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mustić, Daria].

Čerić, Josip Amadeus (2021) Stvaranje filtera i efekata pomoću procesiranja slike na razini piksela. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Rudolf, Maja].

Čuturić, Niko (2021) Istraživanje utjecaja glazbe na kreativno izvršavanje zadataka. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mustić, Daria].

Đorđević, Ivan (2021) Video analiza odbojkaške utakmice putem programa za statističku obradu. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mrvac, Nikola].

Đukić, Magdalena (2021) Izrada prototipa mobilne aplikacije s upotrebom proširene stvarnosti. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Skala, Tibor].

Šantek, Ines (2021) Utjecaj boja na potrošače u marketingu. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Kulčar, Rahela].

Šepat, Fran (2021) Izrada vizualnog identiteta obrta za grafički dizajn i multimediju "Formideja". Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Brozović, Maja].

Šimunivoć, Marta (2021) Utjecaj slikovnih elemenata na ambalaži na odluku o kupnji proizvoda. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Bratić, Diana].

Šitum, Dominik (2021) Animacija 3D karaktera. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mandić, Lidija].

Škorić, Ivan (2021) Analiza i dizajn naslovnica časopisa. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mustić, Daria].

Škrlec, Ana (2021) Utjecaj principa dizajna usmjerenog na emocije na korisničko iskustvo web stranice. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Pibernik, Jesenka].

Štengl, Lora (2021) Reprodukcija i karakterizacija UV-flourescentnih pigmenata u propusnom tisku. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mahović Poljaček, Sanja].

Šterc, Ana (2021) Uloga i važnost fotografije u digitalnom marketingu. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Mikota, Miroslav].

Šušnjar, Filip (2021) Digitalni marketing / Digital media marketing. Baccalaureus work - Undergraduate programme. Grafički fakultet. [Mentor: Rončević, Ante].

Želežić, Ena (2021) Redizajn vizualnog identiteta udruge za zaštitu životinja. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Kovačević, Dorotea].

Željković, Petra (2021) Specijalni efekti u elektrofotografiji korištenjem praškastih tonera. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Majnarić, Igor].

Žitvaj, Sara (2021) Analiza ambalaže za Internet kupovinu. Master's thesis - Graduate Programme. Grafički fakultet. [Mentor: Bolanča Mirković, Ivana].

This list was generated on Sat Jun 22 20:17:25 2024 CEST.